Aangepaste actieregels maken

Een regel is een actie die automatisch wordt uitgevoerd in Microsoft Outlook op verzonden of ontvangen e-mailberichten. De actie is gebaseerd op voorwaarden die u opgeeft in de wizard Regels en waarschuwingen. Er zijn echter invoegtoepassingen van andere leverancier waarmee extra, aangepaste acties kunnen worden uitgevoerd in Outlook op basis van een regelvoorwaarde.

Wat is een aangepaste regel?

De wizard Regels en waarschuwingen in Outlook bevat een aantal acties die in Outlook kunnen worden uitgevoerd op basis van voorwaarden die u definieert, zoals het verplaatsen van alle e-mailberichten van een specifieke persoon naar een andere map dan uw Postvak IN. Sommige externe leveranciers bieden invoegtoepassingen die het mogelijk maken aangepaste acties, zoals het automatisch afdrukken van nieuwe e-mailberichten, uit te voeren. Microsoft biedt deze invoegtoepassingen niet. Zij zijn door externe ontwikkelaars geschreven als DLL-bestanden (Dynamic Link Library) die moeten worden geïnstalleerd op de computer waarop Outlook wordt uitgevoerd.

U kunt invoegtoepassingen voor Outlook zoeken op het web door met de webbrowser te zoeken naar aangepaste acties voor Outlook.

De volgende instructies helpen u bij het maken van een regel waarmee een invoegtoepassing wordt uitgevoerd die een aangepaste actie uitvoert.

Opmerking   Een regel met een aangepaste actie werkt alleen op de computer waarop de invoegtoepassing is geïnstalleerd en alleen als Outlook actief is.

Een aangepaste actieregel maken

Ga als volgt te werk om een regel te maken door uw eigen voorwaarden, acties en uitzonderingen te kiezen:

 1. Klik in het navigatiedeelvenster op E-mail.

 2. Klik in het menu Extra op Regels en waarschuwingen.

 3. Als u over meer dan een e-mailaccount beschikt, selecteert u in de lijst Wijzigingen op deze map toepassen het Postvak IN van uw keuze.

 4. Klik op Nieuwe regel.

 5. Selecteer onder Beginnen met een lege regel de optie Berichten controleren als deze aankomen of Berichten controleren na het verzenden en klik daarna op Volgende.

 6. Selecteer onder Stap 1: selecteer een of meerdere voorwaarden, selecteer de voorwaarden waaraan de berichten moeten voldoen voordat de regel wordt toegepast.

 7. Klik onder Stap 2: bewerk de beschrijving van de regel op elke onderstreepte waarde, voer de criteria voor elke voorwaarde in en klik daarna op Volgende.

 8. Blader onder Stap 1: selecteer een of meerdere acties door de lijst met acties en schakel het selectievakje voer een aangepaste actie uit in.

 9. Klik onder Stap 2: bewerk de beschrijving van de regel op de onderstreepte waarde een aangepaste actie.

 10. Selecteer onder Uit te voeren actie kiezen de invoegtoepassing die u wilt uitvoeren.

  Opmerking   Als de invoegtoepassing niet wordt weergegeven, is deze niet correct geïnstalleerd voor gebruik door met Outlook. U moet dan contact opnemen met de ontwikkelaar van de invoegtoepassing voor assistentie.

 11. U kunt de waarde bij Actie wijzigen door op Wijzigen te klikken.

 12. Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten en klik daarna op Volgende.

 13. Selecteer onder Stap 1: selecteer een of meerdere uitzonderingen eventuele uitzonderingen op de regel en klik daarna op Volgende.

 14. Voltooi het maken van de regel door een naam voor de regel in te voeren en selecteer vervolgens eventuele andere opties van uw keuze.

  • Desgewenst kunt u deze regel uitvoeren op berichten die zich in een van uw mappen bevinden door het selectievakje Deze regel nu toepassen op berichten die al aanwezig zijn in "map" in te schakelen.

  • Als u deze regel wilt toepassen op al uw e-mailaccounts en op het Postvak IN dat aan elke account is gekoppeld, schakelt u het selectievakje Deze regel maken voor alle accounts in.

 15. Klik op Voltooien.

Naar boven

Is van toepassing op: Outlook 2007Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Taal wijzigen