Verwijderde items terugzetten uit de Prullenbak van de siteverzameling 

Verwijderde items terugzetten uit de Prullenbak van de siteverzameling 

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u items (met inbegrip van OneDrive voor bedrijven-bestanden) uit een site SharePoint verwijderen , deze verzonden naar de Prullenbak (ook wel de Prullenbak voor het eerste niveau genoemd), waar u deze kunt terugzetten als u wilt. Als u items uit de Prullenbak van een site verwijdert, deze verzonden naar de Prullenbak (ook wel de Prullenbak voor het tweede niveau genoemd) van de siteverzameling.

Beheerder van een siteverzameling SharePoint kan bekijken en verwijderde items herstellen uit de Prullenbak van de siteverzameling op de oorspronkelijke locatie. Als een item wordt verwijderd uit de Prullenbak van de siteverzameling of de werkmap de tijd bewaarbeleid overschrijdt, wordt het definitief verwijderd.

Belangrijk: De Prullenbak van SharePoint verschilt van de Prullenbak van Windows. Als u bestanden of mappen die u synchroniseert verwijdert, kunt u ze terugzetten vanaf de Windows Prullenbak op uw PC. Zie de Prullenbak van uw Windows plaatsen op uw bureaublad, als u wilt weergeven of verbergen de Prullenbak.

Bijgewerkte mei, 2018 met behulp van feedback van klanten.

Een item terugzetten vanaf de siteverzameling SharePoint Online Prullenbak

 1. Ga naar de site en klik in het linkerdeelvenster, kies de optie Prullenbak.

  Kies Prullenbak op de navigatiebalk aan de linkerkant.

  Als u de Prullenbak niet ziet, voert u de volgende stappen uit:

  1. Klik achtereenvolgens op Instellingen Knop Instellingen van SharePoint Online en Site-instellingen. Als u Site-instellingenniet ziet, klikt u op Site-informatie en klik vervolgens op Alle site-instellingen weergeven. Sommige pagina's moet u mogelijk Selecteer Site-inhouden selecteer Site-instellingen.

  2. Klik onder Beheer van de siteverzameling op Prullenbak.

   Instellingen onder koptekst siteverzamelingsbeheer met Prullenbak gemarkeerd
 2. Klik onder aan de pagina Prullenbak op Prullenbak tweede stadium.

  Prullenbak van SharePoint Online met gemarkeerde koppeling voor tweede stadium

  Opmerking: U moet beheerder of de eigenaar van machtigingen voor het gebruik van de Prullenbak van de siteverzameling. Als u dit niet ziet, wordt deze is mogelijk uitgeschakeld of u hebt geen toestemming toegang toe.

 3. Wijs de items die u wilt terugzetten, klikt u op het pictogram rechts van elkaar en klik vervolgens op herstellen.

  Gemarkeerde knop Terugzetten in SharePoint Online

  Als u een item terugzet dat oorspronkelijk in een map stond die later is verwijderd, wordt de map opnieuw gemaakt op de oorspronkelijke locatie en wordt het item teruggezet in deze map.

Een hele siteverzameling terugzetten

Als u een globale beheerder of beheerder van de SharePoint in Office 365, kunt u ook hele siteverzamelingen herstellen uit de Prullenbak van de siteverzameling. Zie een verwijderde siteverzameling herstellenvoor informatie.

Hoe lang worden verwijderde items bewaard in de Prullenbak?

In SharePoint Online, worden items worden 93 dagen vanaf het moment dat u deze uit de oorspronkelijke locatie verwijderen bewaard. Ze houden in de Prullenbak van de site de gehele tijd, tenzij iemand daarvandaan verwijderd of wordt leeggemaakt die Prullenbak. In dat geval Ga de items naar de Prullenbak, waar ze te voor de rest van de 93 dagen houden tenzij van de siteverzameling:

 • de Prullenbak van de siteverzameling groter is dan het quotum en Hiermee start u de oudste items verwijderen

 • de items handmatig worden verwijderd door de beheerder van de siteverzameling uit de Prullenbak van de siteverzameling (Zie voor informatie over doet dit verwijderen van items uit de Prullenbak van de siteverzameling)

De site Prullenbak opslag telt tegen opslagquota voor uw siteverzameling en de Drempelwaarde voor lijstweergave. De hoeveelheid ruimte toegewezen aan de Prullenbak van de siteverzameling is 200% van de quota voor de siteverzameling. Deze waarden kunnen niet worden gewijzigd.

SharePoint Online behoudt back-ups van alle inhoud voor 14 extra dagen voorbij werkelijke verwijdering. Als de inhoud kan niet worden hersteld via de Prullenbak of Bestanden herstellen, kan een beheerder contact opnemen met Microsoft Support aanvragen van een herstellen elk gewenst moment in het venster 14 dagen.

Opmerking: Herstelbewerkingen kunnen uit de back-ups kunnen alleen worden uitgevoerd voor siteverzamelingen of subsites, niet voor specifieke bestanden, lijsten of bibliotheken. Als u herstellen van een specifiek item wilt, vinden in de Prullenbak, met de rechtermuisknop en kies herstellen.

Een item terugzetten vanaf de SharePoint-Servers 2019 en 2016 Prullenbak van siteverzameling pagina

 1. Kies in het linkervenster Snel starten op de pagina Site de optie Prullenbak.

  Kies Prullenbak op de navigatiebalk aan de linkerkant.

  Als u de Prullenbak niet ziet, probeert u de volgende stappen uit:

  1. Klik achtereenvolgens op Instellingen Knop Instellingen in SharePoint 2016 op titelbalk. en Site-instellingen.

  2. Klik onder Beheer van de siteverzameling op Prullenbak.

   Instellingen onder koptekst siteverzamelingsbeheer met Prullenbak gemarkeerd

  Belangrijk: U moet beheerder of de eigenaar van machtigingen voor het gebruik van de Prullenbak van de siteverzameling. Als u dit niet ziet, wordt deze is mogelijk uitgeschakeld of u hebt geen toestemming toegang toe. Als u de SharePoint -beheerder bent, raadpleegt u de instellingen van de Prullenbak van SharePoint configureren. Neem anders contact op met de farm- of serverbeheerder.

 2. Klik onder aan de pagina Prullenbak op Prullenbak tweede stadium.

  Koppeling voor prullenbak tweede stadium van SharePoint 2016
 3. Klik op de cirkel naast het item dat u wilt terugzetten en vervolgens op Terugzetten.

  Prullenbak tweede stadium van SharePoint met gemarkeerde knop Terugzetten

  Als u een item terugzet dat oorspronkelijk in een map stond die later is verwijderd, wordt de map opnieuw gemaakt op de oorspronkelijke locatie en wordt het item teruggezet in deze map.

 4. Klik op OK.

Een verwijderde site terugzetten

Verwijderde sites worden bewaard in de Prullenbak van de siteverzameling. Hierin kunt beheerder van een siteverzameling deze terugzetten naar de oorspronkelijke siteverzameling.

Opmerking: Gebruikers van SharePoint Server 2019 kunnen herstellen items die ze zelf hebt verwijderd, en ook items die andere gebruikers op de site hebt verwijderd. Gebruikers nodig machtiging voor de verwijderde items bewerken, zodat ze zichtbaar in de Prullenbak van SharePoint.

Houd rekening met het volgende voordat u items terugzet:

 • Alle inhoudstypen die zijn toegevoegd tijdens een site in de Prullenbak van de siteverzameling worden niet toegevoegd voor deze site. Hierdoor worden velddefinities mogelijk niet bijgewerkt.

 • Inhoudsdistributie heeft geen invloed op een verwijderde site in de Prullenbak van de siteverzameling. U lost dit probleem op door bereik implementatie voor de site worden uitgevoerd nadat u deze herstelt.

 • Wanneer het updatepakketten zijn geïnstalleerd, met inbegrip van Microsoft Quickfix engineering (QFE)-updates wordt updates worden niet toegepast op sites in de Prullenbak van de siteverzameling. U lost dit probleem op door de siteverzameling handmatig te upgraden met behulp van de Upgrade-SPContentDatabase-cmdlet in de inhoudsdatabase met deze siteverzameling.

Opmerking: Als u de site die u wilt herstellen niet ziet, deze mogelijk al worden blijvend verwijderd, handmatig of automatisch. Als u vragen hebt over de instellingen voor automatisch verwijderen, neemt u dan contact op met uw farm- of serverbeheerder.

Een hele siteverzameling terugzetten

Als u de beheerder van een SharePoint bent, kunt u een siteverzameling via PowerShell terugzetten. Zie Herstellen-SPDeletedSitevoor informatie.

Hoe lang worden verwijderde items bewaard in de Prullenbak?

Er zijn twee Prullenbakken van, de site Prullenbak (eerste niveau) en siteverzameling Prullenbak (tweede niveau). De standaardbewaartijd voor een item bedraagt dertig dagen. De bewaarperiode wordt gestart zodra het item wordt verwijderd en niet wijzigen, zelfs als deze uit de Prullenbak van de site wordt verplaatst naar de Prullenbak van de siteverzameling. Deze periode kan worden verhoogd tot maar liefst 10.000 dagen, en wel vanaf de datum waarop een item voor het eerst werd verwijderd. U kunt ook items configureren in de Prullenbak kunnen niet worden automatisch verwijderd na een bepaalde tijd, indien gewenst. Items in de Prullenbak van de site gaan ten koste van de opslaglimiet van de site en de drempelwaarde voor lijstweergave. De hoeveelheid beschikbare ruimte in de Prullenbak van de siteverzameling bedraagt 50% van de sitelimiet, maar kan worden geconfigureerd tot maximaal 500% van de sitelimiet. Uw farmbeheerder kan deze waarden wijzigen. Zie Instellingen van de Prullenbak configureren voor meer informatie.

Een item terugzetten vanaf de pagina Prullenbak van de SharePoint Server 2013-siteverzameling

 1. Kies in het linkervenster Snel starten op de pagina Site de optie Prullenbak.

  Als u de Prullenbak niet ziet, probeert u de volgende stappen uit:

  1. Klik achtereenvolgens op Instellingen Knop Office 365-instellingen en Site-instellingen.

  2. Klik onder Beheer van de siteverzameling op Prullenbak.

   Instellingen onder koptekst siteverzamelingsbeheer met Prullenbak gemarkeerd

  Belangrijk: U moet beheerder of de eigenaar van machtigingen voor het gebruik van de Prullenbak van de siteverzameling. Als u dit niet ziet, wordt deze is mogelijk uitgeschakeld of u hebt geen toestemming toegang toe. Als u de SharePoint -beheerder bent, raadpleegt u de instellingen van de Prullenbak van SharePoint configureren. Neem anders contact op met de farm- of serverbeheerder.

 2. Klik in het dialoogvenster Prullenbak op Verwijderd uit Prullenbak van eindgebruiker.

  Prullenbak van SharePoint 2013 met Verwijderd uit prullenbak van gebruiker gemarkeerd
 3. Klik op de cirkel naast het item dat u wilt terugzetten en vervolgens op Terugzetten.

  Prullenbak tweede stadium van SharePoint 2013 met gemarkeerde knop Terugzetten

  Als u een item terugzet dat oorspronkelijk in een map stond die later is verwijderd, wordt de map opnieuw gemaakt op de oorspronkelijke locatie en wordt het item teruggezet in deze map.

 4. Klik op OK.

Een verwijderde site terugzetten

Verwijderde sites worden bewaard in de Prullenbak van de siteverzameling. Hierin kunt beheerder van een siteverzameling deze terugzetten naar de oorspronkelijke siteverzameling.

Houd rekening met het volgende voordat u items terugzet:

 • Alle inhoudstypen die zijn toegevoegd tijdens een site in de Prullenbak van de siteverzameling worden niet toegevoegd voor deze site. Hierdoor worden velddefinities mogelijk niet bijgewerkt.

 • Inhoudsdistributie heeft geen invloed op een verwijderde site in de Prullenbak van de siteverzameling. U lost dit probleem op door bereik implementatie voor de site worden uitgevoerd nadat u deze herstelt.

 • Wanneer het updatepakketten zijn geïnstalleerd, met inbegrip van Microsoft Quickfix engineering (QFE)-updates wordt updates worden niet toegepast op sites in de Prullenbak van de siteverzameling. U lost dit probleem op door de siteverzameling handmatig te upgraden met behulp van de Upgrade-SPContentDatabase-cmdlet in de inhoudsdatabase met deze siteverzameling.

Opmerking: Als u de site die u wilt herstellen niet ziet, deze mogelijk al worden blijvend verwijderd, handmatig of automatisch. Als u vragen hebt over de instellingen voor automatisch verwijderen, neemt u dan contact op met uw farm- of serverbeheerder.

Een hele siteverzameling terugzetten

Als u de beheerder van een SharePoint bent, kunt u een siteverzameling via PowerShell terugzetten. Zie Herstellen-SPDeletedSitevoor informatie.

Hoe lang worden verwijderde items bewaard in de Prullenbak?

Er zijn twee Prullenbakken van, de site Prullenbak (eerste niveau) en siteverzameling Prullenbak (tweede niveau). De standaardbewaartijd voor een item bedraagt dertig dagen. De bewaarperiode wordt gestart zodra het item wordt verwijderd en niet wijzigen, zelfs als deze uit de Prullenbak van de site wordt verplaatst naar de Prullenbak van de siteverzameling. Deze periode kan worden verhoogd tot maar liefst 10.000 dagen, en wel vanaf de datum waarop een item voor het eerst werd verwijderd. U kunt ook items configureren in de Prullenbak kunnen niet worden automatisch verwijderd na een bepaalde tijd, indien gewenst. Items in de Prullenbak van de site gaan ten koste van de opslaglimiet van de site en de drempelwaarde voor lijstweergave. De hoeveelheid beschikbare ruimte in de Prullenbak van de siteverzameling bedraagt 50% van de sitelimiet, maar kan worden geconfigureerd tot maximaal 500% van de sitelimiet. Uw farmbeheerder kan deze waarden wijzigen. Zie Instellingen van de Prullenbak configureren voor meer informatie.

Een item terugzetten vanaf de pagina Prullenbak van de SharePoint Server 2010-siteverzameling

 1. Kies in het linkervenster Snel starten op de pagina Site de optie Prullenbak.

  Koppeling voor Prullenbak van SharePoint 2010-site op werkbalk Snel starten
 2. Klik boven aan de pagina op Prullenbak van siteverzameling.

  Als u de Prullenbak op de werkbalk Snelstarten niet ziet, probeert u de volgende stappen uit:

  1. Klik op Siteacties menu siteacties en vervolgens op Site-instellingen.

  2. Klik onder Beheer van de siteverzameling op Prullenbak.

   Beheersectie van SharePoint 2010-siteverzameling met Prullenbak gemarkeerd

  Belangrijk: U moet beheerder of de eigenaar van machtigingen voor het gebruik van de Prullenbak van de siteverzameling. Als u dit niet ziet, wordt deze is mogelijk uitgeschakeld of u hebt geen toestemming toegang toe. Als u de SharePoint -beheerder bent, raadpleegt u de instellingen van de Prullenbak van SharePoint configureren. Neem anders contact op met de farm- of serverbeheerder.

 3. Klik op Verwijderd uit prullenbak van eindgebruiker aan de rechterkant van het scherm.

  Koppeling voor prullenbak tweede stadium van SharePoint 2010
 4. Klik op het selectievakje naast het item dat u wilt terugzetten en klik vervolgens op Selectie terugzetten.

  SharePoint 2010 met geselecteerde items en gemarkeerde knop Terugzetten
 5. Klik op OK.

  Als u een item terugzet dat oorspronkelijk in een map stond die later is verwijderd, wordt de map opnieuw gemaakt op de oorspronkelijke locatie en wordt het item teruggezet in deze map.

Opmerking: Als u een bestand of map terugzet met dezelfde naam als een bestaand bestand of een bestaande map op uw SharePoint Server-site, wordt de naam van dat bestaande bestand of die bestaande map gewijzigd, zodat het verwijderde item kan worden teruggezet.

Een verwijderde site terugzetten

Verwijderde sites worden bewaard in de Prullenbak van de siteverzameling. Hierin kunt beheerder van een siteverzameling deze terugzetten naar de oorspronkelijke siteverzameling.

Houd rekening met het volgende voordat u items terugzet:

 • Alle inhoudstypen die zijn toegevoegd tijdens een site in de Prullenbak van de siteverzameling worden niet toegevoegd voor deze site. Hierdoor worden velddefinities mogelijk niet bijgewerkt.

 • Inhoudsdistributie heeft geen invloed op een verwijderde site in de Prullenbak van de siteverzameling. U lost dit probleem op door bereik implementatie voor de site worden uitgevoerd nadat u deze herstelt.

 • Wanneer het updatepakketten zijn geïnstalleerd, met inbegrip van Microsoft Quickfix engineering (QFE)-updates wordt updates worden niet toegepast op sites in de Prullenbak van de siteverzameling. U lost dit probleem op door de siteverzameling handmatig te upgraden met behulp van de Upgrade-SPContentDatabase-cmdlet in de inhoudsdatabase met deze siteverzameling.

Opmerking: Als u de site die u wilt herstellen niet ziet, deze mogelijk al worden blijvend verwijderd, handmatig of automatisch. Als u vragen hebt over de instellingen voor automatisch verwijderen, neemt u dan contact op met uw farm- of serverbeheerder.

Een hele siteverzameling terugzetten

Als u de beheerder van een SharePoint bent, kunt u een siteverzameling via PowerShell terugzetten. Zie Herstellen-SPDeletedSitevoor informatie.

Hoe lang worden verwijderde items bewaard in de Prullenbak?

Er zijn twee Prullenbakken van, de site Prullenbak (eerste niveau) en siteverzameling Prullenbak (tweede niveau). De standaardbewaartijd voor een item bedraagt dertig dagen. De bewaarperiode wordt gestart zodra het item wordt verwijderd en niet wijzigen, zelfs als deze uit de Prullenbak van de site wordt verplaatst naar de Prullenbak van de siteverzameling. Deze periode kan worden verhoogd tot maar liefst 10.000 dagen, en wel vanaf de datum waarop een item voor het eerst werd verwijderd. U kunt ook items configureren in de Prullenbak kunnen niet worden automatisch verwijderd na een bepaalde tijd, indien gewenst. Items in de Prullenbak van de site gaan ten koste van de opslaglimiet van de site en de drempelwaarde voor lijstweergave. De hoeveelheid beschikbare ruimte in de Prullenbak van de siteverzameling bedraagt 50% van de sitelimiet, maar kan worden geconfigureerd tot maximaal 500% van de sitelimiet. Uw farmbeheerder kan deze waarden wijzigen. Zie Instellingen van de Prullenbak configureren voor meer informatie.

Enkele basisbeginselen over het herstellen van uit de Prullenbak

 • Bij beveiligbare objecten wordt ook de inhoud ervan teruggezet    Wanneer u een beveiligbaar object terugzet (elk object met beheerbare toegang), wordt het teruggezet inclusief alle objecten die het object bevatte toen het werd verwijderd. Als u bijvoorbeeld een lijst, bibliotheek, map of documentenset terugzet, bevat de teruggezette versie alle documenten en andere items die erin voorkwamen op het moment van verwijderen. Als u een bestand of een ander item met meerdere versies terugzet, bevat het teruggezette bestand of item alle versies die het bevatte toen het werd verwijderd.

 • De meeste objecten kunnen niet worden teruggezet als er geen bijbehorende containerobjecten zijn    Als u een object verwijdert en vervolgens het object verwijdert dat erin voorkomt, moet u de container terugzetten voordat u het object kunt terugzetten. Als u bijvoorbeeld een bestand verwijdert en u vervolgens de bibliotheek verwijdert waarin het werd opgeslagen, moet u de bibliotheek terugzetten voordat u het bestand kunt terugzetten. Als u een eerdere versie van een bestand verwijdert en vervolgens de huidige versie van het bestand zelf verwijdert, moet u het bestand zelf terugzetten voordat u de eerdere versie kunt terugzetten.

 • Uitzondering: Een object verwijderd uit een map kan worden hersteld zonder eerste herstellen van de map    De map wordt automatisch opnieuw gemaakt op de voormalige locatie, maar nu bevat alleen het object dat u hersteld. (U kunt ook u kunt ook de map handmatig herstellen uit de Prullenbak, zodat deze wordt teruggezet met alle inhoud die was toen het is verwijderd.)

Hoe kan het beter?

Was dit artikel nuttig? Indien dat het geval is, laat het ons dan weten onder aan deze pagina. Laat ons weten wat er verwarrend is of ontbreekt. Als u hier terecht bent gekomen na een zoekactie en u niet de informatie hebt gevonden die u zocht, laat ons dan weten waarnaar u op zoek was. Vermeld de versie van SharePoint, het besturingssysteem en de browser die u gebruikt. Wij gebruiken uw feedback om de stappen te controleren en dit artikel bij te werken.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×