Uw SharePoint-site-instellingen beheren

Uw SharePoint-site-instellingen beheren

Wanneer u een site in SharePoint Online of SharePoint Server hebt gemaakt, kunt u wijzigingen aanbrengen in de instellingen, gegevens en machtigingen voor de site. De beschrijvingen hier zijn gebaseerd op SharePoint sites die zijn gemaakt met behulp van Standard User Interface-onderdelen. Als de eigenaar van de site of de ontwerper met een radicale indeling het uiterlijk heeft gewijzigd, ziet u mogelijk dit item niet. Zie uw SharePoint-beheerder voor meer informatie.

Notities: 

 • Bepaalde functionaliteit wordt geleidelijk geïntroduceerd bij organisaties die de Targeted Release-opties in Office 365 hebben ingesteld. Dit betekent dat u deze functie nog niet kunt zien of dat de functie er anders uit kan zien dan wat is beschreven in de Help-artikelen.

 • U kunt verschillende aanpassingsopties kiezen voor teamsites met groepen. Zie Customizing "modern" team sites ('Moderne' teamsites aanpassen) voor meer informatie.

U kunt als volgt het logo, de titel en andere instellingen wijzigen voor SharePoint Online team-of Communicatiesites. Zie het tabblad 2016, 2013, 2010 voor SharePoint Online klassieke ervaring of SharePoint Server 2016, 2013 en 2010. Zie instellingen voor het oplossen van problemenals de gebruikersinterface hier niet overeenkomt met wat u ziet.

Belangrijk: Als u wijzigingen wilt aanbrengen in het logo, de titel, de beschrijving en andere instellingen, moet u beschikken over de machtigingen voor de eigenaar of de ontwerper van de site SharePoint. Zie site machtigingen beherenvoor meer informatie.

Het logo voor uw SharePoint team of communicatiesite wijzigen

SharePoint Online team sites die zijn gekoppeld aan een Office 365 groep, gebruiken hetzelfde logo als de Office 365 groep waaraan ze zijn gekoppeld. Wanneer u het logo voor uw SharePoint-teamsite met groepen wijzigt, wordt het logo voor de bijbehorende Office 365-groep ook gewijzigd. De procedure voor het wijzigen van het logo voor een SharePoint Online Communicatiesites of een SharePoint Online team site die niet is verbonden met een Office 365 groep is hetzelfde. In dit geval worden alleen de site logo's gewijzigd.

voorSharePoint Server 2019 team sites en Communicatiesites zijn geen groepen verbonden, maar de persoon gebruikt dezelfde methode voor het wijzigen van het sitelogo.

Als uw gebruikersinterface dit niet doet, is dit mogelijk in de klassieke versie van SharePoint of een eerdere versie. Zie het tabblad 2016, 2013, 2010 voor de stappen voor het wijzigen van instellingen.

Belangrijk: Als u het logo, de titel, de beschrijving en andere instellingen wilt wijzigen, moet u beschikken over machtigingen voor eigenaar of ontwerper op de site van SharePoint. Zie site machtigingen beherenvoor meer informatie.

 1. Ga naar uw SharePoint team of communicatiesite.

 2. Klik in de rechterbovenhoek op instellingen Stappen voor het wijzigen van tags en klik vervolgens op site gegevens.

  Sitegegevens

 3. Klik onder het sitelogo op Wijzigen.

  Het logo van een team of communicatiesite wijzigen

 4. Blader, selecteer het nieuwe logo, klik op openen.

  Een logo kiezen in Windows Verkenner

  en klikt u vervolgens op Opslaan.

  Een gewijzigd logo opslaan

De naam, de beschrijving, het privacyniveau en de siteclassificatie wijzigen

Belangrijk: Als u deze instellingen wilt wijzigen, moet u beschikken over machtigingen voor eigenaar of ontwerpers op de site van SharePoint. Zie site machtigingen beherenvoor meer informatie.

Deze instellingen zijn alleen beschikbaar in een team site met groepen.

 1. Ga naar uw SharePoint-team site.

 2. Klik in de rechterbovenhoek op instellingen Stappen voor het wijzigen van tags en klik vervolgens op site gegevens.

  Sitegegevens

 3. Wijzig de gewenste velden:

  • Naam van de teamsite (vereist)

  • Beschrijving (optioneel)

  • Privacy-instellingen (optioneel): openbaar betekent dat iedereen in uw organisatie de inhoud kan zien en lid kan worden. Privé betekent dat het lidmaatschap moet worden goedgekeurd door een site-eigenaar en alleen leden de inhoud kunnen bekijken. Dit wordt niet weergegeven op een communicatiesite.

  • Classificatie van team site (optioneel): wordt gebruikt voor het classificeren van een site met waarden zoals interne, vertrouwelijke, hoge bedrijfsimpact, lage bedrijfsimpact, enzovoort. Deze waarden zijn van toepassing op de gevoeligheid van gegevens of voor de levenscyclus van gegevens. De persoon wordt bepaald en gemaakt door de beheerder. Zie sites maken in SharePoint Online beherenvoor meer informatie. Deze optie is mogelijk niet beschikbaar voor uw site.

  Venster Sitegegevens van SharePoint

Dit zijn de meest voorkomende instellingen voor sites. Klik op Alle site-instellingen weergeven als u andere instellingen en opties voor de site wilt wijzigen. Hiermee wordt de pagina klassieke SharePointsite-instellingen geopend.

Een siteontwerp toepassen

Selecteer een siteontwerp om een consistente reeks acties of configuraties toe te passen, zoals het instellen van een thema, het toevoegen van koppelingen naar de sitenavigatie of het maken van een lijst met een specifieke reeks kolommen en instellingen voor een site.

 • Ga naar uw SharePoint-team site.

 • Klik in de rechterbovenhoek op instellingen Stappen voor het wijzigen van tags Stappen voor het wijzigen van tags site ontwerpen.

 • Selecteer het ontwerp dat u wilt toepassen en klik op toepassen op site.

  Een ontwerp op een SharePoint-site toepassen

Sitemachtigingen beheren

Machtigingsniveaus voor een site zijn gebaseerd op SharePoint-machtigingsgroepen. Leden van een SharePoint-machtigingsgroep kunnen de site bezoeken maar niet bewerken (Sitebezoekers), bewerken (Siteleden) of volledig beheren (Site-eigenaren).

Belangrijk: Als u deze instellingen wilt wijzigen, moet u beschikken over de machtigingen van de eigenaar van de site SharePoint.

 1. Ga naar uw SharePoint-team site.

 2. Klik rechtsboven op Instellingen Stappen voor het wijzigen van tags .

 3. Klik op Sitemachtigingen.

  Vak Sitemachtigingen

Personen uitnodigen voor uw SharePoint-team site

Als u personen toegang wilt geven tot uw site, kunt u leden toevoegen aan de Office 365 groep die aan de site is gekoppeld, of u kunt de site delen met anderen zonder deze toe te voegen aan een Office 365 groep. Zie machtigingsniveaus in SharePointvoor meer informatie over site machtigingen.

Als u in SharePoint Onlinepersonen toegang wilt geven tot uw site, klikt u op personen uitnodigen en kiest u een van de volgende opties:

 • Voeg leden toe aan de groep om leden toe te voegen aan de Office 365 groep die is gekoppeld aan uw site. Dit is de aanbevolen methode. Klik op Leden toevoegen, voer een naam of e-mailadres in en klik op Opslaan. Leden die u toevoegt aan de Office 365-groep, worden standaard opgenomen in de SharePoint-machtigingsgroep Siteleden en kunnen de site bewerken. Daarnaast hebben ze volledige toegang tot de bronnen van de Office 365-groep, zoals groepsgesprekken, de agenda, enzovoort.

 • Kies Alleen site delen om de site te delen met anderen zonder hen toe te voegen aan de Office 365-groep die is gekoppeld aan de site. Voer een naam of e-mailadres in, klik op de pijl-omlaag om het SharePoint-machtigingsniveau te selecteren en klik vervolgens op Toevoegen. Als u deze optie kiest, hebben gebruikers toegang tot de site, maar niet tot de bronnen van de Office 365-groep, zoals groepsgesprekken, de agenda, enzovoort.

  Personen uitnodigen voor uw SharePoint-site

Klik in SharePoint Server 2019op site delen. Voer in het deelvenster site delen de naam in van de gebruikers of groepen waarnaar u de site wilt delen.

Het deelvenster site delen in SharePoint 2019

Sitemachtigingen wijzigen

Als u het machtigingsniveau voor een persoon of groep wilt wijzigen, klikt u op de pijl-omlaag naast het SharePoint-machtigingsniveau voor deze persoon of groep. Selecteer Volledig beheer om ze toe te voegen aan de groep Site-eigenaren of Lezen om ze op te nemen in de groep Sitebezoekers.

Opmerking: Als u alle leden wilt zien van de Office 365-groep die is gekoppeld aan uw site, en hun SharePoint-machtigingsniveaus, klikt u rechtsboven op de site op Leden.

Sitemachtigingen verwijderen

Als u in SharePoint Online iemand wilt verwijderen die geen lid is van de Office 365 groep die is gekoppeld aan uw site, klikt u op de pijl-omlaag naast het machtigingsniveau SharePoint voor de groep en selecteert u verwijderen.

Opmerking: De optie Verwijderen is alleen beschikbaar voor personen of groepen die geen deel uitmaken van de Office 365-groep.

Als u iemand wilt verwijderen uit de Office 365-groep die is gekoppeld aan uw site, klikt u rechtsboven op Leden, klikt u op de pijl-omlaag naast het machtigingsniveau voor dat lid en klikt u op Verwijderen uit groep.

Sitemachtigingen verwijderen

Geavanceerde machtigingsinstellingen

Als u een site-eigenaar bent, ziet u een koppeling Geavanceerde machtigingsinstellingen waarmee u extra machtigingsinstellingen voor SharePoint kunt configureren. Zie Machtigingsniveaus in SharePoint voor meer informatie.

Aanvullende instellingen en limieten voor de SharePoint Online-site

Problemen oplossen

 • Het meest voorkomende probleem met het wijzigen van de instellingen heeft niet de juiste machtigingen. Neem contact op met uw SharePoint-, netwerk-of Office 365-beheerder als u niet zeker weet wat uw machtigingen zijn.

 • Als u over machtigingen beschikt, controleert u of u de versie van SharePoint gebruikt die u gebruikt. Zie welke versie van SharePoint gebruik ik? voor meer informatie. Als u een site hebt die is gemaakt met een oudere versie van SharePoint Online, gebruikt u mogelijk het klassieke uiterlijk. Als u het logo, de beschrijving of andere instellingen wilt wijzigen, raadpleegt u het tabblad 2016, 2013, 2010 . In de klassieke weergave van SharePoint Online wordt de gebruikersinterface gebruikt voor de instellingen van SharePoint 2016.

U kunt als volgt het logo, de titel en andere instellingen wijzigen voor SharePoint servers 2016, 2013 of 2010. Zie voor SharePoint Online team-of Communicatiesites het tabblad online, tabblad 2019 .

Titel, beschrijving en logo voor SharePoint Server-site wijzigen

Als eigenaar, of gebruiker met machtigingen voor volledig beheer, kunt u de titel, de beschrijving en het logo voor uw SharePoint server-site wijzigen.

 1. Ga naar uw site.

 2. Klik in de rechterbovenhoek op Instellingen Stappen voor het wijzigen van tags of linksboven op Siteacties Knopafbeelding .

 3. Klik op Site-instellingen.

  Optie Site-instellingen onder de knop Instellingen
 4. Klik onder Uiterlijk op Titel, beschrijving en logo. Site-instellingen met titel, beschrijving, logo geselecteerd

 5. Wijzig de inhoud van het veld Titel. Wijzig het optionele veld Beschrijving voor de site of typ een beschrijving.

  Pagina met instellingen voor titel, beschrijving en logo
 6. Voor SharePoint 2016 of 2013 gaat u op een van de volgende manieren te werk bij Logo en beschrijving:

  Klik op VAN COMPUTER, blader naar een afbeelding en klik op OK.

  Klik op VAN SHAREPOINT, blader naar een afbeelding op de SharePoint-site en klik op Invoegen.

  Voor SharePoint 2010 voert u onder Logo en beschrijving de URL in van de afbeelding die u als logo wilt gebruiken.

  Pagina met instellingen voor titel, logo en beschrijving
 7. Geef eventueel een beschrijving of alternatieve tekst op. Klik op OK om de wijzigingen op te slaan.

Sitemachtigingen beheren

Machtigingsniveaus voor een site zijn gebaseerd op SharePoint-machtigingsgroepen. Leden van een machtigingsgroep kunnen de site bezoeken maar niet bewerken (Sitebezoekers), bewerken (Siteleden) of volledig beheren (Site-eigenaren).

Als u personen toegang wilt geven tot uw site, kunt u leden toevoegen aan een groep die is gekoppeld aan de site (aanbevolen methode) of u kunt de site delen met anderen zonder hen toe te voegen aan een groep.

Als u personen wilt uitnodigen voor uw site, nodigt u personen uit met de knop site delen . Zie Een site delen voor meer informatie.

Als u personen met een groep wilt toevoegen, kunt u een groep maken of een bestaande maken en leden toevoegen aan de groep. Groepen bieden verschillende machtigingsniveaus die iedereen in de groep heeft, zodat u gemakkelijker een aantal gebruikers kunt beheren en de toegang tot de groepen. Zie SharePoint-groepen maken en beherenvoor meer informatie.

Sitemachtigingen wijzigen

Als u het machtigingsniveau voor een persoon of groep wilt wijzigen, klikt u op de pijl-omlaag naast het machtigingsniveau voor deze persoon of groep. Selecteer Volledig beheer om ze toe te voegen aan de groep Site-eigenaren of Lezen om ze op te nemen in de groep Sitebezoekers.

Opmerking: Als u alle leden wilt zien van de Office 365-groep die is gekoppeld aan uw site, en hun machtigingsniveaus, klikt u rechtsboven op de site op Leden.

Sitemachtigingen verwijderen

Ga als volgt te werk om iemand te verwijderen uit een groep die is gekoppeld aan uw site:

 1. Ga naar uw site.

 2. Klik in de rechterbovenhoek op Instellingen Stappen voor het wijzigen van tags of linksboven op Siteacties Knopafbeelding .

 3. Klik op Site-instellingen.

  Optie Site-instellingen onder de knop Instellingen
 4. Klik onder Gebruikers en machtigingen op Sitemachtigingen.

  Menuoptie Gebruikers en machtigingen
 5. Klik op het tabblad Machtigingen op de groep waaruit u iemand wilt verwijderen.

 6. Selecteer de gebruiker die u wilt verwijderen.

 7. Klik op Acties en klik op Gebruikers uit groep verwijderen.

 8. Klik op OK.

Geavanceerde machtigingsinstellingen

Zie Machtigingsniveaus in SharePoint voor meer informatie over machtigingen en de instellingen die u kunt gebruiken.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×