Groepsleden toevoegen en verwijderen in Outlook

Wanneer projecten zijn verzonden en go, dus ook de groepsleden. Undoubtedly, u dient leden toe te voegen en te verwijderen gedurende de levenscyclus van de groep; mogelijk moet u ook groepseigenaren toevoegen of verwijderen.

Een lid van een groep kan anderen uitnodigen voor de groep, maar alleen de groepseigenaar kan ze verwijderen. De eigenaar van de groep is meestal de persoon die de groep heeft gemaakt, maar anderen kunnen ook deze functie toewijzen.

Selecteer het tabblad dat overeenkomt met uw versie van Outlook voor instructies over het toevoegen en verwijderen van leden, waaronder gast leden.

Leden toevoegen aan een groep

 1. outlook_for_windows openen.

 2. Selecteer de groep onder groepen in het linkerdeelvenster van de map.

  Een groep selecteren in de linkernavigatiebalk

 3. Selecteer op het lint groepen de optie leden toevoegen.

 4. Zoek in het vak leden toevoegen de naam of het e-mailadres van de personen in uw organisatie en selecteer de namen die u wilt toevoegen.

 5. Klik op OK.

Opmerking: U kunt groepslidmaatschap niet bewerken met het adresboek.  Als u leden probeert toe te voegen of te verwijderen in het adresboek, ziet u mogelijk een foutmelding.

Gasten toevoegen aan een groep

Wanneer u gasten, ook wel externe gebruikers genoemd, aan een groep toevoegt, verleent u hun toegang tot alle informatie in de groep. Dit geldt ook voor e-mailberichten, agenda's, projectnotities, projectbestanden en projectplannen. Gasten zien geen knooppunt Groepen in hun navigatiedeelvenster in Outlook, maar ontvangen groepse-mails en koppelingen naar bestanden via hun Postvak IN.

De groepskoptekst geeft aan wanneer gastgebruikers zijn opgenomen in de groep, zoals in dit voorbeeld wordt weergegeven.

Gast lidmaatschap wordt aangegeven in de groepskoptekst

Wanneer u gasten uitnodigt om deel te nemen aan een groep, ontvangen deze via e-mail een melding dat ze zijn toegevoegd. Ze ontvangen groepsgesprekken en agenda-afspraken in hun Postvak IN. Gasten kunnen echter niet alles zien en doen in een groep. Gasten kunnen bijvoorbeeld niet:

 • Groepseigenaar zijn

 • De algemene adreslijst bekijken

 • Alle informatie op de visitekaartjes van groepsleden bekijken

 • Het lidmaatschap van de groep bekijken

De groepseigenaar kan op elk gewenst moment de toegang van gasten intrekken.

Gasten toevoegen aan een groep

 1. outlook_for_windows openen.

 2. Selecteer de groep onder groepen in het linkerdeelvenster van de map.

  Een groep selecteren in de linkernavigatiebalk

 3. Selecteer op het lint groepen de optie leden toevoegen.

 4. Voer in het vak leden toevoegen het e-mailadres van de gast in en druk op Enter.

 5. Selecteer OK.

Een lid uit een groep verwijderen

Alleen groepseigenaren kunnen leden verwijderen.

 1. Selecteer de groep onder groepen in het linkerdeelvenster van de map.

  Een groep selecteren in de linkernavigatiebalk

 2. Selecteer groep bewerkenop het lint.

 3. Wijs in het vak groep bewerken de naam aan van het lid dat u wilt verwijderen en klik op de X.

  Remove a member

Opmerking: Deze functie is beschikbaar voor Office Insider-deelnemers met een Office 365-abonnement. Als u een Office 365-abonnement hebt, controleer dan of u de nieuwste versie van Office hebt.

Leden toevoegen aan een groep

 1. Outlook voor Mac openen

 2. Open de groeps kaart van de groep waaraan u leden wilt toevoegen.

 3. Kies leden.

  Leden toevoegen weergeven

 4. Typ een of meer namen of e-mailadressen of selecteer leden in de lijst. U kunt gasten aan de groep toevoegen; dit zijn personen van buiten uw school of organisatie. Leden in een groep toevoegen weergeven

 5. Kies leden toevoegen.

Een lid uit een groep verwijderen

 1. Outlook voor Mac openen

 2. Open de groeps kaart van de groep waaruit u leden verwijdert. Alleen groepseigenaren kunnen leden verwijderen.

 3. Kies leden.

 4. Klik op X naast de naam van de persoon die u uit de groep wilt verwijderen. Groepsleden verwijderen weergeven

 5. Kies Verwijderen.

Opmerking: Als de instructies niet identiek zijn met wat u ziet, gebruikt u mogelijk een oudere versie van Outlook_on_the_web. Probeer de Instructies voor de klassieke webversie van Outlook.

Als eigenaar ontvangt u aanvragen om deel te nemen aan uw groep van mensen die geen deel uitmaken van uw groep, maar waarvan u lid wilt worden van de groep. 

 1. Met wie kan een verzoek om lid te worden van uw groepen op twee manieren: als het om een privégroep gaat om deel te nemen, als het een openbare groep is, selecteert u deelnemen.

 2. De eigenaar van de groep/eigenaren ontvangt een e-mailbericht met het verzoek om verbinding. De eigenaar kan het verzoek binnen de e-mail goedkeuren of afwijzen .

Alle andere eigenaren zien dat de aanvraag is goedgekeurd en deze niet hoeft te handelen. Een gebruiker kan een groep detecteren en kan deelnemen aan de groep. Als de groep privé is, ontvangt de eigenaar een e-mailbericht met het verzoek. Eigenaar kan de aanvraag goedkeuren of afwijzen.

Een groepslid kan ook een aanvraag verzenden om andere gebruikers toe te voegen aan uw groep

Als eigenaar ontvangt u een e-mailbericht van het groepslid, dat andere gebruikers aan uw groep wil toevoegen. Hetzelfde e-mailbericht gaat naar andere eigenaren, indien van toepassing. Op basis van de uitgevoerde actie wordt de e-mail bijgewerkt en ziet u de status van aanvragen. 

U kunt personen uitnodigen om lid te worden van uw groep. Als het een privégroep is, ontvangt de groepseigenaar een verzoek van de genodigde om lid te worden van de groep. U kunt ook gasten uitnodigen om lid te worden van de groep. De persoon ontvangt groepsgesprekken en agenda-items in hun postvak in. Gasten kunnen echter geen eigenaar zijn van een groep, de algemene adreslijst weergeven, alle informatie weergeven over de contactkaarten van de groepsleden of het lidmaatschap van de groep bekijken.

 1. Open Outlook_on_the_web.

 2. Selecteer de groep in het mappenvenster onder groepen.

  Een schermafbeelding van een groep in het navigatiedeelvenster

 3. Selecteer in de groepskoptekst het aantal leden naast Instellingen voor SPO-migratie .

  Schermafbeelding van de knop groepsleden

 4. Selecteer naast de groepsfoto Meer opties > anderen uitnodigen.

  Schermafbeelding van de optie anderen uitnodigen op de groeps kaart

 5. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Selecteer kopiëren om de koppeling te plakken om de groep samen te voegen in een e-mailbericht dat u al aan het opstellen bent.

  • Selecteer e-mail om een nieuw e-mailbericht te maken met een koppeling om deel te nemen aan de groep in het bericht. De ontvanger moet op die koppeling klikken om deel te nemen aan de groep.

   Als de groep privé is, stuurt de koppeling in het bericht een aanvraag voor de eigenaar van de groep.

 6. Voltooi het opstellen van de e-mail en klik op verzenden.

U moet groepseigenaar zijn om leden te kunnen verwijderen. Als u niet zeker weet of u de eigenaar bent van een groep, raadpleegt u onder groepseigenaren weergeven.

 1. Selecteer in de groepskoptekst het aantal leden naast Instellingen voor SPO-migratie .

  Schermafbeelding van de knop groepsleden

 2. Naast de naam van het lid dat u wilt verwijderen, selecteert u verwijderen uit groeps Uit een groep verwijderen .

 1. Selecteer in de groepskoptekst het aantal leden naast Instellingen voor SPO-migratie .

  Schermafbeelding van de knop groepsleden

 2. Onder de kolom rol ziet u of een persoon in de groep een eigenaar of een lid is.

U moet groepseigenaar zijn om een van de groepsleden een niveau te kunnen verhogen.

 1. Selecteer in de groepskoptekst het aantal leden naast Instellingen voor SPO-migratie .

  Schermafbeelding van de knop groepsleden

 2. Zoek de persoon die u wilt promoten bij een eigenaar.

 3. Selecteer onder de kolom rolde optie lid > promoveren naar eigenaar.

Wanneer u een eigenaar een niveau verlaagt, onthoud dan dat de groep in ieder geval één eigenaar moet hebben. Alleen groepseigenaars kunnen een niveau verlagen.

 1. Selecteer in de groepskoptekst het aantal leden naast Instellingen voor SPO-migratie .

  Schermafbeelding van de knop groepsleden

 2. Zoek de persoon die u wilt degraderen naar een lid.

 3. Selecteer onder de kolom rol de optie eigenaar > status van eigenaar verwijderen.

Instructies voor de klassieke versie van Outlook_on_the_web

U kunt personen uitnodigen om lid te worden van uw groep. Als het een privégroep is, ontvangt de groepseigenaar een verzoek van de genodigde om lid te worden van de groep. U kunt ook gasten uitnodigen om lid te worden van de groep. De persoon ontvangt groepsgesprekken en agenda-items in hun postvak in. Gasten kunnen echter geen eigenaar zijn van een groep, de algemene adreslijst weergeven, alle informatie weergeven over de contactkaarten van de groepsleden of het lidmaatschap van de groep bekijken.

 1. Open Outlook_on_the_web.

 2. Selecteer de groep in het navigatiedeelvenster onder Groepen.

 3. Selecteer in de groepskoptekst het aantal leden.

  Het aantal leden selecteren om naar de pagina leden te gaan
 4. Selecteer Leden toevoegen.

 5. Voer het e-mailadres in van de persoon die u wilt toevoegen.

 6. Selecteer Opslaan.

U moet groepseigenaar zijn om leden te kunnen verwijderen. Hoe weet ik of ik groepseigenaar ben?

 1. Selecteer in de groepskoptekst het aantal leden.

  Het aantal leden selecteren om naar de pagina leden te gaan
 2. Selecteer Alles om alle leden van de groep te bekijken.

  Selecteer alles om de leden van deze groep te bekijken.
 3. Klik naast de naam van het lid dat u wilt verwijderen en klik op Het pictogram Meer acties > verwijderen uit de groep.

 1. Selecteer in de groepskoptekst het aantal leden.

  Het aantal leden selecteren om naar de pagina leden te gaan
 2. Selecteer eigenaars om alle Groepseigenaars te bekijken.

  Koptekst voor groepen met de koppeling voor eigenaren gemarkeerd

U moet groepseigenaar zijn om een van de groepsleden een niveau te kunnen verhogen.

 1. Selecteer in de groepskoptekst het aantal leden.

  Het aantal leden selecteren om naar de pagina leden te gaan
 2. Selecteer Alles om alle leden van de groep te bekijken.

  Selecteer alles om de leden van deze groep te bekijken.
 3. Beweeg de muisaanwijzer over de naam van het lid waarvan u het niveau wilt verhogen en kies Het pictogram Meer acties >eigenaar maken.

Wanneer u een eigenaar een niveau verlaagt, onthoud dan dat de groep in ieder geval één eigenaar moet hebben. Alleen groepseigenaars kunnen een niveau verlagen.

 1. Selecteer in de groepskoptekst het aantal leden.

  Het aantal leden selecteren om naar de pagina leden te gaan
 2. Selecteer eigenaren.

  Koptekst voor groepen met de koppeling voor eigenaren gemarkeerd

 3. Houd de muisaanwijzer boven de naam van het lid dat u een niveau wilt verhogen en kies Het pictogram Meer acties > Status van eigenaar verwijderen.

Leden toevoegen aan een groep

 1. Open de Outlook Mobile-App.

 2. Selecteer Groepen in het mappenvenster.

  Groepsmap in het navigatiedeelvenster

 3. Tik op de naam van de groep waaraan u leden wilt toevoegen.

  Beginscherm van de mobiele groepen-app
 4. Tik op de naam van de groep om naar de pagina groeps details te gaan.

  Tik op de knop lid om de pagina leden weer te geven
 5. Tik onder de lijst met leden op de koppeling AllesWeergeven .

  De koppeling alle leden weergeven selecteren om groepsleden weer te geven
 6. Tik op de pagina leden op toevoegen.

 7. Typ een of meer namen of e-mailadressen of selecteer leden in de lijst. Leden van buiten uw school of organisatie krijgen de naam ' gast ' onder de namen.

 8. Tik op Symbool voor vinkjes . U ziet de lijst met bijgewerkte leden.

Een lid uit een groep verwijderen

Alleen groepseigenaren kunnen leden verwijderen.

 1. Open de Outlook Mobile-App.

 2. Selecteer Groepen in het mappenvenster.

  Groepsmap in het navigatiedeelvenster

 3. Tik op de naam van de groep waaraan u leden wilt verwijderen.

  Beginscherm van de mobiele groepen-app
 4. Tik op de naam van de groep om naar de pagina groeps details te gaan.

  Tik op de knop lid om de pagina leden weer te geven
 5. Tik op de pagina groeps Details op ... Naast de naam van de persoon die u uit de groep wilt verwijderen.

 6. Tik op verwijderen uit groep.

Zie ook

Een Outlook.com-groep maken en leden toevoegen

Toegang voor gasten in Office 365 Groepen

Een groep maken

Deelnemen aan een groep

Een groep verwijderen

Een groep verlaten

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×