Een lijst maken in SharePoint

Maak SharePoint lijsten om informatie bij te houden, zoals titels, beschrijvingen, personen en datums.

Lijsten worden gedeeld met de andere leden en bezoekers van een site. Bezoekers kunnen lijsten en lijstitems weergeven en kunnen geen lijsten of lijstitems maken of bewerken.

Tip: Check out these YouTube videos from SharePoint community experts to learn more about data and lists!

Een lijst maken op een SharePoint Online-of SharePoint Server 2019 site

 1. Klik op instellingen Stappen voor het wijzigen van tags en klik vervolgens op site-inhoud.

 2. Klik op + Nieuw en klik vervolgens op Lijst.

  Klikken op nieuwe koppeling met Lijst gemarkeerd
 3. Typ een naam voor de lijst in het vak Naam en eventueel beschrijvende tekst in het vak Beschrijving.

  De naam wordt boven aan de lijst weergegeven en kan worden weergegeven in sitenavigatie, zodat anderen deze kunnen terugvinden.

 4. Klik op Maken.

 5. Wanneer de lijst wordt geopend, kunt u op + of + kolom toevoegen klikken om ruimte voor meer typen informatie aan de lijst toe te voegen.

  Zie een kolom maken in een SharePoint-lijst of-bibliotheek voor meer informatie over het toevoegen van kolommen.

U kunt klikken op instellingen Stappen voor het wijzigen van tags en vervolgens op lijst instellingen klikken om eigenschappen te wijzigen, de lijst te verwijderen, machtigingen toe te voegen, kolommen te beheren en een aantal andere updates te installeren. Zie Lijstinstellingen bewerken voor meer informatie.

Menu Instellingen waarin Lijstinstellingen is gemarkeerd

u kuntSharePoint Online en SharePoint Server 2019 lijsten gebruiken voor meer dan een eenvoudige lijst. U kunt kiezen uit verschillende lijstsjablonen, zoals Koppelingen, Agenda, Enquête, Problemen bijhouden en Aankondigingen. U kunt als volgt andere typen lijsten maken.

Scherm met toe te voegen apps
 1. Klik op instellingen Stappen voor het wijzigen van tags en klik vervolgens op site-inhoud.

 2. Klik op + Nieuw en klik vervolgens op App.

  Menu Nieuw van site-inhoud met App gemarkeerd
 3. Als u niet het gewenste type lijstsjabloon of app ziet, typt u tekst in het zoekvak en drukt u op Enter. U ziet nu een lijst met alle lijstsjablonen die overeenkomen met de ingevoerde tekst.

  Scherm met toe te voegen apps

  Hier volgen enkele voorbeelden van lijsttypen waarop u kunt zoeken:

  • Agenda

  • Koppelingen

  • Aankondigingen

  • Contactpersonen

  • Speciaal belichte koppelingen

  • Taken

  • Tweedimensionale matrixconstante in matrixformule

  • Aangepaste lijst

  • Enquête

  Voor dit voorbeeld hebben we de agenda gebruikt en kiest u de ingebouwde agenda-app voor SharePoint. U ziet mogelijk andere agenda's die zijn gemaakt binnen uw bedrijf of die zijn ontwikkeld door een externe partij.

 4. Typ in het vak Naam een naam voor de app die u hebt gekozen, zoals Activiteiten, Overzicht juli of Contactpersonen.

  De naam wordt in de meeste weergaven bovenaan de lijst weergegeven, maakt deel uit van het webadres van de lijstpagina en wordt weergegeven in de sitenavigatie om gebruikers te helpen de lijst te vinden. U kunt de naam van een lijst veranderen, maar het webadres blijft ongewijzigd.

 5. SharePoint keert terug naar de pagina site-inhoud . Zoek de app die u net hebt gemaakt in de lijst Site-inhoud en open de app. SharePoint maakt een standaardversie van de app, de agenda, de takenlijst of welke welke app u hebt gemaakt.

  Voorbeeld van een agendalijst-app.

  U kunt beginnen met het invoeren van gegevens via +nieuwe taak, deze lijst bewerken, Toevoegen of een andere manier die voor de specifieke app wordt ondersteund om gegevens toe te voegen.

  Opmerking: Sommige lijstgebaseerde apps kunnen alleen worden weergegeven in de klassieke SharePoint-modus.

Afhankelijk van het type app dat u kiest, kunt u de app-instellingen wijzigen met behulp van Lijstinstellingen of het tabblad Lijst en het lint bovenaan de pagina. Zie Lijstinstellingen bewerken in SharePoint Online voor meer informatie over instellingen.

Een lijst maken in SharePoint Server 2016 of SharePoint Server 2013

 1. Klik op instellingen Stappen voor het wijzigen van tags en klik vervolgens op een app toevoegen.

  een app toevoegen (lijst, bibliotheek)
 2. Typ in het zoekvak het type lijstsjabloon dat u wilt gebruiken (zoals Aangepaste lijst, Taken, Agenda, enzovoort) en klik op Zoeken Vergrootglaspictogram voor zoekvak .

  Zoek naar een lijst met agenda’s met de ingebouwde agenda gemarkeerd
 3. Klik op delijstsjabloon-app die u wilt gebruiken.

  Scherm met toe te voegen apps
 4. Typ een naam(vereist).

  De naam wordt in de meeste weergaven bovenaan de lijst weergegeven, maakt deel uit van het webadres van de lijstpagina en wordt weergegeven in de sitenavigatie om gebruikers te helpen de lijst te vinden. U kunt de naam van een lijst veranderen, maar het webadres blijft ongewijzigd.

  U kunt ook op Geavanceerde opties klikken. Ukunt dan desgewenst eenbeschrijving toevoegen en andere aanvullende informatie, afhankelijk van de specifieke lijst-app.

  Nieuw app-scherm met ingevulde velden
 5. Klik op OK.

Een lijst toevoegen aan een pagina in SharePoint Server 2016 of SharePoint Server 2013

 1. Ga naar de pagina waaraan u de lijst of bibliotheek wilt toevoegen, klik op Pagina en klik vervolgens op Bewerken. Als u het tabblad Pagina niet ziet, klikt u op Instellingen Knop Office 365-instellingen en vervolgens op Pagina bewerken.

  Bewerk de pagina

  Opmerking:  Als de opdracht Bewerken is uitgeschakeld of niet wordt weergegeven, beschikt u mogelijk niet over de vereiste machtigingen om de pagina te bewerken.

 2. Klik op de plaats op de pagina waar u de lijst of bibliotheek wilt weergeven en klik op Invoegen en vervolgens op App-onderdeel.

 3. Selecteer hetapp-onderdeel voor de lijst of bibliotheek en klik op Toevoegen. U ziet hier alle lijsten die u eerderhebt gemaakt.

 4. Als u klaar bent met de pagina, klikt u op het tabblad Pagina en vervolgens op Opslaan. In sommige gevallen kunt u ook Opslaan als concept of Opslaan en publiceren kiezen.

Belangrijk: Sommige pagina's kunnen niet worden bewerkt, zoals de pagina Inhoud van site.

Hier ziet u een voorbeeld van een lijst die via de hiervoor beschreven procedure is toegevoegd aan een pagina.

Lijst op een pagina

Een lijst of bibliotheek op een pagina met SharePoint Server 2016 of SharePoint Server 2013 minimaliseren of herstellen

 1. Ga naar de pagina met de lijst of bibliotheek die u wilt minimaliseren of herstellen en klik op Pagina en op Bewerken.

  Bewerk de pagina

 2. Wijs de lijst of bibliotheek aan, klik op de pijl-omlaag, klik op Minimaliseren of Herstellen afhankelijk van de huidige positie van de lijst of bibliotheek en klik op OK.

  Klik op de pijl-omlaag bij Instellingen en klik vervolgens op Minimaliseren
 3. Nadat u de pagina hebt bewerkt, klikt u op Opslaan. In bepaalde gevallen kunt u ook Opslaan als concept of Opslaan en publiceren kiezen.

Een lijst maken in SharePoint Server 2010

U kunt een lijst maken die u later op uw pagina's kunt gebruiken. SharePoint Server 2010 omvat een groot aantal soorten lijstsjablonen, zoals agenda, enquête en taken.

 1. Klik op Siteacties menu siteacties , klik op Alle site-inhoud weergevenen klik vervolgens op knop maken maken .

  Opmerking: Een SharePoint-site kan aanzienlijk worden gewijzigd. Neem contact op met de beheerder als u een optie niet kunt vinden, zoals een opdracht, knop of koppeling.

 2. Klik op een van de categorieën, zoals Communicatie of Bijhouden, en maak daar een nieuwe keuze.

  Klik op een categorie en selecteer de gewenste lijst-app

  U kunt het type lijstsjabloon dat u wilt maken ook opgeven in het vak Geïnstalleerde items zoeken, bijvoorbeeld Contactpersonen of Agenda, en vervolgens op Zoeken Vergrootglaspictogram voor zoekvak klikken.

 3. Typ een naam voor de lijst. Dit veld is verplicht.

  De naam wordt in de meeste weergaven bovenaan de lijst weergegeven, maakt deel uit van het webadres van de lijstpagina en wordt weergegeven in de sitenavigatie om gebruikers te helpen de lijst te vinden. U kunt de naam van een lijst veranderen, maar het webadres blijft ongewijzigd.

 4. U kunt ook op geavanceerde opties klikken, en dan een Beschrijving voor de lijst typen en andere opties instellen. .

  De beschrijving wordt in de meeste weergaven onder de naam weergegeven. Bepaalde soorten lijsten kunnen inhoud per e-mail ontvangen. Als u dit wilt instellen voor de lijst, kunt u het e-mailadres van de lijst toevoegen aan de beschrijving zodat gebruikers het e-mailadres gemakkelijk kunnen vinden. U kunt de beschrijving voor een lijst altijd wijzigen.

 5. Als u een koppeling wilt toevoegen aan het deelvenster Snel starten, moet Ja zijn ingeschakeld in de sectie Navigatie.

 6. Als er een sectie E-mail is, heeft de beheerder ingesteld dat lijsten op uw site per e-mail inhoud kunnen ontvangen. Als gebruikers inhoud aan deze lijst mogen toevoegen door een e-mail te verzenden, selecteert u Ja onder Deze lijst inschakelen voor het ontvangen van e-mail. Typ vervolgens in het vak E-mailadres het eerste deel van het adres dat moet worden gebruikt voor de lijst. Deze optie is niet voor alle soorten lijsten beschikbaar.

 7. Geef nog andere opties op, bijvoorbeeld of een agenda moet functioneren als een groepsagenda in de Agenda-app.

 8. Klik op Maken.

Een lijst maken op een pagina in SharePoint Server 2010

Met SharePoint Server 2010 kunt u lijsten maken op basis van de pagina's die u bewerkt. U kunt zo op een efficiëntere en effectievere manier de pagina's en de lijsten maken die u nodig hebt.

 1. Klik op een pagina op het tabblad Pagina en klik vervolgens op de opdracht Bewerken.

  Opdracht Bewerken op tabblad Bewerken

  Opmerking:  Als de opdracht Bewerken is uitgeschakeld, hebt u mogelijk geen machtigingen om de pagina te bewerken. Neem in dat geval contact op met de beheerder.

 2. Klik op de plaats op de pagina waar u een nieuwe lijst wilt toevoegen, klik op het tabblad Invoegen en klik vervolgens op Nieuwe lijst.

  Een nieuwe lijst invoegen op een pagina

  Opmerking:  Als u het tabblad Bewerken niet ziet of als u Nieuwe lijst niet kunt kiezen, hebt u mogelijk geen machtigingen om een lijst te maken. Neem in dat geval contact op met de beheerder.

 3. Typ in het dialoogvenster Lijst maken een naam voor de lijst in het vak Titel lijst, selecteer het type lijst dat u wilt maken en klik vervolgens op OK.

  Een naam typen en een sjabloon voor een lijst selecteren

Een aangepaste lijst maken in SharePoint Server 2010

Het maken van een aangepaste lijst is vergelijkbaar met het maken van een lijst op basis van een sjabloon, behalve dat een aangepaste lijst wordt gemaakt met slechts drie kolommen: Titel, Gemaakt door en Gewijzigd door. Nadat u een aangepaste lijst hebt gemaakt, kunt u kolommen toevoegen en de lijst verder aanpassen aan uw behoeften.

 1. Klik op Siteacties menu siteacties , klik op Alle site-inhoud weergevenen klik vervolgens op knop maken maken .

  Opmerking: Een SharePoint-site kan aanzienlijk worden gewijzigd. Neem contact op met de beheerder als u een optie niet kunt vinden, zoals een opdracht, knop of koppeling.

 2. Klik onder Aangepaste lijsten op Aangepaste lijst of Aangepaste lijst in gegevensbladweergave.

  Notities: 

  • Gebruik Aangepaste lijst als u hoofdzakelijk een formulier wilt gebruiken om gegevens in de lijst in te voeren en weer te geven.

  • Gebruik Aangepaste lijst in gegevensbladweergave als u vooral via een raster, vergelijkbaar met een spreadsheet, gegevens in de lijst wilt invoeren en weergeven. Dit is handig als u meerdere items tegelijk moet bijwerken.

  • U kunt wijzigen hoe u gegevens invoert en weergeeft in een lijst nadat de lijst is gemaakt.

 3. Typ een naam voor de lijst. Dit veld is verplicht.

  De naam wordt in de meeste weergaven bovenaan de lijst weergegeven, maakt deel uit van het webadres van de lijstpagina en wordt weergegeven in de sitenavigatie om gebruikers te helpen de lijst te vinden. U kunt de naam van een lijst veranderen, maar het webadres blijft ongewijzigd.

 4. Typ een beschrijving voor de lijst. Dit veld is optioneel.

  De beschrijving wordt in de meeste weergaven onder de naam weergegeven. Bepaalde soorten lijsten kunnen inhoud per e-mail ontvangen. Als u dit wilt instellen voor de lijst, kunt u het e-mailadres van de lijst toevoegen aan de beschrijving zodat gebruikers het e-mailadres gemakkelijk kunnen vinden. U kunt de beschrijving voor een lijst altijd wijzigen.

 5. Als u een koppeling wilt toevoegen aan de balk Snel starten, moet Ja zijn geselecteerd in de sectie Navigatie.

 6. Als er een sectie E-mail is, heeft de beheerder ingesteld dat lijsten op uw site per e-mail inhoud kunnen ontvangen. Als gebruikers inhoud aan deze lijst mogen toevoegen door een e-mail te verzenden, selecteert u Ja onder Deze lijst inschakelen voor het ontvangen van e-mail. Typ vervolgens in het vak E-mailadres het eerste deel van het adres dat moet worden gebruikt voor de lijst. Deze optie is niet voor alle soorten lijsten beschikbaar.

 7. Klik op Maken.

Een lijst toevoegen aan een pagina in SharePoint Server 2010

 1. Ga naar de pagina waaraan u de lijst of bibliotheek wilt toevoegen, klik op Pagina en klik vervolgens op Bewerken. Als u het tabblad Pagina niet ziet, klikt u op Instellingen Knop Office 365-instellingen en vervolgens op Pagina bewerken.

  Bewerk de pagina

  Opmerking: Als de opdracht Bewerken is uitgeschakeld of niet wordt weergegeven, beschikt u mogelijk niet over de vereiste machtigingen om de pagina te bewerken.

 2. Klik op de plaats op de pagina waar u de lijst of bibliotheek wilt weergeven en klik op Invoegen en vervolgens op App-onderdeel.

 3. Selecteer hetapp-onderdeel voor de lijst of bibliotheek en klik op Toevoegen.

 4. Nadat u de pagina hebt bewerkt, klikt u op Opslaan. In bepaalde gevallen kunt u ook Opslaan als concept of Opslaan en publiceren kiezen.

Hier ziet u een voorbeeld van een lijst die via de hiervoor beschreven procedure is toegevoegd aan een pagina.

Lijst op een pagina

Als u niet zeker weet welke versie van SharePoint u gebruikt, raadpleegt u Welke versie van SharePoint gebruik ik?.

Wilt u hetzelfde doen met bibliotheken?

Zie een documentbibliotheek maken in SharePoint voor informatie over het maken van een bibliotheek.

Volgende stappen met lijsten

Kolommen Configureer welk type informatie een lijst bevat door kolommen toe te voegen en te verwijderen. Zie een kolom in een SharePoint-lijst of-bibliotheek makenvoor meer informatie.

Weergaven De weergave van een lijst wijzigen door weergaven te maken. Zie een weergave van een lijst of bibliotheek maken, wijzigen of verwijderenvoor meer informatie.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×