Starte dokumenter i OneDrive
Del
Kopiere filer fra OneDrive til SharePoint for å dele med gruppen
Del
Bruke vedlegg i Outlook for å dele dokumenter
Del