Arbeide sammen på en jobbbeskrivelse
Personaladministrasjon
Opprette en delt pålastingshåndbok for nye ansatte
Personaladministrasjon
Opprette et intranettområde for å dele opplæringsressurser
Personaladministrasjon
Holde kontakten med jobbkandidater
Personaladministrasjon
Gi nye ansatte tilgang til gruppekunnskap
Personaladministrasjon
Sette nye ansatte i kontakt med mentorer og hverandre
Personaladministrasjon