Fylle celler på et blunk
Excel
Få totalsummen uten formler
Excel
Tabeller gjør data tydelige
Excel
Hvor er den knappen …? Spør Fortell meg
Excel
Å pivotere eller ikke å pivotere
Excel
Gjør det visuelt, og få det til å sitte med datastolper
Excel
Slice data slik du ønsker
Excel
Lag et diagram av dataene dine. Alt du trenger er ALT+F1.
Excel
Selektive analytikere bruker IFS
Excel
Tilgjengelige maler er det praktiske valget
Excel
Frys den, så slipper du å bla frem og tilbake
Excel
Øyeblikkelige pivottabeller: Ingen erfaring påkrevd
Excel
Finn nålen i høystakken med FINN.RAD
Excel
Hva er din status? Se det umiddelbart
Excel