Vise ulike beregninger i verdifelt i pivottabeller

I stedet for å skrive dine egne formler i beregnede felt, kan du bruke Vis verdier som raskt å presentere verdier på forskjellige måter. Det inneholder også flere nye beregnings alternativer, for eksempel % av overordnet sum eller % løpende sum i.

Tips!: Du kan bruke denne funksjonen til å prøve forskjellige beregninger i et verdi felt. Siden du kan legge til samme verdi felt i en pivottabell mer enn én gang, kan du imidlertid også bruke denne funksjonen til å vise faktisk verdi og andre beregninger, for eksempel en løpende total beregning, side ved side.

 1. Hvis du vil legge til to eller flere av de samme verdi feltene i pivottabellen, slik at du kan vise forskjellige beregninger i tillegg til den faktiske verdien i et bestemt felt, gjør du følgende:

  1. I felt listendrar du verdi feltet som du vil legge til i verdier -området som allerede inneholder dette verdi feltet, og deretter plasserer du det rett under dette feltet.

   Obs!: Verdi feltet legges til i pivottabellen, og et versjons nummer føyes til i felt navnet. Du kan redigere felt navnet etter behov.

  2. Gjenta trinn 1 til du har vist alle verdi feltene du vil beregne, ved å bruke Vis verdier som.

 2. Høyre klikk på verdi-feltet i pivottabellen, og klikk deretter Vis verdier som

  Vis verdier som
 3. Klikk beregnings alternativet du vil bruke.

  Følgende beregnings alternativer er tilgjengelige:

Beregnings alternativ

Resultat

Ingen beregning

Viser verdien som er angitt i feltet.

% av totalsum

Viser verdier som en prosent del av total summen av alle verdiene eller data punktene i rapporten.

% av kolonnesum

Viser alle verdiene i hver kolonne eller serie som en prosent del av summen for kolonnen eller serien.

% av radsum

Viser verdien i hver rad eller kategori som en prosentdel av totalsummen for raden eller kategorien.

% av

Viser verdier som en prosentdel av verdien til et Basiselement i et Basisfelt.

% av radsum i overordnet rad

Beregner verdier slik:

(verdi for elementet) / (verdi for det overordnede elementet i rader)

% av kolonnesum i overordnet kolonne

Beregner verdier slik:

(verdi for elementet) / (verdi for det overordnede elementet i kolonner)

% av sum i overordnet

Beregner verdier slik:

(verdi for elementet) / (verdi for det overordnede elementet for valgt Basisfelt)

Forskjellig fra

Viser verdier som forskjellen fra verdien til Basiselement i Basisfelt.

% forskjellig fra

Viser verdier som prosentvis forskjell fra verdien til Basiselement i Basisfelt.

Løpende totalsum i

Viser verdien for etterfølgende elementer i Basisfelt som en løpende totalsum.

% løpende totalsum i

Beregner verdien som en prosent del for etterfølgende elementer i basis feltet som vises som en løpende sum.

Ranger minste til største

Viser rangeringen av de valgte verdiene i et bestemt felt, som viser det minste elementet i feltet som 1, og hver større verdi med en høyere rangerings verdi.

Ranger største til minste

Viser rangeringen av de valgte verdiene i et bestemt felt, viser det største elementet i feltet som 1 og hver mindre verdi med en høyere rangerings verdi.

Indeks

Beregner verdier slik:

((celleverdi) x (samlet totalsum)) / ((totalsum for rad) x (totalsum for kolonne))

Hvis du vil vise beregninger side ved side med verdiene de er basert på (for eksempel vise% av totalsum ved siden av del summen), må du først duplisere verdi feltet ved å legge det til mer enn én gang. Dra feltet du vil kopiere til verdier-området, i felt listen, og plasser det rett under det samme feltet.

Dupliserte verdier i Verdier-området

I eksemplet som vises ovenfor, ble tre verdi felt lagt til enda en gang i verdier-området. de har "_2" tilføyd til navnene deres. Nedenfor vises feltet «sum av 1/1/14» to ganger i pivottabellrapporten, slik at du kan se verdien for hver by og deres overordnede (Øst-eller vest-området). Du ser også prosent andelen av total summen for hver region (i rad 6 og 9).

Det samme feltet, med verdier og prosenter

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet, eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×