Office
Logg på

Vise ulike beregninger i verdifelt i pivottabellen

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

I stedet for skriving av dine egne formler i beregnede felt, kan du bruke Vis verdier som til å presentere raskt verdier på forskjellige måter. Den inneholder også flere nye Beregningsalternativer, for eksempel % av sum i overordnet eller % løpende sum i.

Tips!: Du kan bruke denne funksjonen til å prøve ulike beregninger i et verdifelt. Fordi du kan legge til samme verdifelt i en pivottabell mer enn én gang, kan du imidlertid også bruke denne funksjonen til å vise den faktiske verdien og andre beregninger, for eksempel en løpende totale beregning, side ved side.

 1. Hvis du vil legge til to eller flere av de samme gjør verdifelt i pivottabellen slik at du kan vise ulike beregninger i tillegg til den faktiske verdien på et bestemt felt, du følgende:

  1. Dra verdifeltet du vil legge til i verdier-området som inneholder allerede dette verdifeltet i Feltlisten, og plassere det like nedenfor dette feltet.

   Obs!: Verdifeltet er lagt til i pivottabellen, og et versjonsnummer tilføyes til feltnavnet. Du kan redigere feltnavnet etter behov.

  2. Gjenta trinn 1 til du har vist alle feltene verdi du vil beregne ved hjelp av Vis verdier som.

 2. Høyreklikk verdifeltet i pivottabellen, og klikk deretter Vis verdier som.

 3. Klikk beregningsalternativet du vil bruke.

  Følgende Beregningsalternativer er tilgjengelige:

Alternativet for beregning

Resultat

Ingen beregning

Viser verdien som er angitt i feltet.

% av totalsum

Viser verdier som en prosentdel av totalsummen av alle verdiene eller datapunktene i rapporten.

% av kolonnesum

Viser alle verdiene i hver kolonne eller serie som en prosentdel av summen for kolonnen eller serien.

% av radsum

Viser verdien i hver rad eller kategori som en prosentdel av totalsummen for raden eller kategorien.

% av

Viser verdier som en prosentdel av verdien til et Basiselement i et Basisfelt.

% av radsum i overordnet rad

Beregner verdier slik:

(verdi for elementet) / (verdi for det overordnede elementet i rader)

% av kolonnesum i overordnet kolonne

Beregner verdier slik:

(verdi for elementet) / (verdi for det overordnede elementet i kolonner)

% av sum i overordnet

Beregner verdier slik:

(verdi for elementet) / (verdi for det overordnede elementet for valgt Basisfelt)

Forskjellig fra

Viser verdier som forskjellen fra verdien til Basiselement i Basisfelt.

% forskjellig fra

Viser verdier som prosentvis forskjell fra verdien til Basiselement i Basisfelt.

Løpende totalsum i

Viser verdien for etterfølgende elementer i Basisfelt som en løpende totalsum.

% løpende totalsum i

Verdien beregnes som en prosent for etterfølgende elementer i Basisfelt som vises som en løpende sum.

Ranger minste til største

Viser rangeringen av merkede verdiene i et bestemt felt, viser det minste elementet i feltet som 1, og hver større verdi med en høyere rang verdi.

Ranger største til minste

Viser rangeringen av merkede verdiene i et bestemt felt, viser det største elementet i feltet som 1, og hver mindre verdi med en høyere rang verdi.

Indeks

Beregner verdier slik:

((celleverdi) x (samlet totalsum)) / ((totalsum for rad) x (totalsum for kolonne))

Se også

Video: Bruke funksjonen Vis verdier som i en pivottabellrapport i Excel 2010

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×