Vise tall som kredittkortnumre

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hvis du oppretter et egendefinert tallformat for en 16 sifre kredittkortnummeret (for eksempel # eller ###-###-###-###), endrer Excel det siste sifferet til en null fordi Excel endres alle sifrene forbi femtende stedet til nuller.

I tillegg viser Excel tallet i eksponentiell notasjon, erstatter en del av tallet med E + n, der E (som betyr at det er eksponenten) multipliserer foregående tallet med 10 i n-te. Hvis du vil vise klarer en 16 sifre kredittkortnummeret i full, må du formatere tallet som tekst.

Av sikkerhetshensyn kan du skjule alle unntatt de siste sifrene i et kredittkortnummer ved å bruke en formel som inneholder funksjonene KJEDE.SAMMEN, HØYRE og GJENTA.

Vise kredittkortnumre i sin helhet

 1. Merk cellen eller celleområdet du vil formatere.

  Merke en celle eller et område

  Hvis du vil merke

  Gjør du følgende

  En enkeltcelle

  Klikk cellen, eller trykk piltastene for å flytte til cellen.

  Et celleområde

  Klikk den første cellen i området, og dra deretter til den siste cellen, eller hold nede SKIFT mens du trykker piltastene for å utvide det merkede området.

  Du kan også merke den første cellen i området og deretter trykke F8 for å utvide det merkede området ved hjelp av piltastene. Du stopper utvidelsen av det merkede området ved å trykke F8 på nytt.

  Et stort celleområde

  Klikk den første cellen i området, og hold nede SKIFT mens du klikker den siste cellen i området. Du kan rulle for å gjøre den siste cellen synlig.

  Alle cellene i et regneark

  Klikk Merk alt-knappen.

  Merk alt-knappen

  Du kan også trykke CTRL+A for å merke hele regnearket.

  Obs!: Hvis regnearket inneholder data, merkes gjeldende område når du trykker CTRL+A. Trykk CTRL+A én gang til for å merke hele regnearket.

  Celler eller celleområder som ikke ligger ved siden av hverandre

  Merk den første cellen eller det første celleområdet, og hold nede CTRL mens du merker de andre cellene eller områdene.

  Du kan også merke den første cellen eller det første celleområdet, og deretter trykker du SKIFT+F8 for å legge til en celle eller et område som ikke ligger ved siden av det merkede området. Du slutter å legge til celler eller områder i det merkede området ved å trykke SKIFT+F8 på nytt.

  Obs!: Du kan ikke oppheve merkingen av en celle eller et celleområde i et ikke-sammenhengende utvalg uten å oppheve hele merkingen.

  En hel rad eller kolonne

  Klikk rad- eller kolonneoverskriften.

  Regnearkoverskrifter

  1. Radoverskrift

  2. Kolonneoverskrift

  Du kan også merke celler i en rad eller kolonne ved å merke den første cellen og deretter trykke CTRL+SKIFT+piltast (PIL HØYRE eller PIL VENSTRE for rader og PIL OPP eller PIL NED for kolonner).

  Obs!: Hvis raden eller kolonnen inneholder data, merker CTRL+SKIFT+piltast raden eller kolonnen til den sist brukte cellen. Hvis du trykker CTRL+SKIFT+piltast på nytt, merkes hele raden eller kolonnen.

  Rader og kolonner som ligger ved siden av hverandre

  Dra over rad- eller kolonneoverskriftene, eller merk den første raden eller kolonnen, og hold nede SKIFT mens du merker den siste raden eller kolonnen.

  Rader eller kolonner som ikke ligger ved siden av hverandre

  Klikk kolonnen- eller radoverskriften for den første raden eller kolonnen i det merkede området og hold nede CTRL mens du klokker kolonne eller radoverskriftene for andre rader eller kolonner du vil legge til utvalget.

  Den første eller siste cellen i en rad eller kolonne

  Merk en celle i raden eller kolonnen, og trykk deretter CTRL+piltast (PIL HØYRE eller PIL VENSTRE for rader, PIL OPP eller PIL NED for kolonner).

  Den første eller siste cellen i et regneark i en tabell i Microsoft Office Excel

  Trykk CTRL+HOME for å merke den første cellen i regnearket eller i en Excel-liste.

  Trykk CTRL+END for å merke den siste cellen i et regneark eller i en Excel-liste som inneholder data eller formatering.

  Celler til den siste cellen som er brukt i regnearket (nederst i høyre hjørne)

  Merk den første cellen, og trykk deretter CTRL+SKIFT+END for å utvide det merkede området med celler til sist brukte celle i regnearket (nederste høyre hjørne).

  Celler til begynnelsen av regnearket

  Merk den første cellen, og trykk deretter CTRL+SKIFT+HOME for å utvide det merkede utvalget med celler til begynnelsen av regnearket.

  Flere eller færre celler enn det aktive merkede området

  Hold nede SKIFT mens du klikker den siste cellen du vil inkludere i den nye markeringen. Det rektangulære området mellom den aktive cellen og cellen du klikker blir den nye markeringen.

  Tips!: Hvis du vil oppheve merking av celler, klikker du en hvilken som helst celle i regnearket.

  Tips!: Du kan også merke tomme celler og skrive inn tall etter at du har formatert cellene som tekst. Disse tallene formateres da som tekst.

 2. Klikk kategorien Hjem, og klikk deretter Dialogboksvelgeren Knapp ved siden av tall.

  Båndet i Excel

 3. Klikk Tekst i Kategori-boksen.

  Obs!: Hvis alternativet Tekst ikke vises, bruker du rullefeltet til å rulle til slutten av listen.

Tips!: Hvis du vil ta med andre tegn (for eksempel streker) i tall som er lagret som tekst, kan du inkludere dem når du skriver inn kredittkortnumre.

For vanlige sikkerhetstiltak, kan du vil vise bare de få siste sifrene i et kredittkortnummeret og erstatte resten av sifrene med stjerner eller andre tegn. Du kan gjøre dette ved å bruke en formel som inneholder funksjonene kjede sammen, Gjentaog høyre .

Fremgangsmåten nedenfor bruker eksempeldataene til å vise hvordan du kan vise bare de fire siste tallene i en kredittkortnummeret. Når du kopierer formelen til regnearket, kan du justere den for å vise dine egne kredittkortnumre på lignende måte.

 1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.

 2. I denne artikkelen merker du eksempeldataene nedenfor uten rad- og kolonneoverskriftene.

  1

  2

  3

  4

  A

  B

  Type

  Data

  Kredittkortnummer

  5555-5555-5555-5555

  Formel

  Beskrivelse (resultat)

  =KJEDE.SAMMEN(GJENTA("****-",3), HØYRE(B2,4))

  Gjentar tekststrengen "****-" tre ganger, og kombinerer resultatet med de fire siste sifrene i kredittkortnummeret (****-****-****-5555)

  1. Slik merker du eksempeldata

   1. Klikk foran teksten i celle A1, og dra deretter pekeren over cellene for å merke all teksten.

   2. Merke et eksempel fra Hjelp

  2. Trykk CTRL+C for å kopiere de merkede dataene.

  3. Merk celle A1 i regnearket.

  4. Trykk CTRL+V for å lime inn de kopierte dataene.

  5. Du bytter mellom å vise resultater og å vise formler som returnerer resultater, ved å klikke Vis formler i Formelrevisjon-gruppen i kategorien Formler.

   Tips!: Hurtigtast: du kan også trykke CTRL +' (accent grave).

Obs!: 

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×