Vise tall som kredittkortnumre

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Når du skriver inn et tall inneholder som mer enn 15 sifre i en regnearkcelle, Microsoft Office Excel endringer eventuelle sifre forbi femtende stedet der du nuller. I tillegg viser Excel tallet i eksponentiell notasjon, erstatter en del av tallet med E + n, der E (som betyr at det er eksponenten) multipliserer foregående tallet med 10 i n-te.

Hvis du oppretter et egendefinert tallformat for en 16 sifre kredittkortnummeret (for eksempel # eller ###-###-###-###), endrer Excel fortsatt det siste sifferet til null. Hvis du vil vise klarer en 16 sifre kredittkortnummeret i full, må du formatere tallet som tekst.

Av sikkerhetshensyn kan du skjule alt unntatt sist noen sifrene i et kredittkort tall ved hjelp av en formel som inneholder funksjonene kjede SAMMEN, HØYRE, og GJENTA .

Hva vil du gjøre?

Vise kredittkortnumre i sin helhet

Vise bare de få siste sifrene i kredittkortnumre

Vise kredittkortnumre i sin helhet

 1. Merk cellen eller område du vil formatere.

  Merke en celle eller et område

  Hvis du vil merke

  Gjør du følgende

  En enkeltcelle

  Klikk cellen eller trykk piltastene for å flytte til cellen.

  Et celleområde

  Klikk den første cellen i området, og dra deretter til den siste cellen, eller hold nede SKIFT mens du trykker piltastene for å utvide det merkede området.

  Du kan også merke den første cellen i området, trykke F8 for å utvide området ved hjelp av piltastene. Du stopper utvidelsen av det merkede området ved å trykke F8 på nytt.

  Et stort celleområde

  Klikk den første cellen i området, og hold nede SKIFT mens du klikker den siste cellen i området. Du kan rulle for å gjøre den siste cellen synlig.

  Alle cellene i et regneark

  Klikk Merk alt-knappen

  Merk alt-knappen

  Du kan også trykke CTRL+A for å merke hele regnearket.

  Obs!: Hvis regnearket inneholder data, merkes gjeldende område når du trykker CTRL+A. Trykk CTRL+A én gang til for å merke hele regnearket.

  Sammensatte celler eller celleområder

  Merk den første cellen eller celleområdet, og hold nede CTRL mens du merker cellene eller områdene.

  Du kan også merke den første cellen eller celleområdet og trykke SKIFT+F8 for å legge til en annen sammensatt celle eller celleområde i det merkede området. For å slutte å legge til celler eller celleområder i utvalget, trykker du SKIFT+F8 på nytt.

  Obs!: Du kan ikke oppheve merkingen av en celle eller et celleområde i et ikke-sammenhengende utvalg uten å oppheve hele merkingen.

  En hel rad eller kolonne

  Klikk rad- eller kolonneoverskriften.

  Regnearkoverskrifter

  1. Radoverskrift

  2. Kolonneoverskrift

  Du kan også merke celler i en rad eller kolonne ved å merke den første cellen, og deretter trykke CTRL+SKIFT+piltast (pil høyre eller pil venstre for rader, pil opp eller pil ned for kolonner).

  Obs!: Hvis raden eller kolonnen inneholder data, merker CTRL+SKIFT+piltasten raden eller kolonnen til den siste brukte cellen. Når du trykker CTRL+SKIFT+ piltast en gang til, merkes hele raden eller kolonnen.

  Tilstøtende rader eller kolonner

  Dra over rad- eller kolonneoverskriftene. Eller mer den første raden eller kolonnen og hold nede SKIFT mens du merker den siste raden eller kolonnen.

  Sammensatte rader eller kolonner

  Klikk kolonnen- eller radoverskriften for den første raden eller kolonnen i det merkede området og hold nede CTRL mens du klokker kolonne eller radoverskriftene for andre rader eller kolonner du vil legge til utvalget.

  Den første eller siste cellen i en rad eller kolonne

  Merk en celle i raden eller kolonnen, og trykk deretter CTRL+piltast (PIL HØYRE eller PIL VENSTRE for rader, PIL OPP eller PIL NED for kolonner).

  Den første eller siste cellen i et regneark eller i en Microsoft Office Excel-tabell

  Trykk CTRL+HOME for å merke den første cellen i regnearket eller i en Excel-tabell.

  Trykk CTRL+END for å merke den siste cellen i et regneark eller i en Excel-tabell som inneholder data eller formatering.

  Celler til den siste cellen i regnearket som inneholder data (nederst i høyre hjørne)

  Merk den første cellen, og trykk deretter CTRL+SKIFT+END for å utvide det merkede området med celler til sist brukte celle i regnearket (nederste høyre hjørne).

  Celler til begynnelsen av regnearket

  Merk den første cellen, og trykk deretter CTRL+SKIFT+END for å utvide det merkede området til begynnelsen av regnearket.

  Flere eller færre celler enn det aktive merkede området

  Hold nede SKIFT mens du klikker den siste cellen du vil ta med i det nye, merkede området. Det rektangulære området mellom den aktiv celle og cellen du klikker, blir det nye, merkede området.

  Tips!: Hvis du vil fjerne merkingen av celler, klikker du en hvilken som helst celle i regnearket.

  Tips!: Du kan også merke tomme celler, og deretter skrive inn tall etter at du har formatert cellene som tekst. Disse tallene vil bli formatert som tekst.

 2. Klikk Dialogboksvelgeren Knappesymbol ved siden av tall i kategorien Hjem.

  Bilde av båndet i Excel

 3. Klikk Tekst i Kategori-boksen.

  Obs!: Hvis alternativet Tekst ikke vises, bruker du rullefeltet til å rulle til slutten av listen.

Tips!: Hvis du vil ta med andre tegn (for eksempel streker) i tall som er lagret som tekst, kan du inkludere dem når du skriver inn kredittkortnumre.

Til toppen av siden

Vise bare de siste sifrene i kredittkortnumre

For vanlige sikkerhetstiltak, kan du vil vise bare de få siste sifrene i et kredittkortnummeret og erstatte resten av sifrene med stjerner eller andre tegn. Du kan gjøre dette ved å bruke en formel som inneholder funksjonene kjede SAMMEN, GJENTAog HØYRE .

Fremgangsmåten nedenfor bruker eksempeldataene til å vise hvordan du kan vise bare de fire siste tallene i en kredittkortnummeret. Når du kopierer formelen til regnearket, kan du justere den for å vise dine egne kredittkortnumre på lignende måte.

 1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.

 2. I denne artikkelen merker du eksempeldataene nedenfor uten rad- og kolonneoverskriftene.

1

2

3

4

A

B

Skriv inn

Data

Kredittkortnummer

5555-5555-5555-5555

Formel

Beskrivelse (Resultat)

= CONCATENATE(REPT("***-",3), RIGHT(B2,4))

Gjentar den "***-" tekststreng tre ganger, og kombinerer resultatet med de fire siste sifrene i kredittkortnummeret (***-***-***-5555)

 1. Slik merker du eksempeldataene

  1. Klikk foran teksten i celle A1, og dra deretter pekeren over cellene for å merke all teksten.

  2. Merke et eksempel fra Hjelp

 2. Trykk CTRL+C for å kopiere de merkede dataene.

 3. Merk celle A1 i regnearket.

 4. Trykk CTRL+V for å lime inn de kopierte dataene.

 5. Du bytter mellom å vise resultater og å vise formler som returnerer resultater, ved å klikke Vis formler i Formelrevisjon-gruppen i kategorien Formler.

  Hurtigtast du kan også trykke CTRL +' (accent grave).

Obs!: 

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×