Vise størrelse eller dimensjoner for figurer i Visio

Vise størrelse eller dimensjoner for figurer i Visio

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hvis du vil se dimensjoner eller mål, på en figur, merker du den og ser i statuslinjen under figurer -vinduet. Bredde, høyde og vinkel vises automatisk. Du kan eventuelt vise dimensjoner ved hjelp av de andre metodene som er beskrevet i denne artikkelen.

Hvis du vil lære hvordan du endrer størrelse eller vinkler på en figur ved hjelp av vinduet størrelse og posisjon, kan du se Angi dimensjoner ved hjelp av vinduet størrelse og posisjon.

Vise målinger på diagramsiden

Hvis du har Visio Standard, kan du vise dimensjonene til en figur ved hjelp av felter koblet til figurens høyde- og breddeegenskaper. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av felter, kan du se Bruke felter for å holde vist informasjon oppdatert.

Hvis du har Visio Professional, kan du bruke dimensjonsfigurer til å vise størrelser. Dimensjonsfigurer viser størrelsen på figuren de er limt til, og oppdateres automatisk når du endrer størrelsen på den opprinnelige figuren.

Dimensjonsfigurer inngår i enkelte maler, og du kan åpne en Dimensjonering-sjablong i en mal.

Åpne en dimensjoneringssjablong

 1. Klikk Flere figurer i Figurer-vinduet.

 2. Pek på Visio-tillegg, og klikk deretter Dimensjonering – arkitektur eller Dimensjonering – teknikk.

 3. Dra en dimensjonsfigur til figuren du vil måle, og lim endene til dimensjonsfiguren til punktene du vil måle.

Obs!: Hvis du vil endre målenheter, høyreklikker du dimensjonsfiguren og klikker Presisjon og enheter på hurtigmenyen.

En avlukkefigur med dimensjonsfigurer som viser målinger.

Eksempel

Hvis du har Visio Professional, leder følgende fremgangsmåte deg gjennom et eksempel på hvordan du bruker dimensjonsfigurer.

Bruke dimensjonsfigurer (et eksempel)

 1. Klikk Fil-fanen, klikk Ny, klikk Kategorier, klikk Kart og plantegninger og dobbeltklikk deretter Hjemtegning.

 2. Klikk tittellinjen for sjablongen Hagetilbehør, og dra figuren Gangsti av betong inn på tegningssiden.

  Det kan være du må bla i listen under Sjablonger for å finne denne sjablongen eller andre.

 3. Dra i håndtakene på figuren Gangsti av betong for å forstørre den.

 4. Klikk på tittellinjen for sjablongen i Dimensjonering – arkitektur, og dra figuren Vannrett inn på tegningssiden over gangstifiguren.

  Hvis du ikke ser denne sjablongen i listen, følger du instruksjonene i forrige prosedyre, Åpne en dimensjoneringssjablong.

 5. Dra figurhåndtaket på høyre side av figuren Vannrett dimensjon til høyre kant av gangstifiguren, inntil det vises en grønn boks som angir at figurene er limt sammen.

 6. Dra figurhåndtaket på venstre side av Vannrett-figuren til venstre kant av gangstifiguren.

 7. Dra den gule romben ( Kontrollhåndtak ) på høyre side av dimensjonsfiguren til en posisjon over gangstien slik at mållinjene ikke skjuler gangstifiguren.

Hva vil du gjøre?

Vise totale bredde, høyde og vinkel for en figur

Vise bredde, høyde og vinkel for en figur inne i figuren

Vise bredde, høyde og vinkel for en figur ved siden av en figur

Vise målinger av deler av figurer

Vise totale bredde, høyde og vinkel for en figur

 1. Merk figuren i tegningen.

 2. Se på statuslinjen for å se bredde, høyde og vinkel av figuren.

Vise bredde, høyde og vinkel for en figur inne i figuren

Hvis du vil vise generelle målene med bare noen få figurer, kan du raskt legge til felt for mål figurer som har tekstbokser.

 1. Klikk figuren du vil legge til felt.

 2. Klikk Felt i Tekst-gruppen i kategorien Sett inn.

 3. Klikk geometri i dialogboksen felt i kategori-listen.

 4. Klikk et mål som du vil vise i feltnavn-listen.

  Tips!: For å legge til enheter for eksempel fot tallene, klikk Dataformat, og velg deretter nye enheter i dialogboksen Dataformat.

 5. Klikk på OK.

 6. Gjenta trinnene for hvert felt du vil legge til.

  Tips!: Sette inn det første feltet i tekstboksen for figuren, for å vise høyden og bredden på en x mellom dem, og skriv deretter inn et mellomrom, skriver du inn x, skriver du inn et mellomrom og sett deretter inn det andre feltet.

Til toppen av siden

Vise bredde, høyde og vinkel for en figur ved siden av en figur

Obs!: Data grafiske funksjoner er bare tilgjengelig i Visio Professional og Premium utgaver.

Datasymboler gir en rask måte å vise høyde, bredde og vinkel for figurer, samt andre figurdata. Denne artikkelen beskriver hvordan du viser målinger.

 1. Klikk Datasymbol i Dataverktøy-gruppen i kategorien Data.

 2. Klikk Opprett ny datagrafikk.

 3. Klikk Nytt element i dialogboksen Nytt datasymbol.

 4. Klikk Flere felter i dialogboksen Nytt element i listen datafelt .

 5. Klikk geometri i dialogboksen felt i kategori-listen.

 6. Klikk et mål som du vil vise i feltnavn-listen, og klikk deretter OK.

 7. Klikk tekst i dialogboksen Nytt element i listen vises som.

 8. Skriv inn et navn for målingen (for eksempel bredde eller høyde) under Detaljer i etikett-boksen, og klikk deretter OK.

 9. Gjenta trinnene for hver måling du vil vise.

 10. Klikk OK i dialogboksen Nytt datasymbol.

  Nytt datasymbol vises i galleriet Datasymboler under Tilgjengelige datasymboler.

 11. Merk figurene i tegningen du vil vise målinger for, og klikk deretter datasymbolet du opprettet i galleriet Datagrafikk.

Nytt datasymbol er brukt på de merkede figurene.

Til toppen av siden

Vise målinger av deler av figurer

En avlukkefigur med dimensjonsfigurer som viser målinger.

Obs!: Dimensjonsfigurer er bare tilgjengelig i Visio Professional og Premium utgaver.

Du kan bruke dimensjonsfigurer til å måle andre figurer. Når du limer en dimensjonsfigur til figuren du vil måle, vises figurens målinger på dimensjonsfiguren. Målene oppdateres automatisk når du endrer størrelsen på den opprinnelige figuren.

Det finnes mange dimensjonsfigurer, og hver av måler ulike aspekter. Du kan få et godt bilde på forskjellige dimensjonsfigurer kan måle ved å se på sjablonger, for eksempel sjablongen Dimensjonering – teknikk.

Hvis du vil gi deg et inntrykk av hvordan dimensjonsfigurer fungerer, viser følgende fremgangsmåte hvordan du bruker en av dimensjonsfigurer til å måle en Gangsti i en Hjemtegning.

 1. Klikk kategorien Fil, klikk Ny, klikk Kart og plantegninger, og dobbeltklikk deretter Hjemtegning.

 2. Klikk tittellinjen for sjablongen Hagetilbehør, og dra figuren Gangsti av betong inn på tegningssiden.

 3. Klikk tittellinjen for sjablongen Dimensjonering – arkitektur, og dra figuren Vannrett dimensjon på tegningssiden over gangstifiguren.

 4. Dra figurhåndtaket på høyre side av Vannrett dimensjonsfiguren til høyre kant av gangstifiguren, til den røde boksen vises som indikerer at figurene er festet sammen.

 5. Dra figurhåndtaket på venstre side av Vannrett-figuren til venstre kant av gangstifiguren.

 6. Dra romben som er på høyre side av dimensjonsfiguren til en posisjon over gangstien slik at mållinjene ikke skjuler gangstifiguren.

Obs!: Hvis du vil endre målenheter, høyreklikker du dimensjonsfiguren og klikker presisjon og enheter på hurtigmenyen.

Til toppen av siden

Hva vil du gjøre?

Vise totale bredde, høyde og vinkel for en figur

Vise et område eller perimeter mål for en figur

Vise bredde, høyde og vinkel for en figur inne i figuren

Vise bredde, høyde og vinkel for en figur ved siden av en figur

Vise målinger av deler av figurer

Vise totale bredde, høyde og vinkel for en figur

Statuslinje som viser bredde, høye og vinkel for en merket figur

 1. Merk figuren i tegningen.

 2. Se på statuslinjen for å se bredde, høyde og vinkel av figuren.

Vise et område eller perimeter mål for en figur

Dialogboks for område og perimeter som viser målingene for en valgt figur.

Obs!: Dialogboksen Utform område og Perimeter er bare tilgjengelig i Microsoft Office Visio Professional.

 1. Merk figuren i tegningen.

 2. Klikk tilleggVerktøy-menyen, klikk Visio-tillegg, og klikk deretter Figurområde og Perimeter.

  Dialogboksen Utform område og Perimeter åpnes og viser målene av figuren.

 3. Hvis du vil se målene i ulike enheter, velger du enhetene du vil bruke, i boksen Totalt område eller Total perimeter-boksen.

Til toppen av siden

Vise bredde, høyde og vinkel for en figur inne i figuren

Et rektangel der figurens høyde og bredde vises i tekstboksen.

Hvis du vil vise generelle målene med bare noen få figurer, kan du raskt legge til felt for mål til figurer, tekstbokser. Hvis du har Office Visio Professional 2007, og du vil vise målinger for mange figurer, kan du spare tid ved hjelp av datasymbol, som beskrevet i delen vise bredde, høyde og vinkel for en figur ved siden av en figur.

 1. Klikk figuren du vil legge til felt.

 2. Klikk FeltSett inn-menyen.

 3. Klikk geometri i dialogboksen felt i kategori-listen.

  Felt-dialogboksen som viser feltene som kan angis i figurens tekstboks

 4. Klikk et mål som du vil vise i feltnavn-listen.

  Tips!: For å legge til enheter for eksempel fot tallene, klikk Dataformat, og velg deretter nye enheter i dialogboksen Dataformat.

 5. Klikk på OK.

 6. Gjenta trinn 2 til 5 for hvert felt du vil legge til.

  Tips!: Sette inn det første feltet i tekstboksen for figuren, for å vise høyden og bredden på en x mellom dem, og skriv deretter inn et mellomrom, skriver du inn x, skriver du inn et mellomrom og sett deretter inn det andre feltet.

Obs!: Målene i feltene oppdateres automatisk når du endrer størrelsen på en figur.

Til toppen av siden

Vise bredde, høyde og vinkel for en figur ved siden av en figur

Figur som viser bredde, høyde og vinkel i en datagrafikk.

Obs!: Data grafiske funksjoner er bare tilgjengelig i Office Visio Professional 2007.

Datasymboler gir en rask måte å vise høyde, bredde og vinkel for figurer, samt andre figurdata. Denne artikkelen beskriver hvordan du viser målinger. For informasjon om hvordan du får full bruk av datasymboler, se Forbedre dataene med datasymboler.

 1. Klikk Visningsdata på figurerData-menyen.

 2. Klikk Ny datagrafikk i oppgaveruten Datasymboler under Opprett en ny datagrafikk.

 3. Klikk Nytt element i dialogboksen Nytt datasymbol, og klikk deretter tekst.

  oppgaveruten for datagrafikk og dialogboksen for ny datagrafikk.

  1. i oppgaveruten for Datagrafikk

  2. kommandoen på Nytt datasymbol

  3. dialogboksen Nytt datasymbol med dialogboksen Nytt element og kommandoen tekst

 4. Klikk Flere felter i datafelt -listen under Vis i dialogboksen Ny tekst.

 5. Klikk geometri i dialogboksen felt i kategori-listen.

 6. Klikk et mål som du vil vise i feltnavn-listen, og klikk deretter OK.

  Felt-dialogboksen som viser feltene som kan angis i datagrafikk.

 7. I dialogboksen Ny tekst under Detaljer i etikett-boksen skriver du inn et navn for målingen din (for eksempel bredde, høyde eller vinkel), og klikk deretter OK.

 8. Gjenta trinn 3 til 7 for hver måling du vil vise.

 9. Klikk OK i dialogboksen Nytt datasymbol.

  Nytt datasymbol vises i oppgaveruten Datasymboler under Bruk et datasymbol.

 10. Merk figurene i tegningen du vil vise målinger for, og klikk deretter datasymbolet du opprettet i oppgaveruten Datagrafikk.

Nytt datasymbol er brukt på de merkede figurene.

Tre trefigurer med bruk av nylig opprettet datagrafikk.

Til toppen av siden

Vise målinger av deler av figurer

En avlukkefigur med dimensjonsfigurer som viser målinger.

Obs!: Dimensjonsfigurer er bare tilgjengelig i Office Visio Professional 2007.

Du kan bruke dimensjonsfigurer til å måle andre figurer. Når du limer en dimensjonsfigur til figuren du vil måle, vises figurens målinger på dimensjonsfiguren. Målene oppdateres automatisk når du endrer størrelsen på den opprinnelige figuren.

Det finnes mange dimensjonsfigurer, og hver av måler ulike aspekter. Du kan få et godt bilde på forskjellige dimensjonsfigurer kan måle ved å se sjablongene. Figuren nedenfor viser figurene i sjablongen Dimensjonering – teknikk.

Dimensjoneringen – ingeniørmal.

Hvis du vil gi deg et inntrykk av hvordan dimensjonsfigurer fungerer, viser følgende fremgangsmåte hvordan du bruker en av dimensjonsfigurer til å måle en piano i en Hjemtegning.

 1. Klikk Nyfil-menyen, klikk kart og plantegninger, og klikk deretter Hjemtegning.

 2. Klikk tittellinjen for sjablongen møbler, og dra flygelfigur til tegningssiden.

 3. Klikk tittellinjen for sjablongen Dimensjonering – arkitektur, og dra figuren Vannrett dimensjon på tegningssiden over pianofigur.

  En flygelfigur med en vannrett dimensjoneringsfigur over seg.

 4. Dra det grønne figurhåndtaket på høyre side av Vannrett dimensjonsfiguren til høyre kant av pianofigur, til den røde boksen vises som indikerer at figurene er festet sammen.

  En dimensjoneringsfigur som er koblet til et figurhåndtak på en pianofigur.

 5. Dra grønn figurhåndtaket på venstre side av Vannrett-figuren til venstre kant av pianofigur.

  En dimensjoneringsfigur knyttet til to figurhåndtak på en pianofigur.

 6. Dra romben som er på høyre side av dimensjonsfiguren til en posisjon over piano slik at mållinjene ikke skjuler pianofigur.

  En dimensjoneringsfigur med forlengelseslinjer, koblet til en pianofigur.

Obs!: Hvis du vil endre målenheter, høyreklikker du dimensjonsfiguren og klikker presisjon og enheter på hurtigmenyen.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×