Vise planleggingsinformasjon for aktiviteter for å finne ut hvordan prosjektet planlegges

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Tidsplaner SKIFT i løpet av prosjektet levetid som aktiviteter planlegges og fullføres. Du kan bruke Microsoft Office Project 2007 for å forstå hvordan endringer i én aktivitet kan påvirke resten av prosjektet og spore endringer i tidsplanen.

La en aktivitet er valgt, og klikk Aktivitetsdrivere på verktøylinjen. Aktivitetsdrivere-ruten inneholder informasjon om hvilke faktorer som påvirker startdato for den valgte aktiviteten.

Tips!: Du kan klikke ulike aktiviteter uten å lukke Aktivitetsdrivere-ruten. Aktivitetsdrivere-ruten viser alltid planlegging driverne for aktiviteten som er valgt.

I tillegg til navnet på aktiviteten og startdato, vises følgende informasjon i ruten Aktivitetsdrivere etter behov.

Overskrift

Beskrivelse

Eksempel

Faktisk Start- og tildelinger

Hvis det er angitt faktiske data for aktiviteten, vises den faktiske startdatoen, sammen med dataene som startet aktiviteten.

Du planlegger en aktivitet skal starte 1, og du tildeler Jim til aktiviteten. Jim begynner å arbeide og rapporter 40 timer faktisk arbeid fra 1 til 5 mars. Neste uke, må du gå gjennom planen for oppgaven for å få plass til en senere startdato. Etter å ha prøvd å flytte startdatoen til en senere dato, kan du se Aktivitetsdrivere-ruten for å se hva som forårsaker planlegging konflikten. Tildelingsfelt og faktisk startdato Jim vises.

Utjevningsforsinkelse

Hvis du har brukt utjevning for å justere ressursenes arbeidsbelastning, kan det være forsinket aktivitetene for å hindre overallokering. Aktivitetsdrivere-ruten viser hvor mye tid som den valgte aktiviteten er forsinket på grunn av ressursutjevning.

Aktiviteten er forsinket kontinuerlig når ressurser utjevnes på tvers av prosjektet. Du går gjennom Aktivitetsdrivere-ruten, og se at aktiviteten er forsinket 10 dager mens du venter på de tildelte ressurstilgjengelighet. Basert på dette, du bestemmer deg for å tilordne oppgaven til en annen ressurs slik at oppgaven kan fullføres uten forsinkelse.

Betingelsestype og dato

Aktivitetsdrivere-ruten viser betingelsestypen som er satt på aktiviteten, inkludert dato som er knyttet til betingelsen.

Du nylig har mottatt et nytt sett med aktiviteter for å behandle. Personen som tidligere administrerte dem allerede lagt dem inn i Project 2007. Når du endrer en av aktivitetene for å gjenspeile en endring i en av aktivitetens avhengigheter, oppstår det problemer med å forlenge tidsplanen med to uker. Du går gjennom Aktivitetsdrivere-ruten, og søk etter at aktiviteten har en ferdig senest-betingelse, satt til en dato som faller midt to uker filtypen.

Aktivitetssammendrag

Hvis du har satt for et aktivitetssammendrag begrensninger som påvirker datoer for delaktiviteter, oppført aktivitetssammendraget i Aktivitetsdrivere-ruten når delaktiviteten er valgt.

Startdatoen for prosjektet er 1. Du oppretter et aktivitetssammendrag med flere delaktiviteter og angir en Start tidligst begrensning på aktivitetssammendraget med en datoen 10. Aktivitetsdrivere-ruten viser aktivitetssammendraget for delaktivitetene fordi startdatoene deres drives av Start tidligst begrensningen for aktivitetssammendrag, i motsetning til prosjektets startdato.

Foregående aktiviteter

Hvis du har koblet aktivitetene, vises de foregående aktivitetene i Aktivitetsdrivere-ruten med deres begrensning-typer og mengden opphold eller ledetiden som er innebygd i. Du kan klikke navnet på en foregående aktivitet til å se driverne.

To av aktivitetene i prosjektplanen er Test og Publiser. Du konfigurere prosjektplanen for å gjenspeile Publiser-aktiviteten starter 5 dager etter at Test-aktiviteten er fullført, for å ha litt tid til å se etter avvik i produktet før de sendes til kunder. Når du går gjennom Aktivitetsdrivere-ruten for frigi oppgave, ser du koblingen til Test-aktiviteten med en slutt til Start-begrensning og opphold på 5 dager.

Delaktiviteter

Hvis du har valgt et aktivitetssammendrag, viser Aktivitetsdrivere-ruten delaktiviteter og aktivitetssammendrag som driver tidsplanen.

Planen har aktivitetssammendrag som representerer hver fase av prosjektet. Under hvert aktivitetssammendrag er det flere delaktiviteter for å gjenspeile arbeidet som gjøres i hver fasen. Når du går gjennom Aktivitetsdrivere-ruten for et aktivitetssammendrag, ser du en kobling til de tidligste delaktivitetene som driver startdatoen for den fasen.

Kalendere

Hvis arbeidstiden som er angitt i kalenderen for den valgte aktiviteten som påvirker aktivitetens tidsplan, vises navnet på kalenderen i Aktivitetsdrivere-ruten. Du kan klikke kalendernavnet for å vise informasjon om arbeidstid og fritid klokkeslettet.

Du planlegger et prosjekt med en startdato som er satt til mars 1. Prosjektplanen bruker en standardkalender som bare regner mandag til fredag som arbeidstid. Mars 1 faller på en lørdag. Når du oppretter aktiviteter i prosjektet ved hjelp av standardkalenderen, forsinket oppgavene automatisk for å begynne på den første arbeidsdagen i måneden, 3. Du går gjennom Aktivitetsdrivere-ruten for aktiviteter for å finne ut hvorfor startdatoen for aktiviteten er mars 3 i stedet for mars 1. En kobling til standardkalenderen vises.

Obs!: 

  • Hvis du har satt inn et annet prosjekt i det gjeldende prosjektet, må du først utvide prosjektsammendraget før du viser aktivitetsdriverne. Hvis aktiviteten ikke er utvidet, mottar du en feilmelding.

  • Hvis informasjonen i Aktivitetsdrivere-ruten er feil, eller du er usikker på nøyaktigheten, trykker du F9 for å beregne prosjektet og oppdatere informasjonen ved hjelp av gjeldende prosjektdata.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×