Vise og redigere prosjektproblemer og -risikoer

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Alle prosjekter er utsatt for problemer og risikoer. En risiko er en hendelse eller situasjon som kan virke negativt inn på et prosjekt, hvis den inntreffer. Til sammenligning er problemer hendelser som allerede er inntruffet. Risikoer kan bli til problemer hvis de ikke håndteres effektivt. Ved å aktivt identifisere, analysere og håndtere prosjektproblemer og -risikoer kan du bidra til at prosjektet blir vellykket.

Obs!: Før du kan vise og redigere problemer eller risikoer, må du være koblet til Microsoft Office Project Server 2007, og du må ha opprettet et arbeidsområde for prosjektet på denne serveren. Hvis du vil ha mer informasjon om å konfigurere en webserver til å håndtere problemer eller risikoer, kontakter du serveradministrator. Enkelte arbeidsområder må opprettes manuelt av en serveransvarlig.

Hva vil du gjøre?

Vis prosjektproblemer eller risikoer

Opprette eller endre et problem

Opprette eller endre en risiko

Koble problemer eller risikoer til andre problemer, risikoer, dokumentbiblioteker eller oppgaver

Vise prosjektproblemer eller -risikoer

Gjør følgende for å vise problemer og risikoer i forbindelse med det gjeldende prosjektet:

 1. Klikk ProblemerSamarbeid-menyen, eller klikk Risikoer.

  Alle aktive, utsatte eller avsluttede problemer eller risikoer i det gjeldende prosjektet vises på siden Problemer eller Risikoer.

  Tips!: Hvis du vil filtrere listen over problemer eller risikoer, klikker du Vis grafikknapp , og velg deretter et filter. Merk Alle elementer for å se alle problemene eller risikoene.

 2. Hvis du vil vise mer informasjon om et problem eller en risiko, klikker du navnet på problemet eller risikoen.

Til toppen av siden

Opprette eller endre et problem

 1. Klikk ProblemerSamarbeid-menyen.

 2. Gjør ett av følgende på Problemer-siden:

  • Klikk Ny Ny-meny for å opprette et nytt problem, og klikk deretter Nytt element.

  • Hvis du vil endre et problem, pek på problemet vil vise en pil Pil ned , klikk pilen, og klikk deretter Rediger element.

 3. Skriv inn en tittel for problemet i delen Tittel.

 4. Klikk Bla gjennom Bilde av knapp for å bruke medlemskapsleverandørtjenesten som brukes for godkjenning i organisasjonen til å finne en bruker som kan behandle problemet i delen eier.

  Obs!: Hvis du foretrekker å skrive inn et brukernavn, klikker du Kontroller navn Knappesymbol å avgjøre om brukeren er en del av organisasjonens medlemmer leverandør tjenesten.

 5. Skriv inn et navn, eller søk etter en person som skal være ansvarlig for å løse problemet, under Tildelt til.

 6. Klikk statusen for problemet under Status.

 7. Klikk et kategorinummer for å gruppere lignende problemer under Kategori.

 8. Klikk en prioritet under Prioritet for å indikere hvor viktig dette problemet er, sett i forhold til andre problemer i prosjektet.

 9. Skriv inn datoen og klokkeslettet som problemet må være løst innen, under Forfallsdato.

  Tips!: Bruke dato datovelger kalender raskt sette inn en dato.

 10. Skriv inn en beskrivelse av problemet og annen informasjon som kan være relevant for å forstå og løse problemet, under Diskusjon.

 11. Skriv inn hvordan problemet kan løses, under Løsning.

 12. Klikk OK for å lagre problemet og gå tilbake til siden Problemer. Problemet er nå lagt til i listen over problemer som er knyttet til prosjektet.

Til toppen av siden

Opprette eller endre en risiko

 1. Klikk RisikoerSamarbeid-menyen.

 2. Gjør ett av følgende på Risikoer-siden:

  • Klikk Ny Ny-meny for å opprette en ny risiko, og klikk deretter Nytt element.

  • Hvis du vil endre en risiko, pek på problemet vil vise en pil Pil ned , klikk pilen, og klikk deretter Rediger element.

 3. Skriv inn en tittel for risikoen i delen Tittel.

 4. Klikk Bla gjennom Bilde av knapp for å bruke medlemskapsleverandørtjenesten som brukes for godkjenning i organisasjonen til å finne en bruker som kan behandle risikoen i delen eier.

  Obs!: Hvis du foretrekker å skrive inn et brukernavn, klikker du Kontroller navn Knappesymbol å avgjøre om brukeren er en del av organisasjonens medlemmer leverandør tjenesten.

 5. Skriv inn et navn, eller søk etter en person som skal være ansvarlig for å redusere eller håndtere risikoen, under Tildelt til.

 6. Klikk statusen for risikoen under Status.

 7. Klikk et kategorinummer for å gruppere lignende risikoer under Kategori.

 8. Skriv inn datoen og klokkeslettet som risikoen må være løst innen, under Forfallsdato.

  Tips!: Bruke dato datovelger kalender raskt sette inn en dato.

 9. Skriv inn en prosentverdi for hvor sannsynlig det er for at risikoen vil inntreffe, under Sannsynlighet.

 10. Skriv inn en verdi fra 1 til 10 under Virkning som står for alvorligheten av virkningen, der 10 er mest alvorlig. Senere kan du for eksempel søke etter risikoer som har en virkning større enn 5.

 11. Skriv inn en verdi (uten valutasymbol) under Kostnad som står for den økonomiske virkningen av risikoen.

 12. Skriv inn en beskrivelse av risikoen i delen Beskrivelse.

 13. Skriv inn en beskrivelse av en plan som prosjektlederen kan bruke til å redusere sannsynligheten eller virkningen til risikoen, eller begge deler, under Reduksjonsplan.

 14. Skriv inn en beskrivelse av en alternativ plan som kan hjelpe med å redusere virkningen av risikoene, under Alternativ plan.

 15. Skriv inn en beskrivelse av tilstanden som kan få hendelsen til å inntreffe, under Utløserbeskrivelse.

 16. Angi tilstanden som aktiverer utløseren, under Utløser. Velg en av tre verdier.

  Hvis du vil angi en annen verdi som utløser den alternative planen enn verdiene som er oppgitt i utløserlisten, velger du Angi din egen verdi og skriver inn eller redigerer verdien.

 17. Klikk OK for å lagre risikoen og gå tilbake til Risikoer-siden. Risikoen er nå lagt til i listen over risikoer i forbindelse med prosjektet.

Til toppen av siden

Koble problemer eller risikoer til andre problemer, risikoer, dokumentbiblioteker eller aktiviteter

 1. Klikk ProblemerSamarbeid-menyen, eller klikk Risikoer.

 2. På siden problemer eller risikoer-siden, pek på et eksisterende problem eller risiko til å vise en pil Pil ned , klikk pilen, og klikk deretter Rediger element.

 3. Klikk Koble elementer.

 4. I den første listen øverst i dialogboksen klikker du dokumentbiblioteket, problemet, risikoen eller aktiviteten du vil koble til gjeldende problem eller risiko.

 5. Klikk et aktuelt element i den andre listen.

  I dialogboksen vises problemene, risikoene, dokumentbibliotekene eller aktivitetene du valgte i de to listene øverst i dialogboksen.

 6. Merk av for Kobling for hvert problem eller hver risiko du vil koble til. Du kan velge flere problemer eller risikoer.

 7. Klikk OK.

På siden Problemer eller Risikoer vises det koblede elementet under Koblinger.

Obs!: Hvis du sletter et problem eller en risiko og deretter prøver å gjenopprette det/den fra papirkurven, kan koblinger til andre problemer, risikoer, aktiviteter eller dokumentbiblioteker ikke gjenopprettes.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×