Vise og ordne objekter ved hjelp av navigasjonsruten

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Alle objektene i en Access-database er oppført i navigasjonsruten.

Du kan tilpasse objektkategoriene og -gruppene i navigasjonsruten. Du kan også skjule objekter, grupper eller hele navigasjonsruten. Access inneholder flere kategorier som du kan bruke umiddelbart, og du kan også lage egendefinerte kategorier og grupper.

Tips!: Trykk på F11 for å vise eller skjule navigasjonsruten.

Obs!: Navigasjonsruten er ikke tilgjengelig når du bruker en Access-nettapp eller en nettdatabase i en nettleser. Du kan bruke navigasjonsruten i en Access-nettapp som er åpnet i Access, men den har et begrenset funksjonssett: visning, sortering og søk etter databaseobjekter.

I denne artikkelen

Oversikt

Velge en kategori i navigasjonsruten

Vise og sortere objekter i navigasjonsruten

Finne objekter i en database i navigasjonsruten

Opprette og endre egendefinerte kategorier og grupper i navigasjonsruten

Legge til objekter i en egendefinert gruppe i navigasjonsruten

Fjerne og gjenopprette snarveier i egendefinerte grupper i navigasjonsruten

Skjule objekter og grupper i navigasjonsruten

Vise objekter og grupper i navigasjonsruten

Oversikt

Navigasjonsruten er det primære hjelpemiddelet der du kan vise og få tilgang til alle databaseobjekter. Når du åpner en database i Access, vises som standard navigasjonsruten langs venstre side av arbeidsområdet.

Endre navigasjonsruten

Du kan endre utseendet på navigasjonsruten på følgende måter:

Hvis du vil

Gjør du dette

Endre bredden på navigasjonsruten

Plasser pekeren over høyre kant av navigasjonsruten, og når pekeren endres til en dobbeltsidig pil, drar du kanten for å øke eller redusere bredden.

Åpne og lukke navigasjonsruten

Klikk Åpne-/lukkeknapp for lukkerlinje Åpne-/Lukk-knapp for lukkerlinje for navigasjonsruten i Access eller trykk F11 for å åpne og lukke navigasjonsruten.

Navigasjonsruten, vist både lukket og åpen

Bruke databaseobjekter i navigasjonsruten

Du kan bruke et hvilket som helst objekt i navigasjonsruten ved å dobbeltklikke det. Hvis du høyreklikker et objekt, åpnes det en hurtigmeny der du kan gjøre en rekke ting, for eksempel åpne et objekt i utformingsvisning.

Kategorier og grupper i navigasjonsruten

Du kan organisere objekter i en database i grupper og kategorier. Grupper lar deg ordne og tilknytte objektene i navigasjonsruten, og kategorier lar deg ordne og tilknytte gruppene.

Navigasjonsruten

I figuren ovenfor er for eksempel Oppgavenavigering kategorien, og Oppgaver, Kontakter og Støttende objekter er gruppene.

Når du velger en kategori, ordnes elementene i gruppene som kategorien inneholder. Hvis du for eksempel velger kategorien Tabeller og relaterte visninger, ordnes elementene i én gruppe per tabell, og hver gruppe inneholder snarveier til alle objektene som bruker tabellen – spørringer, skjemaer, rapporter og så videre. Hvis et objekt bruker mer enn én tabell, vises det i alle relevante grupper.

Til toppen av siden

Velge en kategori i navigasjonsruten

Når du oppretter en ny database, vises som standard kategorien Tabeller og relaterte visninger, og gruppen er Alle tabeller. Hver enkelt database har også en kategori kalt Egendefinert, og denne kan du bruke til å opprette en egendefinert visning av objektene. I tillegg inneholder Access to andre forhåndsdefinerte kategorivisninger du kan velge, alt etter hvordan du vil at objektene skal vises:

Kategori

Beskrivelse

Objekttype

Vis alle objektene i databasen, sortert etter type.

Opprettingsdato

og

Endringsdato

Finn objekter som er opprettet eller redigert på en bestemt dato eller i en bestemt periode. Du kan filtrere etter I dag eller Alle datoer. Disse kategoriene viser objekter i synkende rekkefølge fra datoen da de ble opprettet eller sist endret.

Navigasjonsruten viser tabeller i grupper og objekter som er relatert til hver tabell

Hver forhåndsdefinerte kategori inkluderer en global gruppe som inneholder alle objektene i databasen. Du kan enkelt finne den globale gruppen for en kategori ved å se etter ordet Alle foran gruppenavnet. Hvis du for eksempel velger kategorien Tabeller og relaterte visninger, får den globale gruppen navnet Alle tabeller.

Til toppen av siden

Vise og sortere objekter i navigasjonsruten

Du kan merke måten objektene i databasen skal vises på i navigasjonsruten. Du kan for eksempel ta med opprettelsesdato eller endringsdato, eller vise objekter som ikoner eller lister. Som standard sorteres objektene i navigasjonsruten etter objekttype i stigende alfabetisk rekkefølge, men du kan også endre sorteringsrekkefølgen etter behov. Gjør følgende for å angi hvordan objekter skal vises og sorteres:

 • Høyreklikk øverst i navigasjonsruten for å vise hurtigmenyen, og gjør deretter ett av følgende:

  • Du kan endre måten objekter vises på ved å merke Vis etter og deretter klikke enten Detaljer, Ikon eller Liste.

  • Klikk Vis alle grupper for å vise alle gruppene i databasen.

  • Du kan endre sorteringsrekkefølgen i navigasjonsruten ved å merke av for Sorter etter og deretter merke et sorteringsalternativ.

  • Du kan sortere manuelt og tilpasse visningsrekkefølgen ved å klikke Sorter etter og deretter klikke Fjern automatisk sortering.

Til toppen av siden

Finne objekter i en database i navigasjonsruten

Når du skriver tekst i Søk-boksen i Access, søkes det i kategorien etter alle grupper som inneholder et objekt eller en objektsnarvei som samsvarer med søkevilkårene. Eventuelle grupper som ikke inneholder treff, skjules.

Obs!: Det søkes etter objekter bare i kategoriene og gruppene som vises i navigasjonsruten for øyeblikket.

Tips!: Du kan søke etter et bestemt objekt i hele databasen ved å merke én av de forhåndsdefinerte kategoriene i navigasjonsruten, for eksempel Tabeller og relaterte visninger eller Objekttype. Dette sikrer at alle gruppene vises i navigasjonsruten.

Bruke søkeboksen til å finne databaseobjekter eller snarveier

 1. Hvis Søk-boksen ikke allerede vises øverst i navigasjonsruten, høyreklikker du menylinjen øverst i navigasjonsruten, og deretter klikker du Søkelinje.

 2. Skriv inn enten en del av eller hele navnet på objektet eller snarveien i Søkelinje-boksen.

  Søkelinjen i navigasjonsruten

  Når du skriver inn tegn i Access, gjøres det søk og eliminering av eventuelle gruppeoverskrifter som ikke inneholder treff.

 3. Du kan utføre et nytt søk ved å klikke Nullstill søkestreng Knappen Nullstill søkestreng , eller ved å trykke TILBAKE for å slette tegn og deretter skrive inn den nye teksten du vil søke etter.

  Obs!: Når du fjerner merket i Søkelinje-boksen, vises alle tilgjengelige objekter på nytt i navigasjonsruten.

Til toppen av siden

Opprette og endre egendefinerte kategorier og grupper i navigasjonsruten

Obs!: Denne delen gjelder ikke i en Access-nettapp.

Når du oppretter en ny database uten å bruke en mal, inneholder databasen som standard kategorien Egendefinert. Denne viser én gruppe som inneholder alle objektene som er angitt i databasen. Du kan gi nytt navn til den egendefinerte kategorien, opprette flere egendefinerte grupper i den og tilordne objekter til disse gruppene. Standardalternativet for sortering for grupper er Alle tabeller.

Når du viser egendefinerte kategorier og grupper fra navigasjonsruten, ser du alltid snarveiene til objektene. Snarveier kan identifiseres av en liten pil nederst til venstre på objektikonet.

Snarveier i en egendefinert kategorivisning

Når du åpner en snarvei, åpner du objekter den peker på. Hvis du sletter en snarvei, slettes imidlertid ikke objektet i databasen som snarveien peker på, i Access. Du kan også skjule og gi nytt navn til snarveier uten å endre dataene snarveiene peker på i databasen.

Én måte å tilpasse objektene i en database på er ved å opprette egendefinerte kategorier. Du kan for eksempel opprette en egendefinert kategori når du vil opprette et skjema med bestemte typer knapper eller koblinger du kan bruke til å navigere i databasen. Når du oppretter en egendefinert kategori, gjelder den bare for gjeldende database. Du kan ikke overføre egendefinerte kategorier og grupper til andre databaser. Du kan opprette en egendefinert kategori enten ved å gi nytt navn til standardkategorien Egendefinert i Access, eller ved å opprette en ny egendefinert kategori. Det kan bli enklere å finne data hvis du begrenser antallet egendefinerte kategorier og grupper i databasen.

Obs!: Du kan fjerne objekter fra en egendefinert kategori eller gruppe, men du kan ikke fjerne objekter fra en forhåndsdefinert kategori eller gruppe.

Bruk dialogboksen Alternativer for navigering til å opprette og administrere egendefinerte kategorier og grupper. Dialogboksen viser en liste over alle kategoriene som er angitt i databasen, og viser gruppene for en merket kategori.

Opprette en egendefinert kategori

Når du oppretter en ny egendefinert kategori, opprettes grupper kalt Ikke-tilordnede objekter og Egendefinert gruppe 1 for den aktuelle kategorien. Som standard plasserer Access ingen objekter plasseres i gruppen Ikke-tilordnede objekter. I stedet vises alle objektene i en kategori som ikke er i en gruppe, i gruppen Ikke-tilordnede objekter i navigasjonsruten.

 1. Høyreklikk menyen øverst i navigasjonsruten, og klikk deretter Alternativer for navigering for å opprette en ny kategori.

 2. Klikk Legg til element under Kategorier.

  En ny kategori vises under Kategorier i dialogboksen Alternativer for navigering.

 3. Skriv inn et navn for den nye kategorien, og trykk deretter ENTER.

Gi nytt navn til en egendefinert kategori i navigasjonsruten

Hvis en ubrukt egendefinert kategori er tilgjengelig, kan du gi den nytt navn i stedet for å legge til en ny egendefinert kategori.

 1. Høyreklikk menyen øverst i navigasjonsruten, og klikk deretter Alternativer for navigering for å gi nytt navn til en egendefinert kategori.

 2. Klikk Egendefinert under Kategorier, og klikk deretter Gi nytt navn til element.

 3. Skriv inn et nytt navn for kategorien, og trykk deretter ENTER.

Når du har opprettet eller gitt nytt navn til en egendefinert kategori, må du opprette egendefinerte grupper under hver egendefinerte kategori.

Gruppene Egendefinert gruppe 1 og Ikke-tilordnede objekter opprettes automatisk under hver nye kategori. Objekter som ikke er tilordnet til grupper, plasseres automatisk i gruppen Ikke-tilordnede objekter. Du kan enten opprette en ny egendefinert gruppe, eller gi nytt navn til gruppen Egendefinert gruppe 1.

Opprette en egendefinert gruppe i navigasjonsruten

 1. Høyreklikk på menyen øverst i navigasjonsruten, og klikk deretter på Alternativer for navigering for å opprette en ny egendefinert gruppe.

 2. Klikk på Legg til gruppe under Grupper for kategorinavn.

 3. Skriv inn et navn for den nye gruppen, og trykk deretter på ENTER.

Gi nytt navn til en egendefinert gruppe i navigasjonsruten

 1. Høyreklikk på menyen øverst i navigasjonsruten, og klikk deretter på Alternativer for navigering for å gi nytt navn til en egendefinert gruppe.

 2. Klikk på den egendefinerte gruppen under Grupper for kategorinavn, og klikk deretter på Gi nytt navn til gruppe.

 3. Skriv inn et nytt navn for gruppen, og trykk deretter ENTER.

Når du har opprettet en egendefinert gruppe i en egendefinert kategori, legger du til eller flytter objekter, for eksempel tabeller, i den egendefinerte gruppen.

Til toppen av siden

Legge til objekter i en egendefinert gruppe i navigasjonsruten

Obs!: Denne delen gjelder ikke i en Access-nettapp.

Du kan legge til objekter i en egendefinert gruppe på flere måter, for eksempel ved å dra et objekt for å opprette en snarvei, kopiere og lime inn, og importere objekter fra eksterne kilder. Hvis du velger å klippe ut et objekt fra en gruppe, må du imidlertid være oppmerksom på at dette kan føre til problemer. Vi anbefaler ikke å klippe ut et objekt fordi en database er et sett med komponenter som arbeider sammen, og hvis et objekt slettes fra det aktuelle settet med komponenter, kan det bryte deler av eller hele funksjonaliteten til databasen.

 • Du kan legge til eller flytte objekter i databasen til en egendefinert gruppe ved å klikke rullegardinpilen øverst i navigasjonsruten, og deretter klikke den egendefinerte gruppen du opprettet.

 • Høyreklikk objektet du vil legge til eller flytte, under Ikke-tilordnede objekter.

 • Klikk Legg til i gruppe på hurtigmenyen, og klikk deretter den egendefinerte gruppen du vil legge til objektet i.

Kopiere og lime inn objekter

 • Høyreklikk objektet du vil kopiere, i navigasjonsruten, og klikk deretter Kopier.

 • Høyreklikk gruppen i navigasjonsruten der du vil lime inn objektet, og klikk deretter Lim inn. Du kan også lime inn objektet i navigasjonsruten i en annen åpen Access-database.

En annen måte å legge til objekter i databasen på er ved å importere tabeller fra andre databaser eller data fra andre programmer (for eksempel tekstfiler og Microsoft Office Excel-arbeidsbøker). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du importerer eksterne data, se koblingene i delen Se også i denne artikkelen.

Til toppen av siden

Fjerne og gjenopprette snarveier i egendefinerte grupper i navigasjonsruten

Obs!: Denne delen gjelder ikke i en Access-nettapp.

Når du viser egendefinerte objekter i navigasjonsruten, ser du faktisk på snarveier til de aktuelle objektene. Et objektikon med en liten pil nederst til venstre angir at det er en snarvei eller peker til selve objektet.

Snarveier i en egendefinert kategorivisning

Hvis du fjerner eller sletter en snarvei fra navigasjonsruten, fjerner du bare pekeren til det aktuelle objektet, du fjerner ikke objektet fra databasen. Når snarveien til et objekt fjernes fra en egendefinert gruppe i navigasjonsruten, fjernes referansen til objektet fra den egendefinerte gruppen, og objektet vises i gruppen Ikke-tilordnede objekter i navigasjonsruten.

 • Du kan fjerne en snarvei ved å høyreklikke objektet i navigasjonsruten, og deretter klikke Fjern.

 • Du kan gjenopprette snarveien for objektet ved å dra objektet fra gruppen Ikke-tilordnede objekter i navigasjonsruten til den egendefinerte gruppen.

Viktig!: Du kan slette (det vil si fjerne permanent) forhåndsdefinerte og egendefinerte grupper, men vi anbefaler imidlertid ikke å gjøre dette da det kan føre til problemer i databasen. Databaser er sett med komponenter som arbeider sammen, og hvis et objekt slettes fra det aktuelle settet med komponenter, kan det bryte deler av eller hele funksjonaliteten til databasen.

Til toppen av siden

Skjule objekter og grupper i navigasjonsruten

Obs!: Denne delen gjelder ikke i en Access-nettapp.

Det kan være lurere å skjule et objekt eller en gruppe enn a slette objektet eller gruppen når objektet eller gruppen ikke brukes eller du vil begrense tilgangen til objektet eller gruppen. Når et objekt skjules, endres ikke databasen, mens når et objekt eller en gruppe slettes (selv om det ser ut til å være en kopi), kan det bryte deler av eller hele funksjonaliteten til databasen.

Gjør følgende for å skjule et objekt eller en gruppe i navigasjonsruten:

 • Du skjuler et objekt ved å høyreklikke objektet, og deretter klikke Skjul i denne gruppen.

 • Du skjuler en hel gruppe ved å høyreklikke gruppen, og deretter klikke Skjul.

Gjør følgende for å skjule et objekt eller en gruppe som vises nedtonet i navigasjonsruten:

 1. Høyreklikk menylinjen øverst i navigasjonsruten, og klikk deretter Alternativer for navigering.

 2. Fjern merket for Vis skjulte objekter i dialogboksen Alternativer for navigering, og klikk deretter OK.

Til toppen av siden

Vise objekter og grupper i navigasjonsruten

Obs!: Denne delen gjelder ikke i en Access-nettapp.

Gjør følgende for å vise skjulte objekter eller grupper uten å gi tilgang til dem:

 • Høyreklikk menylinjen øverst i navigasjonsruten, og klikk deretter Alternativer for navigering.

 • Merk av for Vis skjulte objekter i dialogboksen Alternativer for navigering, og klikk deretter OK.

Hvis de skjulte objektene og gruppene vises nedtonet i navigasjonsruten, er de ikke aktiverte. Du kan gjøre disse nedtonede objektene eller gruppene tilgjengelige fra navigasjonsruten ved å gjøre følgende:

 • Du aktiverer et objekt ved å høyreklikke objektet, og deretter klikke Vis i denne gruppen.

 • Du kan vise en gruppe ved å høyreklikke gruppen, og deretter klikke Vis.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×