Vise og oppdatere en SharePoint-kalender

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan vise og oppdatere en SharePoint-kalender på samme måte som Outlook-kalenderen. Bruk Microsoft Outlook 2010 til å vise en kalender fra et SharePoint-område side-ved-side med en Outlook-kalender, vise en overlapping av kalenderne som om de var én enkelt kalender, og med kopiere hendelser fra kalenderne.

Obs!: Funksjoner som er beskrevet i denne artikkelen krever Microsoft SharePoint-teknologier i organisasjonens miljø. Disse funksjonene fungerer best med SharePoint 2007 eller nyere. Hvis du ikke er sikker på hvilken versjon av Microsoft SharePoint kjøres på serveren, ber du administratoren for SharePoint.

Når du kobler en SharePoint-kalender til Outlook, vises under Andre kalendere med kalender-mapper.

 1. Åpne kalenderen på SharePoint-området i en nettleser.

  Hvis du ikke finner kalenderen, klikker du Vis alt områdeinnhold, og klikk deretter navnet på kalenderen.

 2. Klikk Koble til Outlook i Handlinger-gruppen i kategorien Kalender.

 3. Når du blir bedt om å bekrefte at du vil tillate at webområdet skal åpne et program på datamaskinen, klikker du Tillat. Når du blir bedt om å bekrefte at du vil koble SharePoint-kalenderen til Outlook, klikker du OK.

  I Kalender i Outlook legges SharePoint-kalenderen til i navigasjonsruten under Andre kalendere.

Du kan overlappe en SharePoint-kalender med Outlook-kalendere eller med andre SharePoint-kalendere slik at du kan se alle hendelser samtidig.

Som standard åpnes SharePoint-kalender i kalendervisningen under Andre kalendere i navigasjonsruten. Det vises som en ekstra kalender ved siden av standardkalenderen i kalendervisningen Side ved Side, men du kan fjerne merket for alle andre kalendere som du ikke vil vise.

 1. Merk av for eller fjern merket for andre kalendere i navigasjonsruten i Kalender helt til kalenderne du vil overlappe, vises.

  Hver kalender du velger, åpnes til høyre for den siste kalenderen som ble åpnet.

 2. Klikk pilen Knappesymbol i kategorien Kalender.

  Pilen endrer farge når du peker på den eller klikker den. Når du klikker pilen, flyttes kategorien til venstre. Kalenderne er nå i overlappingsmodus.

 3. Gjenta forrige trinn for å legge til nok en kalender i overlappingen.

Hvis du vil fjerne en overlappende kalender, klikker du pilen i kategorien Kalender eller fjerner merket for kalenderen i navigasjonsruten.

Du kan legge til avtaler og heldagshendelser i SharePoint-kalenderen, på samme måte som når du legger dem til i Outlook-kalenderne.

 1. Åpne SharePoint-kalender i Outlook. Klikk typen hendelsen som du vil legge til i Ny-gruppen i kategorien Hjem.

  Du kan også opprette regelmessige hendelser, selv om noen egendefinerte regelmessighetsmønstre ikke er tilgjengelige i SharePoint-kalendere.

 2. Skriv inn informasjon om hendelsen som på vanlig måte i Outlook.

 3. Velg Lagre og lukk.

Tips!: Du kan dra elementer mellom SharePoint-kalenderen og din personlige Outlook-kalender, eller du kan kopiere dem og lime dem inn.

 1. Velg kalenderen du vil fjerne, under Andre kalendere i navigasjonsruten i kalenderen.

 2. Høyreklikk kalenderen, og klikk deretter Slett navn på kalendermappe.

 3. Når du blir bedt om å bekrefte slettingen, klikker du Ja.

Obs!: Denne fremgangsmåten sletter kalenderen bare fra Outlook, og ikke fra SharePoint-området.

SharePoint-kalendere kan settes opp slik at personer kan legge til elementer i kalenderen ved å sende e-post, hvis området og kalenderen din er konfigurert til å motta innhold via e-post.

Når du sender en møteinnkallelse til en kalender på et SharePoint-område, kan du arbeide med den på samme måte som med andre hendelser i en kalender på et SharePoint-område. Kalendere på SharePoint-områder sender imidlertid ikke automatisk oppdateringer til deltakerne når du foretar endringer. Når du for eksempel endrer stedet for et møte, må du varsle deltakerne om endringen.

Hvis du vil sende et kalenderelement, sender du en møteinnkallelse eller avtale ved å bruke Outlook på vanlig måte. Legge til adressen til SharePoint-kalender i til- eller kopi-boksen i møteinnkallelsen. Eller hvis SharePoint-gruppen allerede inneholder kalenderen, Legg til e-postadressen for SharePoint-gruppen i stedet.

Kalendere kan konfigureres til å motta også vedlegg til elementer via e-post. Hvis du vil ta med et vedlegg sammen med elementene i listen, knytte filen til møteinnkallelsen på vanlig måte.

Før du kan sende e-post til en kalender, må du vite om kalenderen er konfigurert til å motta e-post, og hvis dette er tilfelle, kan du få tak i adressen.

Gjør ett eller flere av følgende for å skaffe e-postadressen for kalenderen:

 • Søk i adresseboken. Hvis e-postadressen ikke er det, kan du få den fra personen som satte opp kalenderen. Deretter kan du legge den til i kontaktlisten slik at du enkelt kan finne det senere.

 • Vis beskrivelsen av kalenderen, som vises like under tittelen på kalenderen. Det vises rett e-postadressen for kalenderen.

 • Vise e-postinnstillingene for listen hvis du har tillatelse til å vise kalenderinnstillinger:

  1. Åpne kalenderen på SharePoint-området i en nettleser.

   Hvis ikke navnet på kalenderen vises, klikker du Vis alt områdeinnhold og deretter navnet på kalenderen.

  2. Klikk Listeinnstillinger i Innstillinger-gruppen i kategorien Kalender.

   Hvis kalenderen er konfigurert til å motta e-post, vises adressen under Listeinformasjon ved siden av E-postadresse.

Organisasjonen kan bruke SharePoint-grupper som aktiverer medlemmer til å sende e-post til hverandre. SharePoint-gruppeadressen kan inneholde adressene til kalendere slik at når du sender møteinnkallelser til medlemmer av gruppen, elementene legges automatisk til SharePoint-kalender. I dette tilfellet kan du bruke adressen til SharePoint-gruppen for kalenderen

Du kan vise og oppdatere en SharePoint-kalender på samme måte som med en Outlook-kalender.

Du kan vise en kalender fra et SharePoint-område sidestilt med en Outlook-kalender, vise en overlapping av kalenderne som om de var én enkelt kalender, og til og med kopiere hendelser fra kalender til kalender.

Når du kobler en SharePoint-kalender til Outlook 2007, vises den under Andre kalendere sammen med kalendermappene dine. Du kan koble til flere kalendere samtidig, for eksempel en feriekalender for gruppen og en prosjektplan. Alt etter hva du har behov for, kan du velge hvilke kalendere du vil arbeide med: én enkelt kalender fra et SharePoint-område, flere SharePoint-kalendere (hvis du har) eller Outlook-kalendere.

Kalender fra SharePoint-område som vises i Outlook

Hvis gruppen lagrer prosjektplaner, konferanser eller ferier i en SharePoint-kalender, kan du vise gruppekalenderen samtidig med din personlige kalender og se om det er konflikter. Du kan også kopiere elementer frem og tilbake uten å måtte gå ut av Outlook.

 1. Åpne kalenderen på SharePoint-området i en webleser.

  Hvis du ikke finner kalenderen, klikker du Vis alt sideinnhold. Klikk deretter navnet på kalenderen.

 2. Handlinger-menyen Menybilde , klikker du koble til Outlook.

  Koble en kalender fra et SharePoint-område til Outlook

 3. Når du blir bedt om å bekrefte at du vil koble SharePoint-kalenderen til Outlook, klikker du OK.

  I Kalender i Outlook legges SharePoint-kalenderen til under Andre kalendere. Hvis det er merket av for SharePoint-kalenderen og den standard Outlook-kalenderen, vises begge kalenderne sammen i sidestilt kalendervisning.

Du kan overlappe en SharePoint-kalender med Outlook-kalendere eller med andre SharePoint-kalendere, slik at du kan vise alle hendelser samtidig. Du kan for eksempel se om noen ferier i SharePoint-kalenderen for ferier i gruppen er i konflikt med et møte du vil planlegge i Outlook-kalenderen.

Hvis du vil overlappe en SharePoint-kalender med en annen kalender, må du først koble kalenderen til Outlook. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Koble en SharePoint-kalender til Outlook i denne artikkelen.

Som standard åpnes SharePoint-kalenderen i kalendervisning under Andre kalendere i navigasjonsruten. Den vises som en ekstra kalender ved siden av standardkalenderen i sidestilt kalendervisning, men du kan fjerne merkene for alle andre kalendere du ikke vil vise.

 1. Merk av for eller fjern merket for andre kalendere i navigasjonsruten i Kalender, helt til kalenderne du vil overlappe, vises.

  Hver kalender du velger, åpnes til høyre for kalenderen som allerede vises.

 2. I kategorien Kalender Kalenderfane fra SharePoint-område klikker du pilen Knappesymbol .

  Pilen endrer farge når du peker på den eller klikker den. Når du klikker pilen, flyttes kategorien til venstre. Kalenderne er nå i overlappingsmodus.

  Kategorier med to kalendere i overlappingsmodus

 3. Gjenta forrige trinn for å legge til nok en kalender i overlappingen.

Obs!: Det må alltid vises minst én kalender.

Tips!: Hvis du vil fjerne en kalender fra overlappingen, klikker du pilen i de overlappede kalenderne. Pilen peker bort fra kalenderne som er overlappet.

Du kan legge til avtaler og heldagshendelser i SharePoint-kalenderen på samme måte som når du legger dem til i Outlook-kalendere. Du finner koblinger til generell informasjon om avtaler og heldagshendelser under Se også.

Obs!: Møteinnkallelser fungerer ikke i en SharePoint-kalender. Deltakere mottar for eksempel ikke oppdateringer automatisk når en hendelse i en SharePoint-kalender endres.

Hvis du vil legge til en hendelse i en SharePoint-kalender ved å bruke Outlook 2007, må du først koble kalenderen til Outlook. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Koble en SharePoint-kalender til Outlook i denne artikkelen.

Som standard åpnes SharePoint-kalenderen i kalendervisning under Andre kalendere i navigasjonsruten. Den vises som en ekstra kalender ved siden av standardkalenderen i sidestilt kalendervisning, men du kan fjerne merkene for alle andre kalendere du ikke vil vise.

 1. Hvis kalenderen ikke vises, klikker du Kalender i navigasjonsruten.

 2. Kontroller at det er merket av for SharePoint-kalenderen under Andre kalendere.

 3. Hvis du viser SharePoint-kalenderen sidestilt med Outlook-kalenderen, klikker du i en celle i SharePoint-kalenderen hvis den ikke allerede er den aktive kalenderen.

  Tittelen til den aktive kalenderen er mørkere enn titlene til de andre kalenderne.

 4. Klikk hendelsestypen du vil legge til, på Handlinger-menyen, for eksempel Ny avtale eller Ny heldagshendelse.

  Du kan også opprette regelmessige hendelser, selv om noen av de egendefinerte regelmessighetsmønstrene ikke er tilgjengelige i SharePoint-kalendere.

 5. Skriv inn informasjon om hendelsen på vanlig måte i Outlook.

 6. Klikk Lagre og lukk.

Tips!: Du kan dra elementer mellom SharePoint-kalenderen og din personlige Outlook-kalender, eller du kan kopiere dem og lime dem inn.

 1. Velg kalenderen du vil fjerne, under Andre kalendere i navigasjonsruten i kalenderen.

 2. Høyreklikk kalenderen, og klikk deretter Slettnavn på kalendermappe på hurtigmenyen.

 3. Når du blir bedt om å bekrefte slettingen, klikker du Ja.

  Obs!: Denne fremgangsmåten sletter kalenderen bare fra Outlook, og ikke fra SharePoint-området.

SharePoint-kalendere kan settes opp slik at personer kan legge til kalenderelementer ved å sende e-post, hvis området og kalenderen har mulighet til å motta innhold via e-post.

Når du sender en møteinnkallelse til en kalender på et SharePoint-område, kan du arbeide med den på samme måte som med andre hendelser i en kalender på et SharePoint-område. Kalendere på SharePoint-områder sender imidlertid ikke automatisk oppdateringer til deltakerne når du foretar endringer. Når du for eksempel endrer stedet for et møte, må du varsle deltakerne om endringen.

Før du kan sende e-post til en kalender, må du vite om kalenderen er satt opp for å motta e-post, og du må deretter skaffe adressen.

 1. Du kan skaffe e-postadressen for kalenderen ved å gjøre ett eller flere av følgende:

  • Se i adresseboken. Hvis e-postadressen ikke er der, kan du få den fra personen som satte opp kalenderen. Deretter kan du legge til adressen i kontaktlisten, slik at du enkelt kan finne den senere.

  • Se på beskrivelsen for kalenderen. Den vises rett under tittelen for kalenderen. Områdeeieren kan ha lagt inn e-postadressen for kalenderen i beskrivelsen av denne.

  • Vise e-postinnstillingene for listen, hvis du har tillatelse til å vise kalenderinnstillingene:

   1. Åpne kalenderen på SharePoint-området i en nettleser.
    Hvis navnet på kalenderen ikke vises, klikker du Vis alt områdeinnhold, og klikk deretter navnet på kalenderen.

   2. Klikk ListeinnstillingerInnstillinger-menyen Innstillinger-meny .
    Hvis kalenderen er konfigurert til å motta e-post, vises adressen under Listeinformasjon ved siden av E-postadresse.

  • Bruk e-postadressen for SharePoint-gruppe din til å sende kalenderelementet, for eksempel en møteinnkallelse eller avtale, via e-post. Organisasjonen din kan ha sin egen e-postliste, som kalles en SharePoint-gruppe, som gjør det mulig for medlemmene å sende e-post til hverandre. SharePoint-gruppeadressen kan inneholde adressen til kalenderen din, slik at elementene automatisk blir lagt til i SharePoint-kalenderen din når du sender en møteinnkallelse til medlemmer av gruppen.

 2. Hvis du vil sende et kalenderelement, sender du en møteinnkallelse eller en avtale på vanlig måte i Outlook.

  Kalendere kan settes opp slik at de også kan motta vedlegg til elementer via e-post. Du inkluderer et vedlegg i listeelementet ved å legge filen ved møteinnkallelsen på vanlig måte.

 3. Legg til adressen for kalenderen i feltet Til eller Kopi til i møteinnkallelsen. Hvis kalenderen din allerede er inkludert i SharePoint-gruppen, legger du til e-postadressen for SharePoint-gruppen i stedet.

 4. Klikk Send.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×