Vise et navngitt element i Excel-tjenester

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når du åpner en Microsoft Office Excel-arbeidsbok i Excel-tjenester, vises arbeidsboken i to mulige visninger:

Regnearkvisning     I denne visningen kan du vise arbeidsboken, inkludert ett eller flere regneark, og all informasjonen i disse regnearkene. Når en arbeidsbok lagres, kan forfatteren av arbeidsboken angi om alle regnearkene skal vises, eller forfatteren kan velge bestemte regneark som skal vises.

Navngitt elementvisning     I denne visningen kan du bare vise et eller flere navngitte element i arbeidsboken. Et element kan være ett av følgende. Et diagram, en Excel-tabell, en pivottabellrapport, en pivotdiagramrapport eller et navngitt celleområde.

Hva vil du gjøre?

Lær mer om navngitt element-visningen

Vise et navngitt element i navngitt element-visningen

Lære mer om navngitt elementvisning

Navngitt elementvisning er nyttig når du (som bruker eller forfatter av en arbeidsbok) vil gjøre følgende:

  • Vise bare bestemte navngitte elementer av en arbeidsbok, som et diagram eller en Excel-tabell, fordi dette er de eneste dataene du ønsker å vise. Som forfatter av en arbeidsbok ønsker du for eksempel kanskje ikke at brukeren skal vise andre deler av arbeidsboken, fordi brukeren ikke trenger å se disse dataene, eller kanskje du ønsker å holde dataene skjult av sikkerhetsårsaker. Eller kanskje du ikke vil at brukeren skal vise de bakenforliggende dataene for et diagram eller et pivotdiagram fordi det ikke er nok plass til dem i et instrumentbord for forretningsanalyse.

  • Velge bestemte navngitte elementer fra rullegardinlisten Vis på verktøylinjen for Excel Web Access for å oppnå bedre fleksibilitet ved visning av informasjon i arbeidsboken, i stedet for å bruke rullefeltet for å finne informasjonen du er ute etter, som kan være upraktisk og tidkrevende. Som forfatter av en arbeidsbok kan du kontrollere hvordan en bruker navigerer i informasjonen i arbeidsboken. I tillegg viser Excel Services noen navngitte elementer i Navngitt element-visningen annerledes enn i normalvisningen ved å minimalisere behovet for navigasjonskontroller.

  • Koble webdeler, for eksempel webdeler for filtrering eller webdelen for listevisning, til Excel Web Access-webdeler på et instrumentbord eller en annen webdel-side. Du kan for eksempel bruke valgte verdien i webdelen for filtrering til å vise et diagram, en Excel-tabell og et navngitt område, hver av dem i et eget webdelen for Excel Web Access. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Koble webdeler for filtrering til Excel Web Access.

Du kan vise følgende navngitte elementer i Navngitt elementvisning:

Navngitt element

Kommentarer

Excel-tabell

Diagram og pivotdiagram

Hele diagrammet eller pivotdiagrammet vises alltid. Det beskjæres aldri, selv om vannrette og loddrette rullefelt kan vises.

Pivottabellrapport

Navngitt område

Området må være sammenhengende, og det må være globalt eller lokalt i regnearket (ArknavnOmrådenavn). Et navngitt område er et område du definerer i Microsoft Office Excel 2007, eller et som defineres av Office Excel 2007, for eksempel et utskriftsområde.

Et navngitt område kan inneholde andre navngitte elementer, diagrammer, Excel-tabeller, pivottabeller og pivotdiagrammer.

Obs!: 

  • Når en arbeidsbok lagres i Navngitt elementvisning, kan du fortsatt vise oppgavelinjen for parametere og angi parametere, uavhengig av om den navngitte cellen som korresponderer med parameteren, ligger i elementet. Du ønsker for eksempel kanskje å vise et diagram, men samtidig tillate at en bruker oppdaterer diagrammet, ved å skrive inn en parameterverdi for en celleverdi som ikke ligger i elementet.

  • Du kan ikke bytte fra elementvisning til normalvisning, eller fra normalvisning til elementvisning, i samme økt.

  • Individuelle regneark vises ikke i rullegardinlisten Vis.

Til toppen av siden

Vise et element i Navngitt elementvisning

Det finnes to måter å vise navngitte elementer på i Navngitt element-visningen: Du kan bruke rullegardinlisten Vis, eller du kan angi egenskapen Rullegardinliste for navngitt element.

Obs!: 

  • Elementer vises alltid i alfabetisk rekkefølge.

  • Rullegardinlisten visning vises bare når forfatteren av arbeidsboken har valgt en eller flere navngitte elementer i dialogboksen Alternativer for Excel-tjenester før du lagrer det, Arbeidsboknavigering, All arbeidsbokinteraktivitet og Navngitt element rullegardinlisten egenskaper er merket, og Excel Web Access-verktøylinje vises. For mer informasjon, kan du se egendefinerte egenskaper for webdelen for Excel Web Access og hjelp for Microsoft Office Excel 2007.

Bruk rullegardinlisten visning

  • Når Excel Web Access vises i Navngitt element-visningen, kan du klikke pilen ved siden av rullegardinlisten Vis på verktøylinjen for Excel Web Access og deretter velge et navngitt element.

Angi egenskapen rullegardinliste for navngitt element

En webdel-Forfatter kan vise et bestemt navngitt element i navngitt elementvisning ved hjelp av Rullegardinlisten for navngitt element-egenskapen for alle navngitte elementer som er angitt av forfatteren av arbeidsboken i dialogboksen Alternativer for Excel-tjenester før du lagrer arbeidsboken. Angi denne egenskapen er nyttig, for eksempel i et instrumentbord når du vil vise et bestemt navngitt element i webdelen for Excel Web Access, men du ikke vil at brukeren kan velge andre navngitte elementer. For mer informasjon, kan du se egendefinerte egenskaper for webdelen for Excel Web Access.

Tips!: Forfatteren av en webdel trenger ikke være samme person som forfatteren av arbeidsboken, og har ikke nødvendigvis tilgang til arbeidsboken. Hvis du er usikker på hvilket navngitt element du skal angi i egenskapen Rullegardinliste for navngitt element, kan du åpne arbeidsboken i Excel 2007 og vise dialogboksen Alternativer for Excel-tjenester for å vise en liste over navngitte elementer, eller du kan vise webdelen for Excel Web Access med egenskapen Rullegardinliste for navngitt element fjernet og deretter notere de navngitte elementene fra rullegardinlisten Vis.

Obs!: Hvis du angir en verdi i egenskapen Rullegardinliste for navngitt element og webdelen for Excel vises i Navngitt element-visningen, er denne verdien standard navngitt element som vises.

Problem: Egenskapen Rullegardinliste for navngitt element fjernes ikke når jeg fjerner en listen Vis webdel-tilkobling

Når du kobler en webdel for listevisning til webdelen for Excel Web Access ved å velge kommandoen Send rad til på i webdelen for listevisning tilkoblingsmenyen eller kommandoen Hent navngitt objekt fra på tilkoblingsmenyen for webdelen for Excel Web Access , egenskapen Rullegardinliste for navngitt element også er satt til tilkoblingsverdien-du sender. Senere hvis du fjerner webdel-tilkobling, forblir denne verdien i Rullegardinlisten for navngitt element-egenskapen og du kan få en varselmelding som sier at det navngitte elementet ikke kan vises. Hvis du vil løse dette problemet, fjerner du egenskapen Rullegardinliste for navngitt element. For mer informasjon, kan du se egendefinerte egenskaper for webdelen for Excel Web Access.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×