Vise eller skjule rader i en gjentatt tabell ved hjelp av betinget formatering

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

I Microsoft Office InfoPath, kan du bruke betinget formatering til å angi ulike formateringsalternativer for en kontroll som er basert på betingelser som forekommer i skjemaet. Hvis de angitte betingelsene er oppfylt når en bruker fyller ut et skjema som er basert på skjemamalen, brukes den betingede formateringen.

Denne artikkelen forklarer hvordan du kan bruke betinget formatering til å skjule eller vise en rad i en gjentatt inndeling eller tabell, avhengig av om dataene i raden samsvarer med verdien i en rullegardinliste. Dersom skjemamalen inneholder en gjentatt tabell som inneholder rader med produkter som faller inn under én av klassifiseringene A, B eller C, kan du bruke betinget formatering til å styre hvilke rader som vises, avhengig av valg som brukeren kan gjøre i skjemaet.

Merknad: Du kan bruke filtre til at brukere skal kunne vise eller skjule informasjon i et skjema. Fordi filtre ikke støttes for nettleserkompatibel skjemamal, er betinget formatering imidlertid et nyttig alternativ til filtre i webleserkompatible skjemamaler.

I denne artikkelen

Trinn 1: Legge til kontrollene

Trinn 2: Angi den betingede formateringen

Trinn 3: Forhåndsvise skjemamalen

Trinn 1: Legge til kontrollene

Skjemamalen må inneholde en liste og en gjentatt tabell for at du skal kunne følge denne fremgangsmåten. Gjør følgende for å legge til disse kontrollene:

 1. Klikk i skjemamalen der du ønsker å plassere listen og den gjentatte tabellen.

 2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 3. Klikk Liste under Sett inn kontroller, i oppgaveruten Kontroller. Klikk deretter Gjentatt tabell.

 4. Når du setter inn en gjentatt tabell, blir du spurt om antall kolonner. La standardverdien på 3 stå, og klikk deretter OK.

 5. Skriv inn en etikett med navnet Filtrer etter type:, over listeboksen du satte inn i skjemamalen.

 6. Skriv inn kolonneetiketter i den første raden i tabellen gjentatt slik at den første kolonnen leser produkt, den andre kolonnen leser Type, og den tredje Pris.

Til toppen av siden

Trinn 2: Angi den betingede formateringen

Etter at du har lagt til kontrollene i skjemamalen, kan du angi den betingede formateringen.

 1. Dobbeltklikk listen

 2. Klikk kategorien Data.

 3. Klikk Legg til, under Listeoppføringer.

 4. Skriv inn A, i boksen Verdi, i dialogboksen Legg til valg, og klikk deretter OK.

 5. Gjenta trinn 3 og 4 for å legge til verdier for B, C og D.

 6. Velg D, i verdilisten og klikk deretter Bruk standard.

 7. Merk den gjentatte tabellen i skjemamalen, og klikk deretter Betinget formatering, på Format-menyen.

 8. Klikk Legg til, i dialogboksen Betinget formatering.

 9. Velg feltet som tilsvarer den andre kolonnen i den gjentatte tabellen, under Hvis betingelsen oppfylles, i den første boksen.

 10. Klikk er ikke lik, i den andre boksen.

 11. Klikk Velg et felt eller en gruppe, i den tredje boksen.

 12. Velg feltet som tilsvarer listen du satte inn i skjemamalen, i dialogboksen Velg et felt eller en gruppe, og klikk deretter OK.

  Merknad: Betingelsen vil dynamisk sammenligne de to verdiene.

 13. Under Bruk denne formateringen, i dialogboksen Betinget format, merker du av for Skjul denne kontrollen.

  Merknad: Denne betingelsen angir nå at hvis innholdet i den andre kolonnen på en rad i en gjentatt tabell er ulikt det som er valgt i listen, så skal de tilsvarende radene i den gjentatte tabellen skjules.

 14. Klikk OK to ganger for å gå tilbake til skjemamalen.

 15. Dobbeltklikk kontrollen i den andre kolonnen i den gjentatte tabellen.

 16. Klikk kategorien Data.

 17. Skriv inn D, i boksen Verdi.

Til toppen av siden

Trinn 3: Forhåndsvise skjemamalen

Etter at du har lagt betinget formatering til skjemamalen, bør du teste endringene du har gjort for å forsikre deg om at de virker som de skal.

 1. Hvis du vil teste endringene, klikker du Forhåndsvisningstandardverktøylinjen eller trykker CTRL+SKIFT+B.

  Merknad: Standardinnstillingen er at D er valgt i listen. Du må kanskje rulle opp i tekstboksen for å se de andre verdiene.

 2. Hvis du vil legge flere rader til den gjentatte tabellen, klikker du Sett inn element flere ganger under den gjentatte tabellen.

 3. For hver rad i den andre kolonnen i tabellen, erstatter du standardverdien D med A, B eller C.

  Merknad: Uttrykkene skiller mellom store og små bokstaver.

 4. Endre valget i listen. Radene i den gjentatte tabellen vises og forsvinner etter som du velger ulike alternativer.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×