Vise eller endre egenskapene for en Office-fil

Dokumentegenskaper, som også kalles metadata, er informasjon om en fil som beskriver eller identifiserer den. Dokumentegenskaper inkluderer informasjon som for eksempel tittel, forfatternavn, emne og nøkkelord som identifiserer emnet for, eller innholdet i dokumentet.

Hvis du inkluderer dokumentegenskapene for filene, er det enkelt å organisere og identifisere dem senere. Du kan også søke etter dokumenter basert på egenskapene deres, eller sette dem inn i dokumentene.

Finn ut mer om dokumentegenskaper

Det finnes fire typer dokumentegenskaper:

 • Standard egenskaper – Office dokumenter knyttes til et sett med standard egenskaper, for eksempel forfatter, tittel og emne, som standard. Du kan angi egne tekstverdier for disse egenskapene for å gjøre det enklere å organisere og identifisere dokumentene. I Word kan du for eksempel bruke nøkkelord-egenskapen (også kalt merker) til å legge til nøkkel ordet Customers i salgs dokumentene dine. Du kan deretter søke etter alle salgs dokumenter med dette nøkkel ordet.

 • Automatisk oppdaterte egenskaper – disse egenskapene omfatter både fil system egenskaper (for eksempel fil størrelse eller datoene for når en fil ble opprettet eller Sist endret) og statistikk som beholdes for deg av Office programmer (for eksempel antall ord eller tegn i et dokument). Du kan ikke angi eller endre egenskaper som oppdateres automatisk.

  Du kan bruke de automatisk oppdaterte egenskapene til å identifisere eller søke etter filer. Du kan for eksempel søke etter alle filer som er opprettet etter 3. august 2015, eller for alle filer som sist ble endret i går.

 • Egen definerte egenskaper – du kan definere flere egen definerte egenskaper for Office dokumenter. Du kan definere egendefinerte egenskaper til å ta tekstverdier, dato/klokkeslett eller numeriske verdier eller én av verdiene ja eller nei. Du kan velge fra en liste over forslag til navn, eller du kan definere dine egne.

  Se Vis eller opprett egendefinerte egenskaper for en fil for mer informasjon.

 • Egenskaper for dokumentbibliotek – Dette er egenskaper som er knyttet til dokumenter i et dokumentbibliotek på et nettsted eller i en fellesmappe. Når du oppretter et nytt dokumentbibliotek, kan du definere én eller flere egenskaper for dokumentbibliotek og angi regler for verdiene. Når du legger til dokumenter i dokumentbiblioteket, blir du bedt om å inkludere verdiene for alle nødvendige egenskaper eller oppdatere eventuelle egenskaper som er feil. Et dokumentbibliotek som samler inn produktideer, kan for eksempel be personen om egenskaper som for eksempel Lagt inn av, Dato, Kategori og Beskrivelse. Når du åpner et dokument fra et dokument bibliotek i Word, Excel eller PowerPoint, kan du redigere og oppdatere disse dokument bibliotek egenskapene ved å klikke på filWordinformasjon. Alle obligatoriske egenskaper fra dokument biblioteket er skissert med røde kant linjer i kategorien informasjon i Word, Excel ogPowerPoint.

  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du redigerer dokument bibliotek egenskaper i Office programmer, kan du se hvor er dokument informasjons panelet i Office 2016?

Hvis du vil sette inn noen av disse egenskapene i Word dokumentet, kan du se legge til fil navn, dato, forfatter eller andre dokument egenskaper i en topp tekst eller bunn tekst.

Vis og endre standardegenskapene for den gjeldende filen

 1. Klikk på Fil-fanen.

 2. Klikk Informasjon.

 3. Klikk på koblingen Vis og rediger egenskaper for database øverst på siden.

 4. Klikk på fanene for å velge egenskapene du vil vise eller oppdatere, i dialogboksen Dokumentegenskaper.

  Egenskapene i Sammendrag-fanen

 5. Klikk på OK. Alle endringer lagres automatisk.

 6. Klikk på Fil-fanen på nytt for å gå tilbake til dokumentet.

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk Informasjon for å se egenskapene for arbeidsboken.

 3. Hvis du vil legge til eller endre egenskaper, holder du pekeren over egenskapen du vil oppdatere, og deretter skriver du inn informasjonen.

 4. Klikk på Fil-fanen på nytt for å gå tilbake til arbeidsboken. Alle endringer lagres automatisk.

  Valgfrie trinn:

  • Hvis du vil se flere egenskaper, klikker du på koblingen Vis alle egenskaper nederst på siden.

  • Klikk på Egenskaper øverst på siden for å åpne en dialogboks for egenskaper der du kan legge til eller redigere alle egenskapene samtidig og vise dokumentinformasjon og statistikk, og klikk deretter på Avanserte egenskaper.

   Åpne Avanserte egenskaper

   Sammendrag-fanen kan du legge til eller redigere tittelen, emnet, forfatteren, lederen, firmaet, kategorien, nøkkelordene (også kalt merknader) og kommentarene.

   Egenskapene i Sammendrag-fanen

 1. Klikk på Fil-fanen.

 2. Klikk Informasjon for å se egenskapene for presentasjonen.

 3. Hvis du vil legge til eller endre egenskaper, holder du pekeren over egenskapen du vil oppdatere, og deretter skriver du inn informasjonen.

 4. Klikk på Fil-fanen på nytt for å gå tilbake til presentasjonen. Alle endringer lagres automatisk.

  Valgfrie trinn:

  • Hvis du vil se flere egenskaper, klikker du på koblingen Vis alle egenskaper nederst på siden.

  • Klikk på Egenskaper øverst på siden for å åpne en dialogboks for egenskaper der du kan legge til eller redigere alle egenskapene samtidig og vise dokumentinformasjon og statistikk, og klikk deretter på Avanserte egenskaper.

   Åpne Avanserte egenskaper

   Sammendrag-fanen kan du legge til eller redigere tittelen, emnet, forfatteren, lederen, firmaet, kategorien, nøkkelordene (også kalt merknader) og kommentarene.

   Egenskapene i Sammendrag-fanen

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Informasjon for å se egenskapene for prosjektet.

 3. Hvis du vil legge til eller endre egenskaper, holder du pekeren over egenskapen du vil oppdatere, og deretter skriver du inn informasjonen.

 4. Klikk på Fil-fanen på nytt for å gå tilbake til prosjektet. Alle endringer lagres automatisk.

  Valgfrie trinn:

  Klikk på Prosjektinformasjon øverst på siden for å se flere egenskaper eller statistikk, og klikk deretter på Avanserte egenskaper eller Prosjektstatistikk.

  Alternativer for prosjektinformasjon

  Du kan legge til eller redigere tittelen, emnet, forfatteren, lederen, firmaet, kategorien, nøkkelord (også kalt merknader) og kommentarene på Sammendrag-fanen i dialogboksen Egenskaper.

  Egenskapene i Sammendrag-fanen

 1. Klikk på Fil-fanen.

 2. Klikk Informasjon for å se egenskapene.

 3. Klikk på Fil-fanen på nytt for å gå tilbake til publikasjonen. Alle endringer lagres automatisk.

Valgfrie trinn:

Klikk på Egenskaper for publikasjon øverst på siden for å åpne en dialogboks der du kan legge til eller redigere alle egenskapene samtidig og vise dokumentinformasjon og -statistikk, og klikk deretter på Avanserte egenskaper.

Åpne Avanserte egenskaper

Sammendrag-fanen kan du legge til eller redigere tittelen, emnet, forfatteren, lederen, firmaet, kategorien, nøkkelordene (også kalt merknader) og kommentarene.

Egenskapene i Sammendrag-fanen

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Informasjon for å se egenskapene.

 3. Hvis du vil legge til eller endre egenskaper, holder du pekeren over egenskapen du vil oppdatere, og deretter skriver du inn informasjonen.

 4. Klikk på Fil-fanen på nytt for å gå tilbake til publikasjonen. Alle endringer lagres automatisk.

  Valgfrie trinn:

  • Klikk på Egenskaper øverst på siden for å åpne en dialogboks der du kan legge til eller redigere alle egenskapene samtidig og vise dokumentinformasjon, klikk deretter på Avanserte egenskaper.

   Åpne Avanserte egenskaper

   Sammendrag-fanen kan du legge til eller redigere egenskaper som tittel, emne, forfatter, leder, firma, kategori, nøkkelord (også kalt merknader) og kommentarer.

   Egenskapene i Sammendrag-fanen

  • Hvis du vil legge til en kobling til relaterte dokumenter, klikker du på Relaterte dokumenter på bunnen av informasjonssiden og velger Legg til en kobling til et relatert dokument.

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Informasjon for å se egenskapene for dokumentet.

 3. Hvis du vil legge til eller endre egenskaper, holder du pekeren over egenskapen du vil oppdatere, og deretter skriver du inn informasjonen. Vær oppmerksom på at for noen metadata, for eksempel forfatter, må du høyreklikke på egenskapen og velge fjerne eller redigere.

 4. Klikk på Fil-fanen på nytt for å gå tilbake til dokumentet. Alle endringer lagres automatisk.

  Valgfrie trinn:

  • Hvis du vil se flere egenskaper, klikker du på koblingen Vis alle egenskaper nederst på siden.

  • Klikk på Egenskaper øverst på siden for å åpne en dialogboks for egenskaper der du kan legge til eller redigere alle egenskapene samtidig og vise dokumentinformasjon og statistikk, og klikk deretter på Avanserte egenskaper.

   Åpne Avanserte egenskaper

   Sammendrag-fanen kan du legge til eller redigere tittelen, emnet, forfatteren, lederen, firmaet, kategorien, nøkkelordene (også kalt merknader) og kommentarene.

   Egenskapene i Sammendrag-fanen

Vise og endre egendefinerte egenskaper for den gjeldende filen

Egendefinerte egenskaper er egenskaper du definerer for et Office-dokument. Du kan definere egendefinerte egenskaper til å ta tekstverdier, dato/klokkeslett eller numeriske verdier eller én av verdiene ja eller nei. Du kan velge fra en liste over forslag til navn, eller du kan definere dine egne.

 1. Klikk på Fil-fanen.

 2. Klikk Informasjon.

 3. Klikk på Egenskaper øverst på siden, og velg deretter Avanserte egenskaper.

  Obs!: 

  • Klikk på Vis og rediger egenskaper for database i Access.

  • Klikk på Prosjektinformasjon i Project.

  • Klikk på Egenskaper for publikasjon i Publisher.

 4. Klikk på fanen Egendefinert.

  Bruk fanen Egendefinerte egenskaper til å legge til eller endre egendefinerte dokumentegenskaper
  • Skriv et navn på den egendefinerte egenskapen i Navn-boksen, eller velg et navn fra listen.

  • Velg datatypen for egenskapen du vil legge til, fra Type-listen.

  • Skriv inn en verdi for egenskapen i Verdi-boksen. Verdien du skriver inn, må stemme overens med valget i Type-listen. Hvis du for eksempel har valgt Tall fra Type-listen, må du skrive inn et tall i Verdi-boksen. Verdier som ikke har riktig egenskapstype, blir lagret som tekst.

 5. Klikk på OK.

Lære mer om dokumentegenskaper

Det finnes fem typer dokumentegenskaper:

 • Standard egenskaper     Som standard er Office-dokumenter tilknyttet et sett med standard egenskaper, for eksempel forfatter, tittel og emne. Du kan angi egne tekstverdier for disse egenskapene for å gjøre det enklere å organisere og identifisere dokumentene. I Word kan du for eksempel bruke egenskapen Nøkkelord (også kalt merknader) for å legge til nøkkelordet «kunder» i salgsfiler. Du kan deretter søke etter alle salgsfiler med dette nøkkelordet.

 • Egenskaper som oppdateres automatisk     Disse egenskapene inkluderer både filsystemegenskaper (for eksempel filstørrelse eller datoen da en fil ble opprettet eller sist endret) og statistikk som ivaretas for deg av Office-programmer (for eksempel antall ord eller tegn i et dokument). Du kan ikke angi eller endre egenskaper som oppdateres automatisk.

  Du kan bruke de automatisk oppdaterte egenskapene til å identifisere eller søke etter dokumenter. Du kan for eksempel søke etter alle filer som er opprettet etter 3. august 2005, eller for alle filer som sist ble endret i går.

 • Egendefinerte egenskaper     Du kan definere flere egendefinerte egenskaper for Office-dokumenter. Du kan definere egendefinerte egenskaper til å ta tekstverdier, dato/klokkeslett eller numeriske verdier eller én av verdiene ja eller nei. Du kan velge fra en liste over forslag til navn, eller du kan definere dine egne.

 • Egenskaper for organisasjonen     Hvis organisasjonen har tilpasset Dokumentinformasjonspanel, kan dokumentegenskapene som er tilknyttet dokumentet, være spesifikke for organisasjonen din.

 • Egenskaper for dokumentbibliotek     Dette er egenskaper som er knyttet til dokumenter i et dokumentbibliotek på et nettsted eller i en fellesmappe. Når du oppretter et nytt dokumentbibliotek, kan du definere én eller flere egenskaper for dokumentbibliotek og angi regler for verdiene. Når du legger til dokumenter i dokumentbiblioteket, blir du bedt om å inkludere verdiene for alle nødvendige egenskaper eller oppdatere eventuelle egenskaper som er feil. Et dokumentbibliotek som samler inn produktideer, kan for eksempel be personen om egenskaper som for eksempel lagt inn av, dato, kategori og beskrivelse. Når du åpner et dokument fra et dokumentbibliotek i Word, Excel eller PowerPoint, kan du redigere og oppdatere disse egenskapene for dokumentbibliotek i dokumentinformasjonspanelet.

Vise og endre egenskapene for den gjeldende filen

 1. Klikk på Fil-fanen.

 2. Klikk Informasjon.

 3. Klikk på koblingen Vis og rediger egenskaper for database øverst på siden.

 4. Klikk på fanene for å velge egenskapene du vil vise eller oppdatere, i dialogboksen Dokumentegenskaper.

  Egenskapene i Sammendrag-fanen

  Obs!: Hvis organisasjonen har tilpasset dokumentinformasjonspanelet, eller hvis dokumentet du vil vise egenskaper for, er lagret i et dokumentbibliotek eller på en dokumentbehandlingsserver, kan også andre visninger av dokumentegenskaper være tilgjengelige.

 5. Klikk OK. Alle endringer lagres automatisk.

 6. Klikk kategorien Fil igjen for å gå tilbake til filen.

 1. Klikk på Fil-fanen.

 2. Klikk Informasjon for å se egenskapene for arbeidsboken.

 3. Hvis du vil legge til eller endre egenskaper, holder du pekeren over egenskapen du vil oppdatere, og deretter skriver du inn informasjonen.

 4. Klikk kategorien Fil på nytt for å gå tilbake til arbeidsboken. Alle endringer lagres automatisk.

  Valgfrie trinn:

  • Hvis du vil se flere egenskaper, klikker du på koblingen Vis alle egenskaper nederst på siden.

  • Klikk på Egenskaper øverst på siden for å åpne en dialogboks for egenskaper der du kan legge til eller redigere alle egenskapene samtidig og vise dokumentinformasjon og statistikk, og klikk deretter på Avanserte egenskaper.

   Åpne Avanserte egenskaper

   Sammendrag-fanen kan du legge til eller redigere tittelen, emnet, forfatteren, lederen, firmaet, kategorien, nøkkelordene (også kalt merknader) og kommentarene.

   Egenskapene i Sammendrag-fanen

   Klikk på fanen Egendefinerte for å vise egendefinerte egenskaper.

  • Hvis du vil se egenskapene i et panel i arbeidsboken, klikker du på Egenskaper øverst på siden og velger Vis dokumentpanel.

  Obs!: Hvis organisasjonen har tilpasset dokumentinformasjonspanelet, eller hvis dokumentet du vil vise egenskaper for, er lagret i et dokumentbibliotek eller på en dokumentbehandlingsserver, kan også andre visninger av dokumentegenskaper være tilgjengelige.

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk Informasjon for å vise skjemastatistikk.

 3. Hvis du vil endre Navn, ID eller Beskrivelse for skjemaet, klikker du Egenskaper for skjemamal og foretar endringer i disse feltene etter behov.

 4. Hvis du vil vise dette skjemaet i en egendefinert kategori i InfoPath Filler, merker du av for Aktiver egendefinert kategori og angir et navn på den egendefinerte kategorien.

 5. Klikk OK

 6. Klikk kategorien Fil på nytt for å gå tilbake til arbeidsboken. Alle endringer lagres automatisk.

 1. Klikk på Fil-fanen.

 2. Klikk Informasjon for å se egenskapene for presentasjonen.

 3. Hvis du vil legge til eller endre egenskaper, holder du pekeren over egenskapen du vil oppdatere, og deretter skriver du inn informasjonen.

 4. Klikk kategorien Fil på nytt for å gå tilbake til presentasjonen. Alle endringer lagres automatisk.

  Valgfrie trinn:

  • Hvis du vil se flere egenskaper, klikker du på koblingen Vis alle egenskaper nederst på siden.

  • Klikk på Egenskaper øverst på siden for å åpne en dialogboks for egenskaper der du kan legge til eller redigere alle egenskapene samtidig og vise dokumentinformasjon og statistikk, og klikk deretter på Avanserte egenskaper.

   Åpne Avanserte egenskaper

   Sammendrag-fanen kan du legge til eller redigere tittelen, emnet, forfatteren, lederen, firmaet, kategorien, nøkkelordene (også kalt merknader) og kommentarene.

   Egenskapene i Sammendrag-fanen

   Klikk på fanen Egendefinerte for å vise egendefinerte egenskaper.

  • Hvis du vil se egenskapene i et panel i arbeidsboken, klikker du på Egenskaper øverst på siden og velger Vis dokumentpanel.

  Obs!: Hvis organisasjonen har tilpasset dokumentinformasjonspanelet, eller hvis dokumentet du vil vise egenskaper for, er lagret i et dokumentbibliotek eller på en dokumentbehandlingsserver, kan også andre visninger av dokumentegenskaper være tilgjengelige.

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Informasjon for å se egenskapene for prosjektet.

 3. Hvis du vil legge til eller endre egenskaper, holder du pekeren over egenskapen du vil oppdatere, og deretter skriver du inn informasjonen.

 4. Klikk kategorien Fil på nytt for å gå tilbake til prosjektet. Alle endringer lagres automatisk.

  Valgfrie trinn:

  Klikk på Prosjektinformasjon øverst på siden for å se flere egenskaper eller statistikk, og klikk deretter på Avanserte egenskaper eller Prosjektstatistikk.

  Alternativer for prosjektinformasjon

  Du kan legge til eller redigere tittelen, emnet, forfatteren, lederen, firmaet, kategorien, nøkkelord (også kalt merknader) og kommentarene på Sammendrag-fanen i dialogboksen Egenskaper.

  Egenskapene i Sammendrag-fanen

  Klikk på Egendefinert-fanen i dialogboksen Egenskaper for å vise egendefinerte egenskaper.

  Obs!: Hvis organisasjonen har tilpasset dokumentinformasjonspanelet, eller hvis dokumentet du vil vise egenskaper for, er lagret i et dokumentbibliotek eller på en dokumentbehandlingsserver, kan også andre visninger av dokumentegenskaper være tilgjengelige.

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Informasjon for å se egenskapene.

 3. Klikk kategorien Fil på nytt for å gå tilbake til publikasjonen. Alle endringer lagres automatisk.

  Valgfrie trinn:

  Klikk på Egenskaper for publikasjon øverst på siden for å åpne en dialogboks der du kan legge til eller redigere alle egenskapene samtidig og vise dokumentinformasjon og -statistikk, og klikk deretter på Avanserte egenskaper.

  Åpne Avanserte egenskaper

  Sammendrag-fanen kan du legge til eller redigere tittelen, emnet, forfatteren, lederen, firmaet, kategorien, nøkkelordene (også kalt merknader) og kommentarene.

  Egenskapene i Sammendrag-fanen

  Klikk på fanen Egendefinerte for å vise egendefinerte egenskaper.

  Obs!: Hvis organisasjonen har tilpasset dokumentinformasjonspanelet, eller hvis dokumentet du vil vise egenskaper for, er lagret i et dokumentbibliotek eller på en dokumentbehandlingsserver, kan også andre visninger av dokumentegenskaper være tilgjengelige.

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Informasjon for å se egenskapene.

 3. Hvis du vil legge til eller endre egenskaper, holder du pekeren over egenskapen du vil oppdatere, og deretter skriver du inn informasjonen.

 4. Klikk kategorien Fil på nytt for å gå tilbake til publikasjonen. Alle endringer lagres automatisk.

  Valgfrie trinn:

  Klikk på Egenskaper øverst på siden for å åpne en dialogboks der du kan legge til eller redigere alle egenskapene samtidig og vise dokumentinformasjon, klikk deretter på Avanserte egenskaper.

  Åpne Avanserte egenskaper

  Sammendrag-fanen kan du legge til eller redigere egenskaper som tittel, emne, forfatter, leder, firma, kategori, nøkkelord (også kalt merknader) og kommentarer.

  Egenskapene i Sammendrag-fanen

  Obs!: 

  • Hvis du vil legge til en kobling til relaterte dokumenter, klikker du på Relaterte dokumenter på bunnen av informasjonssiden og velger Legg til en kobling til et relatert dokument.

  • Hvis organisasjonen har tilpasset dokumentinformasjonspanelet, eller hvis dokumentet du vil vise egenskaper for, er lagret i et dokumentbibliotek eller på en dokumentbehandlingsserver, kan også andre visninger av dokumentegenskaper være tilgjengelige.

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Informasjon for å se egenskapene for dokumentet.

 3. Hvis du vil legge til eller endre egenskaper, holder du pekeren over egenskapen du vil oppdatere, og deretter skriver du inn informasjonen.

 4. Klikk kategorien Fil på nytt for å gå tilbake til dokumentet. Alle endringer lagres automatisk.

  Valgfrie trinn:

  • Hvis du vil se flere egenskaper, klikker du på koblingen Vis alle egenskaper nederst på siden.

  • Klikk på Egenskaper øverst på siden for å åpne en dialogboks for egenskaper der du kan legge til eller redigere alle egenskapene samtidig og vise dokumentinformasjon og statistikk, og klikk deretter på Avanserte egenskaper.

   Åpne Avanserte egenskaper

   Sammendrag-fanen kan du legge til eller redigere tittelen, emnet, forfatteren, lederen, firmaet, kategorien, nøkkelordene (også kalt merknader) og kommentarene.

   Egenskapene i Sammendrag-fanen

   Klikk på fanen Egendefinerte for å vise egendefinerte egenskaper.

  • Hvis du vil se egenskapene i et panel i arbeidsboken, klikker du på Egenskaper øverst på siden og velger Vis dokumentpanel.

  Obs!: Hvis organisasjonen har tilpasset dokumentinformasjonspanelet, eller hvis dokumentet du vil vise egenskaper for, er lagret i et dokumentbibliotek eller på en dokumentbehandlingsserver, kan også andre visninger av dokumentegenskaper være tilgjengelige.

Vise eller opprette egendefinerte egenskaper for en fil

Egendefinerte egenskaper er egenskaper du definerer for et Office-dokument. Du kan definere egendefinerte egenskaper til å ta tekstverdier, dato/klokkeslett eller numeriske verdier eller én av verdiene ja eller nei. Du kan velge fra en liste over forslag til navn, eller du kan definere dine egne.

 1. Klikk på Fil-fanen.

 2. Klikk Informasjon.

 3. Klikk på koblingen Vis og rediger egenskaper for database øverst på siden.

 4. Klikk kategorien Egendefinert.

  • Skriv et navn på den egendefinerte egenskapen i Navn-boksen, eller velg et navn fra listen.

  • Velg datatypen for egenskapen du vil legge til, fra Type-listen.

  • Skriv inn en verdi for egenskapen i Verdi-boksen. Verdien du skriver inn, må stemme overens med valget i Type-listen. Hvis du for eksempel har valgt Tall fra Type-listen, må du skrive inn et tall i Verdi-boksen. Verdier som ikke har riktig egenskapstype, blir lagret som tekst.

 5. Klikk Legg til, og klikk deretter OK.

 6. Klikk kategorien Fil på nytt for å gå tilbake til arbeidsboken.

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Informasjon.

 3. Klikk på Egenskaper øverst på siden, og velg deretter Avanserte egenskaper.

 4. Klikk kategorien Egendefinert.

  • Skriv et navn på den egendefinerte egenskapen i Navn-boksen, eller velg et navn fra listen.

  • Velg datatypen for egenskapen du vil legge til, fra Type-listen.

  • Skriv inn en verdi for egenskapen i Verdi-boksen. Verdien du skriver inn, må stemme overens med valget i Type-listen. Hvis du for eksempel har valgt Tall fra Type-listen, må du skrive inn et tall i Verdi-boksen. Verdier som ikke har riktig egenskapstype, blir lagret som tekst.

 5. Klikk Legg til, og klikk deretter OK.

 6. Klikk kategorien Fil på nytt for å gå tilbake til arbeidsboken.

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Informasjon.

 3. Klikk på Egenskaper øverst på siden, og velg deretter Avanserte egenskaper.

 4. Klikk kategorien Egendefinert.

  • Skriv et navn på den egendefinerte egenskapen i Navn-boksen, eller velg et navn fra listen.

  • Velg datatypen for egenskapen du vil legge til, fra Type-listen.

  • Skriv inn en verdi for egenskapen i Verdi-boksen. Verdien du skriver inn, må stemme overens med valget i Type-listen. Hvis du for eksempel har valgt Tall fra Type-listen, må du skrive inn et tall i Verdi-boksen. Verdier som ikke har riktig egenskapstype, blir lagret som tekst.

 5. Klikk Legg til, og klikk deretter OK.

 6. Klikk kategorien Fil på nytt for å gå tilbake til presentasjonen.

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Informasjon.

 3. Klikk på Prosjektinformasjon øverst på siden, og velg deretter Avanserte egenskaper.

 4. Klikk kategorien Egendefinert.

  • Skriv et navn på den egendefinerte egenskapen i Navn-boksen, eller velg et navn fra listen.

  • Velg datatypen for egenskapen du vil legge til, fra Type-listen.

  • Skriv inn en verdi for egenskapen i Verdi-boksen. Verdien du skriver inn, må stemme overens med valget i Type-listen. Hvis du for eksempel har valgt Tall fra Type-listen, må du skrive inn et tall i Verdi-boksen. Verdier som ikke har riktig egenskapstype, blir lagret som tekst.

 5. Klikk Legg til, og klikk deretter OK.

 6. Klikk kategorien Fil på nytt for å gå tilbake til prosjektet.

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Informasjon.

 3. Klikk på Publikasjons-egenskaper øverst på siden, og velg deretter Avanserte egenskaper.

 4. Klikk kategorien Egendefinert.

  • Skriv et navn på den egendefinerte egenskapen i Navn-boksen, eller velg et navn fra listen.

  • Velg datatypen for egenskapen du vil legge til, fra Type-listen.

  • Skriv inn en verdi for egenskapen i Verdi-boksen. Verdien du skriver inn, må stemme overens med valget i Type-listen. Hvis du for eksempel har valgt Tall fra Type-listen, må du skrive inn et tall i Verdi-boksen. Verdier som ikke har riktig egenskapstype, blir lagret som tekst.

 5. Klikk kategorien Fil på nytt for å gå tilbake til publikasjonen.

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Informasjon.

 3. Klikk på Egenskaper øverst på siden, og velg deretter Avanserte egenskaper.

 4. Klikk kategorien Egendefinert.

  • Skriv et navn på den egendefinerte egenskapen i Navn-boksen, eller velg et navn fra listen.

  • Velg datatypen for egenskapen du vil legge til, fra Type-listen.

  • Skriv inn en verdi for egenskapen i Verdi-boksen. Verdien du skriver inn, må stemme overens med valget i Type-listen. Hvis du for eksempel har valgt Tall fra Type-listen, må du skrive inn et tall i Verdi-boksen. Verdier som ikke har riktig egenskapstype, blir lagret som tekst.

 5. Klikk kategorien Fil på nytt for å gå tilbake til dokumentet.

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×