Vise elevkarakterer tilkoblet

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan vise karakterer for hver elev tilkoblet og holde oversikt over karakterer ved å lagre dem i en liste i Mitt område. Du kan både vise og endre alle karakterer i listen, men eleven kan vise bare sine egne karakterer på webdel-siden. Webdel-siden viser bare elevens karakterer fordi denne siden bruker elevens påloggingsinformasjon og webdelen for filtrering for gjeldende bruker til å vise bare informasjon relatert til den aktuelle eleven.

Når du arbeider med listen, kan du bruke dataarkvisningen slik at du kan se alle karakterer for alle elever. I dataarkvisning kan du raskt legge til nye eller endre en eksisterende karakter i listen.

I dataarkvisningen Skriv inn karakterer kan du oppdatere karakterene.
Instruktøren bruker dataarkvisning til å raskt legge til nye eller endre eksisterende karakterer.

Når eleven logger på skolenettverket og går til denne webdel-siden, ser eleven bare sine egne karakterer.

Elevvisningen av karakterlisten vises karakterer for én elev.
Student ser deres karakterer i webdel-side.

Webdel-siden viser bare karakterer for eleven fordi webdelen for filtrering for gjeldende bruker viser informasjon relatert bare til navnet på den som ser på siden. Listen på denne siden er konfigurert slik at eleven bare har visningstillatelser for sine egne karakterer – eleven kan ikke endre karakterene sine på denne siden.

Gjør følgende for å opprette denne funksjonaliteten:

 1. Opprette en ny eller bruke et eksisterende Excel-regneark – du oppretter et regneark i en Excel-arbeidsbok som skal inneholde elevinformasjon og karakterer. Hvis du allerede har et eksisterende regneark med Studentinformasjon, kan du gå til neste trinn. Hvis karakterene dine er lagret i en liste som allerede er på Mitt område, kan du hoppe over det neste trinnet og gå til det tredje trinnet, opprette en dataarkvisning.

 2. Opprette listen – du vil importere informasjon i regnearket til et område som en ny liste. Når du oppretter den nye listen, kan du arkivere eller slette arbeidsboken fordi du ikke lenger trenger arbeidsboken. Du vil arbeide i denne listen Legg til ny eller endre eksisterende karakterer.

 3. Opprett en dataarkvisning , vil du opprette en visning for listen slik at du kan enkelt legge til nye eller oppdatere eksisterende karakterer.

 4. Opprett en elevvisningen – du vil opprette en begrenset visning for studenter fordi listen kan inneholde flere informasjon som du ikke vil vise i webdel-side.

 5. Opprett en webdel-side – du vil lage en webdel-side der en student kan se hans karakterer. Denne siden vises bare karakterer for student som ser på denne siden.

 6. Legg til webdeler , du vil legge til listewebdelen og gjeldende bruker webdelen for filtrering til webdel-side som du opprettet i forrige trinn.

 7. Konfigurere webdelen , skal du konfigurere webdelen for å bruke elevvisningen.

 8. Koble webdelene – du vil koble webdeler sammen for å vise bare karakterer for student som ser på denne siden.

Trinn 1: Opprette et nytt eller bruke et eksisterende Microsoft Excel-regneark

Regnearket må inneholde følgende kolonner:

 • Brukernavn – Dette er navnet eleven bruker til å logge på skolenettverket. Webdelen for filtrering for gjeldende bruker bruker denne informasjonen til å vise bare karakterene til denne eleven.

 • En kolonne for hvert lekse- og testkarakter – Dette er tilordningen og testkarakterene for hver elev.

Regnearket kan ligne på følgende regneark:

Regnearket med elevinformasjon og karakterer brukt i denne artikkelen.
Regnearket med elevinformasjon og karakterer. Regnearket inneholder flere kolonner for student fornavn og etternavn.

Når du har opprettet regnearket, lagrer du det på en plassering som er tilgjengelig for området, for eksempel den lokale stasjonen.

Trinn 2: Opprette listen

 1. Klikk Vis alt områdeinnhold, og klikk deretter Opprett på siden Alt områdeinnhold.

  Tips!: I de fleste tilfeller kan du bruke Nettstedshandlinger-menyen Knappesymbol i stedet for å fullføre dette trinnet.

 1. Klikk Importer regnearkOpprett-siden under Egendefinerte lister.

 2. Skriv inn English4 2008i boksen navnNy-siden. Navnet vises i tittellinjen og URL-adressen til den nye listen.

 3. Skriv inn karakterer for klassen engelsk 4 – 2008i Beskrivelse-boksen. Beskrivelsen vises under tittelen på den nye listen.

 4. Klikk Bla gjennom. Gå til plasseringen av regnearket på egenskapssiden Velg fil, klikk regnearket, og klikk deretter Åpne.

 5. Klikk ImporterNy-siden.

 6. Klikk Celleområde i listen Områdetype på egenskapssiden Importer til Windows SharePoint Services-liste.

  Dialogboksen Importer med celleområde merket i Celleområde-listen.

 7. Klikk inne i Merk område-boksen, og merk deretter cellene i Excel-regnearket som inneholder informasjonen du vil importere til listen.

 8. Klikk Importer.

Obs!: Når du har opprettet den nye listen med informasjonen i regnearket, kan du arkivere eller slette arbeidsboken fordi du nå kommer til å angi eller oppdatere karakterer direkte i denne listen. Regnearket er ikke koblet til i listen.

Trinn 3: Opprette en dataarkvisning

Dette er visningen som du, instruktøren, bruker til å legge til nye og oppdatere eksisterende karakterer.

 1. Klikk Opprett visningVis-menyen Vis-meny .

 2. Klikk Dataarkvisning under Velg et visningsformat på siden Opprett visning: Engelsk4-2008.

 3. Skriv inn Skriv inn karaktereri Visningsnavn-boksen. Dette navnet vises i Vis-menyen på den nye listen.

 4. Klikk OK.

Trinn 4: Opprette en elevvisning

Dette er visningen elevene bruker til å vise sine personlige karakterer.

 1. Klikk Opprett visningVis-menyen Vis-meny .

 2. Klikk Standardvisning under Velg et visningsformat på siden Opprett visning: Engelsk4-2008.

 3. Skriv inn karaktereri Visningsnavn-boksen. Dette navnet vises i listen Valgt visning i verktøyruten for webdelen for English4 2008.

 4. Klikk Opprett en fellesvisning under Målgruppe for visning i Målgruppe-delen.

 5. Fjern merket i avmerkingsboksen for alle kolonnene som du vil skjule for elevene, i Kolonner-delen. La Brukernavn-kolonnen være merket da webdelen for filtrering for gjeldende bruker bruker denne kolonnen til å vise karakterene for bare én elev.

 6. Klikk det riktige tallet i listen Plassering fra venstre for å ordne kolonnene.

 7. Klikk OK.

Trinn 5: Opprette en webdel-side

Dette er webdel-siden der elevene kan vise karakterene sine.

 1. Klikk Vis alt områdeinnhold, og klikk deretter Opprett på siden Alt områdeinnhold.

  Tips!: I de fleste tilfeller kan du bruke Nettstedshandlinger-menyen Knappesymbol i stedet for å fullføre dette trinnet.

 1. Klikk Webdel-side under WebsiderOpprett-siden.

 2. Skriv inn studenteri Visningsnavn-boksen. Navnet vises i tittellinjen og URL-adressen til den nye siden.

 3. Klikk Helside, loddrett i Velg en oppsettsmal i Oppsett-delen.

 4. Klikk Delte dokumenter i delen Lagringssted i listen Dokumentbibliotek.

 5. Klikk Opprett.

Skriv ned URL-adressen til denne siden. Du gir elevene denne URL-adressen når siden er klar.

Trinn 6: Legge til webdelene

 1. Klikk Legg til en webdel på webdel-siden.

 2. Merk av for Engelsk4-2008 under delen Liste og biblioteker på siden Legg til webdeler -- Dialogboks for webside.

 3. Merk av for Gjeldende bruker-filter under delen Filtre.

 4. Klikk Legg til.

Trinn 7: Konfigurere webdelene

 1. Klikk Rediger-knappen Nettdel-meny i webdelen English4 2008, og klikk deretter Endre delt webdel.

  Verktøyruten åpnes slik at du kan konfigurere egenskapene til å vise riktig visning og hindre at elevene endrer karakterene. Dette er en skrivebeskyttet visning som viser informasjon bare for brukeren som SharePoint fastslår at viser siden.

  Oppgaveruten for webdelen der du kan konfigurere egenskapene for webdelen.

 2. Klikk Karakterer i listen Valgt visning.

  Verktøyruten for webdelen med Alle elementer valgt i listen Valgt visning.

 3. Klikk OK i meldingsboksen om resultatet av å bytte visning.

 4. Klikk Ingen verktølinjei listen Verktøylinjetype. Dette elementet i listen skjuler verktøylinjen i Engelsk4-2008-webdelen for å hindre at en elev kan endre karaktrerene sine.

  Verktøyruten for webdelen med Ingen verktøylinje valgt i listen Verktøylinjetype.

 5. Klikk OK.

 6. Klikk Rediger-knappen Nettdel-meny på webdelen Filter for gjeldende bruker, og klikk deretter Endre delt webdel.

  Verktøyruten åpnes slik at du kan konfigurere egenskapene til å vise informasjon relatert bare til navnet på personen som ser på siden.

  Verktøyruten for webdelen for filtrering for gjeldende bruker.

 7. Klikk Navn på gjeldende bruker under Velg verdi som skal oppgis.

  Klikk alternativet Navn på gjeldende bruker i verktøyruten for webdelen for filtrering for gjeldende bruker.

 8. Klikk OK i verktøyruten.

Trinn 8: Koble sammen webdelene

 1. Klikk Rediger-knappen Nettdel-meny , pek på tilkoblinger, velger du Send Filter verdier til, og klikk deretter English4 2008 på webdelen Filter for gjeldende bruker.

 2. Klikk Brukernavn i listen Feltnavn for forbruker, og klikk deretter Fullfør.

 3. Klikk Gå ut av redigeringsmodus.

Når elevene logger logger seg på skolenettverket og går til elevsiden, viser webdelen for filtrering for gjeldende bruker bare karakterer for den aktuelle brukeren. Du har deaktivert verktøylinjen for listen på denne siden for å hindre at elever endrer karakterene sine.

Hvis du vil legge til nye eller oppdatere eksisterende karakterer, går du til listen. På Vis-menyen Vis-meny , klikker du Skriv inn karakterer endre til dataarkvisning slik at du kan raskt legge til nye eller oppdatere eksisterende karakterer.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×