Vise den kritiske linjen for et prosjekt

Vise den kritiske linjen for et prosjekt

Office 365-abonnement, Project Professional 2019, Project Professional 2016, Office 2013, Office 2010

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hver oppgave er viktig, men bare noen av dem er viktige. Den kritiske linjen er en kjede av koblede aktiviteter som påvirker slutt datoen for prosjektet direkte. Hvis en aktivitet på den kritiske linjen er forsinket, er hele prosjektet forsinket.

Den kritiske linjen er en serie med aktiviteter (eller noen ganger bare én enkelt aktivitet) som styrer den beregnede start-eller slutt datoen for prosjektet. Oppgavene som utgjør den kritiske linjen, er vanligvis relatert til aktivitetsavhengigheter. Det er sannsynlig at du er mange slike nettverk av oppgaver i prosjektet plan. Når den siste aktiviteten i den kritiske linjen er fullført, full føres også prosjektet.

Lær mer om analyse av kritisk linje.

Vise den kritiske linjen i visningen Gantt-diagram

Visningen Gantt-diagram vil sannsynligvis være den mest brukte visningen for å vise den kritiske linjen.

 1. Velg Vis _GT_ Gantt-diagram.

 2. Velg Format, og merk deretter avmerkings boksen kritiske aktiviteter .

Avmerkingsboks for kritiske aktiviteter på båndet og uthevede Gantt-stolper i Project 2013

Aktiviteter på den kritiske linjen har nå røde Gantt-stolper.

Vise den kritiske linjen i andre aktivitets visninger

Du kan se den kritiske linjen i en hvilken som helst aktivitetsvisning ved å utheve den.

 1. Velg en visning fra gruppen aktivitets visninger i kategorien visning .

 2. Du kan holde kontakten på fanen visning ved å velge kritisk fra uthevings listen.
  Den kritiske linjen vises i gult.

 3. Hvis du bare vil se oppgavene på den kritiske linjen, velger du filter -pilen og velger deretter kritisk.

Kritisk linje uthevet i Project 2013

Tips!: I et nettverksdiagram vises aktiviteter på den kritiske linjen automatisk i rødt. Ingen utheving er nødvendig.

Video: Vise den kritiske linjen

Denne videoen viser hvordan du viser den kritiske linjen i prosjektet, både i Gantt-diagram-visningen og andre visninger.

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Vise den kritiske linjen i et hoved prosjekt

Når du administrerer en hovedprosjekt, kan hele del prosjekter være på den kritiske linjen. Du kan se om dette er sant ved å gi Project beskjed om å behandle under prosjektene, slik de er sammendrags aktiviteter.

 1. Velg Fil > Alternativer.

 2. Velg tids plan, og rull deretter ned til beregnings alternativene for dette prosjekt området.

 3. Kontroller at det er merket av for del prosjekter som er beregnet som aktivitets Sammendrag .

Tips!: Denne innstillingen har ingen innvirkning på andre prosjekter. Det vil si at den bare gjelder for hoved prosjektet du arbeider med.

Endre hvilke oppgaver som vises på den kritiske linjen

Kritiske aktiviteter har vanligvis ingen slakk. Men du kan fortelle Project om å inkludere aktiviteter med én eller flere dager med slakk på den kritiske linjen, slik at du kan se mulige problemer som kommer fra lenger unna.

 1. Velg Fil > Alternativer.

 2. Velg Avansert, og rull deretter ned til beregnings alternativene for dette prosjekt området.

 3. Legg til et tall i aktivitetene er kritiske hvis slakk er mindre enn eller lik -boksen.

Til toppen av siden

Vise flere kritiske linjer

Du kan konfigurere prosjekt planen til å vise så mange kritiske baner som du trenger for å beholde faner på prosjektet.

 1. Velg Fil > Alternativer.

 2. Velg Avansert, bla ned til bunnen, og velg deretter Beregn flere kritiskelinjer.

 3. Velg Vis _GT_ Gantt-diagram.

 4. Velg Format, og velg deretter kritiske aktiviteter.

Som standard viser Project bare én kritisk linje, den som påvirker slutt datoen for prosjektet. Men det kan hende at du må se mer enn én for noen få årsaker:

 • For å sikre at hver delprosjekt av en hovedprosjekt er på tide.

 • For å spore frem driften til forskjellige faser eller mile pæler.

 • Hvis du vil holde øye med en hvilken som helst serie med aktiviteter, kan du uansett grunn.

Tips for prosjekt styring: Når du viser flere kritiske linjer, må du ikke glemme at det fremdeles bare er én hovedkritisk linje. Hvis det kommer etter tids planen, kommer hele prosjektet bak tids planen. Prøv disse tipsene for å gjøre bedre bruk av flere kritiske linjer i et prosjekt når du har opprettet dem.

Prøv dette

Slik gjør du det

Arbeide med flere prosjekter i én tids plan

 1. Velg Fil > Alternativer.

 2. Velg tids plan, bla til bunnen, og velg deretter innsatte prosjekter beregnes som aktivitets Sammendrag.

Vise bare kritiske aktiviteter

Velg Vis _GT_- filter > kritiski Gantt-diagrammet.

Hvis du vil vise alle aktivitetene på nytt, velger du ingen filtre i Filter listen.

Gruppere kritiske aktiviteter

Velg Vis _GT_ Group by _GT_ criticAl i Gantt- diagrammet.

Hvis du vil vise alle aktivitetene på nytt, velger du ingen gruppe i gruppe listen.

Mer om analyse av kritisk linje

Hvis du har lagret en opprinnelig plan for prosjektet, kan den kritiske linjen vise deg om prosjektet blir ferdig i tide og hvor fare punktene er. Slik får du mest mulig ut av analyse av kritisk linje:

 • Vis den kritiske linjen regelmessig. Vær oppmerksom på at den kritiske linjen kan endres fra én serie med aktiviteter til en annen etter hvert som du går gjennom planen. Den kritiske linjen kan endres etter hvert som kritiske aktiviteter full føres, eller mens andre serier med aktiviteter er forsinket.

 • Overvåke kritiske aktiviteter nøye. Alle aktiviteter på den kritiske linjen er en kritisk aktivitet. Overvåk disse oppgavene regelmessig for å se om noen av dem er forsinket. Hvis en kritisk aktivitet blir forsinket, så er slutt datoen. Lagre en opprinnelig plan og bruk visningen Oppfølging-Gantt for å vise forsinkede aktiviteter.

 • Se gjennom serien med aktiviteter som kan bli den kritiske linjen. Hvis en ikke-kritisk serie koblede aktiviteter forsinkes med datoer, blir denne serien av aktiviteter den kritiske linjen. Du kan vise andre potensielt farlige oppgaver ved å vise flere kritiske baner i et prosjekt.

 • Beskytt deg selv ved å vise oppgaver som kan være forsinket uten å påvirke den kritiske linjen. Som standard viser den kritiske linjen aktiviteter som ikke kan benyttes i det hele tatt, eller prosjekt datoen vil bli forsinket. Du vil kanskje vise oppgaver som for øyeblikket kan være forsinket med en dag uten å påvirke den kritiske linjen, fordi hvis de har mer enn én dag, blir de kritiske aktiviteter. Når du viser disse oppgavene med slakk, kan du varsle deg om oppgaver som blir viktige mens du fremdeles har noe buffer.

Tips!: Hvis du vil endre følsomhet for kritiske aktiviteter, velger du _GT_ Options > Advanced. I aktivitetene er kritiske hvis slakk er mindre enn eller lik -listen, angir du antall dager som en aktivitet skal regnes som kritisk.

Når du viser prosjektets kritiske linje, viser Project bare én enkelt, generell kritisk linje, som er den eneste kritiske linjen som styrer prosjektets slutt dato. Du kan imidlertid konfigurere planen slik at du også kan se en ekstra kritisk linje for hvert uavhengige nettverk eller hver serie med aktiviteter. Det kan hende du synes dette er nyttig for å holde oversikt over hvert av del prosjektene i en hovedprosjekt, eller for hver fase eller milepæl av et prosjekt som er delt inn i flere faser.

Ved å vite og spore den kritiske linjen for prosjektet, i tillegg til ressurser som er tilordnet til hver kritisk aktivitet, kan du identifisere aktivitetene som kan påvirke prosjektets slutt dato, og dermed oppdage om prosjektet kommer til å avslutte etter planen.

Les mer ved å lese administrere prosjektets kritiske linje.

Til toppen av siden

Disse instruksjonene er spesifikke for Project 2007.

Den kritiske linjen er en serie med aktiviteter (eller noen ganger bare én enkelt aktivitet) som styrer den beregnede start-eller slutt datoen for prosjektet. Oppgavene som utgjør den kritiske linjen, er vanligvis relatert til aktivitetsavhengigheter. Det er sannsynlig at du er mange slike nettverk av oppgaver i prosjektet plan. Når den siste aktiviteten i den kritiske linjen er fullført, full føres også prosjektet.

Lær mer om analyse av kritisk linje.

Vise den kritiske linjen for prosjektet

Hvis du vil kontrollere at justeringer du gjør i prosjekt planen, ikke har negativ innvirkning på den kritiske linjen, kan du se gjennom den kritiske linjen og kritiske aktiviteter på noen av de ulike måtene.

Obs!: Som standard viser Project 2007 ikke et prosjekts kritiske linje.

Hvis du vil

Følg disse trinnene

Vise den kritiske linjen i konteksten for alle aktiviteter

Velg flere visninger _GT_ detalj-GanttVis -menyen, og velg deretter Bruk.

Vise bare kritiske aktiviteter

Velg Gantt-diagramVis -menyen, og velg deretter kritisk i filter listen Filter-boks på verktøy linjen.

Hvis du vil vise alle oppgavene på nytt, velger du alle oppgaver i filter listen på verktøy linjen.

Du kan også gruppere alle kritiske aktiviteter sammen. Pek på Grupper etterprosjekt -menyen, og velg deretter kritisk.

Vise den kritiske linjen ved hjelp av vei viseren for Gantt-diagram

Velg Gantt-diagramVis -menyen, og velg deretter Gantt-veiviser Knappformaterings verktøy linjen. Følg instruksjonene i vei viseren for Gantt-diagram for å formatere den kritiske linjen.

Som standard vises Gantt-diagramområder og koblings linjer for kritiske aktiviteter i rødt. Denne format endringen overstyrer eventuelle direkte formaterings endringer som tidligere ble gjort til stolpe stiler eller for enkelt stolper.

Vær oppmerksom på at denne formateringen av kritiske aktiviteter bare gjelder for den gjeldende visningen av Gantt-diagrammet i gjeldende fil. Hvis du vil bruke samme formatering i en annen fil, kan du bruke assistent (verktøy -menyen) til å kopiere formaterte Gantt-diagrammer til andre filer.

Vise flere kritiske baner i ett enkelt prosjekt

Velg Alternatiververktøy -menyen, velg fanen beregning , og merk deretter av for Beregn flere kritiske baner .

Vise den overordnede kritiske linjen over flere prosjekter

Viktig!: Denne Fremgangs måten er bare effektiv i et konsolidert prosjekt. Hvis du ikke har et konsolidert prosjekt, må du først opprette et.

Velg Alternatiververktøy -menyen, velg fanen beregning , og merk deretter av for del prosjekter beregnes som aktivitets Sammendrag .

Dette er en innstilling på prosjekt nivå. Alle prosjekter som settes inn i dette prosjektet, beregnes som hoved aktiviteter.

Endre hvilke oppgaver som er definert som kritiske

I Project 2007 har en kritisk aktivitet null dager med slakk (float). Du kan imidlertid endre denne standard verdien og definere en oppgave som kritisk, for eksempel én eller to dager med slakk.

 1. Velg Alternatiververktøy -menyen, og velg deretter kategorien beregning .

 2. I aktivitetene er kritiske hvis slakk er mindre enn eller lik -boksen, angir du maksimums mengden slakk, i dager, som du vil bruke til å definere kritiske aktiviteter.

 3. Hvis du vil at denne verdien skal være standard verdien for alle prosjektene, velger du Angi som standard.

Hvis du vil lære hvordan du finner en aktivitets slakk, kan du se vise slakk i prosjektet.

Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du endrer slakk for en aktivitet, kan du se Angi lede-eller oppholds tid (flyt) mellom aktiviteter.

Til toppen av siden

Mer om analyse av kritisk linje

Hvis du har lagret en opprinnelig plan for prosjektet, kan den kritiske linjen vise deg om prosjektet blir ferdig i tide og hvor fare punktene er. Slik får du mest mulig ut av analyse av kritisk linje:

 • Vis den kritiske linjen regelmessig. Vær oppmerksom på at den kritiske linjen kan endres fra én serie med aktiviteter til en annen etter hvert som du går gjennom planen. Den kritiske linjen kan endres etter hvert som kritiske aktiviteter full føres, eller mens andre serier med aktiviteter er forsinket.

 • Overvåke kritiske aktiviteter nøye. Alle aktiviteter på den kritiske linjen er en kritisk aktivitet. Overvåk disse oppgavene regelmessig for å se om noen av dem er forsinket. Hvis en kritisk aktivitet blir forsinket, så er slutt datoen. Lagre en opprinnelig plan og bruk visningen Oppfølging-Gantt for å vise forsinkede aktiviteter.

 • Se gjennom serien med aktiviteter som kan bli den kritiske linjen. Hvis en ikke-kritisk serie koblede aktiviteter forsinkes med datoer, blir denne serien av aktiviteter den kritiske linjen. Du kan vise andre potensielt farlige oppgaver ved å vise flere kritiske baner i et prosjekt.

 • Beskytt deg selv ved å vise oppgaver som kan være forsinket uten å påvirke den kritiske linjen. Som standard viser den kritiske linjen aktiviteter som ikke kan benyttes i det hele tatt, eller prosjekt datoen vil bli forsinket. Du vil kanskje vise oppgaver som for øyeblikket kan være forsinket med en dag uten å påvirke den kritiske linjen, fordi hvis de har mer enn én dag, blir de kritiske aktiviteter. Når du viser disse oppgavene med slakk, kan du varsle deg om oppgaver som blir viktige mens du fremdeles har noe buffer.

Tips!: Hvis du vil endre følsomhet for kritiske aktiviteter, velger du Alternatiververktøy -menyen. På beregning -fanen, under aktiviteter er kritiske hvis slakk er mindre enn eller lik, angir du antall dager som en aktivitet skal regnes som kritisk.

Når du viser prosjektets kritiske linje, viser Project 2007 bare én enkelt, generell kritisk linje, som er den eneste kritiske linjen som styrer prosjektets slutt dato. Du kan imidlertid konfigurere planen slik at du også kan se en ekstra kritisk linje for hvert uavhengige nettverk eller hver serie med aktiviteter. Det kan hende du synes dette er nyttig for å holde oversikt over hvert av del prosjektene i en hovedprosjekt, eller for hver fase eller milepæl av et prosjekt som er delt inn i flere faser.

Ved å vite og spore den kritiske linjen for prosjektet, i tillegg til ressurser som er tilordnet til hver kritisk aktivitet, kan du identifisere aktivitetene som kan påvirke prosjektets slutt dato, og dermed oppdage om prosjektet kommer til å avslutte etter planen.

Les mer ved å lese administrere prosjektets kritiske linje.

Til toppen av siden

Mer informasjon

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×