Office
Logg på

Vise de riktige søkeresultatene

Alle søkeresultater er ikke relevante for alle hele tiden. Lær hvordan du kan hjelpe brukerne med å finne nøyaktig det de ser etter i SharePoint Online.

Behandle søkeskjemaet

Søkeskjemaet kontrollerer det du kan søke etter, hvordan du kan søke etter det og hvordan resultatene blir presentert i søkenettstedene. I søkeskjemaet kan du vise, opprette eller endre behandlede egenskaper og tilordne kravlesøkte egenskaper for behandlede egenskaper. Les mer.

Behandle spørringsregler

Spørringsregler består av betingelser og tilknyttede handlinger. Når spørringen oppfyller betingelsene i en spørringsregel, utfører søkesystemet handlingen som er angitt i regelen. Les mer.

Behandle spørringsforslag

Forslag til stavemåte for spørringen er ord som vises nedenfor søkeboksen mens brukerne skriver inn en spørring. SharePoint oppretter automatisk et spørringsforslag når du har klikket på et søkeresultat for en spørring minst seks ganger. Du kan også importere dine egne lister over spørringsforslag til SharePoint. Les mer.

Bruke spørringstransformasjon

Du kan konfigurere en spørringstransformasjon som erstatter egenskaper i en spørring. Det kan være resultatkilden som spørringen bruker til å hente søkeresultatene, eller sorteringsrekkefølgen som tas i bruk når søkeresultatene vises. Les mer.

Behandle resultatkilder

Resultatkilder avgrenser søk til bestemt innhold eller til et delsett av søkeresultater. Du kan også bruke resultatkilder til å sende spørringer til eksterne leverandører, for eksempel Bing. Les mer.

Behandle resultattyper

En resultattype angir én eller flere betingelser å sammenligne søkeresultater med og en handling å utføre hvis søkeresultatet oppfyller disse betingelsene. Handlingen angir visningsmalen som skal brukes for søkeresultatet. Les mer.

Behandle søkeordlister

Du kan bruke søkeordlister til å inkludere eller ekskludere ord i forbindelse med stavekontroll for spørringen, og du kan inkludere eller ekskludere bedriftsnavn som skal hentes ut fra innholdet i indekserte dokumenter. Les mer.

Behandle autoritative sider

Du kan påvirke sidene eller dokumentene som skal vises øverst i listen over søkeresultater, ved å angi autoritative sider – sider av høy kvalitet som er koblet til den mest relevante informasjonen. Les mer.

Opprette en egendefinert rangeringsmodell

Viktig!:  Det er en komplisert affære å opprette en egendefinert rangeringsmodell. Bare eksperter bør opprette egendefinerte rangeringsmodeller.

Rangeringsmodellene i SharePoint Online gir i de fleste tilfellene en god søkeresultatsrangering, og du kan også påvirke rangeringen av søkeresultater ved bruk av spørringsregler. Hvis du har et relevansbehov som de standard rangeringsmodellene ikke tilbyr, kan du opprette en egendefinert rangeringsmodell. Les mer.

Eksportere og importere søkeinnstillinger

Du kan eksportere og importere tilpassede konfigurasjonsinnstillinger for søk mellom tenanter, områdesamlinger og områder. Innstillingene du eksporterer og importerer, omfatter alle tilpassede spørringsregler, resultatkilder, resultattyper, rangeringsmodeller og innstillinger for områdesøk. Les mer.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×