Vise data fra en liste eller et bibliotek på en egen side

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan tilpasse hjemmesiden eller andre sider på et område ved hjelp av webdeler til å vise data fra en liste eller bibliotek på siden. Når du oppretter en liste eller et bibliotek, opprettes det automatisk en webdel med samme navn. Hvis du oppretter en liste kalt kontrakter, er for eksempel en webdel kalt kontrakter også opprettet. Webdelen viser data fra listen eller biblioteket som du opprettet.

Obs!: Du må være områdeeier for å kunne legge til eller redigere den delte visningen for en webdel på en side.

I denne artikkelen

Måter å vise lister og biblioteker i en webdel

Vise en liste eller bibliotek i en webdel

Vise en annen visning av en liste eller bibliotek i en webdel

Tilpasse visningen av en liste eller et bibliotek i en nettdel

Måter å vise lister og biblioteker i en webdel på

Når du oppretter et område, legges det automatisk til webdeler på hjemmesiden for området. Et gruppeområde inkluderer for eksempel kunngjørings-, kalender- og koblingslister som standard. Hver webdel viser en listevisning med samme navn. Du kan legge til andre webdeler på hjemmesiden for å vise lister eller biblioteker.

Når du vil opprette en egendefinert side, kan du opprette en Nettdelside og deretter legge til webdeler på siden som viser andre lister.

Følgende er eksempler på hvordan du kan bruke webdeler til å vise data fra en liste eller et bibliotek:

 • Reklamere for dokumenter i et bibliotek som er klare for gjennomgang, eller dokumenter som brukes ofte av gruppen.

 • Spore prosjektdata i en oppgaveliste, og gruppere, filtrere eller sortere dataene etter en kolonne som inneholder et gruppenavn eller navnet eller rollen til en person.

 • Skaffe et verktøy for å finne detaljert ansattinformasjon – for eksempel stønader, familie og dekning av helseforsikring – i en liste.

 • Undersøke ventende kundeordrer i en liste.

 • Visuelt forbedre informasjon om prosjektgruppemedlemmer ved å vise både kontaktinformasjon fra en kontaktliste og et bilde av hver person gjennom en tilkoblet bildewebdel for en annen liste. Du finner mer informasjon om hvordan du kobler til webdeler, i delen Se også.

Til toppen av siden

Vise en liste eller et bibliotek i en webdel

 1. Åpne siden du vil legge til webdelen i.

 2. Klikk Rediger sideNettstedshandlinger-menyen Knappesymbol .

 3. I området der du vil legge til webdelen, klikker du Legg til en webdel.

 4. Merk av i avmerkingsboksen ved siden av listen eller biblioteket du vil vise på siden, og klikk deretter Legg til.

Til toppen av siden

Vise en annen visning av en liste eller et bibliotek i en webdel

Som standard viser en webdel standardvisningen av en liste eller et bibliotek. Du kan imidlertid endre webdelen til en hvilken som helst visning. Hvis du redigerer denne visningen, kopieres endringene mellom listen eller biblioteket og webdelen. Dette sikrer at visninger er konsekvente på tvers av området. Dataene i listen eller biblioteket endres ikke.

Vær forsiktig når du bytter til en annen visning fra den gjeldende visningen. Du kan kanskje slette endringer du har gjort i den gjeldende visningen, og du kan kanskje deaktivere webdel-tilkoblinger som avhenger av kolonner i den gjeldende visningen. Du blir bedt om å bekrefte hvis du bytter visning.

 1. Klikk Rediger sideNettstedshandlinger-menyen Knappesymbol .

 2. Klikk webdel-menyen Nettdel-meny for webdelen du vil endre, og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du er i en delt visning, klikker du Endre delte webdeler.

  • Hvis du er i en personlig visning, klikker du Endre min webdel.

   Verktøyruten åpnes. Bruk verktøyruten til å velge innstillinger som bestemmer oppsettet og utseendet for webdelen.

 3. I listen Valgt visning klikker du navnet på visningen du vil vise.

  Tips!: Du kan også redigere den gjeldende visningen ved å klikke Rediger gjeldende visning og deretter endre innstillingene for visningen. Når du gjør dette, endrer du visningen overalt hvor den vises på området.

 4. Klikk OK i verktøyruten.

Til toppen av siden

Tilpasse visningen av en liste eller et bibliotek i en nettdel

Når du har lagt til en nettdel for listevisning på en nettdelside, kan du tilpasse visningen slik at den viser bare den informasjonen du ønsker. Du redigerer gjeldende visning på nettdelsiden.

Du kan også opprette egendefinerte visninger av en liste eller et bibliotek, som du kan bruke til å vise ulike sett med informasjon i forskjellige forekomster av nettdelen for listen eller biblioteket. Du oppretter egendefinerte visninger av en liste eller et bibliotek ved å bruke Vis-menyen Vis-meny i listen eller biblioteket du vil tilpasse. Du finner koblinger til mer informasjon om opprettelse av egendefinerte visninger av en liste eller et bibliotek i delen Se også.

 1. Klikk Rediger sideNettstedshandlinger-menyen Knappesymbol .

 2. Klikk nettdelmenyen Nettdel-meny i nettdelen du vil tilpasse, og klikk deretter Endre delt nettdel.

 3. Klikk Rediger gjeldende visning i verktøyruten.

 4. I Kolonner-delen kan du vise eller skjule kolonner ved å velge de aktuelle alternativene. Ved siden av kolonnenavnet angir du hvilket nummer kolonnen har i rekkefølgen i visningen.

 5. Velg om og hvordan du vil at informasjonen skal sorteres, i Sorter-delen. Du kan bruke to kolonner for sorteringen, for eksempel først etter forfatter og så etter filnavn for hver forfatter.

 6. I Filter-delen velger du om du vil filtrere informasjonen og hvordan. En filtervisning gir deg et mindre utvalg, for eksempel elementer opprettet av en bestemt avdeling eller som har status Godkjent.

 7. I Grupper etter-delen kan du gruppere elementer med samme verdi i en egen inndeling, for eksempel en utvidbar inndeling for dokumenter av en bestemt forfatter.

 8. I Totalt-delen kan du telle antall elementer i en kolonne, for eksempel som totalt antall saker. I noen tilfeller kan du summere eller destillere tilleggsinformasjon som for eksempel gjennomsnitt.

 9. I Stil-delen velger du stilen du vil bruke for visningen, for eksempel en skyggelagt liste der annenhver rad er skyggelagt.

 10. Hvis listen eller biblioteket har mapper, kan du opprette en visning som ikke omfatter mappene. Dette blir av og til kalt en flat visning. Du kan vise alle listeelementene på samme nivå ved å klikke Vis alle elementer uten mapper.

 11. Hvis listen eller biblioteket er omfattende, kan du begrense hvor mange filer som kan vises på samme side. Velg de alternativene du vil, i Elementgrense-delen.

 12. Hvis du planlegger å vise listen eller biblioteket på en mobil enhet, velger du de alternativene du vil, i Mobil-delen.

 13. Klikk OK.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×