Vise arbeidsbelastning og tilgjengelighet for ressurser

Vise arbeidsbelastning og tilgjengelighet for ressurser

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Som en prosjektleder er ett av de viktigste oppgavene dine til å overvåke tildelingene for hver av ressursene dine slik at du effektivt kan saldo arbeidsmengdene. Noen ressurser kan være overallokert, og andre kan underallokerte. Du kan se gjennom hvordan effektivt din ressurser brukes i prosjektet, og om du må foreta justeringer, ved å vise ressursenes arbeidsbelastning og tilgjengelighet i Microsoft Project.

Hva du vil gjøre?

Gå gjennom arbeidsbelastningen ved hjelp av Ressursbelegg-visningen

Undersøke tilgjengeligheten for virksomhetsressurser ved hjelp av Project Online

Bruke et diagram for å vise enkelte arbeidsbelastninger

Vise en liste over overallokerte ressurser

Grupperessurser som er overallokert

Søke etter ressurser som har tilgjengelig tid

Gå gjennom arbeidsbelastningen ved hjelp av Ressursbelegg-visningen

 1. Klikk Ressursbelegg i rullegardinmenyen for visning i kategorien aktivitet eller ressurs.

 2. Se gjennom ressursnavnene og deres tildelte aktiviteter i den tabell delen av Ressursbelegg-visningen.

 3. Gå gjennom tidsskala-delen av visningen for å se hvordan arbeid fordelt over den valgte tidsperioden.

I mange ressursvisninger, inkludert Ressursbelegg-visningen vises overallokerte ressurser i rødt. En overallokering oppstår når en ressurs maksimalt antall har overskredet for så lang tid. I ressurs ark inneholder Statusindikator-feltet for overallokerte ressurser også ressursutjevning indikator, som angir at ressursen utjevnes. Se etter indikatoren, og gå gjennom aktivitetstildelingene for å vurdere om overallokering godtas.

La oss si at to aktiviteter som har en varighet på fire timer, og at de starter og slutter på samme tid. Hvis du tilordner begge aktivitetene til Bob, er han egentlig overallokert, fordi under denne fire timer spredningen av de to aktivitetene, Bob arbeider 200 prosent. Imidlertid hvis utjevning er satt til en dag for dag-basis, trenger Bob ikke å utjevnes, fordi han ikke overskrider hans totale åtte timer kapasiteten til å fungere under hele dagen.

Obs!: Sammen med ressurstildelinger for aktiviteter i det åpne prosjektet viser Ressursbelegg-visningen Sammendrag av ressurstildelinger. Sammendrag av ressurstildelinger angir den totale mengden arbeid som en ressurs er tildelt i alle andre prosjekter. Sammendrag av ressurstildelinger vises bare hvis du er koblet til Microsoft Project Server, og hvis du har en virksomhetsprosjekt åpne. Hvis du ikke vil prosjektsammendrag-tildelingssammendragsrader å påvirke summene som vises i Ressursbelegg-visningen, kan du velge prosjektsammendrag-tildelingssammendragsrader og deretter trykker du DELETE.

Du kan også vise og endre Ressursbelegg-visningen for å se alle ressurstildelingene og deres prosentvise arbeidstildeling i en timeliste. Denne visningen viser alle tildelinger per ressurs, og viser hvor fullstendig disse ressursene er tildelt til tildelte aktiviteter over tid.

 1. Klikk Ressursbelegg i rullegardinmenyen for visning i kategorien aktivitet eller ressurs.

 2. Klikk Legg til detaljer i kategorien Format.

 3. Klikk Allokering i tilgjengelige felt-listen, og klikk deretter Vis.

 4. Se gjennom tidsskala-delen av visningen. I raden % fordelt som du nettopp har lagt til, kan du se prosentandelen av ressursens totale tilgjengelige arbeidstid som er tilordnet til oppgaver i den valgte tidsperioden. I tillegg viser tidsskaladelen av visningen både ressursens overallokerte arbeid og prosentvise tildeling i rødt, som gjør det mulig for deg å finne nøyaktig når ressursen blir overallokert.

Tips!: Du kan zoome inn på tidsperioden som vises på tidsskalaen (du kan for eksempel endre visningen fra dager til timer) ved å klikke Zoom inn (+) plassert nederst i høyre hjørne av vinduet. På samme måte, kan du zoome ut tidsperioden (du kan for eksempel endre visningen fra dager til uker) ved å klikke Zoom ut (-).

Undersøke tilgjengeligheten for virksomhetsressurser ved hjelp av Project Online

Du kan få tilgang til Project Online for å finne overallokerte eller underallokerte ressurser enten i et prosjekt eller på tvers prosjekter, og vise et diagram og tabell for ressurstilgjengelighet.

 1. I Project Online Prosjektsenter, klikk ressurser på venstre side-menyen.

 2. Velg ressursen eller ressurser tilgjengelighetsinformasjon du vil vise ved å merke avmerkingsboksen ved siden av navnet, og deretter i ressurser-fanen, klikk Planlegging av kapasitet i Naviger-delen.

  Hvis du vil merke tilstøtende ressurser i listen, holder du nede SKIFT mens du klikker først og siste ressursen. Hvis du vil merke sammensatte ressurser, holder du nede CTRL mens du klikker hver ressurs.

 3. Velg en ressursvisning i visninger-delen i kategorien tilgjengelighet.

  • Hvis du vil vise arbeid for tildelingen gruppert først etter ressurser, og deretter etter prosjektene som ressursen vises i, velger du arbeid av ressurs.

  • Hvis du vil vise arbeid for tildelingen som er gruppert etter prosjektene som ressursen vises i, velger du Bruk av ressurser i Project.

  • Å vise hvor mye tid som ressursen har tilgjengelig for arbeid i en angitt tidsperiode, eller velg Gjenstående tilgjengelighet.

  • Hvis du vil vise hvor mye arbeid som ressursen er tilordnet, velger du Bruk av ressurser.

 4. Hvis du valgte flere ressurser på forrige side, kan du klikke i forklaringen på diagrammet for å merke ressursene som du vil vise i diagrammet.

  Detaljer-tabellen under diagrammet viser en tidsskala som viser hvor mye arbeid ressursen er tildelt til i den angitte perioden.

Tips!: Hvis du vil se et annet datoområde i diagrammet, klikk Angi datointervaller i kategorien tilgjengelighet, og velg deretter nye datoer i boksene Angi datointervall.

Bruke et diagram for å vise enkelte arbeidsbelastninger

Ressursdiagram-visningen viser en stolpe diagram visning av en individuell ressurs arbeidsbelastning og tilgjengelighet. Denne visningen kan du raskt vil finne ut om valgt ressurs er overallokert eller underallokert for en bestemt tidsperiode. Du kan også se prosentvise enheter tildelt for tildelinger, sammen med ressursens maksimalt antall tilgjengelighet.

 1. Velg Ressursdiagram-visningen i visning-delen i kategorien ressurs.

 2. Se gjennom navnet på den første ressursen i Ressursdiagram-visningen ved å rulle til venstre eller høyre i vinduet venstre.

  Hvis ressursnavnet er oppført i rødt, er ressursen overallokert. Ressursene som er oppført i svart fordeles nøyaktig på eller under deres fulle kapasitet.

 3. Se gjennom det liggende stolpediagrammet for å se hvilken overallokering eller underallokering.

  Blå stolper (som standard) angir hvor mye tildelte arbeid som er på eller under ressursens maksimal enhet og arbeidstid tilgjengelighet for denne tidsperioden. Røde stolper (som standard) angir at ressursen overallokert fordi ressursen har overskredet deres maksimalt antall enheter og arbeide når du er tilgjengelig for en gitt periode.

 4. Se gjennom de høyeste tildeling prosentverdiene oppstår i den viste tidsperioden tiden – det vil si toppbelastningsenheter for ressursen i tidsperioden.

  Toppbelastning ressurser vises nederst i diagrammet.

 5. Hvis du vil vise stolpediagrammet for den neste ressursen, enten Trykk PgDn eller Bruk rullefeltet eller piltastene.

Til toppen av siden

Vise en liste over overallokerte ressurser

Du kan se en liste over bare de ressursene som er overallokert ved å vise Ressursliste-visningen eller Ressursbelegg-visningen, og deretter filtrere etter overallokerte ressurser.

 1. Klikk Ressursliste- eller Ressursbelegg fra rullegardinlisten i visning-delen.

 2. Klikk rullegardinmenyen Filter i Data-delen i kategorien visning, og klikk deretter Overallokerte ressurser.

 3. Klikk rullegardinmenyen Filter for å se den fullstendige listen over ressurser på nytt, og klikk deretter Ingen filtre.

Obs!: Selv uten å filtrere etter overallokerte ressurser, kan du enkelt se hvilke ressurser som er overallokert, fordi navnene vises i rødt i en hvilken som helst ressursvisning. Også i visningene Ressursliste og Ressursbelegg foreslår Statusindikator-feltet at overallokerte ressurser utjevnes.

Aktivitetsvisninger kan også brukes til å vise overallokeringer, selv om de ikke viser overallokeringer i rødt slik ressursvisninger gjør. Hvis du arbeider i en aktivitetsvisning, kan du gå gjennom hver aktivitet som har overallokeringer, selv om en aktivitetsvisning ikke viser hvilke ressurser (eller hvor mange) er overallokert.

Klikk Neste overallokering i nivå-delen i kategorien ressurs i en aktivitetsvisning, for eksempel Gantt-diagrammet eller nettverksdiagrammet.

Grupperessurser som er overallokert

Du kan overallokerte gruppe ressurser i Ressursliste- eller Ressursbelegg-visningen. Du kan også Grupperessurser etter deres toppbelastningsenheter, som angir de maksimale prosentandelen tildelingene på tildelinger i løpet av prosjektet. Se gjennom overallokerte ressurser etter graden av deres overallokeringer kan hjelpe deg å fokusere på de mest overallokerte ressursene først.

 1. Klikk Ressursliste- eller Ressursbelegg i visning-delen.

 2. Klikk på rullegardinmenyen Grupper etter og klikk deretter Ny Group By i kategorien visning.

 3. Velg overallokert i Feltnavn-boksen.

 4. Velg Stigende eller synkende i rekkefølge-boksen.

  Hvis du klikker Stigende, gruppen av ressurser som ikke er overallokert vises først og gruppen med overallokerte ressurser vises andre.

 5. Hvis du vil opprette en nestet gruppering av toppbelastningsenheter, klikk deretter etter-boksen, og klikk deretter topp.

 6. Angi et navn for gruppering, og klikk deretter Bruk.

  Visningen er gruppert i henhold til dine spesifikasjoner. Eventuelle ressurser med tildeling som overstiger 100 prosent av Toppbelastning ressurser når som helst i løpet av prosjektet er gruppert under overallokert: Ja. Hvis du angir en nestet gruppering av Toppbelastning ressurser, må du kanskje flere grupperinger under overskrifter som topp: 200%, topp: 300% og så videre.

 7. Hvis du vil se ressursene som er oppført i den opprinnelige rekkefølgen i Grupper etter-boksen, klikker du [Ingen gruppering].

Søke etter ressurser som har tilgjengelig tid

Hvis du har overallokerte ressurser, bør du identifisere ressursene i prosjektet som har tilgjengelig tid, slik at du kan utjevne arbeidsmengden tildelingene. Dette er også nyttig hvis det finnes flere ikke-tilordnede oppgaver og du vil finne ut hvem som kan ta på mer arbeid.

Ressurstilgjengelighet beregnes ved hjelp av følgende formel:

Ressurstilgjengelighet = ressurskapasitet - (sammendrag av ressurstildeling + kalenderunntak)

Sammendrag Ressurstildeling er summen av alt arbeid som er gjort av ressursen, og kalenderunntak er eventuelle unntak på ressursens basiskalender.

Hvis du vil søke etter ressurser som kan arbeide flere timer på et prosjekt, kan du vise og endre Ressursbelegg-visningen for å se hvor lang tid (timer, dager eller uker) som en ressurs har tilgjengelig for flere tildelinger. Du kan også bruke denne visningen til å distribuere arbeid fra overallokerte ressurser til underallokerte ressurser.

 1. Klikk Ressursbelegg i visning-delen.

 2. Merk av for Gjenstående tilgjengelighet i kategorien Format i Detaljer-delen.

 3. I den Gjenst. (gjenstående tilgjengelighet) rad, går du gjennom hvor mye arbeid som representerer gjenstående tilgjengelighet eller underallokering for hver tidsperiode.

Du kan også vise og endre Ressursdiagram-visningen for å vise et liggende stolpediagram av en individuell ressurs arbeidsmengden, som kan hjelpe deg å finne ut hvem som kan arbeide flere timer på en aktivitet. Du kan se gjennom informasjon om én underallokert ressurs om gangen i Ressursdiagram-visningen. Du kan se arbeidsmengden tilgjengelig etter tidsperiode.

 1. Klikk Ressursdiagram i visning-delen.

 2. Klikk rullegardinmenyen graf i kategorien Format, og velg deretter Arbeidstilgjengelighet.

 3. Se gjennom mengden tilgjengelig arbeid vises i det liggende stolpediagrammet for den valgte ressursen. Bla gjennom tidsskala å vise underallokeringer i vekslende tidsperioder.

 4. Se gjennom tilgjengelige tiden for den merkede ressursen nederst i diagram.

 5. Hvis du vil flytte til neste ressursen som har tilgjengelig tid, trykker du PGDN eller Bruk rullefeltet eller piltastene i den venstre ruten.

Til toppen av siden

Disse instruksjonene er spesifikke for Microsoft Project 2007.

Hva du vil gjøre?

Gå gjennom arbeidsbelastningen ved hjelp av Ressursbelegg-visningen

Undersøke tilgjengeligheten for virksomhetsressurser ved hjelp av Project Online

Bruke et diagram for å vise enkelte arbeidsbelastninger

Vise en liste over overallokerte ressurser

Grupperessurser som er overallokert

Søke etter ressurser som har tilgjengelig tid

Gå gjennom arbeidsbelastningen ved hjelp av Ressursbelegg-visningen

 1. Klikk RessursbeleggVis-menyen.

 2. Se gjennom ressursnavnene og deres tildelte aktiviteter i den tabell delen av Ressursbelegg-visningen.

 3. Gå gjennom tidsskala-delen av visningen for å se hvordan arbeid fordelt over den valgte tidsperioden.

I mange ressursvisninger, inkludert Ressursbelegg-visningen vises overallokerte ressurser i rødt. En overallokering oppstår når en ressurs maksimalt antall har overskredet for så lang tid. I ressurs ark inneholder Statusindikator-feltet for overallokerte ressurser også ressursutjevning indikator Indikator for ressursutjevning , som angir at ressursen utjevnes. Se etter indikatoren, og gå gjennom aktivitetstildelingene for å vurdere om overallokering godtas.

La oss si at to aktiviteter som har en varighet på fire timer, og at de starter og slutter på samme tid. Hvis du tilordner begge aktivitetene til Bob, er han egentlig overallokert, fordi under denne fire timer spredningen av de to aktivitetene, Bob arbeider 200 prosent. Imidlertid hvis utjevning er satt til en dag for dag-basis, trenger Bob ikke å utjevnes, fordi han ikke overskrider hans totale åtte timer kapasiteten til å fungere under hele dagen.

Obs!: Sammen med ressurstildelinger for aktiviteter i det åpne prosjektet viser Ressursbelegg-visningen Sammendrag av ressurstildelinger. Sammendrag av ressurstildelinger angir den totale mengden arbeid som en ressurs er tildelt i alle andre prosjekter. Sammendrag av ressurstildelinger vises bare hvis du er koblet til Microsoft Office Project Server, og hvis du har en virksomhetsprosjekt åpne. Hvis du ikke vil prosjektsammendrag-tildelingssammendragsrader å påvirke summene som vises i Ressursbelegg-visningen, kan du velge prosjektsammendrag-tildelingssammendragsrader og deretter trykker du DELETE.

Du kan også vise og endre Ressursbelegg-visningen for å se alle ressurstildelingene og deres prosentvise arbeidstildeling i en timeliste. Denne visningen viser alle tildelinger per ressurs, og viser hvor fullstendig disse ressursene er tildelt til tildelte aktiviteter over tid.

 1. Klikk RessursbeleggVis-menyen.

 2. Klikk DetaljstilerFormat-menyen.

 3. Klikk Allokering i tilgjengelige felt-listen, og klikk deretter Vis.

 4. Se gjennom tidsskala-delen av visningen. I raden % fordelt som du nettopp har lagt til, kan du se prosentandelen av ressursens totale tilgjengelige arbeidstid som er tilordnet til oppgaver i den valgte tidsperioden. I tillegg viser tidsskaladelen av visningen både ressursens overallokerte arbeid og prosentvise tildeling i rødt, som gjør det mulig for deg å finne nøyaktig når ressursen blir overallokert.

Tips!: Du kan zoome inn på tidsperioden som vises på tidsskalaen (du kan for eksempel endre visningen fra dager til timer) ved å klikke Zoom inn Knapp . På samme måte, kan du zoome ut tidsperioden (du kan for eksempel endre visningen fra dager til uker) ved å klikke Zoom ut Knapp .

Undersøke tilgjengeligheten for virksomhetsressurser ved hjelp av Project Online

Du kan få tilgang til Project Online for å finne overallokerte eller underallokerte ressurser enten i et prosjekt eller på tvers prosjekter, og vise et diagram og tabell for ressurstilgjengelighet.

 1. I Project Online Prosjektsenter, klikk ressurser på venstre side-menyen.

 2. Velg ressursen eller ressurser tilgjengelighetsinformasjon du vil vise ved å merke avmerkingsboksen ved siden av navnet, og deretter i ressurser-fanen, klikk Planlegging av kapasitet i Naviger-delen.

  Hvis du vil merke tilstøtende ressurser i listen, holder du nede SKIFT mens du klikker først og siste ressursen. Hvis du vil merke sammensatte ressurser, holder du nede CTRL mens du klikker hver ressurs.

 3. Velg en ressursvisning i visninger-delen i kategorien tilgjengelighet.

  • Hvis du vil vise arbeid for tildelingen gruppert først etter ressurser, og deretter etter prosjektene som ressursen vises i, velger du arbeid av ressurs.

  • Hvis du vil vise arbeid for tildelingen som er gruppert etter prosjektene som ressursen vises i, velger du Bruk av ressurser i Project.

  • Å vise hvor mye tid som ressursen har tilgjengelig for arbeid i en angitt tidsperiode, eller velg Gjenstående tilgjengelighet.

  • Hvis du vil vise hvor mye arbeid som ressursen er tilordnet, velger du Bruk av ressurser.

 4. Hvis du valgte flere ressurser på forrige side, kan du klikke i forklaringen på diagrammet for å merke ressursene som du vil vise i diagrammet.

  Detaljer-tabellen under diagrammet viser en tidsskala som viser hvor mye arbeid ressursen er tildelt til i den angitte perioden.

Tips!: Hvis du vil se et annet datoområde i diagrammet, klikk Angi datointervaller i kategorien tilgjengelighet, og velg deretter nye datoer i boksene Angi datointervall.

Bruke et diagram for å vise enkelte arbeidsbelastninger

Ressursdiagram-visningen viser en stolpe diagram visning av en individuell ressurs arbeidsbelastning og tilgjengelighet. Denne visningen kan du raskt vil finne ut om valgt ressurs er overallokert eller underallokert for en bestemt tidsperiode. Du kan også se prosentvise enheter tildelt for tildelinger, sammen med ressursens maksimalt antall tilgjengelighet.

 1. Klikk RessursdiagramVis-menyen.

 2. Se gjennom navnet på den første ressursen i Ressursdiagram-visningen.

  Hvis ressursnavnet er oppført i rødt, er ressursen overallokert. Ressursene som er oppført i svart fordeles nøyaktig på eller under deres fulle kapasitet.

 3. Se gjennom det liggende stolpediagrammet for å se hvilken overallokering eller underallokering.

  Blå stolper (som standard) angir hvor mye tildelte arbeid som er på eller under ressursens maksimal enhet og arbeidstid tilgjengelighet for denne tidsperioden. Røde stolper (som standard) angir at ressursen overallokert fordi ressursen har overskredet deres maksimalt antall enheter og arbeide når du er tilgjengelig for en gitt periode.

 4. Se gjennom de høyeste tildeling prosentverdiene oppstår i den viste tidsperioden tiden – det vil si toppbelastningsenheter for ressursen i tidsperioden.

  Toppbelastning ressurser vises nederst i diagrammet.

 5. Hvis du vil vise stolpediagrammet for den neste ressursen, enten Trykk PgDn eller Bruk rullefeltet eller piltastene.

Til toppen av siden

Vise en liste over overallokerte ressurser

Du kan se en liste over bare de ressursene som er overallokert ved å vise Ressursliste-visningen eller Ressursbelegg-visningen, og deretter filtrere etter overallokerte ressurser.

 1. Klikk Ressursliste- eller RessursbeleggVis-menyen.

 2. Klikk Filter i visningen, og klikk deretter Overallokerte ressurser.

 3. Hvis du vil se en fullstendig liste over ressurser på nytt, klikker du Filter, og klikk deretter Alle ressurser.

Obs!: Selv uten å filtrere etter overallokerte ressurser, kan du enkelt se hvilke ressurser som er overallokert, fordi navnene vises i rødt i en hvilken som helst ressursvisning. I visningene Ressursliste og Ressursbelegg vises en indikator Indikator for ressursutjevning også i indikatorfeltet som angir at overallokerte ressurser utjevnes.

Aktivitetsvisninger kan også brukes til å vise overallokeringer, selv om de ikke viser overallokeringer i rødt slik ressursvisninger gjør. Hvis du arbeider i en aktivitetsvisning, kan du gå gjennom hver aktivitet som har overallokeringer, selv om en aktivitetsvisning ikke viser hvilke ressurser (eller hvor mange) er overallokert.

 1. Pek på Verktøylinjer i en aktivitetsvisning, for eksempel Gantt-diagram eller Nettverksdiagram, på Vis-menyen, og klikk deretter Ressursstyring.

 2. Klikk Gå til neste overallokering Knapp på verktøylinjen for Ressursstyring.

Grupperessurser som er overallokert

Du kan overallokerte gruppe ressurser i Ressursliste- eller Ressursbelegg-visningen. Du kan også Grupperessurser etter deres toppbelastningsenheter, som angir de maksimale prosentandelen tildelingene på tildelinger i løpet av prosjektet. Se gjennom overallokerte ressurser etter graden av deres overallokeringer kan hjelpe deg å fokusere på de mest overallokerte ressursene først.

 1. Klikk Ressursliste- eller RessursbeleggVis-menyen.

 2. Velg Grupper etterprosjekt-menyen, og klikk deretter Tilpass Grupper etter.

 3. Klikk overallokert i Feltnavn-boksen.

 4. Klikk Stigende eller synkende i rekkefølge-boksen.

  Hvis du klikker Stigende, gruppen av ressurser som ikke er overallokert vises først og gruppen med overallokerte ressurser vises andre.

 5. Hvis du vil opprette en nestet gruppering av toppbelastningsenheter, klikk deretter etter-boksen, og klikk deretter Toppbelastning ressurser.

 6. Hvis du vil lagre denne gruppen, klikker du Lagre. Angi et navn for gruppering, og hvis du vil gruppere skal vises i Grupper etter-menyen, velger du merket for Vis-menyen. Klikk OK for å lukke dialogboksen Lagre-gruppen.

  Visningen er gruppert i henhold til dine spesifikasjoner. Eventuelle ressurser med tildeling som overstiger 100 prosent av Toppbelastning ressurser når som helst i løpet av prosjektet er gruppert under overallokert: Ja. Hvis du angir en nestet gruppering av Toppbelastning ressurser, må du kanskje flere grupperinger under overskrifter som topp: 200%, topp: 300% og så videre.

 7. Hvis du vil se ressursene som er oppført i den opprinnelige rekkefølgen i Grupper etter-boksen, klikker du Ingen grupper.

Søke etter ressurser som har tilgjengelig tid

Hvis du har overallokerte ressurser, bør du identifisere ressursene i prosjektet som har tilgjengelig tid, slik at du kan utjevne arbeidsmengden tildelingene. Dette er også nyttig hvis det finnes flere ikke-tilordnede oppgaver og du vil finne ut hvem som kan ta på mer arbeid.

Ressurstilgjengelighet beregnes ved hjelp av følgende formel:

Ressurstilgjengelighet = ressurskapasitet - (sammendrag av ressurstildeling + kalenderunntak)

Sammendrag Ressurstildeling er summen av alt arbeid som er gjort av ressursen, og kalenderunntak er eventuelle unntak på ressursens basiskalender.

Hvis du vil søke etter ressurser som kan arbeide flere timer på et prosjekt, kan du vise og endre Ressursbelegg-visningen for å se hvor lang tid (timer, dager eller uker) som en ressurs har tilgjengelig for flere tildelinger. Du kan også bruke denne visningen til å distribuere arbeid fra overallokerte ressurser til underallokerte ressurser.

 1. Klikk RessursbeleggVis-menyen.

 2. Velg DetaljerFormat-menyen, og klikk deretter Gjenstående tilgjengelighet.

 3. I den Gjenst. (gjenstående tilgjengelighet) rad, går du gjennom hvor mye arbeid som representerer gjenstående tilgjengelighet eller underallokering for hver tidsperiode.

Du kan også vise og endre Ressursdiagram-visningen for å vise et liggende stolpediagram av en individuell ressurs arbeidsmengden, som kan hjelpe deg å finne ut hvem som kan arbeide flere timer på en aktivitet. Du kan se gjennom informasjon om én underallokert ressurs om gangen i Ressursdiagram-visningen. Du kan se arbeidsmengden tilgjengelig etter tidsperiode.

 1. Klikk RessursdiagramVis-menyen.

 2. Velg DetaljerFormat-menyen, og klikk deretter Arbeidstilgjengelighet.

 3. Se gjennom mengden tilgjengelig arbeid vises i det liggende stolpediagrammet for den valgte ressursen. Bla gjennom tidsskala å vise underallokeringer i vekslende tidsperioder.

 4. Se gjennom tilgjengelige tiden for den merkede ressursen nederst i diagram.

 5. Hvis du vil flytte til neste ressursen som har tilgjengelig tid, trykker du PGDN eller Bruk rullefeltet eller piltastene.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×