VisAllePoster, makrohandling

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan bruke makrohandlingen VisAllePoster i Access-skrivebordsdatabaser for å fjerne eventuelle brukt filter fra active tabell, spørringen resultatsett eller skjema og vise alle poster i tabellen eller resultatsettet eller alle poster i den skjemaets underliggende tabell eller spørring.

Innstilling

Makrohandlingen VisAllePoster har ikke ingen argumenter.

Merknader

Du kan bruke denne makrohandlingen for å sikre at alle postene (inkludert eventuelle endrede eller nye poster) vises for en tabell, et spørringsresultatsett eller et skjema. Denne handlingen får en kjøre ny spørring postene for et skjema eller en delskjema.

Du kan også bruke denne handlingen til å fjerne eventuelle filtre som ble brukt med makro BrukFilter, kommandoen Filter i kategorien Hjem eller Filternavn eller argumentet Where-betingelseÅpneSkjema makroen handlingen.

Denne handlingen fungerer på samme måte som å klikke Aktiver/deaktiver Filter i kategorien Hjem eller høyreklikke det filtrerte feltet og klikke Fjern filter fra... i skjemavisning, oppsettvisning eller dataarkvisning.

Hvis du vil kjøre handlingen VisAllePoster i en Visual Basic for Applications (VBA) modul, ved å bruke metoden VisAllePoster for objektet DoCmd .

Eksempel

Bruke et filter ved hjelp av en makro

Makroen nedenfor inneholder et sett med handlinger, hver filtrerer postene for et telefonnummer til kunder-skjema. Den viser bruken av makrohandlinger BrukFilter, VisAllePosterog GåTilKontroll . Den viser også bruken av betingelser til å bestemme hvilken veksleknapp i en alternativgruppe er valgt i skjemaet. Hver handlingsrad er knyttet til en veksleknapp som velger settet med poster fra A, B, C, og så videre eller alle poster. Denne makroen skal knyttes til hendelsen etter oppdatering av alternativgruppen Firmanavnfilter.

Betingelse

Handling

Argumenter: Innstilling

Kommentar

[Firmanavnfilter] = 1

BrukFilter

Where-betingelse: [Firmanavn] som "[AÀÁÂÃÄ] *"

Filter for firmanavn som begynner med A, À, Á, Â, Ã eller Ä.

[Firmanavnfilter] = 2

BrukFilter

Where-betingelse: [Firmanavn] liker "B *"

Filter for firmanavn som begynner med B.

[Firmanavnfilter] = 3

BrukFilter

Where-betingelse: [Firmanavn] som "[CÇ] *"

Filter for firmanavn som begynner med C eller Ç.

... Handlingsrader for D til og med Y har samme format som A til og med C ...

[Firmanavnfilter] = 26

BrukFilter

Where-betingelse: [Firmanavn] som "[ZÆØÅ] *"

Filter for firmanavn som begynner med Z, Æ, Ø eller Å.

[Firmanavnfilter] = 27

VisAllePoster

Vis alle poster.

[RecordsetClone].[RecordCount]>0

GåTilKontroll

Kontrollnavn: firmanavn

Hvis postene returneres for den valgte bokstaven, flytter du fokus til Firmanavn-kontrollen.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×