Video: Pivotere data i Access

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

I tillegg til visninger som dataarkvisning og skjemavisning har Access pivottabell- og pivotdiagramvisninger du kan bruke til å oppsummere og visualisere dataene. I denne videoen oppretter vi pivotvisninger for en ny spørring og legger til pivotdiagramvisningen i et skjema. Deretter legger vi til dette skjemaet i et navigeringsskjema, slik at brukerne av databasen enkelt kan vise pivotdiagrammet.

Obs!:  Pivottabell- og pivotdiagramvisninger er ikke tilgjengelige i Access-webdatabaser. Hvis du vil ha mer informasjon om webdatabaser, kan du se artikkelen Bygge en Access-database som skal deles på weben.

I videoen

Oversikt

Aktivere pivottabell- og pivotdiagramvisninger i et skjema

Opprette en pivottabellvisning

Vise og tilpasse pivotdiagramvisningen

Angi standardvisningen for et objekt

Vise en pivotvisning i et skjema eller en rapport

Legge til et skjema eller en rapport i et navigeringsskjema

Oversikt

Du kan opprette pivottabell- og pivotdiagramvisninger for tabeller, skjemaer og spørringer. Dataene du kan vise i en pivottabell- eller pivotdiagramvisning, er avhengig av objektet du bygger visningen for.

 • Når du oppretter en pivotvisning for et skjema, kan du bare vise data fra skjemaets postkilde i visningen.

 • Når du oppretter en pivotvisning for en tabell, kan du bare vise data fra tabellen i visningen.

 • Når du bygger pivotvisninger for spørringer, oppnår du størst fleksibilitet siden selve spørringene er svært fleksible og kan inneholde data fra flere tabeller.

Aktivere pivottabell- og pivotdiagramvisninger i et skjema

Pivottabell- og pivotdiagramvisninger er som standard ikke aktivert for skjemaer. Bruk følgende fremgangsmåte for å aktivere dem:

 1. Høyreklikk navnet på skjemaet i navigasjonsruten, og klikk deretter Utformingsvisning.

 2. Hvis egenskapssiden ikke allerede vises, trykker du F4 for å vise den.

 3. Angi Ja for egenskapene Tillat pivotdiagramvisning og Tillat pivottabellvisning i kategorien Format på egenskapssiden.

Til toppen av siden

Opprette en pivottabellvisning

I denne videoen lager vi en spørring, og deretter oppretter vi pivottabell- og pivotdiagramvisninger for spørringen. Fremgangsmåten er imidlertid den samme uavhengig av om du oppretter visningene for en spørring, et skjema eller en tabell. Visningene kan opprettes i en hvilken som helst rekkefølge, men i denne videoen begynner vi med pivottabellen.

 1. Dobbeltklikk objektet du vil opprette pivotvisningene for, i navigasjonsruten.

 2. Klikk Visning i kategorien Hjem, og klikk deretter Pivottabellvisning.

 3. Hvis feltlisten for pivottabell ikke allerede vises, klikker du Feltliste i Vis/skjul-gruppen i kategorien Utforming.

 4. Avgjør hvilke felt du vil ha som radoverskrifter i pivottabellen, og dra dem fra feltlisten for pivottabell til slippsonen Slipp radfelt her.

 5. Avgjør hvilke felt du vil ha som kolonneoverskrifter i pivottabellen, og dra dem fra feltlisten for pivottabell til slippsonen Slipp kolonnefelt her.

 6. Hvis du vil kunne filtrere data etter bestemte felt, drar du disse feltene fra feltlisten for pivottabell til slippsonen Slipp filterfelt her.

 7. Avgjør til slutt hvilket felt du vil vise detalj- eller oppsummeringsdata for, og dra det til slippsonen Slipp sammendrags- eller detaljfelt her.

Detaljposter vises som standard i Access hvis du ikke oppretter totaler. Slik oppretter du totalrader og -kolonner:

 1. Klikk en av detaljverdiene i pivottabellen.

 2. Klikk Autoberegning i Verktøy-gruppen i kategorien Utforming, og velg deretter ønsket type total.

Slik skjuler du detaljceller og viser bare totalene:

 1. Klikk en kolonneoverskrift for detaljfeltet. Hvis detaljcellene for eksempel er basert på Beløp-feltet, klikker du en forekomst av kolonneoverskriften Beløp.

 2. Klikk Skjul detaljer i Vis/skjul-gruppen i kategorien Utforming.

Slik fjerner du et felt fra pivottabellen:

 • Klikk kolonneoverskriften eller radoverskriften for feltet, og klikk deretter Fjern felt i Aktivt felt-gruppen i kategorien Utforming.

Vise og tilpasse pivotdiagramvisningen

Når du oppretter en pivottabellvisning, opprettes også en pivotdiagramvisning i bakgrunnen. Du må imidlertid sannsynligvis tilpasse pivotdiagramvisningen slik at dataene blir enkle å lese. Slik viser du pivotdiagrammet:

 • Klikk Visning i kategorien Hjem, og klikk deretter Pivotdiagramvisning.

Tilpass diagrammet ved å bruke verktøyene i kategorien Utforming. I denne videoen gjør vi følgende:

 • Bytte rad- og kolonneoverskrifter    Klikk Bytt rad/kolonne i Aktivt felt-gruppen i kategorien Utforming.

 • Endre diagramtypen   Klikk Endre diagramtype i Type-gruppen i kategorien Utforming. Velg ønsket type diagram, og lukk deretter dialogboksen Egenskaper.

 • Vise forklaringen   Klikk Forklaring i Vis/skjul-gruppen i kategorien Utforming.

 • Skjule slippsonene   Klikk Slippsoner i Vis/skjul-gruppen i kategorien Utforming.

 • Formatere diagramelementer    Diagramelementer omfatter for eksempel bakgrunnsfargen og aksetitlene. Velg diagramelementet du vil endre, og klikk deretter Egenskapsside i Verktøy-gruppen i kategorien Utforming. Foreta ønskede endringer, og lukk deretter dialogboksen Egenskaper.

Til toppen av siden

Angi standardvisningen for et objekt

Når du har opprettet pivotvisninger for et objekt, kan du angi Standardvisning-egenskapen, slik at en av pivotvisningene vises hver gang du åpner objektet. Dermed sikrer du at pivotvisningen vises hvis du legger til objektet i et skjema eller en rapport.

 1. Høyreklikk objektet i navigasjonsruten, og klikk deretter Utformingsvisning.

 2. Hvis egenskapssiden ikke allerede vises, trykker du F4 for å vise den.

 3. Hvis du arbeider med en spørring, klikker du et tomt område i spørreverktøyet, slik at Spørringsegenskaper vises på egenskapssiden.

 4. Angi Pivottabell eller Pivotdiagram for Standardvisning-egenskapen i henhold til hvilken visning du vil ha.

Til toppen av siden

Vise en pivotvisning i et skjema eller en rapport

 1. Høyreklikk skjemaet eller rapporten du vil legge til pivotvisningen i, i navigasjonsruten, og klikk deretter Oppsettvisning.

 2. Dra objektet som inneholder pivotvisningen, fra navigasjonsruten til skjemaet eller rapporten.

Obs!:  Hvis pivotvisningen ikke vises, kontrollerer du at den er angitt som standardvisningen for objektet (se forrige del).

 1. Endre størrelsen på pivotvisningen til den ser ut slik du vil ha den.

 2. Lagre og lukk skjemaet eller rapporten.

Til toppen av siden

Legge til et skjema eller en rapport i et navigeringsskjema

I denne videoen la vi til en pivotdiagramvisning i et skjema, og deretter la vi til dette skjemaet i et navigeringsskjema som ble opprettet tidligere. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter et navigeringsskjema, kan du se artikkelen Opprette et navigeringsskjema eller videoen Opprette et navigeringsskjema.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×