Opprette rapporter

Opprette enkle rapporter

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Obs!: Informasjonen på denne siden gjelder bare for Access-skrivebordsdatabaser. Access-nettapper støtter ikke rapporter.

Før du deler databasen med andre, kan du legge informasjonen i et format som er enkelt å forstå. Vis, formater og oppsummer informasjon i databasen ved hjelp av rapporter.

  1. Velg en postkilde i navigasjonsruten.
    Postkilden for en rapport kan være en tabell eller en navngitt spørring. Den må inneholde alle rader og kolonner med dataene som du vil ta med i rapporten.

  2. Velg det rapportverktøyet du vil bruke på Opprett-fanen, og følg eventuelle instrukser for å opprette rapporten.

Rapportverktøy

Beskrivelse

Rapport

Opprett en enkel rapport i tabellformat som inneholder alle feltene i postkilden du valgte i Navigasjon-ruten.

Rapportutforming

Åpne en tom rapport i Utforming-visning, og legg deretter til feltene og kontrollene du trenger.

Tom rapport

Åpne en tom rapport i Oppsett-visning, og velg deretter feltene du vil legge til fra Feltliste.

Rapportveiviser

Følg instruksjonene for å angi felt, gruppering og sorteringsnivåer og alternativer for oppsett.

Etiketter

Velg standard eller egendefinerte etikettstørrelser, hvilke felt du vil ta med i rapporten, og hvordan du vil sortere dem.

Legg til gruppering, sortering eller summering i feltene i rapporten

  1. Åpne rapporten i Utformingsvisning.

  2. Hvis ruten Grupper, sorter og summer ikke allerede er åpen, går du til Utforming-fanen og velger Grupper og sorter.

  3. Velg Legg til en gruppe eller Legg til en sortering, og merk deretter feltet du vil gruppere eller sortere.

  4. Hvis du vil angi flere alternativer eller legge til summering, velger du Mer på en grupperings- eller sorteringslinje.

Vil du vite mer?

Opprette en gruppert rapport eller sammendragsrapport

Excel-opplæring

Outlook-opplæring

Det er meningen at du skal dele dataene dine med andre, men rådata i en tabell er ofte svært utydelige.

Det er her databaserapporter brukes. Opprett for eksempel en rapport som viser et øyeblikksbilde av dataene dine.

Se gjennom detaljer om bestemte poster, som en enkel rapport med telefonnumre for alle kontaktene dine.

Du kan også oppsummere oversikten dataene viser, for eksempel en sammendragsrapport, som viser hvilke kunder som foretok den største bestillingen nylig.

Det første trinnet i å opprette en skrivebordsdatabaserapport er å velge kilden til postene for rapporten.

Postkilden må inneholde alle rader og kolonner med data som du vil vise i rapporten.

Postkilden kan være én enkelt tabell. Hvis dataene er fordelt på to eller flere tabeller, bruker du en navngitt spørring eller en innebygd spørring som inneholder disse tabellene.

I navigasjonsruten velger du tabellen eller spørringen som er din postkilde.

Velg Opprett. Her ser du forskjellige måter du kan opprette en rapport på.

Med Rapport utformer du en enkel rapport i tabellformat som inneholder alle feltene i postkilden.

Rapportutforming åpner en tom rapport i Utforming-visning. Deretter legger du til alle feltene og kontrollene du ønsker fra postkilden.

Hvis du ikke har konfigurert en postkilde, kan du bruke Tom rapport og Feltliste for å legge til feltene og kontrollene direkte i rapportutformingen.

Etiketter, for eksempel med kundeadresser, er også en type rapport, fordi de ordner felt fra en tabell eller spørring i et bestemt format. Bruk Etiketter-verktøyet og gå gjennom veiviseren for å velge etikettstørrelse, felt og sorteringsrekkefølge.

Velg Rapportveiviser for den rapporten vi oppretter nå. Veiviseren leder oss gjennom å finne feltene, velge feltgruppering eller -sortering, og valg av rapportens utforming.

Velg det første feltet du ønsker i rapporten fra Tilgjengelige felt, og velg deretter høyrepilen.

Fortsett å merke og legge til feltene du vil ha i rapporten fra de tilgjengelige feltene i den valgte postkilden.

Du er ikke låst til bare å bruke feltene i én tabell eller spørring du valgte som postkilden din. Du kan velge felter fra andre tilknyttede tabeller eller spørringer.

Her kan du spesifisere hvordan du ønsker å se dataene, basert på det du ønsker å fremheve. La oss angi rapporten slik at den viser innhold etter ordrestatus.

Angi gruppering for å organisere eller «del-lagre» store datamengder og gjøre det lettere å forstå.

Velg Grupperingsalternativer for å se flere valg tilknyttet grupperingsnivået du nettopp la til.

Angi sorteringsrekkefølgen på denne siden. La oss si at vi ønsker en stigende sortering etter ordre-ID.

Velg Alternativer for sammendrag til å angi om du vil ha beregninger utført på de numeriske dataene.

Her kan du velge rapportutformingen.

Angi om du vil at rapporten skal være i stående eller liggende papirretning og om du vil at feltene skal justeres til størrelsen på siden.

Legg til en tittel for rapporten.

La oss se hvordan rapporten ser ut så langt. Forhåndsvis er allerede er valgt, så vi velger Fullfør.

Ser ganske bra ut. Du kan foreta noen justeringer her på Forhåndsvisning-fanen.

Når du er ferdig, velger du Lukk forhåndsvisning.

Rapporten åpnes i Utforming-visning.

Ta en titt på Rapporter-listen i navigasjonsruten. Den nye rapporten din er lagt til i listen over rapportobjekter.

Selv om du kanskje vil foreta justeringer over tid, har du nå en grunnleggende rapport, som er klar til å deles og fortelle historien dataene beskriver.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×