Bruke relasjoner

Opprette én-til-én-relasjoner

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Hva er en én-til-én-relasjon?

Én-til-én-relasjoner brukes ofte til å angi kritiske relasjoner slik at du kan få dataene du trenger for å drive virksomheten.

En én-til-én-relasjon er en kobling mellom informasjonen i to tabeller, der hver post i hver tabell bare fremkommer én gang. Det kan for eksempel være en én-til-én-relasjon mellom ansatte og bilene de kjører. Hver av de ansatte forekommer bare én gang i Ansatte-tabellen, og hver bil forkommer bare én gang i Firmabiler-tabellen.

Du kan bruke én-til-én-relasjoner dersom du har en tabell som inneholder en liste over elementer, men nøyaktig hvilken informasjon du vil registrere om dem, avhenger av typen. Du kan for eksempel ha en kontakttabell der noen av personene er ansatte og andre er innleid personell. For de ansatte vil du vite deres ansattnummer, deres interntelefonnummer og annen viktig informasjon. For de som er innleid, vil du vite slike ting som deres firmanavn, telefonnummer og timesats, blant annet. I dette tilfellet du vil lage tre separate tabeller: Kontakter, Ansatte og Innleide. Deretter oppretter du en én-til-én-relasjon mellom tabellene Kontakter og Ansatte og en én-til-én-relasjon mellom tabellene Kontakter og Innleide.

Opprette én-til-én-relasjoner – oversikt

Du oppretter én-til-én-relasjoner ved å koble sammen indeksen (vanligvis primærnøkkelen) i én tabell og en indeks i en annen tabell som begge inneholder samme verdi. Eksempel:

Skjermsnutt viser to tabeller med felles ID
Bil-ID vises i begge tabellene, men forekommer bare én gang i hver tabell.

Den beste måten å opprette denne relasjonen på er ofte å la den sekundære tabellen slå opp en verdi fra den første tabellen. For eksempel kan du la Bil-ID-feltet i Ansatte-tabellen bli til et oppslagsfelt som slår opp en verdi i Bil-ID fra Firmabiler-tabellen. Dermed kan du aldri utilsiktet legge til ID for en bil som faktisk ikke finnes.

Viktig!: Når du skal opprette en én-til-én-relasjon, må du vurdere nøye om du vil ha tvungen referansedataintegritet for relasjonen.

Referansedataintegritet hjelper Access med å holde dataene dine rene ved å slette relaterte poster. Dersom du for eksempel sletter en ansatt fra Ansatte-tabellen, sletter du også postene som inneholder frynsegoder for denne ansatte fra Frynsegoder-tabellen. Men i noen relasjoner, slik som i dette eksemplet, vil referanseintegritet ikke være fornuftig: Dersom vi sletter en ansatt, vil vi ikke samtidig slette bilen han har brukt, fra tabellen Firmabiler. Bilen skal fortsatt tilhøre firmaet, og vil bli tilordnet til en annen ansatt.

Opprette én-til-én-relasjon – fremgangsmåte

Opprette én-til-én-relasjon ved å legge til et oppslagsfelt i en tabell. (For å lære hvordan du gjør dette, kan du se Bygge tabeller og angi datatyper.) Hvis du for eksempel vil vise hvilken bil som er tilordnet til en bestemt ansatt, kan du legge til Bil-ID i Ansatte-tabellen. Deretter bruker du oppslagsveiviseren for å opprette relasjonen mellom de to feltene:

  1. Åpne en tabell.

  2. Legg til et nytt felt i Utformingsvisning, velg Datatype-verdien, og velg deretter Oppslagsveiviser.

  3. Standardoppsettet i veiviseren er angitt til å slå opp verdier fra en annen tabell, så du kan velge Neste.

  4. Velg tabellen som inneholder nøkkelen (vanligvis en primærnøkkel) som du vil inkludere i denne tabellen, og velg så Neste. I eksemplet vårt velger du tabellen Firmabiler.

  5. I Valgte felt-listen legger du til feltet som inneholder nøkkelen du vil bruke. Velg Neste.

    Skjermsnutt for oppslagsveiviser
  6. Angi en sorteringsrekkefølge, og endre eventuelt bredden på feltet.

  7. I det siste skjermbildet fjerner du markeringen i avmerkingsboksen Aktivere dataintegritet, og deretter velger du Fullfør.

Vil du vite mer?

Komme i gang med tabellrelasjoner

Opprette en relasjon

Slette en relasjon

Excel-opplæring

Outlook-opplæring

Du har en én-til-én-relasjon i en relasjonsdatabase når én enkelt post i én tabell er relatert til bare én post i en annen tabell.

Selv om denne relasjonstypen ikke brukes så mye som én-til-mange- eller mange-til-mange-relasjoner, er det fremdeles nyttig å vite hvordan det gjøres.

Så nå går vi gjennom trinnene for å opprette denne relasjonen.

I dette eksemplet har vi en databasetabell for firmabilparken og en annen tabell for de ansatte som kjører dem.

Du kan se at firmaet bruker én type bil, så måten å identifisere hvem som kjører hvilken bil, er å bruke bilnummerfeltet.

For denne demonstrasjonen tenker vi at hver ansatt er tilordnet én enkelt bil. Men før vi begynner, la oss diskutere en ny term: «indeks».

Access indekserer feltene i databasene, og bruker dem på en måte som ligner den måten du bruker indekser i en bok for raskt å finne informasjon.

Indekser er aktivert som standard, men du kan endre virkemåten deres eller slå dem av.

Dette er viktig fordi du oppretter en én-til-én-relasjon ved først å opprette en én-til-mange-relasjon, og deretter endre indeksene for nøkkelfeltene i begge tabellene.

La oss begynne med å opprette relasjonen ved hjelp av Oppslagsveiviser.

Vi får verdier fra en annen tabell: Firmabiler-tabellen.

Vi vil bruke bilnummerfeltet, men vi bryr oss ikke om sorteringsrekkefølge fordi vi jobber med et lite antall verdier.

La oss skjule nøkkelkolonnen, og gi feltet navnet Firmabil.

I dette tilfellet kan vi IKKE aktivere referanseintegritet – sannsynligvis den eneste gangen vi gjør dette. Dermed, hvis vi sletter en ansatt, vil vi ikke ved et uhell slette en bil.

Velg Fullfør. Vi har nå en sekundærnøkkel og en enkel måte å velge lisensnumre på.

Det neste du gjør er å kontrollere at du har det valgte feltet. Velg Felter, deretter Indeksert, og Unike.

Nå kan du gå til Firmabiler-tabellen og kontrollere at primærnøkkelen er valgt. Du kan se det at dette også er indeksert og unikt, fordi det er et AutoNumber-felt, så nå er vi ferdige.

Hvis du er inne i Utforming-visningen, kan du se den indekserte egenskapen her nede i Feltegenskaper-ruten.

Hvis du åpner listen for egenskapen, ser du tre verdier. Du kan bruke to av disse verdiene i en én-til-én-relasjon, enten Nei eller JA (Ingen duplikater).

Nå har du opprettet en én-til-én-relasjon i databasen.

Hvis vi ser gjennom Relasjoner-ruten kan du se at relasjonen vises som bare en vanlig linje uten 1 eller uendelig-symbolet som angir én-til-mange eller mange-til-mange-relasjoner.

Du kan se at denne databasen nå har alle tre typer relasjoner.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×