Bruke relasjoner

Opprette relasjoner ved bruk av oppslagsveiviseren

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Oppslagsveiviseren etablerer en relasjon mellom tabeller. Det opprettes en sekundærnøkkel som refererer tilbake til primærnøkkelen til en annen.

Opprett relasjoner ved bruk av oppslagsveiviseren

 1. I Dataarkvisning åpner du tabellen som viser data fra en annen tabell. Dette er den underordnede tabellen.

 2. I kolonnen lengst til høyre velger du Klikk for å legge til, og velger deretter Oppslag og relasjon.

  Legg til ny tabellkolonne, skriv «oppslag og relasjoner»
 3. I oppslagsveiviseren velger du Jeg vil at oppslagsfeltet henter verdiene fra en annen tabell eller spørring. Velg deretter Neste.

 4. Velg tabellen som gir verdiene for oppslagsfeltet. Dette er den overordnede tabellen. Velg deretter Neste.

 5. For å velge feltene du vil hente data fra, angir du sorteringsrekkefølgen for feltene og kolonnebredden. Følg instruksjonene på siden.

  Tips!: Når du angir kolonnebredden for å redusere visuelt rot i tabellen, velger du Skjul nøkkelkolonne. Dette påvirker ikke relasjonen eller datasynkroniseringen mellom tabellene.

 6. Velg et felt som unikt identifiserer radene i den overordnede tabellen.

 7. Angi navnet på det nye oppslagsfeltet og velg Aktiver dataintegritet. Velg deretter Gjennomgripende sletting eller Begrens sletting.

  Tips!: Navngi feltet på en måte som reflekterer dataene og vær oppmerksom på at det er et sekundærnøkkelfelt, for eksempel Kunde-IDFK.

 8. Velg Fullfør, og velg deretter Lagre Lagre .

Du har opprettet en relasjon og en sekundærnøkkel og angitt datasynkroniserte parametre mellom de to tabellene.

Endre relasjoner mellom tabeller

Hvis du vil endre tabellrelasjonen, lukker du først tabellene.

 1. Velg Databaseverktøy > Relasjoner.

 2. Velg relasjonslinjen mellom de to tabellene.

  Én-til-mange-relasjoner
 3. Velg Utforming > Rediger relasjoner.

 4. Utfør endringene i dialogboksen Redigere relasjoner og velg deretter OK.

 5. Velg Lagre Lagre for å lagre endringene.

Vil du vite mer?

Opprette, redigere eller slette en relasjon

En av de enkleste måtene å opprette en én-til-mange-relasjon er å bruke et verktøy som kalles OPPSLAGSVEIVISEREN. Veiviseren gjør faktisk to jobber for deg.

Den oppretter relasjonen, og når du er ferdig, kan du bruke sekundærnøkkelfeltet til å velge verdier fra tabellen på ÉN-siden eller den overordnede tabellen.

Dette gjør det enklere å skrive inn data. I eksemplet vårt er alt vi trenger å gjøre å velge et navn som er verdien på ÉN-siden, og skrive inn et telefonnummer.

Når du bruker veiviseren, trenger du ikke et sekundærnøkkelfelt i den underordnede tabellen, fordi veiviseren oppretter den for deg. Men hvis du allerede har en sekundærnøkkel, er det helt i orden å bruke den.

Dette er en eksempeldatabase. Den har ikke en sekundærnøkkel.

Velg overskriften på et tomt felt for å starte, eller velg overskriften i sekundærnøkkelen hvis du har en.

Velg Oppslag og relasjon, så starter veiviseren.

Bruk det første alternativet for å slå opp verdier fra en annen tabell, og velg Neste.

Velg den overordnede tabellen,... Kunder... og velg deretter Neste.

Vi må slå opp verdiene i Kundenavn-feltet, så nå velger du det og flytter det over. Dette er et beregnet felt.

Vi brukte dette feltet for omtrent ett minutt siden. Legg merke til at det viser hele navnet. Dette gjør at du ikke trenger å gjette hva som er de riktige dataene. Med et oppslagsfelt er registrering av data raskere og mer nøyaktig.

Velg Neste. Sorteringsrekkefølge er valgfritt, så la oss hoppe over dette og bare velge Neste.

Som en regel er det best å skjule nøkkelkolonnen fordi databasen ser uryddig ut hvis den er synlig, så velg Neste.

La oss kalle feltet Kunde-ID SN, som angir at det overordnede feltet er kunde-ID, og SN påminner oss om at dette er en sekundærnøkkel.

Nå velger vi Aktiver dataintegritet og Gjennomgripende sletting. Dette er hvordan du aktiverer referanseintegritet og gjennomgripende slettinger. Velg Fullfør, og der har du feltet.

Til slutt skal vi gjøre en endring i relasjonen. For å gjøre dette må vi lukke telefonnummertabellen. Du kan ikke endre en relasjon hvis én av tabellene som er involvert i denne relasjonen, er åpen.

Når vi har lukket tabellen, går vi til Databaseverktøy-fanen og velger Relasjoner. Vi velger relasjonslinjen, og deretter går vi til båndet og velger Rediger relasjoner.

Du kan se at både Referanseintegritet og Gjennomgripende sletting er valgt. Vi skal også aktivere det midterste alternativet, Gjennomgripende oppdatering av relaterte felt, og deretter velge OK, så er vi ferdige.

Vi har nå laget en én-til-mange-relasjon ved hjelp av oppslagsveiviseren nå, vi har laget sekundærnøkkelen, og vi har endret en relasjonsinnstilling.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×