Legge til tabeller

Kombinere felt ved bruk av datatypen Beregnet

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Bruk beregnede felt til å kjede sammen data fra separate felter, for eksempel fornavn og etternavn, eller for å beregne datoer, slik som ordredato pluss fem dager.

Bruk beregnede felt til å:

 • Beregne verdier som ikke finnes i dataene.

 • Angi vilkår for spørringer.

Kombiner for eksempel data for fornavn og etternavn for å vise et fullstendig navnefelt, slik som dette:

[Fornavn] + " " + [Etternavn]

Plusstegnet (+) kombinerer verdien i Fornavn-feltet, et mellomrom (et mellomrom i anførselstegn) og verdien i Etternavn-feltet.

Eller du kan beregne antallet, prisen og avgiftssatsen for hvert element i en bestilling for å vise totalprisen, slik som dette:

([Antall]*[Enhetspris])+([Antall]*[Enhetspris]*[Avgiftssats])

Obs!: Beregningen kan ikke inkludere felt fra andre tabeller eller spørringer. Resultatene av beregningen er skrivebeskyttet, men de kan brukes som verdier i andre beregnede felt.

Beregnede felt viser resultatene basert på datatypen du valgte.

Datatype

Resultater

Eksempel

Tekst

Viser beregnet data som en tekststreng, nøyaktig slik den ble skrevet inn i feltene det refereres til.

Hvis du vil vise hele navnet, kjeder du sammen verdiene fra fornavn- og etternavnfeltene med et mellomrom mellom dem. For å sikre riktig sortering fjerner du «En» eller «Et» fra begynnelse av en boktittel.

Tall

Viser beregnede data som et tall, som kan brukes i andre matematiske beregninger.

Hvis du vil vise minimum lagerbeholdning trekker du fra gjennomsnittlig kvartalsvis svinn fra gjennomsnittlig kvartalsvis salg.

Valuta

Viser beregnede data i det valgte valutaformatet.

Hvis du vil vise totalsummen for en bestilling i den angitte valutaen, multipliserer du bestillingens mengde med pris per enhet.

Ja/Nei

Viser beregnede data som Ja eller Nei. Lagrer dataene som en boolsk verdi.

Hvis du vil vise Jahvis det rabatterte totalbeløpet overskrider minimumskravet til gratis forsendelse og Nei, hvis det ikke gjør det, multipliserer du totalsummen for bestillingen med rabatten og bekrefter mot minimumsbeløpet for innkjøp som kvalifiserer for gratis forsendelse.

Dato/klokkeslett

Viser beregnede data som en dato eller et tidsstempel.

Hvis du vil vise beregnet leveringsdato legger du til antatt forsendelsestid til bestillingsdatoen.

 1. Velg en tabell.

  Valg av en tabell i Access
 2. Velg Klikk for å legge til > Beregnede felt, og velg deretter en datatype.

  Legg til et nytt felt med datatypen beregnede felt
 3. Skriv inn en beregning for feltet, og klikk deretter OK.

  Opprett beregningen i det nye beregnede feltet

  Skriv inn uttrykket selv, eller velg uttrykkselementer, felt og verdier for å sette dem inn i feltet for redigering av uttrykk.

  Obs!: Ikke begynn uttrykket i et beregnet felt med et likhetstegn (=).

 4. I feltoverskriften skriver du inne et navn for det beregnede feltet, og deretter trykker du ENTER.

  Gi navn til et felt i en Access-tabell

  Obs!: Hvis du vil endre eller redigere utdata for et beregnet felt, velger du kolonnen. Velg deretter Felt > Endre uttrykk.

Når du har lagt til et beregnet felt i en tabell, utføres beregningen hver gang du legger til eller endrer data.

Vil du vite mer?

Opprett et uttrykk

Excel-opplæring

Outlook-opplæring

Du kan bruke Beregnet-datatypen i en tabell for å behandle felt og konstante verdier på en rekke måter. La oss se en rask demonstrasjon.

For å komme i gang velger vi et tomt felt og bruker Beregnet-datatype på det. I dette eksemplet velger vi Tekst. Uttrykksverktøy åpnes.

Et UTTRYKK er en kombinasjon av tabellfelt, matematiske operatorer som pluss og er lik, funksjoner som summere, og konstante verdier som kundenavn.

I den midterste ruten her velger vi Fornavn og deretter Etternavn. Legg til to plusstegn mellom dem. Mellom plusstegnene legger du til et par doble anførselstegn med et mellomrom. Dette uttrykket kombinerer – eller kjeder sammen – for- og etternavnene i denne tabellen.

Dette er hva som foregår.

DETTE er tabellfeltene, og plusstegnet kombinerer verdien i hvert felt. Hvis vi ikke vil ha et mellomrom mellom navnene, kan vi bruke bare ett enkelt plusstegn. Men fordi vi vil bruke et mellomrom mellom navnene, setter vi inn et mellom de doble anførselstegnene.

I et uttrykk viser anførselstegnene hva som helst som du setter mellom dem – til og med mellomrom.

Vi bruker da to plusstegn til å kombinere navnene med et mellomrom, velger OK, og kaller feltet Kundenavn.

La oss se hvordan det fungerer. Vi skriver inn et fornavn og et etternavn Nå viser det beregnede feltet hele navnet. Dette beregnede feltet kan være svært nyttig når du oppretter relasjonen mellom disse to tabellene.

Nå kan du se hvordan du kan bruke Beregnet-datatypen i en tabell, og bruke uttrykksverktøyet til å arbeide med tabellfelt og konstante verdier.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×