Video: Hold deg organisert med varsler og innboks

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Hvis du raskt vil se de meldingene og aktivitetene som har høyest prioritet, bruker du Varsling. Innboksen er én enkelt plassering der du kan spore, vise, prioritere og behandle de samtalene som er mest relevante for deg. Innboksen samler automatisk @omtaler, gruppekunngjøringer, samtaler, fulgte meldinger og private meldinger, slik at du kan prioritere svarene. I innboksen organiseres relevante samtaler i to seksjoner, Ulest-meldinger og Lest-meldinger. Uleste meldinger vises øverst i innboksen eller med en hvit bakgrunn, slik at du enkelt holdes oppdatert. Du kan også merke meldinger som lest og kunngjøringer som ulest for å følge dem opp senere. Meldinger i innboksen anses som høy prioritet fordi du har publisert dem, ble @omtalt av dem, svarte på dem eller fulgte dem. Det er også lettvint å sende private meldinger, svare på samtaler eller publisere en oppdatering til en gruppe.

Vise varslinger

 1. Logg deg på Office 365 med jobb-eller skolekontoen, klikk deretter startprogrammet Knapp for startprogrammet for apper og klikk Yammer.

 2. Hvis du raskt vil lese en ny aktivitet, klikker du Varsel Varsel-ikonet . Tallet angir hvor mange varsler du har.

 3. Søke etter viktig informasjon i resultatene.

 4. Hvis du vil se alle varslene, klikk Se alle varslinger nederst på skjermen.

Merke meldinger som lest og ulest

 1. Logg deg på Office 365 med jobb-eller skolekontoen, klikk deretter startprogrammet Knapp for startprogrammet for apper og klikk Yammer.

 2. I den venstre ruten klikker du Innboks Innboks-ikonet . Tallet angir hvor mange uleste meldinger du har.

  En innboks-visning
 3. Merke en melding som lest:

  1. Klikk Ulest.

  2. Klikk meldingen. Meldingen blir automatisk merket lest.

 4. Merke en melding som ulest:

  1. Klikk Lest.

  2. Klikk meldingen.

  3. Klikk Merk som ulest.

  4. Hvis du vil gå tilbake til innboksen, klikker du < Innboks.

Følg og slutte å følge en samtale

 1. Logg deg på Office 365 med jobb-eller skolekontoen, klikk deretter startprogrammet Knapp for startprogrammet for apper og klikk Yammer.

 2. I den venstre ruten klikker du en gruppe som interesserer deg.

 3. Følge en samtale:

  1. I den venstre ruten klikker du en gruppe som du allerede er med i, eller klikk Oppdag flere grupper for å søke etter en annen gruppe.

  2. Finn den samtalen du vil følge.

  3. Klikk mer Mer , og klikk deretter Følg i innboksen.

  Følge en samtale
 4. Slutte å følge en samtale i innboksen:

  1. Klikk meldingen.

  2. Klikk Slutt å følge i innboksen.

  3. Hvis du vil gå tilbake til innboksen, klikker du < Innboks.

Søke i innboksen

Innbokssøk søker bare i din innboks for raskt å finne samtaler, private meldinger og annonseringer, og ikke i hele nettverket.

 1. Logg deg på Office 365 med jobb-eller skolekontoen, klikk deretter startprogrammet Knapp for startprogrammet for apper og klikk Yammer.

 2. I den venstre ruten klikker du Innboks Innboks-ikonet .

 3. For å vise søkeresultatene går du til toppen av innboksen, og i Søk-boksen klikker du Søk Ikonet for Innbokssøk og deretter skriver du inn et ord eller uttrykk.

  Søker i innboksen

Slik går du frem-instruksjoner for enheten

Vise varslinger

 1. Kontroller at du har installert Yammer-appen.

 2. I applisten trykker du Yammer Yammer-ikonet , og deretter logger du på med jobb- eller skolekontoen.

  Obs!: For å vise et annet nettverk trykker du Meny Menyikonet , øverst til venstre trykker du Mine nettverk, og deretter trykker du navnet.

 3. Trykk Meny Menyikonet øverst til venstre på Varsel-delen.

 4. I varselresultatene kan du skanne etter viktig informasjon.

 5. Du kan se alle varslinger ved å trykke last flere nederst på skjermen.

Merke meldinger som lest og ulest

 1. Kontroller at du har installert Yammer-appen.

 2. I applisten trykker du Yammer Yammer-ikonet , og deretter logger du på med jobb- eller skolekontoen.

  Obs!: For å vise et annet nettverk trykker du Meny Menyikonet , øverst til venstre trykker du Mine nettverk, og deretter trykker du navnet.

 3. Trykk Meny Menyikonet øverst til venstre for innboksdelen.

 4. Merke en melding som lest:

  1. Trykk Ulest.

  2. Trykk meldingen. Meldingen blir automatisk merket lest. Oppdater siden for å flytte meldingen under fanen lest.

 5. Merke en melding som ulest:

  1. Trykk Lest.

  2. Trykk meldingen.

  3. Trykk ulest Ulest-ikonet .

Følg og slutte å følge en samtale

 1. Kontroller at du har installert Yammer-appen.

 2. I applisten trykker du Yammer Yammer-ikonet , og deretter logger du på med jobb- eller skolekontoen.

  Obs!: For å vise et annet nettverk trykker du Meny Menyikonet , øverst til venstre trykker du Mine nettverk, og deretter trykker du navnet.

 3. Følge en samtale slik at den lagres i innboksen:

  1. Trykk Meny Menyikonet øverst til venstre på MINE GRUPPER-delen, og trykk deretter Se alle.

  2. Trykk navnet til en gruppe du er med i, eller i Søk-boksen skriver du inn et emne som samsvarer med et gruppenavn, for eksempel «hobby» eller «markedsføring».

  3. Trykk et gruppenavn i søkeresultatene.

  4. Sveip opp eller ned for å se forskjellige gruppemeldinger.

  5. Trykk en melding for å se samtalevisningen.

  6. Trykk Mer Mer-ikonet , og trykk deretter Følg.

 4. Slutte å følge en samtale i innboksen:

  1. Trykk Mer Menyikonet øverst til venstre for Innboks-delen.

  2. Trykk en melding.

  3. Trykk Mer Mer-ikonet , og trykk deretter Slutt å følge.

Søke i innboksen

Muligheten til å søke etter en melding i innboksen er ikke tilgjengelig i Yammer-appen.

Vise varslinger

Visning av varslinger er ikke mulig i Yammer-appen.

Merke meldinger som lest og ulest

 1. Kontroller at du har installert Yammer-appen.

 2. I applisten trykker du Yammer Yammer-ikonet , og deretter logger du på med jobb- eller skolekontoen.

  Obs!: For å vise et annet nettverk trykker du Innstillinger Innstillinger: Oppdater profilen, installer programvare og koble den til skyen (på iPad) eller Mer Mer (på iPhone) for Mine nettverk, og trykk deretter navnet.

 3. Trykk Innboks.

 4. Merke en melding som lest:

  1. Trykk Ulest.

  2. Trykk meldingen. Meldingen blir automatisk merket lest. Oppdater siden for å flytte meldingen under fanen lest.

 5. Merke en melding som ulest:

  1. Trykk Alle.

  2. Trykk meldingen.

  3. Trykk Mer Mer-menyikonet for mobil , og trykk deretter Merk som ulest.

Følg og slutte å følge en samtale

 1. Kontroller at du har installert Yammer-appen.

 2. I applisten trykker du Yammer Yammer-ikonet , og deretter logger du på med jobb- eller skolekontoen.

  Obs!: For å vise et annet nettverk trykker du Innstillinger Innstillinger: Oppdater profilen, installer programvare og koble den til skyen (på iPad) eller Mer Mer (på iPhone) for Mine nettverk, og trykk deretter navnet.

 3. Følge en samtale slik at den lagres i innboksen:

  1. Trykk Populære samtaler (på iPad) eller Feed Feed-ikonet (på iPhone), eller Grupper-inndelingen hvor du kan trykke eller finne en gruppe.

  2. Trykk navnet til en gruppe du er med i, eller i Søk-boksen skriver du inn et emne som samsvarer med et gruppenavn, for eksempel «hobby» eller «markedsføring».

  3. Trykk et gruppenavn i søkeresultatene.

  4. For å se meldinger sveiper du opp eller ned.

  5. Trykk en melding for å se samtalevisningen.

  6. Trykk Mer Mer-menyikonet for mobil , og trykk deretter Følg.

 4. Slutte å følge en samtale i innboksen:

  1. Trykk Innboks.

  2. Trykk en melding.

  3. Trykk Mer Mer-menyikonet for mobil , og trykk deretter Slutt å følge.

Søke i innboksen

Muligheten til å søke etter en melding i innboksen er ikke tilgjengelig i Yammer-appen.

Vise varslinger

 1. Kontroller at du har installert Yammer-appen.

 2. I applisten trykker du Yammer Yammer-ikonet , og deretter logger du på med jobb- eller skolekontoen.

  Obs!: For å vise et annet nettverk klikker du Mer Mer-menyikonet for mobil , trykk Nettverk og trykk deretter på navnet.

 3. Sveip mot venstre eller høyre til du ser Varsel-inndelingen.

 4. I varselresultatene kan du skanne etter viktig informasjon.

 5. Hvis du vil se flere varsler, klikk last inn mer nederst på skjermen.

Merke meldinger som lest og ulest

 1. Kontroller at du har installert Yammer-appen.

 2. I applisten trykker du Yammer Yammer-ikonet , og deretter logger du på med jobb- eller skolekontoen.

  Obs!: For å vise et annet nettverk klikker du Mer Mer-menyikonet for mobil , trykk Nettverk og trykk deretter på navnet.

 3. Sveip mot venstre eller høyre til du ser Innboks-delen.

 4. Merke en melding som lest:

  1. Trykk Ulest.

  2. Trykk meldingen. Meldingen blir automatisk merket lest. Oppdater siden for å flytte meldingen under fanen lest.

 5. Merke en melding som ulest:

  1. Trykk Lest.

  2. Trykk meldingen.

  3. Trykk mer Mer-menyikonet for mobil , og trykk deretter Merk som ulest.

Følg og slutte å følge en samtale

 1. Kontroller at du har installert Yammer-appen.

 2. I applisten trykker du Yammer Yammer-ikonet , og deretter logger du på med jobb- eller skolekontoen.

  Obs!: For å vise et annet nettverk klikker du Mer Mer-menyikonet for mobil , trykk Nettverk og trykk deretter på navnet.

 3. Følge en samtale slik at den lagres i innboksen:

  1. Sveip mot venstre eller høyre til du ser Gruppe-delen.

  2. Trykk navnet på en gruppe du har blitt med i, eller klikk Søke etter grupper for å finne en annen gruppe.

  3. Sveip opp eller ned for å se forskjellige gruppemeldinger.

  4. Trykk en melding for å se samtalevisningen.

  5. Trykk Mer Mer-menyikonet for mobil , og trykk deretter Følg i innboksen.

 4. Slutte å følge en samtale i innboksen:

  1. Sveip mot venstre eller høyre til du ser Innboks-inndelingen.

  2. Trykk en melding.

  3. Trykk Mer Mer-menyikonet for mobil , og trykk deretter Slutt å følge.

Søke i innboksen

Muligheten til å søke etter en melding i innboksen er ikke tilgjengelig i Yammer-appen.

Yammer hjelper meg med å holde orden på varsler og innboksen.

Varsler brukes for å se meldinger og aktiviteter med høyeste prioritet.

Hvis jeg raskt vil lese om en ny aktivitet, klikker jeg Varsler.

Det er enkelt å holde oversikt over leste og uleste meldinger.

Jeg klikker Innboks for å se de leste og uleste meldingene mine.

Hvis jeg vil merke en melding som lest, klikker jeg bare meldingen.

Jeg klikker Innboks-knappen for å gå tilbake til meldingslisten.

Hvis jeg vil merke en melding som ulest, klikker jeg meldingen, og klikker deretter Merk som ulest.

Jeg følger en samtale slik at jeg kan spore den på en enkel måte.

Jeg kan slutte å følge en samtale når jeg ikke lenger er interessert i den.

Hvis jeg vil følge en samtale, åpner jeg en gruppesamtale, klikker Mer, og klikker deretter Følg i innboksen.

Hvis jeg vil slutte å følge en samtale i innboksen, klikker jeg meldingen, og klikker deretter Slutt å følge i innboksen.

Dette tar meg tilbake til Innboksen, der denne samtalen ikke lenger vises.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×