Velkommen til Outlook.com

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Bruk Outlook.com for å få tilgang til e-post, kontakter, kalendere og oppgaver fra hvor som helst. Alt du trenger er tilgang til Internett.

Logg på Outlook.com ved hjelp av en Microsoft-konto, inkludert eventuelleOutlook.com-, Live-, Hotmail- eller MSN-e-postkontoer. Har du problemer med tilgang til kontoen din? Se Slik logger du på eller av Outlook.com.

Obs!: Outlook.com blir oppdatert. Noen personer vil derfor se den klassiske versjonen frem til vi fullfører oppdateringen, og andre vil se den nye Outlook.com.

Hvilken versjon av Outlook.com bruker du?

Instruksjonene er litt forskjellige avhengig av om du bruker den nye Outlook.com eller den klassiske versjonen. Velg den versjonen du bruker for å se de instruksjonene som gjelder for deg.

HVIS POSTBOKSEN SER SLIK UT ...

Et skjermbilde av øvre, venstre hjørne av beta-postboksen i Outlook.com

Se Instruksjoner for den nye versjonen av Outlook.com.

HVIS POSTBOKSEN SER SLIK UT ...

Et skjermbilde av øvre, venstre hjørne av den klassiske postboksen i Outlook.com

Se Instruksjoner for den klassiske versjonen av Outlook.com.

Instruksjoner for den nye versjonen av Outlook.com

Når du logger på Outlook.com, går du direkte til innboksen.

Skjermbilde av E-post-grensesnittet

Blokker

Beskrivelse

Handlinger

1

Melding

Opprett en ny melding ved å velge Ny melding.

2

Mappeliste

Mappelisten inneholder mappene i innboksen din. Den kan også inneholde andre mapper, for eksempel mappene Favoritter og Arkiv.

Velg Utvid Vis for å se Mappe-listen, eller velg Skjul Skjul for å skjule den.

Høyreklikk på en eksisterende mappe, og velg så Opprett ny undermappe.

Se Arbeide med meldingsmapper i Outlook.com for å finne ut mer om tilgjengelige mapper.

3

Søkeboks

Skriv inn navnet eller e-postadressen på en person eller et nøkkelord du vil søke etter i Søk-boksen, og trykk på Enter eller klikk på Søkeikonet .

Et skjermbilde som viser Søkespørring-boksen i Outlook.com.

4

Meldingsliste

Meldinger i gjeldende mappe er oppført. Du finner kanskje også et synlig varsel om at en melding er ulest, har et vedlegg eller er flagget.

Øverst i meldingslisten kan du angi hvordan du vil vise listen.

Velg Filter, og velg blant alternativer for Alle, Ulest, Til meg, Flagget eller Sorter etter.

Hver melding har også en miniverktøylinje. Der kan du velge mellom å slette meldingen, markere den som ulest, flagge meldingen eller feste den til Beholde denne meldingen øverst i mappen.

5

Leseruten

Meldingen eller samtalen du valgte, vises i leseruten. Bruk kommandolinjen ovenfor leseruten til å utføre vanlige handlinger som å slette, arkivere, rydde, kategorisere eller flytte e-postmeldinger.

Et skjermbilde som viser kommandolinjen som vises i leseruten, med alternativer for vanlige handlinger som Slette, Arkivere og Flytt til.

Du kan også velge Mer Mer-ikonet for å se flere handlinger, som for eksempel muligheten til å skrive ut en melding. Hvis du vil finne ut mer om hvordan du skriver ut, kan du se Skrive ut e-postmeldinger og kalendere i Outlook.com.

Hold oversikt over avtaler, møter eller andre hendelser fra hvor som helst. Legg til, rediger eller slett hendelser ved hjelp av daglige, ukentlige eller månedlige visninger. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du jobber med kalendere i Outlook.com, kan du gå til Bruke kalender i Outlook.com.

Obs!: Det er for tiden ikke mulig å søke i kalenderen i Outlook.com betaversjonen. En oppdatert søkeopplevelse kommer snart.

Et skjermbilde av Kalender-grensesnittet

Blokker

Beskrivelse

Handlinger

1

Ny hendelse

Opprett en ny hendelse ved å velge Ny hendelse. Fyll deretter ut informasjon om hendelsen.

2

Mine kalendere

Min Kalender er standardvalget under Kalendere, og viser månedsvisning av kalenderen. Du kan gå fremover eller bakover gjennom kalendermånedene ved å bruke pilene over kalenderen.

Du kan legge til andre kalendere, for eksempel en feriekalender, ved å velge Oppdag kalendere i den venstre ruten. Når du legger til en ny kalender, kan du velge om du vil vise den ved å merke av eller fjerne merket for kalenderalternativet.

Hvis du finner ut at du ikke vil beholde kalenderen du opprettet, kan du velge kalenderen, høyreklikke på den og deretter velge Fjern > Slett.

3

Andre kalendere

Du kan vise flere kalendere samtidig, legge til andre kalendere, velge hvilken du vil vise samt opprette nye kalendere.

4

Visningsalternativer

Velg kalendervisningen du ønsker: Dag, Arbeidsuke, Uke eller Måned. Hvis du vil gå tilbake til dagens dato, kan du velge I dag på venstre side av kommandolinjen over kalenderen.

5

Kalenderruten

Velg en bestemt dag i kalenderen, og alle avtaler eller hendelser som er planlagt for denne dagen, er oppført i dette området. Du kan også velge en dag eller tidsluke, og opprette en ny avtale eller hendelse.

Bruk Personer-siden til å finne, vise, opprette og redigere kontakter og kontaktlister. Hvis du vil finne ut mer om hvordan du administrerer kontakter i Outlook.com, kan du gå til Opprette, vise og redigere kontakter og kontaktlister i Outlook.com.

Skjermbilde av Personer-grensesnittet

Blokker

Beskrivelse

Handlinger

1

Søkeboks

Begynn å skrive i søkeboksen for å finne en kontakt eller kontaktliste.

2

Verktøylinje

Et skjermbilde som viser de tilgjengelige alternativene på kommandolinjen Personer, inkludert Ny kontakt, Rediger, Slett, Legg til i Favoritter og Behandle.

 • Opprett en ny kontakt ved å velge Ny kontakt.

 • Opprett en ny kontaktliste ved å velge pilen ved siden av Ny kontakt og deretter Ny kontaktliste.

Legg til en kontakt til Favoritter ved å velge en kontakt i listen, og deretter velge Legg til favoritter. Når du legger til noen som en favoritt i Personer, vises de også i Favoritter i E-post og omvendt, såfremt kontakten har en e-postadresse.

Hvis du vil importere kontakter fra andre e-posttjenester, eksportere kontakter eller rydde opp i dobbelt oppførte kontakter, velger du et alternativ i Administrer-menyen.

3

Kontaktene mine i den venstre ruten

Favoritter: Viser kontaktene som er lagt til som favoritter, enten i Personer eller i E-post.

Alle kontakter: Viser alle kontaktene fra alle mappene.

Alle kontaktlister: Viser alle kontaktlistene fra alle mappene.

Kontakter under Mapper: Dette er standardmappen for kontakter og kontaktlister. Velg Ny mappe for å opprette flere mapper.

4

Midterste ruten med liste over kontakter

Viser kontakter eller kontaktlister avhengig av hva du valgte i den venstre ruten. Velg en kontakt eller kontaktliste for å vise detaljer i kontaktkortet til høyre. Du kan også velge flere kontakter, for eksempel hvis det er ønskelig å sende en e-post til utvalgte kontakter.

Du kan også bruke Filter øverst til høyre hvis du vil velge hva som skal vises i listen over kontakter og hvordan den skal sorteres.

5

Kontaktkort

Vis eller rediger informasjon om kontakten eller kontaktlisten.

Kontakt noen direkte ved bruk av Start chat eller Send e-post.

Instruksjoner for standardversjonen av Outlook.com

Outlook

Når du logger på Outlook.com, går du direkte til innboksen.

Hovedkomponenter av e-post

Blokker

Beskrivelse

Handlinger

1

Melding

Opprett en ny melding ved å velge Ny knapp og pil ned .

2

Mappeliste

Mappelisten inneholder mappene i innboksen din. Den kan også inneholde andre mapper, for eksempel mappene Favoritter og Arkiv.

Tips!: 

 • Velg Utvid Vis for å se Mappe-listen, eller velg Skjul Skjul for å skjule den.

 • Høyreklikk på en eksisterende mappe, og velg så Opprett ny undermappe.

Se Arbeide med meldingsmapper i Outlook.com for å finne ut mer om tilgjengelige mapper.

3

Søkeboks

I boksen Søk e-post og personer skriver du inn hvem (navnet på en person) eller hva (et emne) du vil søke etter, og velger deretter Søk .

4

Meldingsliste

Meldinger i gjeldende mappe vises. Du finner kanskje også et synlig varsel om at en melding er ulest, har et vedlegg eller er flagget.

Du kan angi øverst i meldingslisten hvordan du vil vise listen.

Alle velger du PIL NED, og velger deretter et alternativ under Filter, Sorter etter eller Vis som.

Hver melding har også en miniverktøylinje Merk meldinger som slettet, marker som ulest, flagg, fest til toppen av siden . Du kan slette en merket melding, markere den som ulest, flagge meldingen eller feste den til Beholde denne meldingen øverst i mappen.

5

Leseruten

Meldingen eller samtalen du valgte, vises i leseruten. Bruk kommandolinjen ovenfor leseruten til å utføre vanlige handlinger som å slette, arkivere, rydde eller flytte e-postmeldinger.

Outlook.com-kommandolinjen som vises når en melding er valgt

Du kan også velge Mer Mer-ikonet for å få tilgang til flere handlinger, som for eksempel muligheten til å tilordne en melding til en kategori eller å skrive ut en melding. Hvis du vil vite mer om det å skrive ut meldinger, kan du se Skrive ut e-postmeldinger og kalendere i Outlook.com.

Kalender

Hold oversikt over avtaler, møter eller andre hendelser fra hvor som helst så lenge du har tilgang til Internett. Legg til, rediger eller slett hendelser ved hjelp av dags-, uke- eller månedsvisninger. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du jobber med kalendere i Outlook.com, kan du gå til Bruke kalenderen i Outlook på nettet.

Bruk kalenderen til å administrere møter og andre hendelser.

Blokker

Beskrivelse

Handlinger

1

Søke i kalenderen

Begynn å skrive inn navnet på en person eller en hendelse for å finne et møte eller en avtale som inneholder en bestemt kontakt eller tittel på en hendelse, og velg deretter Søk .

2

Ny hendelse

Opprett en ny hendelse ved å velge PIL NED på Ny knapp og pil ned , og velg deretter Kalenderhendelse. Fyll deretter ut informasjon om hendelsen i Detaljer-skjemaet.

3

Mine kalendere

Kalender er standardvalget under Min kalender og her brukes Månedvisning av kalenderen. Du kan gå fremover Flytt fremover (pil høyre) eller bakover Flytte bakover (pil venstre) gjennom kalendermånedene.

Når du bruker Månedsvisning, er gjeldende dato alltid uthevet med mørk sjattering. Men hvis du velger en annen dato i visningen, er denne også uthevet, men med lysere sjattering.

Du kan legge til en kalender under Min kalender. Høyreklikk på Min kalender > Ny kalender, og opprett en ny kalender, for eksempel for et bestemt prosjekt, eller til å holde orden på personlige avtaler. Hvis du ombestemmer deg og ikke vil beholde kalenderen du opprettet, velger du kalenderen, høyreklikker på den og velger deretter Slett > Ja.

Alternativt kan du velge Legg til kalender fra kommandolinjen, og deretter PIL NED. Velg så en fødselsdagskalender, en feriekalender eller et annet alternativ for kalender. Når du har lagt til en fødselsdagskalender, kan du for eksempel velge å slå av eller på visningen av denne. For å gjøre dette velger du Mine kalendere, høyreklikker og velger det alternativet du ønsker.

4

Andre kalendere

Du kan vise flere kalendere om gangen. Legge til andre personers kalendere og velge hvilke kalendere du vil vise. Du kan også opprette nye kalendere eller nye kalendergrupper.

5

Visningsalternativer

Velg kalendervisning: Dag, Arbeidsuke, Uke, Måned eller I dag.

6

Kalenderruten

Velg en bestemt dag i kalenderen og alle avtaler eller hendelser som er planlagt for denne dagen er oppført i dette området. Du kan også dobbeltklikke en dag eller tidsluke for å opprette en ny avtale eller hendelse.

Dele en kalender

I Outlook.com kan du enten dele en kalender eller skrive ut en kalender. Start ved å velge den handlingen du ønsker, på kommandolinjen.

Kalender-kommandolinjen for Outlook.com

 1. Velg Del, skriv inn navnet på personen som du vil dele kalenderen med i dialogboksen Del med, og velg deretter Del.

 2. Gjør noe av følgende:

  • Hvis personen automatisk samsvarer med noen i kontaktlisten, vises personens e-postadresse, og du kan velge denne.

  • Hvis navnet du skrev inn, ikke finnes i kontaktlisten din, skriver du inn personens e-postadresse, og velger deretter Del

 3. Når du er ferdig med å finne alle personene du vil dele kalenderen med, velger du Ferdig.

Alle personene du velger å dele kalenderen med, vil motta en invitasjon på e-post. Mottakeren kan velge koblingen Legg til denne kalenderen for å vise emne, sted, tilgjengelighet og notater for å få tilgang til kalenderen du ønsker å dele.

Alternativene – som eksempelvis format – som er tilgjengelig i dialogboksen Skriv ut, varierer avhengig av hvilken kalendervisning som er valgt.

Skrive ut en kalender

I Outlook.com kan du enten dele en kalender eller skrive ut en kalender. Start ved å velge den handlingen du ønsker, på kommandolinjen.

Kalender-kommandolinjen for Outlook.com

 1. Velg Skriv ut.

  Obs!: Samme kalendervisning som du har på skjermen vil vises i forhåndsvisningen.

 2. Gjør noe av følgende:

  • Hvis forhåndsvisningen av kalenderen ser ut som du ønsker, velger du Skriv ut.

  • Hvis du vil ha en annen kalender, klikker du på rullegardinlistenVisning, velger en ny kalendervisning og velger deretter Skriv ut.

Hold oversikt over ting du må få gjort, eller vis og hold rede på flaggede e-postmeldinger som er knyttet til et gjøremål. Hvis du vil lære mer om å behandle oppgaver i Outlook.com, går du til Bruke Oppgaver i Outlook på nettet.

Administrer oppgavene dine.

Blokker

Beskrivelse

Handlinger

1

Behandle oppgavene dine

Oppgavekommandolinjen for Outlook.com

Du kan bruke kommandoknappene til å hjelpe deg med å utføre handlingene du trenger for å behandle oppgaver. Du kan opprette en ny oppgave eller slette en eksisterende, tilordne en oppgave til en kategori, legge ved en perle (et ikon) i en oppgave eller merke en oppgave som fullført.

Velg Opprette en ny aktivitet for å opprette en ny oppgave, og fyll deretter ut nødvendig informasjon i oppgaveskjemaet.

Detaljskjema for oppgaver for Outlook.com

2

Mine oppgaver

Første gang du utvider standardmappen Mine oppgaver, finner du to innebygde mapper:

 • Flaggede elementer og oppgaver
  Viser oppgaver du har opprettet og flagget. Alle e-postmeldingene du har flagget i innboksen vil også være oppført.

  Obs!: 

  • Du kan blant annet svare på e-postmeldinger som er flagget i listen over Flaggede elementer og oppgaver. Velg e-postmeldingen og velg en handling på kommandolinjen, eller velg PIL NED ved siden av Svar alle og velg fra listen over alternativer.

  • Outlook.com-kommandolinjen for merket e-post i listen med flaggede elementer og oppgaver

 • Oppgaver
  Vis oppgavene du oppretter ved å foreta et valg.

Du kan opprette nye mapper. Høyreklikk på Mine oppgaver > Opprett ny mappe, og deretter gi navn til den nye mappen. Den nye mappen vises under Oppgave-mappen.

Du kan gi nytt navn til eller slette alle mappene du oppretter. Dette gjør du ved å høyreklikke mappen.

3

Aktivitetsliste

Oppgaver som du har opprettet vises.

Du kan bruke et filter – alle, aktiv, forfalteller fullført – til å bestemme hvordan oppgavene vises i Oppgave-listen. Velg PIL NED ved siden av gjeldende filteralle, aktiv, forfalt eller fullført. Velg et annet filter hvis du vil, og velg deretter Sorter etter og alternativene for Sorteringsrekkefølge.

Velg hvordan du vil filtrere, sortere og bestille oppgaver i oppgavelisten Outlook.com

Hvis oppgaven nærmer seg datoen du satte for fullføring, vil du se et klokkesymbol ved siden av oppgaven. Og hvis du ikke rekker å fullføre en oppgave innen datoen du satte, vil du se at oppgaven markeres som forfalt.

4

Oppgavedetaljer

Under Oppgaver kan du velge en oppgave du har opprettet og vise informasjon om den. Velg Rediger i detaljruten og endre eventuelle oppgavedetaljer hvis du ønsker det. Pass på å Lagre endringene du gjør.

Hvis du velger PIL NED ved siden av Rediger, kan du slette oppgaven, kategorisere den, legge til en perleeller ganske enkelt åpne den i et eget vindu.

Se også

Opprette, endre eller slette en møteinnkallelse eller avtale i Outlook.com

Opprette, vise eller redigere kontakter og kontaktlister i Outlook.com

Bruke oppgaver i Outlook.com

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×