Velge tekstkoding når du åpner og lagrer filer

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Vanligvis kan du dele tekstfiler uten å bekymre underliggende detaljene for hvordan teksten er lagret. Hvis du deler tekstfiler med personer som bruker andre språk, laster ned tekstfiler via Internett eller dele tekstfiler med andre datasystemer, må du imidlertid velge en kodestandard når du åpner eller lagrer en fil.

Når du eller andre åpner en tekstfil i Microsoft Word eller i et annet program, kanskje på en datamaskin som har-programvaren på et språk som er forskjellig fra språket som ble brukt til å opprette filen – kodestandarden fortelle programmet slik representere teksten slik at det kan leses.

Hva du vil gjøre?

Lære om tekstkoding

Velge en kodestandard når du åpner en fil

Velge en kodestandard når du lagrer en fil

Slå opp koding standarder som er tilgjengelig i Word

Lære om tekstkoding

Det som vises som tekst på skjermen er faktisk lagret som numeriske verdier i tekstfilen. Datamaskinen oversetter de numeriske verdiene til synlige tegn. Det gjør dette ved å bruke en kodestandard.

En kodestandard er et nummereringssystem som tilordner hvert teksttegn i et tegn som er satt til en numerisk verdi. Et tegnsett kan inkludere alfabetisk tegn, tall og andre symboler. Det finnes så mange ulike kodestandarder som representerer tegnsett som brukes i forskjellige språk for ulike språk består ofte av ulike sett med tegn.

Ulike tekstkoding standarder for forskjellige språk

Kodestandard som er lagret med en tekstfil inneholder opplysningene datamaskinen trenger for å vise teksten på skjermen. I Kyrillisk (Windows)-koding har for eksempel tegnet Й den numeriske verdien 201. Når du åpner en fil som inneholder dette tegnet på en datamaskin som bruker Kyrillisk (Windows) koding, datamaskinen leser den numeriske verdien 201 og viser Й på skjermen.

Hvis du åpner den samme filen på en datamaskin som bruker en annen koding, datamaskinen du viser tegnet som tilsvarer den numeriske verdien 201 i kodestandard som datamaskinen bruker som standard. Hvis du for eksempel hvis du bruker Vest-Europa (Windows) kodestandard, vises tegnet i den opprinnelige kyrillisk-baserte filen som É i stedet for Й fordi i vestlige europeiske (Windows) koding, verdien 201 tilordnes É.

Unicode: Én kodestandard for mange alfabeter

Hvis du vil unngå problemer med kode og dekode tekstfiler, kan du lagre filer med Unicode-koding. Unicode dekker de fleste tegnsett på tvers av alle språk som brukes ofte mellom PC-brukere i dag.

Fordi Word er basert på Unicode, lagres automatisk filer som Unicode. Du kan åpne og lese Unicode-kodede filer på datamaskinen engelske uavhengig av språket i teksten. Når du bruker engelske systemet til å lagre filer som Unicode, kan ikker filen inneholder tegn som ikke finnes i vestlige europeiske alfabeter, for eksempel gresk, kyrillisk, arabisk eller japanske tegn.

Til toppen av siden

Velge en kodestandard når du åpner en fil

Hvis når du åpner en fil, teksten vises rotete eller som spørsmålstegn eller bokser, kan Word ikke har funnet kodestandard med tekst i filen. Du kan angi kodestandard som du kan bruke til å vise (dekode) teksten.

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Alternativer.

 3. Klikk Avansert.

 4. Rull ned til delen Generelt, og merk deretter av for Bekreft konvertering av filformat ved åpning.

  Obs!: Når dette alternativet er valgt, vises dialogboksen Konverter fil hver gang du åpner en fil i et annet format enn et Word-format (Word-formatene inkluderer .doc, .dot, DOCX, docm, DOTX eller dotm-filer). Hvis du ofte arbeider med slike filer, men sjelden vil velge en kodestandard, må du huske å deaktivere dette alternativet for å forhindre at har denne dialogboksen Åpne unødvendig.

 5. Lukk og åpne filen.

 6. Velg Kodet tekst i dialogboksen Konverter fil.

 7. I dialogboksen Filkonvertering Velg annen koding, og velg deretter kodestandard som du vil bruke fra listen.

  Du kan forhåndsvise teksten i området Forhåndsvisning for å kontrollere om all tekst er lesbar i kodestandard som du valgte.

Hvis nesten all tekst ser det samme (for eksempel alle boksene eller prikker), kan du ikke installert skriften som er nødvendig for å vise tegnene. Hvis skriften du trenger ikke er tilgjengelig, kan du installere flere skrifter.

Hvis du vil installere flere skrifter, gjør du følgende:

 1. Klikk Start-knappen i Microsoft Windows, og klikk deretter Kontrollpanel.

 2. Gjør ett av følgende:

  I Windows 7

  1. Klikk Avinstaller et program i Kontrollpanel.

  2. Klikk oppføringen for Microsoft Office eller Microsoft Word, avhengig av om du installerte Word som en del av Office eller et frittstående program, i listen over programmer, og klikk deretter Endre.

  I Windows Vista

  1. Klikk Avinstaller et program i Kontrollpanel.

  2. Klikk oppføringen for Microsoft Office eller Microsoft Word, avhengig av om du installerte Word som en del av Office eller et frittstående program, i listen over programmer, og klikk deretter Endre.

  I Microsoft Windows XP

  1. Klikk Legg til eller fjern programmer i Kontrollpanel.

  2. Klikk oppføringen for Microsoft Office eller Microsoft Word, avhengig av om du installerte Word som en del av Office eller et frittstående program, i boksen installerte programmer, og klikk deretter Endre.

 3. Under Endre Microsoft Office-installasjonen, klikk Legg til eller fjern funksjoner, og klikk deretter Fortsett.

 4. Utvid Delte funksjoner for Office under Installasjonsalternativer, og utvid deretter Internasjonal støtte.

 5. Velg ønsket Skriftsett du trenger, klikker du pilen ved siden av det merkede området, og velg deretter Kjør fra Min datamaskin.

Tips!: Når du åpner en kodet tekstfil, bruker Word skrifter som er definert i dialogboksen Webalternativer. (Klikk Microsoft Office-knappen for å nå dialogboksen Webalternativer, klikk Alternativer for Word, og klikk deretter Avansert. I Generelt-delen klikker du Webalternativer.) Du kan velge alternativer i kategorien skrifter i dialogboksen Webalternativer for å tilpasse skriften for hver enkelt tegnsett.

Til toppen av siden

Velge en kodestandard når du lagrer en fil

Hvis du ikke velger en kodestandard når du lagrer en fil, kodes filen som Unicode i Word. Du kan vanligvis bruke standard Unicode-koding, siden den støtter de fleste tegn i de fleste språk.

Hvis dokumentet skal åpnes i et program som ikke støtter Unicode, kan du velge en kodestandard som samsvarer med målprogrammet. Unicode kan for eksempel du kan opprette et tradisjonelt kinesisk dokument på engelske systemet. Hvis dokumentet skal åpnes i et tradisjonelt kinesisk-program som ikke støtter Unicode, kan du lagre dokumentet med kinesisk, tradisjonell kinesisk (Big5) koding. Når dokumentet åpnes i programmet tradisjonell kinesisk, vil all tekst vises riktig.

Obs!: Siden Unicode er den mest omfattende standarden, kan det lagre tekst i en annen koding resultere i enkelte tegn som ikke lenger kan vises. Et dokument i Unicode-kodet kan for eksempel inneholde hebraisk eller kyrillisk tekst. Hvis dette dokumentet er lagret med Kyrillisk (Windows) koding, hebraisk tekst kan ikke lenger vises, og hvis dokumentet er lagret med hebraisk (Windows) koding, kan ikke lenger den kyrilliske teksten vises.

Hvis du velger en kodestandard som ikke støtter tegnene du har brukt i filen, markerer Word i rødt tegnene som den ikke kan lagre. Du kan forhåndsvise teksten i kodestandard som du velger før du lagrer filen.

Tekst som er formatert i skriften Symbol eller i feltkoder er fjernet fra filen når du lagrer en fil som kodet tekst.

Velge en kodestandard

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Lagre som.

  Hvis du vil lagre filen i en annen mappe, Finn og åpne mappen.

 3. Skriv inn et nytt navn på filen i Filnavn-boksen.

 4. Velg ren tekst i Filtype-boksen.

 5. Klikk Lagre.

 6. Hvis dialogboksen Kompatibilitetskontroll for Microsoft Office Word vises, klikker du Fortsett.

 7. Velg ønsket alternativ for kodestandard som du vil bruke, i dialogboksen Filkonvertering:

  • Hvis du vil bruke standard kodestandard for systemet, klikker du Windows (standard).

  • Hvis du vil bruke kodestandard for MS-DOS, klikker du MS-DOS.

  • Hvis du vil velge en bestemt kodestandard, velger du annen koding, og velg deretter kodestandard som du vil bruke fra listen. Du kan forhåndsvise teksten i området Forhåndsvisning for å kontrollere om all tekst er lesbar i kodestandard som du valgte.

   Obs!: Du kan endre størrelsen på dialogboksen Filkonvertering slik at du kan forhåndsvise mer av dokumentet.

 8. Hvis du får en melding som sier, "Tekst merket i rødt ikke blir lagret på riktig måte i den valgte koding," kan du prøve å velge en annen kode, eller du kan merke av for Tillat tegnerstatning.

  Når du tillater tegnerstatning, erstatter Word et tegn som ikke kan vises med nærmeste tilsvarende tegn i koding du valgte. For eksempel en ellipse erstattet med tre prikker, og rette anførselstegn erstatter typografiske anførselstegn.

  Hvis du velger for koding har ingen tilsvarende tegn for et tegn som er merket i rødt, lagres tegnet merket i rødt som ut kontekst-tegn, for eksempel et spørsmålstegn.

 9. Hvis dokumentet skal åpnes i et program som ikke bryter tekst fra én linje til neste, kan du inkludere faste linjeskift i dokumentet ved å merke av for Sett inn linjeskift, og deretter angi om du vil at linjeskift skal angis et linjeskift (CR), linjeskift (Linjeskift) eller begge, i boksen Avslutt linjer med.

Til toppen av siden

Slå opp koding standarder som er tilgjengelig i Word

Word gjenkjenner flere tekstkoding standarder, og den støtter koding standardene som leveres med systemprogramvaren på datamaskinen.

Følgende liste over skriving systemer viser tekstkoding standardene (også kalt tegntabeller) knyttet til hver skriving systemet.

Skrivesystem

Koding standarder

Skriften som er brukt

Flerspråklige

Unicode (UCS-2 little-endian og big-endian, UTF-8, UTF-7)

Standardskrift basert på Normal-stilen for din språkversjon av Word

Arabisk

Windows 1256, ASMO 708

Courier New

Kinesisk (forenklet)

GB2312, GBK, EUC-CN, ISO-2022-CN, HZ

SimSun

Kinesisk (tradisjonell)

BIG5, EUC-TW, ISO-2022-TW

MingLiU

Kyrillisk

Windows 1251, KOI8-R, KOI8-RU, ISO8859-5, DOS 866

Courier New

Engelsk, vestlige europeiske eller annet latinsk skript

Windows 1250, 1252-1254, 1257, ISO8859-x

Courier New

Gresk

Windows 1253

Courier New

Hebraisk

Windows 1255

Courier New

Japansk

Shift-JIS, ISO-2022-JP (JIS), EUC-JP

MS Mincho

Koreansk

Wansung, Johab, ISO-2022-KR, EUC-KR

Malgun Gothic

Thai

Windows 874

Tahoma

Vietnamesisk

Windows 1258

Courier New

Indiske: tamilsk

ISCII 57004

Latha

Indiske: Nepali

ISCII 57002 (Devanagari)

Mangal

Indiske: Konkani

ISCII 57002 (Devanagari)

Mangal

Indiske: Hindi

ISCII 57002 (Devanagari)

Mangal

Indiske: Assamesisk

ISCII 57006

Indiske: Bengali

ISCII 57003

Indiske: Gujarati

ISCII 57010

Indiske: Kannada

ISCII 57008

Indiske: Malayalam

ISCII 57009

Indiske: Odia

ISCII 57007

Indiske: Marathi

ISCII 57002 (Devanagari)

Indiske: panjabi

ISCII 57011

Indiske: Sanskrit

ISCII 57002 (Devanagari)

Indiske: Telugu

ISCII 57005

 • Bruk av indiske språk krever systemstøtte og passende OpenType-skrifter.

 • Begrenset støtte er tilgjengelig for Nepali, Assamesisk, Bengali, Gujarati, Malayalam og Odia.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×