Velge riktig datofunksjon

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Access har innebygde funksjoner som du kan bruke i uttrykk for å formatere, opprette, analysere og beregne datoer og klokkeslett. Velg en tabell som tilsvarer det du vil gjøre.

Jeg vil ...

Vise en dato eller et klokkeslett i et bestemt format

Dele en dato eller et klokkeslett i deler

Gjøre om tall og tekst til datoer og klokkeslett

Legge til eller trekke fra datoer

Sette inn dagens dato eller gjeldende klokkeslett

Vise en dato eller et klokkeslett i et bestemt format

Viser datoer i formatet du ønsker. Resultat-kolonnen forutsetter at [Startdato]-feltet inneholder dato/klokkeslett-verdien 11. januar 2012 17:30:15.

Funksjon

Bruk

Eksempel

Resultat

Format*

Generell formatfunksjon som brukes til å lage egendefinerte dato/klokkeslett-formater.

Format([Startdato];”yyyy-mm-dd”)

2012-01-11

FormatDateTime*

Bruker ett av fem innebygde dato/klokkeslett-formater på en verdi.

FormatDatoKlokkeslett([Startdato];vbLongDate)

Onsdag 11. januar 2012

MonthName*

Konverterer et tall til et månedsnavn. Returnerer en feil hvis du ikke bruker et tall i området 1-12.

Månedsnavn(12)

Desember

WeekdayName*

Konverterer et tall til et ukedagsnavn. Returnerer en feil hvis du ikke bruker et tall i området 1-7.

WeekdayName(2)

Mandag

* Ikke tilgjengelig i Access-apper.

Lær mer om hvordan du formaterer datoer i skrivebordsdatabaser og Access-apper.

Til toppen av siden

Dele en dato eller et klokkeslett i deler

Noen ganger trenger du å se bare en del av dato/klokkeslett-verdien, som året eller minuttet. Alle disse funksjonene returnerer heltallsverdier som tilsvarer intervallet du ser etter. Resultat-kolonnen forutsetter at [Startdato] inneholder dato/klokkeslett-verdien 11. januar 2012 17:30:15.

Funksjon

Bruk

Eksempel

Resultat

År

Returnerer årsdelen av dato/klokkeslett-verdien.

Year([Startdato])

2012

Måned

Returnerer månedsdelen av dato/klokkeslett-verdien (1 til 12).

Month([Startdato])

1

Dag

Returnerer dagdelen av dato/klokkeslett-verdien (1 til 31).

Day([Startdato])

11

Ukedag*

Returnerer tallverdien for dagen i uken (1 til 7). Søndag betraktes som standard som første dag i uken, men du kan angi en annen dag som første dag.

Weekday([Startdato])

4

Time*

Returnerer timedelen av dato/klokkeslett-verdien (0 til 23).

Hour([Startdato])

17

Minutt*

Returnerer minuttdelen av dato/klokkeslett-verdien (0 til 59).

Minute([Startdato])

30

Andre*

Returnerer sekunddelen av dato/klokkeslett-verdien (0 til 59).

Second([Startdato])

15

DatePart

En konfigurerbar versjon av funksjonene ovenfor der du kan angi hvilken del av dato/klokkeslett-verdien du vil vise.

DatePart("yyyy";[Startdato])

2012

* Ikke tilgjengelig i Access-apper.

Til toppen av siden

Gjøre om tall og tekst til datoer og klokkeslett

Access lagrer datoer som flyttall med dobbel presisjon. 11. januar 2012 17:30 lagres for eksempel som 40919,72917. Heltallsdelen til venstre for desimaltegnet representerer datoen. Desimaldelen til høyre for desimaltegnet representerer klokkeslettet. Disse funksjonene hjelper deg å opprette dette flyttallet fra andre verdier, som heltall eller tekst.

Funksjon

Bruk

Eksempel

Resultat (hvordan Access lagrer det)

DateSerial

Obs!:  I en Access-app bruker du funksjonen DatoFraDeler eller DatoMedKlokkeslettFraDeler.

Lager en datoverdi fra heltall du oppgir for år, måned og dag.

DateSerial(2012;1;11)

40919,0

CDate*

Konverterer tekst til en dato/klokkeslett-verdi. Håndterer både datodelen og klokkeslettdelen av tallet.

Tips!: Bruk BoolskIsDate-funksjonen til å avgjøre om en tekststreng kan konverteres til en dato/klokkeslett-verdi. IsDate("1/11/2012") returnerer for eksempel True.

CDate("11.01.2012 17:30")

40919,72917

DateValue*

Konverterer tekst til en dato/klokkeslett-verdi, men konverterer ikke klokkeslettdelen.

DateValue("11.01.2012 17:30")

40919,0

Tidsverdi*

Konverterer tekst til en dato/klokkeslett-verdi, men konverterer ikke datoinformasjon.

TimeValue("11.01.2012 17:30")

0,72917

TimeSerial

Obs!:  I en Access-app bruker du funksjonen KlokkeslettFraDeler eller DatoMedKlokkeslettFraDeler.

Lager en klokkeslettverdi fra heltall du oppgir for time, minutt og sekund.

TimeSerial(17;30;15)

0,72934

* Ikke tilgjengelig i Access-apper.

Til toppen av siden

Legge til eller trekke fra datoer

Med disse funksjonene kan du legge til eller trekke fra datointervaller og beregne forskjellen mellom to dato/klokkeslett-verdier.

Funksjon

Bruk

Eksempel

Resultat

DateAdd

Legger til et bestemt intervall (som to måneder eller tre timer) til en dato/klokkeslett-verdi. Hvis du vil trekke fra, bruker du et negativt tall som det andre argumentet.

DateAdd("m"; 1; "11.01.2012")

11.02.2012

DateDiff

Bestemmer tidsintervallet (som dager eller minutter) mellom to dato/klokkeslett-verdier.

Obs!:  Husk at du også kan trekke en datoverdi fra en annen for å få antall dager mellom dem, for eksempel #15.02.2012# - #01.02.2012# = 14.

DateDiff("d";"11.01.2012";"15.04.2012")

95

Se hvordan du beregner antall dager mellom to datoer.

Til toppen av siden

Sette inn dagens dato eller gjeldende klokkeslett

Bruk disse funksjonene til å bestemme gjeldende dato eller klokkeslett. Resultat-kolonnen forutsetter et gjeldende dato/klokkeslett for systemet er 11. januar 2012 17:30:15.

Funksjon

Bruk

Eksempel

Resultat

Returnerer gjeldende systemdato og -klokkeslett.

Now()

11.01.2012 17:30:15

Dato

Obs!:  I en Access-app bruker du Idag-funksjonen.

Returnerer gjeldende systemdato.

Date()

11.01.2012

Tid*

Returnerer gjeldende systemklokkeslett

Time()

17:30:15

Tidtaker*

Returnerer antall sekunder som er gått siden midnatt.

Timer()

63015

* Ikke tilgjengelig i Access-apper.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×