Velg alternativer for grammatikk og skrivestil i Office 2016

Velg alternativer for grammatikk og skrivestil i Office 2016

Denne artikkelen forklarer alternativene for grammatikk og skrivestil, som du kan velge i dialogboksen Grammatikkinnstillinger for Microsoft Word og Microsoft Outlook.

Obs!: 19. juli 2016: Når du åpner Fil > Alternativer > Korrektur > for å rette stavemåte og grammatikk i Word, mangler > Skrivestil-menyalternativet i Word 2016, i Grammatikk og stil. Vi er klar over dette problemet, og vi har planer om å løse det i en kommende oppdatering. Så fort oppdateringen er tilgjengelig, publiserer vi informasjon om hvordan du kan få den her.

Obs!: Hvis du velger alternativer for tekst som er skrevet på et annet språk enn din språkversjon av Word og Outlook, kan alternativene variere.

Alternativer for grammatikk og skrivestil varierer avhengig av Office 2016-installasjonen. De fleste alternativer er bare tilgjengelige for Office 2016 Klikk og bruk-installasjoner. MSI-baserte installasjoner har færre alternativer.

 1. Åpne et Office 2016-program.

 2. I Fil-menyen velger du Konto.

 3. Hvis du har en Office 2016 Klikk og bruk-installasjon, finner du knappen Oppdateringsalternativer.

  MSI-baserte installasjoner har ikke knappen Oppdateringsalternativer. Du ser bare knappen Om <programnavn>.

  Klikk og bruk-installasjoner har knappen Oppdateringsalternativer på kontosiden. MSI-baserte installasjoner har ikke denne knappen.

Vise dialogboksen Grammatikkinnstillinger

Outlook

 1. Opprett eller åpne et element.

 2. Klikk Fil-fanen, og klikk deretter Alternativer.

 3. Klikk E-post, og klikk deretter Alternativer for redigeringsprogram.

 4. Klikk Korrektur.

 5. Klikk Innstillinger under Ved stavekontroll i Outlook.

Word

 1. Klikk Fil-fanen, og klikk deretter Alternativer.

 2. Klikk Korrektur.

 3. Klikk Innstillinger under Ved stave- og grammatikkontroll i Word.

Velg hvordan tegnsettingsfeil skal påpekes

Mellomrom

Dette alternativet dekker områder som:

 • Manglende mellomrom foran skilletegn    Når mellomrom foran skilletegn er forventet, men det ikke er lagt til, foreslår denne regelen å legge til et mellomrom. Eksempel: Du kan lese om dette nedenfor(i tredje avsnitt) vil rettes til Du kan lese om dette nedenfor (i tredje avsnitt). Skilletegnsettet for dette alternativet varierer avhengig av språket.

 • Uventet mellomrom før skilletegn    Når mellomrom foran et skilletegn ikke er forventet, men et mellomrom er lagt til, foreslår denne regelen at du fjerner det. Eksempel: Han skulle lage kaffe , men hadde ikke melk vil rettes til Han skulle lage kaffe, men hadde ikke melk. Skilletegnsettet for dette alternativet varierer avhengig av språket.

 • Uventet mellomrom før og manglende mellomrom etter skilletegn    Når det er et uventet mellomrom før skilletegn og manglende mellomrom etter, foreslår denne regelen å fjerne det uventede mellomrommet, og sette inn mellomrommet som mangler. Eksempel: Han skulle lage kaffe ,men hadde ikke melk vil rettes til Han skulle lage kaffe, men hadde ikke melk.

 • Manglende mellomrom etter skilletegn    Når mellomrom etter skilletegn er forventet, men det ikke er lagt til, foreslår denne regelen å legge til mellomrom. Eksempel: Hvis du er våken hele natten,er du trøtt neste dag vil rettes til Hvis du er våken hele natten, er du trøtt neste dag. Skilletegnsettet for dette alternativet varierer avhengig av språket.

 • Uventet mellomrom etter skilletegn    Når mellomrom etter skilletegn ikke er forventet, men et mellomrom er lagt til, foreslår denne regelen at du fjerner det. Eksempel: Vi ( du og jeg) vil rettes til Vi (du og jeg). Skilletegnsettet for dette alternativet varierer avhengig av språket.

 • Uventet mellomrom mellom ord    Denne regelen oppdager doble mellomrom mellom ord i setninger, eller mellom skilletegn og ord i setninger.

Skilletegn

Dette alternativer dekker følgende feil:

 • Flere skilletegn på rad    Regelen oppdager to eller flere skilletegn på rad, enten de er like eller forskjellige. Eksempel: Han skulle lage kaffe,, men hadde ikke melk vil rettes til Han skulle lage kaffe, men hadde ikke melk. Skilletegnsettet for dette alternativet varierer avhengig av språket.

Forbedre stavekontrollresultatene med kontekstavhengig stavekontroll

Har du gjort en feil som ligner på dette: Det er sant i følge boken. I Outlook, PowerPoint og Word kan du velge avmerkingsboksen Ord som ofte forveksles for å få hjelp til å finne og rette opp slike feil. Kontekstavhengig stavekontroll markerer og retter opp i feil når et ord med korrekt staving brukes på feil måte i en bestemt sammenheng. Dette oppstår vanligvis med ord som ligner på hverandre fonetisk, har en bokstavs forskjell eller er en følge av ekstra eller manglende mellomrom. F.eks. Jeg reiste til Paris å London. «å» merkes (med en blå ujevn linje) og «og» foreslås. Disse feilene oppdages ikke av stavekontrollen siden det gjelder ord som er stavet korrekt. Kontekstavhengig stavekontroll er aktivert som standard i Office 2013, og er ikke inkludert som et alternativ i grammatikkinnstillingene, men i Korrekturalternativer som Ord som ofte forveksles.

Kontekstavhengig stavekontroll aktiveres automatisk når brukeren velger følgende avmerkingsbokser i Korrekturalternativer i Office Word:

Ved stave- og grammatikkontroll i Word

Eksempel på stave- og grammatikkontroll i Word.

 • Etter installasjonen av Microsoft Office, er avmerkingsboksen Ord som ofte forveksles ikke valgt som standard hvis systemet ditt har mindre enn 1 gigabyte (GB) RAM.

 • Hvis du aktiverer Ord som ofte forveksles på et system med lite minne, kan det føre til ytelsesproblemer. Hvis du legger merke til denne typen problem etter aktiveringen av alternativet, kan du deaktivere Ord som ofte forveksles for å løse problemet.

Eksempler for norsk bokmål:   

 • Det er riktig i følge boken -> ifølge

 • Boken erlagt på bordet -> er lagt

 • en 20 åring passer best -> 20-åring

Velg hvilke grammatikkfeil som skal oppdages

Bruk av «å» og «og»: Fire grammatikkregler

 • Feilaktig bruk av «og» i stedet for «å»   Foran infinitiv (f.eks. «være», «slappe», «fungere») skal man bruke infinitivsmerket «å» og ikke konjunksjonen «og». Konjunksjonen «og» brukes for å binde sammen to like ledd (f.eks. «sitter og snakker»). Eksempel: Hun prøver og slappe av i ferien. vil rettes til Hun prøver å slappe av i ferien.

 • Manglende «å» foran infinitiv   Infinitiv (f.eks. «være», «lese», «danse») må som regel ha infinitivsmerket «å» foran seg. Infinitiv uten infinitivsmerke er korrekt etter modale hjelpeverb (f.eks. «Hun vil danse.») og visse sanseverb (f.eks. «Han så dem danse.»). Eksempel: Hun liker lese romaner. vil rettes til Hun liker å lese romaner.

 • Feilaktig bruk av «å» i stedet for «og»   Man skal bruke konjunksjonen «og» når man binder sammen to like ledd. Infinitivsmerket «å» brukes bare foran infinitiv (f.eks. «Hun liker å lese»). Eksempel: De sitter å snakker om noe. vil rettes til De sitter og snakker om noe.

 • Feil verbform etter «å»   Infinitivsmerket «å» skal etterfølges av et verb i infinitiv (f.eks. «være», «tenke», «hoppe»). Eksempel: Bruk god tid på å tenkte igjennom dette. vil rettes til Bruk god tid på å tenke igjennom dette.

Kjønn, tall og bestemthet i substantivfraser: Tre grammatikkregler

 • Adjektivets og substantivets bestemthetsform   Artikkelen eller pronomenet som står foran et adjektiv eller et substantiv, bestemmer om adjektivet og substantivet skal brukes i bestemt eller ubestemt form. Eksempel: Det er et supplement til et eksisterende lokalnettet. vil rettes til Det er et supplement til et eksisterende lokalnett.

 • Samsvar i kjønn i substantivfraser   Adjektiv, artikler og pronomener må ha samme kjønn som det substantivet de står til. Eksempel: Skriv inn en ny navn! vil rettes til Skriv inn ett nytt navn!

 • Samsvar i tall i substantivfraser   Artikler, pronomener, adjektiv og substantiv som står sammen, må bøyes i samme tall. Eksempel: Vi har et problemer. vil rettes til Vi har et problem / problemer.

Pronomenets form etter preposisjon

Pronomenets form etter preposisjon   De personlige pronomenene «jeg», «du», «han», «hun», «vi» og «de» bøyes som regel i formene «meg», «deg», «ham», «henne», «oss» og «dem» når de står etter en preposisjon som «i», «på», «hos», «med» osv. Eksempel: Det var hyggelig å hilse på du. vil rettes til Det var hyggelig å hilse på deg.

Gjenopprett de opprinnelige regelinnstillingene

Hvis du vil gjenopprette innstillingene til standardinnstillingene, klikker du Tilbakestill alle i dialogboksen Grammatikkinnstillinger.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×