Velg Alternativer for Autokorrektur for stor forbokstav, stavekontroll og symboler

Velg Alternativer for Autokorrektur for stor forbokstav, stavekontroll og symboler

Du kan bruke autokorrekturfunksjonen til å korrigere skrivefeil og feilstavede ord, i tillegg til å sette inn symboler og andre tekstdeler. Autokorrektur konfigureres som standard med en liste over vanlige feilstavinger og symboler, men du kan endre denne listen.

Obs!: Tekst i hyperkoblinger blir ikke automatisk rettet opp.

Alle oppgavene som er beskrevet i denne artikkelen, utføres på Autokorrektur-fanen.

Dialogboksen Autokorrektur

Først må du åpne Autokorrektur-fanen ved å følge instruksjonene for Office-programmet, deretter trykker du på oppgaven du ønsker under.

Åpne Autokorrektur-fanen i Office-programmet

Alle programmer unntatt Outlook:

 • Klikk Fil > Alternativer > Korrektur > Alternativer for Autokorrektur.

  Få tilgang til Autokorrektur-dialogboksen

Outlook:

 • Klikk Fil > Alternativer > E-post >Redigeringsalternativer > Korrektur > Alternativer for Autokorrektur.

  Få tilgang til Autokorrektur-dialogboksen

Word, Excel, Access og PowerPoint:

 • Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen > [Program] Alternativer > Korrektur > Alternativer for Autokorrektur.

  Få tilgang til Autokorrektur-dialogboksen

Outlook:

 • Åpne et e-postelement, og klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen > Redigeringsalternativer > Korrektur > Alternativer for Autokorrektur.

  Få tilgang til Autokorrektur-dialogboksen

OneNote, Project, Publisher og Visio:

 • Klikk Alternativer for AutokorrekturVerktøy-menyen.

  Få tilgang til Autokorrektur-dialogboksen

Klikk på overskriftene nedenfor for mer informasjon

Du kan aktivere eller deaktivere ulike alternativer for å korrigere automatisk stor forbokstav på Autokorrektur-fanen.

Merk av eller fjern en av følgende alternativer på Autokorrektur-fanen:

 • Korriger to innledende store bokstaver

 • Bruk stor forbokstav etter punktum

 • Stor forbokstav i tabellceller (Ikke i Excel eller OneNote)

 • Stor forbokstav i engelske navn på dager

 • Rett opp feil bruk av CAPS LOCK

Du kan angi unntak for noen av reglene for stor forbokstav. Unntakene du angir, blir brukt på alle Office-programmer som støtter Autokorrektur-funksjonen, noe som betyr at endringer du gjør i denne listen i ett program, også har innvirkning på de andre programmene.

Klikk UnntakAutokorrektur-fanen, og gjør deretter ett av følgende:

 • Hvis du har valgt avmerkingsboksen Korriger to innledende store bokstaver, og du vil hindre at et bestemt ord som inneholder blanding av store og små bokstaver (for eksempel «Ideer») skal bli rettet av autokorrektur, klikker du Initial CAPS-fanen.

  Hvis du vil legge til et ord i unntakslisten, skriver du inn ordet i boksen og klikker deretter Legg til. Hvis du vil slette et ord, merker du ordet og klikker Slett.

 • Hvis du har valgt avmerkingsboksen Bruk stor bokstav etter punktum, og du vil hindre stor forbokstav i ord som følger visse forkortelser (for eksempel «avt.»), velger du Første bokstav-fanen.

  Hvis du vil legge til et ord i unntakslisten, skriver du inn ordet i boksen og klikker deretter Legg til. Hvis du vil slette et ord, merker du ordet og klikker Slett.

Obs!: I noen Office-programmer kan du også merke av for eller fjerne merket for Legg til ord i listen automatisk. Dette alternativet trer i kraft når du redigerer en fil eller et element. Når Autokorrektur gjør en endring du ikke vil ha, kan du angre den ved å trykke CTRL+Z. Hvis det er merket av for Legg til ord i listen automatisk, blir de uønskede korrigeringene du angrer, lagt til i unntakslisten.

Du kan bruke Autokorrektur-funksjonen til å gjøre følgende:

 • Finne og korrigere skrivefeil og feilstavede ord automatisk Hvis du for eksempel skriver dte og et mellomrom, erstattes det med det. Hvis du skriver inn alterantiv og et mellomrom, erstattes det med alternativ.

 • Raskt sette inn symboler  Skriv for eksempel (c) for å sette inn ©. Hvis listen med innebygde autokorrekturoppføringer ikke inneholder symbolene du vil bruke, kan du legge til oppføringer.

 • Raskt sette inn en lang tekst  Hvis du for eksempel gjentatte ganger må skrive et uttrykk som investeringsavkastning, kan du konfigurere programmet slik at dette uttrykket automatisk settes inn når du skriver iak.

Alle disse bruksområdene for Autokorrektur-funksjonen støttes av to parallelle ordlister. Det første ordet er ordet du skriver inn, og det andre ordet eller uttrykket er det som brukes til å erstatte det første ordet.

autokorrekturliste

Autokorrekturlisten fungerer på tvers av programmene i Microsoft Office som støtter denne funksjonen, noe som betyr at når du legger til eller sletter et ord fra listen i ett Microsoft Office-program, har det også innvirkning på de andre Office-programmene.

Du kan legge til flere oppføringer som peker til samme «Med»-tekst. «Administartor», «adminsartor» og «administror» kan for eksempel erstattes med «administrator». Bare legg til en egen oppføring for hver av disse endringene.

Viktig!: Hvis det ser ut til at Autokorrektur ikke fungerer i det hele tatt, kan du kontrollere at det er merket av i avmerkingsboksen for Fortløpende endringer i Autokorrektur-fanen.

Legge til, endre eller slette en oppføring i autokorrekturlisten

Følg fremgangsmåten nedenfor for å legge til en oppføring:

 1. Gå til Autokorrektur-fanen.

 2. Skriv inn et ord eller uttrykk du ofte skriver feil, i Erstatt-boksen, for eksempel installasjon.

 3. Skriv inn ordet slik det skal skrives, i Med-boksen, i dette tilfellet installasjon.

 4. Klikk Legg til.

Hvis du vil endre erstatningsteksten for en oppføring, merker du den i listen over oppføringer og skriver inn en ny oppføring i Med-boksen.

Hvis du vil slette en oppføring, merker du den i listen og klikker på Slett.

Tips!: Hvis du vil bruke Autokorrektur til å sette inn et symbol, følger du fremgangsmåten her: Sette inn et symbol ved hjelp av Autokorrektur

Hvis du vil hindre alle automatiske endringer og erstatninger som er gjort med Autokorrektur, kan du åpne Autokorrektur-fanen og deretter:

 • Fjern merkene øverst i fanen for å deaktivere automatisk stor forbokstav for alle.

 • Fjern merkene i Erstatt tekst mens du skriver-boksen for å deaktivere alle automatiske teksterstatninger.

Når du installerer Microsoft Office, konfigureres autokorrektur som standard til å prøve å sammenligne og korrigere et feilstavet ord med et ord fra hovedordlisten for stavekontrollen. Siden denne innstillingen også kan deaktiveres, kan det være lurt å sjekke at den er aktiv. Det kan du gjøre på følgende måte.

 1. Velg Bruk automatisk forslag fra stavekontrollenAutokorrektur-fanen hvis det ikke allerede er valgt.

 2. Hvis du har gjort en endring, klikker du OK for å aktivere den.

Se også

Kontrollere stavemåte og grammatikk på et annet språk

Legge til eller redigere ord i en ordliste for stavekontroll

Konfigurere eller deaktivere automatisk tekstformatering (autoformat)

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×