Veiledning til hurtigmenyer i Power Query-

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Obs!: Power Query kalles Hent og transformer i Excel 2016. Informasjonen her gjelder for begge. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hent og transformer i Excel 2016.

Kontekstmenyer er spesifikke for et element, for eksempel en tabellcelle, i redigeringsruten. En kontekstmeny definerer handlinger som skal utføres på de valgte elementene.

I denne artikkelen

Kontekstmeny for celle

Tall eller dato/Klokkeslettype

Erstatt tall eller dato/klokkeslett-verdier

Teksttype

Erstatt tekstverdier

Logisk type

Erstatt logiske verdier

Tabell-eller koblingstype

Kontekstmeny for kolonne

Enkelt kolonnemerkingen

Endre type med kultur

Valg av flere kolonner

Kontekstmeny for tabell

Kontekstmeny for spørringstrinn

Søk på Internett

Kontekstmeny for celle

Hvis du vil bruke en handling på en celle, kan du høyreklikke en celle. Hver celletype har en kontekstmeny.

Tall- eller dato/klokkeslettype

Handling

Beskrivelse

Tallfiltre

Filtrerer en tabell basert på en operator:

 • Er lik

 • Er ikke lik

 • Større enn

 • Større enn eller lik

 • Mindre enn

 • Mindre enn eller lik

Erstatte verdier

Erstatt én verdi med en annen verdi i de merkede kolonnene. Hvis du vil erstatte tall eller dato/klokkeslett-verdier, kan du se Erstatt tall eller dato/klokkeslett-verdier.

Drill ned

Naviger til innholdet i cellen. Dette legger til et nytt trinn i den gjeldende spørringen for å utføre navigering. Dette kan angres ved å fjerne trinnet i Trinn-ruten.

Legg til som ny spørring

Opprett en ny spørring med innholdet i denne cellen som spørringsverdiene. Navnet på den nye spørringen er det samme som kolonneoverskriften for den merkede cellen.

Erstatt verdier for tall eller dato/klokkeslett

 1. Høyreklikk en celle med tall eller dato/klokkeslett.

 2. Klikk Erstatt verdier.

 3. I Erstatt verdier-dialogboksen-angir du Verdi du vil søke etter og Erstatt med.

 4. Klikk OK.

Til toppen av siden

Teksttype

Handling

Beskrivelse

Tekstfiltre

Filtrerer en tabell basert på en operator:

 • Er lik

 • Er ikke lik

 • Begynner med

 • Slutter med

 • Inneholder

 • Inneholder ikke

Erstatte verdier

Erstatt én verdi med en annen verdi i de merkede kolonnene. Hvis du vil erstatte tekstverdier, kan du se Erstatt tekstverdier.

Drill ned

Naviger til innholdet i cellen. Dette legger til et nytt trinn i den gjeldende spørringen for å utføre navigering. Dette kan angres ved å fjerne trinnet i Trinn-ruten.

Legg til som ny spørring

Opprett en ny spørring med innholdet i denne cellen som spørringsverdiene. Navnet på den nye spørringen er det samme som kolonneoverskriften for den merkede cellen.

Erstatt tekstverdier

 1. Høyreklikk en tekstcelle.

 2. Klikk Erstatt verdier.

 3. I Erstatt verdier-dialogboksen-angir du Verdi du vil søke etter og Erstatt med.

 4. Klikk alternativet Samsvar med hele celleinnholdet for å erstatte celler fra hele innholdet, ellers vil alternativet Erstatt verdier erstatte det som samsvarer med Verdi du vil søke etter.

 5. Klikk OK.

Til toppen av siden

Logisk type

Handling

Beskrivelse

Erstatte verdier

Erstatte en verdi med en annen verdi i de valgte kolonnene. Se Erstatte logiske verdier for informasjon om hvordan du erstatter logiske verdier.

Drill ned

Naviger til innholdet i cellen. Dette legger til et nytt trinn i den gjeldende spørringen for å utføre navigering. Dette kan angres ved å fjerne trinnet i Trinn-ruten.

Legg til som ny spørring

Opprett en ny spørring med innholdet i denne cellen som spørringsverdiene. Navnet på den nye spørringen er det samme som kolonneoverskriften for den merkede cellen.

Erstatt logiske verdier

 1. Høyreklikk en logisk celle.

 2. Klikk Erstatt verdier.

 3. I Erstatt verdier-dialogboksen-angir du Verdi du vil søke etter og Erstatt med.

 4. Klikk OK.

Til toppen av siden

Tabell- eller koblingstype

Handling

Beskrivelse

Drill ned

Naviger til innholdet i cellen. Dette legger til et nytt trinn i den gjeldende spørringen for å utføre navigering. Dette kan angres ved å fjerne trinnet i Trinn-ruten.

Legg til som ny spørring

Opprett en ny spørring med innholdet i denne cellen som spørringsverdiene. Navnet på den nye spørringen er det samme som kolonneoverskriften for den merkede cellen.

Kontekstmeny for kolonne

Høyreklikk de valgte kolonneoverskriftene for å bruke en handling på alle cellene i denne kolonnen. Hver kolonnetype har en kontekstmeny.

Valg av én enkelt kolonne

Handling

Gjelder for følgende type

Beskrivelse

Fjern

Alle typer

Fjern den valgte kolonnen fra visningen og videre bruk.

Fjern andre kolonner

Alle typer

Fjerner alle kolonner som ikke er valgt fra visningen og videre bruk.

Bruk første rad som overskrifter

Alle typer

Navnet på tabelloverskriften erstattes av celleverdien i den første raden i tabellen.

Dupliser kolonne

Alle typer

Oppretter en kopi av den valgte kolonnen på høyre side av tabellen. Navnet på den nye kolonnen er kopi av < kolonnenavn >.

Del kolonne

(Tilgjengelig i Redigeringsprogram for spørring r InfoPat)

Teksttype

En kolonne med tekst kan deles inn i flere kolonner på to måter:

 • Etter skilletegn

 • Etter antall tegn

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du deler en tekstkolonne, kan du se Del en kolonne med tekst.

Fjern duplikater

(Tilgjengelig i Redigeringsprogram for spørring r InfoPat )

Tekst, tall, dato/klokkeslett

Logiske typer

Fjerne alle radene fra tabellen der verdiene i de valgte kolonnene duplikatverdier tidligere. Rad med den første forekomsten av et sett med verdien blir ikke fjernet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du fjerner duplikater, kan du se fjerne duplikater.

Erstatte verdier

(Tilgjengelig i Redigeringsprogram for spørring r InfoPat )

Tekst, tall, dato/klokkeslett

Logiske typer

Erstatte et element i kolonnen med en annen verdi. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du erstatte verdier, kan du se Kontekstmeny for celle.

Endre type

(Tilgjengelig i Redigeringsprogram for spørring r InfoPat )

Tekst, tall, dato/klokkeslett

Logiske typer

Deaktivert for tabell-, koblings- og oppføringstyper

Endre den valgte kolonnetypen til en ny type:

 • Logisk

 • Tall

 • Dato

 • Dato/klokkeslett

 • Dato/klokkeslett/tidssone

 • Klokkeslett

 • Varighet

 • Binær

 • Tekst

 • Type med kultur. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du endrer en type med kulturen origin, kan du se Endre type med kultur.

Transformer

Typer med tekst og dato/klokkeslett

Deaktivert for alle andre typer

Endre hvordan verdiene i kolonnen gjengis for en tekstverdi:

 • med små bokstaver

 • STORE BOKSTAVER

 • Bruk stor forbokstav i alle ord

 • Trim

 • Fjern

 • JSON

 • XML

Endre hvordan verdiene i kolonnen gjengis for en verdi for dato/klokkeslett:

 • Dato

 • Klokkeslett

 • Dag

 • Måned

 • År

 • Dag i uke

Sett inn kolonne

Alle typer

Setter inn en ny kolonne etter den siste kolonnen i tabellen. Verdiene i den nye kolonnen bestemmes av kolonnetypen du velger å sette inn:

 • Egendefinert (du definerer formelen som beregner de nye verdiene)

 • Indeks

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du setter inn en kolonne, kan du se Sett inn en egendefinert kolonne i en tabell.

Grupper etter

(Tilgjengelig jeg n Redigeringsprogram for spørring r InfoPat )

Tekst, tall, dato/klokkeslett

Logiske typer

Summerer data etter radverdier. Hvis for eksempel en tabell har kolonnene Område, By og Populasjon, kan du:

 • Grupper etter område og tell antall byer i hvert område eller summer populasjonen i byene for å få populasjonen i hvert område

 • Grupper etter by og tell forekomstene av bynavn.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du grupperer rader, kan du se Grupper rader i en tabell.

Opphev pivotering for kolonner

(Tilgjengelig jeg n Redigeringsprogram for spørring r InfoPat )

Alle typer

Transformerer valgte kolonner til et attributt/verdi-par. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du opphever pivotering for kolonner, kan du se Opphev pivotering for kolonner.

Flytte

Alle typer

Flytter den valgte kolonnen til et annet sted i tabellen. Flytte den valgte kolonnen:

 • Til venstre

 • Til høyre

 • Til begynnelsen

 • Til slutten

Du kan også klikke og dra og slippe kolonner til venstre eller høyre for den valgte kolonnen.

Gi nytt navn

Alle typer

Gi nytt navn til den valgte kolonnen.

Drill ned

Alle typer

Naviger til innholdet i kolonnen. Dette legger til et nytt trinn i den gjeldende spørringen for å utføre navigering. Dette kan angres ved å fjerne trinnet i Trinn-ruten.

Legg til en ny spørring

Alle typer

Opprett en ny spørring med innholdet i denne kolonnen som spørringsverdiene. Dette gjøres ved å referere til den opprinnelige spørringen i den nye. Navnet på den nye spørringen er det samme som kolonneoverskriften for den merkede kolonnen.

Endre type med kultur

 1. Høyreklikk en merket kolonne.

 2. Klikk Endre Type > Type med kultur.

 3. I dialogboksen Endre type med kultur velger du en datatype for å endre og velge kulturen.

 4. Klikk OK.

Til toppen av siden

Valg av flere kolonner

Velg (Ctrl+klikk eller Skift+klikk) to eller flere kolonner, og høyreklikk en av de merkede kolonnene for å bruke en handling fra kontekstmenyen for flere kolonner på de valgte kolonnene.

Obs!:  Enkelte elementer på kontekstmenyen vil være deaktiverte for visse flerkolonnevalg.

Handling

Beskrivelse

Fjern kolonner

(Tilgjengelig jeg n Redigeringsprogram for spørring r InfoPat )

Fjern de valgte kolonnene fra visningen og videre bruk.

Fjern andre kolonner

(Tilgjengelig jeg n Redigeringsprogram for spørring r InfoPat)

Fjerner alle kolonner som ikke er valgt fra visningen og videre bruk.

Fjern duplikater

Fjerne alle radene fra tabellen der verdiene i de valgte kolonnene duplikatverdier tidligere. Rad med den første forekomsten av et sett med verdien blir ikke fjernet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du fjerner duplikater, kan du se fjerne duplikater.

Erstatt verdier

Erstatte et element i kolonnen med en annen verdi. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du erstatte verdier, kan du se Kontekstmeny for celle.

Endre type

Endre den valgte kolonnetypen til en ny type:

 • Logisk

 • Tall

 • Dato

 • Dato/klokkeslett

 • Dato/klokkeslett/tidssone

 • Klokkeslett

 • Varighet

 • Binær

 • Tekst

 • Type med kultur. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du endrer en type med kulturen origin, kan du se Endre type med kultur.

Transformer

(Tilgjengelig jeg n Redigeringsprogram for spørring r InfoPat)

Endre hvordan verdiene i kolonnen gjengis for en tekstverdi:

 • med små bokstaver

 • STORE BOKSTAVER

 • Bruk stor forbokstav i alle ord

 • Trim

 • Fjern

 • JSON

 • XML

Endre hvordan verdiene i kolonnen gjengis for en verdi for dato/klokkeslett:

 • Dato

 • Klokkeslett

 • Dag

 • Måned

 • År

 • Dag i uke

Slå sammen kolonner

Grupper etter

(Tilgjengelig jeg n Redigeringsprogram for spørring r InfoPat)

Summerer data etter radverdier. Hvis for eksempel en tabell har kolonnene Område, By og Populasjon, kan du:

 • Grupper etter område og tell antall byer i hvert område eller summer populasjonen i byene for å få populasjonen i hvert område

 • Grupper etter by og tell forekomstene av bynavn.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du grupperer rader, kan du se Grupper rader i en tabell.

Opphev pivotering for kolonner

(Tilgjengelig jeg n Redigeringsprogram for spørring r InfoPat)

Transformerer valgte kolonner til attributt / verdi-par. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du Opphev pivotering, kan du se Opphev pivotering.

Flytte

Flytter den valgte kolonnen til et annet sted i tabellen. Flytte den valgte kolonnen:

 • Til venstre

 • Til høyre

 • Til begynnelsen

 • Til slutten

Du kan også klikke og dra og slippe kolonner til venstre eller høyre for den valgte kolonnen.

Til toppen av siden

Kontekstmeny for tabell

Kontekstmenyen for tabellen, representert av tabellikonet ( Tabellikon ), utfører handlinger på hele tabellen.

Handling

Beskrivelse

Bruk første rad som overskrifter

(Tilgjengelig jeg n Redigeringsprogram for spørring r InfoPat)

Hever verdiene i den første raden i en tabell til kolonneoverskrifter.

Fjern duplikater

(Tilgjengelig jeg n Redigeringsprogram for spørring r InfoPat)

Fjerner alle rader fra en Power Query-tabell der verdiene i de valgte kolonnene er et duplikat av tidligere verdier. Raden med den første forekomsten av et verdisett fjernes ikke.

Fjern feil

(Tilgjengelig jeg n Redigeringsprogram for spørring r InfoPat)

Fjerner rader som inneholder feil i gjeldende valgte kolonner.

Sett inn kolonne

(Tilgjengelig jeg n Redigeringsprogram for spørring r InfoPat)

Setter inn en ny kolonne etter den siste kolonnen i tabellen. Verdiene i den nye kolonnen bestemmes av kolonnetypen du velger å sette inn:

 • Egendefinert (du definerer formelen som beregner de nye verdiene)

 • Indeks

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du setter inn en kolonne, kan du se Sett inn en egendefinert kolonne i en tabell.

Beholde de øverste radene

(Tilgjengelig jeg n Redigeringsprogram for spørring r InfoPat)

Angi de øverste antall radene som skal beholdes i tabellen.

Beholde de 100 øverste radene

Behold de 100 øverste radene i tabellen.

Behold radområde

(Tilgjengelig jeg n Redigeringsprogram for spørring r InfoPat)

Angi Første rad og Antall rader for et radområde som skal beholdes i tabellen.

Fjerne de øverste radene

(Tilgjengelig jeg n Redigeringsprogram for spørring r InfoPat)

Fjern de øverste n radene fra tabellen.

Fjern annenhver rad

(Tilgjengelig jeg n Redigeringsprogram for spørring r InfoPat)

Fjern annenhver rad fra tabellen, med start på Første rad som skal fjernes og begrenset av Antall rader som skal fjernes og Antall rader som skal beholdes.

Slå sammen

(Tilgjengelig jeg n Redigeringsprogram for spørring r InfoPat)

Opprette en ny spørring fra to eksisterende spørringer i rutenettet Forhåndsvisning. Én spørringsresultatet inneholder alle kolonner i en primærtabell med én spalte fungere som en enkelt kolonne som inneholder en navigasjonskobling mot en relatert tabell. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du slå sammen spørringer, kan du se Slå sammen spørringer.

Tilføy

(Tilgjengelig jeg n Redigeringsprogram for spørring r InfoPat)

Opprette en ny spørring som inneholder alle rader fra en spørring etterfulgt av alle rader fra en annen spørring i rutenettet Forhåndsvisning. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tilføyingsspørringer, kan du se tilføyingsspørringer.

Til toppen av siden

Kontekstmeny for spørringstrinn

Høyreklikk et spørringstrinn for å endre et spørringstrinn og endre plasseringen av et spørringstrinn.

Handling

Beskrivelse

Rediger innstillinger

Rediger verdiene i funksjonen som definerer det valgte trinnet.

Gi nytt navn

Gi dette trinnet et nytt navn. Dette er nyttig hvis du vil at trinnene skal ha meningsfulle navn eller for å skille flere forekomster av den samme operasjonen, for eksempel innsetting av en kolonne.

Slette

Fjern dette trinnet fra dataflyten. Merk: Dette kan skape feil i etterfølgende trinn hvis etterfølgende trinn har en avhengighet til dette trinnet.

Slett til og med slutt

Fjern dette og alle etterfølgende trinn i denne dataflyten.

Flytt opp

Flytter det valgte trinnet én plassering nærmere starten av dataflyten.

Flytt ned

Flytter det valgte trinnet én plassering lenger bort fra starten av dataflyten.

Til toppen av siden

Søk på Internett

Høyreklikk et sammendragselement for en datakilde i ruten Søk på Internett.

Handling

Beskrivelse

Gå til kilde

Gå til en kildenettside for et valgt datakildeelement.

Vilkår for bruk

Gå til en side for vilkår for bruk for et valgt datakildeelement.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×