Veiledning til administratorrollen i Project Web Access

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Denne artikkelen beskriver aktivitetene som er tilgjengelige for deg når du har administratortillatelser over Microsoft Office Project Web Access. Den presenterer en omfattende oversikt over Project Web Access fra perspektivet for en administrator.

Obs!: Denne veiledningen omfatter ikke vil ha informasjon om hvordan du distribuerer Microsoft Office Project Server 2007 på tvers av organisasjonen. Du kan lære hvordan du distribuere og administrere Project Server 2007 på TechNet.

Avhengig av sikkerhetsgruppen for de er tilordnet, kan brukere arbeide med Project Web Access-funksjoner ved hjelp av Project Web Access, Microsoft Office Project Professional 2007 eller begge deler.

Obs!: Hvis du ikke ser koblingen Serverinnstillinger i Quick Start av Project Web Access, du hører ikke til i Administratorer-gruppen, og du utføre ikke handlinger som tilpasse visninger, hvordan du konfigurerer rapporter, sette opp timeregistreringer eller slette prosjekter.

Hva kan du gjøre med administratorrettigheter?

Arbeide på hjemmesiden for Project Web Access

Arbeide med aktiviteter og timeregistreringer

Arbeide med ressurser

Arbeide i prosjektsenteret

Analysere data og opprette rapporter

Samarbeide med andre i organisasjonen

Behandle virksomhetsressurser

Behandle visninger

Arbeide med Project Professional

Få råd for distribusjon, blogger og annen informasjon på Internett

Arbeide på hjemmesiden for Project Web Access

Startsiden for Project Web Access er det primære inngangspunktet for brukere som arbeider med data som er lagret i Project Server 2007-databasen. Når du logger deg på Project Web Access ventende elementer som muligens handling (for eksempel aktivitetsoppdateringer som må godkjennes) og elementer som er endret siden sist du logget på, vises. Du kan åpne Project Web Access-funksjoner, inkludert sidene oppgaver, Prosjektsenter, Ressurssenter, oppdateringer, statusrapporter, dokumenter, problemer og risikoer på hjemmesiden.

Obs!: Innhold som vises på startsiden for Project Web Access, bestemmes av funksjonene som er tilgjengelig på serveren, rollen til brukeren, tillatelsene som er tilordnet til brukeren, sikkerhet kategoriene som brukeren tilhører (inkludert prosjektene og visninger tilordnet til sikkerhetskategorien), og eventuelle tilpasninger som ble konfigurert for hjem-siden.

Project Web Access hjemmesiden aktiviteter

Til toppen av siden

Arbeide med aktiviteter og timeregistreringer

Behandle oppgaver

Behandle aktivitetsoppdateringer

Behandle timelister

Integrere med Outlook

Før gruppemedlemmer kan registrere timeliste timer eller oppgave status, må administratoren konfigurere timelister, aktivitetsstatus eller begge deler. Timelister Registrer de faktiske timene arbeidet på aktiviteter, prosjekter og andre elementer, og er viktig hvis du sporer forbruket, fakturerbar tid og andre tidsbasert mål. Gruppemedlemmer kan legge inn aktivitetsstatusen ved hjelp av sidene sine Mine oppgaver som gjør det mulig for administratoren for å spore statusen eller fremdriften mot fullføring av aktiviteter i prosjekter.

Hvis organisasjonen har prosjektledere og de vil spore fremdrift for prosjektene som er opprettet i Office Project Professional 2007, vil du vil spore aktivitetsstatusen.

Til toppen av siden

Administrere aktiviteter

Gruppemedlemmer kan bruke Mine oppgaver-siden i Project Web Access til å vise, redigere, delegere, og oppdatere aktiviteter og arbeidstider som er tilordnet av prosjektleder som bruker Project Professional 2007. Hvis du vil ha tilgang til Mine oppgaver-siden, klikker du Mine oppgaver på hurtigstartlinjen.

Oppgave management aktiviteter

Til toppen av siden

Behandle aktivitetsoppdateringer

På siden aktivitetsoppdateringer i Project Web Access kan du se gjennom endringer aktiviteter og arbeidstider som gruppemedlemmer sende inn fra sine Mine oppgaver-sider. Du kan også bruke siden aktivitetsoppdateringer til å oppdatere prosjekter med den nyeste informasjonen.

Du kan oppdatere prosjekter med informasjon fra siden aktivitetsoppdateringer på to måter:

 • Manuelt     Du kan godta hver oppgave endring ved å klikke Godta på siden aktivitetsoppdateringer. Hvis du svarer på en oppgaveforespørsel endre før du godtar den, fjernet endringsforespørselen fra listen på siden aktivitetsoppdateringer til teamet medlem svar. Du kan oppdatere og svare på ny oppgave og forespørsler om aktivitetsdelegering samtidig.

 • Automatisk (ved hjelp av regler)     Du kan opprette og kjøre regler for å oppdatere automatisk prosjekter med endringer som ikke må gjennomgås godkjenning. Du kan opprette regler som kjøres for bestemte prosjekter, for alle prosjekter, for bestemte ressurser eller for grupper med ressurser på et bestemt sted i den ressursfordelingsstrukturen (RBS) til organisasjonen.

Oppgave update management aktiviteter

Til toppen av siden

Behandle timelister

Timelister Registrer de faktiske timene arbeidet på aktiviteter, prosjekter og andre elementer, og er viktig hvis du sporer forbruket, fakturerbar tid og andre tidsbasert mål.

Du bør opprette en timeregistrering hvis:

 • Organisasjonen vil spore fakturerbar og ikke-fakturerbar timer.

 • Du må integrere med et regnskapssystem for lønn eller fakturering.

 • Ledelsen vil se detaljer om antall timer som ressurser bruker og hvordan disse timene går (overtid fakturerbar i motsetning til standard fakturerbar i motsetning til ikke-fakturerbar).

Timeliste management aktiviteter

Til toppen av siden

Integrere med Outlook

Project Web Access integreres med Microsoft Outlook til gruppemedlemmene skal kunne oppdatere aktivitetene ved hjelp av Office Outlook 2007 2003 eller XP. Hvis du vil bruke en hvilken som helst Outlook-funksjoner for klientintegrasjon, må gruppemedlemmer:

 • Har en gyldig brukerkonto for Project Web Access til å få tilgang til siden der Outlook-integrasjon funksjonene konfigureres.

 • Bruke Office Outlook 2007 2003, eller XP.

 • Last ned og installer Microsoft Office Project-tillegget for Outlook.

Outlook-aktiviteter

Til toppen av siden

Arbeide med ressurser

Behandle ressursinformasjon

Ansatte prosjekter

Kompetanse planlegging

Arbeide med ferie og annen fritid (administrativ tid)

Prosjektledere og ressursansvarlige Bruk ressurssenteret i Project Web Access til å vise, endre og analysere informasjon for én eller flere ressurser som er tildelt til aktiviteter i prosjekter som publiseres på Project Server-databasen. Ressurssenteret viser en liste over ressursene i enterprise ressursutvalg; tillatelse til å vise elementer i ressurssenteret gis av Project Server-administratoren.

Til toppen av siden

Behandle ressursinformasjon

I ressurssenteret, kan du redigere informasjon om ressurser, for eksempel deres e-postadresser, kontoinformasjon og grupper de tilhører. Du kan også vise sine tildelinger og tilgjengelighet.

Enkelte ressursattributter, for eksempel kalenderinnstillinger, kan bare endres med Project Professional 2007.

Ressurs informasjon management aktiviteter

Til toppen av siden

Ansatte prosjekter

Prosjektledere kan bygge grupper for prosjekter som er basert på mange forskjellige parametere, inkludert ressursferdigheter og ressurstilgjengelighet. Du kan bruke funksjonen Bygg gruppe i Project Web Access til å bygge en prosjektgruppen.

Vurder følgende når du bruker funksjonen Bygg gruppe:

 • Ledere kan kanskje ikke se alle ressursene, eller de kan ikke tilordne alle dem til prosjekter.

 • Hvis du vil søke etter ressurser som har den nødvendige kompetansen angir, organisasjonen må bruke koder for ressursfordelingsstrukturen (RBS) og andre enterprise resource disposisjonskoder som brukes til å definere ulike ferdigheter og ressurs relasjoner i den organisasjon.

 • Du kan tilordne oppgaver til en gruppe av ressurser. individuelle gruppemedlemmer kan velge disse oppgavene de ønsker tilordnet til seg selv.

 • Ledere kan bruke begge typer foreslåtte og tildelt Ressursbestilling for ressurser. Ved å tildele ressurser til prosjekter uten utfører dem, kan ledere spore potensielle ressurstildelinger for foreslåtte nye prosjekter. Organisasjoner, for eksempel bruke ofte foreslått bestilling slik at de kan sammenligne ulike scenarier for oppgaven og behandle både foreslåtte og godkjente tildelinger. Ressursansvarlige i organisasjoner som bruker en sentralisert ressursutvalg og prosjektledere som gjør sine egne ressursbruk Bruk foreslått bestilling for å spore og administrere ressursbruk forespørsler.

Noen ressursattributter og innstillinger, for eksempel kalenderinnstillinger og erstattet ressurser kan bare endres ved hjelp av Project Professional 2007.

Ressursbruk aktiviteter i prosjekt

Til toppen av siden

Kompetanse planlegging

Hvis du vil finne den beste ressursen for jobben, bruker du funksjonene for planlegging for kompetanse som er tilgjengelige i Project Web Access og Project Professional 2007 som en del av organisasjonens Enterprise Project Management (EPM) løsning. Bruk veiviseren for ressurserstatting i Project Professional 2007 til å erstatte generelle ressurser med faktiske ressurser. Bruk funksjonen Bygg gruppe i Project Web Access til å bygge finner ressurser med riktige ferdigheter for jobben.

Enkelte ressursattributter, for eksempel kalenderinnstillinger og veiviseren for ressurserstatting, kan bare endres med Project Professional 2007.

Kompetanse planlegging aktiviteter

Til toppen av siden

Arbeide med ferie og annen fritid (administrativ tid)

Project Web Access kan du spore fritid (administrativ tid), for eksempel ferier, gruppemøter, opplæring, interne prosjekter og andre ikke-prosjekttid. Gruppemedlemmer angi administrativ tid på sine Mine timeregistreringer sider.

Organisasjonen bør spore administrativ tid hvis:

 • Du integrerer med et regnskapssystem som krever data på unntak.

 • Arbeidsgruppen management ønsker å vise rapporter på unntak.

 • Prosjektledere eller ressursansvarlige vil at gruppemedlemmer skal legge inn ut av office tid slik at tiden vises som utilgjengelig for project tildelinger.

Administrativ tid management aktiviteter

Til toppen av siden

Arbeide i prosjektsenteret

Prosjektsenter er det enkelt for prosjektledere, gruppemedlemmer og andre deltagere project til å vise detaljert informasjon om individuelle prosjekter og vise sammendragsinformasjon om prosjekter på tvers av organisasjonen. Alle brukere som har tilgang til prosjektsenteret i Project Web Access eller Project Professional 2007 kan bruke prosjektsenteret til å arbeide med et prosjekt som de er tilordnet. Prosjekter som publiseres på Project Server 2007 databasen er tilgjengelige i prosjektsenteret.

Prosjektsenteret aktiviteter

Til toppen av siden

Analysere data og opprette rapporter

Behandle statusrapporter

Arbeide med OLAP-rapporter

Project Web Access gir mange rapportering muligheter til å samarbeide effektivt gruppen. Gruppemedlemmer kan opprette statusrapporter å rapportere hvordan aktivitetene utvikler seg. Prosjektleder kan i tillegg opprette rapporter for detaljert OLAP (online analytical processing).

Noen oppgaver kan bare utføres av brukere som hører til Project Web Access-administratorgruppen. Hvis du ikke ser koblingen Serverinnstillinger i Quick Start av Project Web Access, deretter du hører ikke til i Administratorer-gruppen, og kan ikke utføre handlinger som å tilpasse visninger, hvordan du konfigurerer rapporter, sette opp timeregistreringer eller slette prosjekter.

Til toppen av siden

Behandle statusrapporter

Statusrapporter beskriver fremdriften på tildelte aktiviteter. Prosjektledere kan automatisere prosessen med å be om og motta statusinformasjon. de kan sende gruppemedlemmer forespørsler om statusrapport og gruppemedlemmer kan deretter svare på dem ved å gi den nødvendige informasjonen. Gruppemedlemmer kan også starte sending av statusrapporter. Prosjektledere kan konfigurere statusrapporter slik at de mottar individuelle innlegg og en sammenslått rapport som konsoliderer svar.

Status rapport management aktiviteter

Til toppen av siden

Arbeide med OLAP-rapporter

Ledere på ulike nivåer kan bruke en rekke rapporter til å analysere prosjekt- og ressursytelse i et prosjekt eller på tvers av flere prosjekter. Du kan bruke pivottabell-og Pivotdiagram Hvis du vil arbeide interaktivt med rapportene og endre noen av feltene som strukturerer dem. Alle disse rapporter hjelper deg med å forstå tilstanden til organisasjonen målt etter prosjekt-og ressursytelse.

Noen rapporter, for eksempel visuelle rapporter kan bare opprettes, og vises ved hjelp av Project Professional 2007.

OLAP-rapporten management aktiviteter

Til toppen av siden

Samarbeide med andre i organisasjonen

Project Web Access har mange funksjoner som gjør det enklere organisasjonens ressurser samarbeide om prosjektoppgaver, problemer, risikoer og andre områder som påvirker suksess av prosjektet.

Samarbeid aktiviteter

Til toppen av siden

Behandle virksomhetsressurser

Project Web Access-administratorer kan tilpasse og styre mange funksjoner og funksjoner fra Innstillingen for Server-sider.

Obs!: Bestemte tillatelser må ha tillatelse for å tilpasse at bestemte funksjoner og sider.

Enterprise funksjoner management aktiviteter

Til toppen av siden

Behandle visninger

Visninger er direkte, interaktive rapporter for prosjekt- og ressursytelse informasjon som er lagret i Project Server 2007-databasen. Visninger aktivere project gruppemedlemmer tillatelse til å se informasjon enn sine egne oppgaver, oppgaver og prosjekter. Visninger kan også aktivere prosjektledere og ressursansvarlige til å kommunisere viktig informasjon om prosjektene sine til andre personer og grupper i organisasjonen. Enkelte visninger, for eksempel aktivere gruppemedlemmer tillatelse til å se informasjon om prosjektene sine bare. Andre visninger aktivere prosjektledere og ressursansvarlige å holde oversikt over oppgavene i prosjektene sine avgjøre ressurstilgjengelighet og oppfyller behovene til prosjektene sine til kompetansen ressurser.

Tilgjengelige visninger omfatter for eksempel Prosjektsenter, Ressurstildelinger, Ressurssenter, Mine oppgaver og Mine timeregistreringer, dataanalyse, ressurs-planer og Gruppebygging visninger.

Obs!: Project Web Access-brukere må ha bestemte tillatelser hvis du vil endre sider. Hvis du for eksempel må at brukerne skal kunne legge til lister, for eksempel undersøkelser og gallerier for bildet en Project Web Access-administrator konfigurere tillatelsesnivået Bidra til Project Web Access-tillatelse for denne brukeren.

Vis management aktiviteter

Til toppen av siden

Arbeide med Project Professional

Du kan bruke Project Professional 2007 til å utføre mange project management oppgaver som en del av løsningen Enterprise Project Management (EPM) for organisasjonen.

Obs!: Det kreves Project Server 2007 tillatelser for å fullføre ulike enterprise project management oppgaver ved hjelp av Project Professional.

Profesjonell prosjektaktiviteter

Til toppen av siden

Få råd for distribusjon, blogger og annen informasjon på Internett

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×