Veikart over sentraladministrasjon

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Sentraladministrasjon i SharePoint Server 2013 er stedet å gå til når du skal utføre administrasjonsoppgaver fra et sentralt sted. Sentraladministrasjon er delt inn i ni deler: Programbehandling, Systeminnstillinger, Overvåking, Sikkerhetskopiering og gjenoppretting, Sikkerhet, Oppgradering og overføring, Generelle programinnstillinger, Apper og Konfigurasjonsveivisere.

Programbehandling

Disse oppførte artiklene vil hjelpe deg med å administrere nettprogrammer, tjenesteprogrammer, nettstedssamlinger og innholdsdatabaser.

Jeg trenger å

Gå til

Behandle nettprogrammer

Opprette et nettprogram.

Opprette kravbaserte nettprogrammer i SharePoint 2013

Utvide et nettprogram ved hjelp av flere IIS-nettsteder som er vert for samme innhold.

Utvide kravbaserte nettprogrammer i SharePoint 2013

Opprette, slette, vise eller administrere handlinger i en nettstedssamling.

Se artiklene i denne delen: Administrere nettstedssamlinger.

Opprette et nytt nettprogram som bruker skjemabasert godkjenning.

Konfigurere skjemabasert godkjenning for et kravbasert nettprogram

Opprette og konfigurere et nettprogram med AD FS-identitetsleverandøren.

Konfigurere SAML-basert kravgodkjenning med ADFS i SharePoint 2013

Gi nytt navn til tjenesteprogrammer. Du må kanskje gjøre dette hvis du fjerner GUIDen fra databasenavnet etter at konfigurasjonsveiviseren for SharePoint-produkter har opprettet databasene. Du kan også gi nytt navn til databasen for tjenesteprogrammer for å justere databasene etter organisasjonens navnegivningsstandarder. Når du gir nytt navn til tjenesteprogrammer, omfatter dette alle tjenestedatabasene:

 • Tjeneste for appbehandling

 • Tilkobling for forretningsdata

 • Tjeneste for forvaltede metadata

 • PerformancePoint-målstyring som viser neste detaljnivå for en produktkategori

 • Søketjeneste

 • Sikker lagringstjeneste

 • SharePoint-oversettingstjenester

 • Tilstandstjeneste

 • Innsamling av bruks- og tilstandsdata

 • Tjeneste for abonnementsinnstillinger for SharePoint Foundation

Se artikler i denne delen: Gi nytt navn til tjenesteprogramdatabaser i SharePoint 2013

Utvide et nettprogram som bruker kravbasert godkjenning. Du gjør dette når du må vise samme innhold til forskjellige sett med brukere, ved hjelp av et ekstra IIS-nettsted som skal være vert for det samme innholdet.

Utvide kravbaserte nettprogrammer i SharePoint 2013

Konfigurere og redigere mobilkontoer for et nettprogram, slik at brukere kan abonnere på varsler når en SharePoint-liste eller et SharePoint-element blir endret. Hvis du vil konfigurere eller redigere en mobilkonto for en serverfarm, kan du se delen E-post og tekstmeldinger (SMS).

Konfigurere en mobilkonto i SharePoint 2013

Synkronisere bruker- og gruppeprofilinformasjon lagret i profillageret. Dette lar deg opprette brukerprofiler ved å importere informasjon fra andre systemer som brukes i organisasjonen.

Behandle brukerprofilsynkroniseringer i SharePoint Server 2013.

Administrere søking, inkludert:

 • Vise, legge til, redigere, tilordne og slette kravlesøkte egenskaper, kravlesøkte egenskapskategorier og forvaltede egenskaper i søkeskjemaet

 • Konfigurere innstillinger for å oppgi de mest relevante søkeresultatene

 • Kravlesøke innhold som du vil at brukere skal kunne søke etter

 • Lære om søke- og bruksrapporter, spørre etter tilstandsrapporter, kravlesøke tilstandsrapporter og kravlesøkingsloggen for å analysere tilstanden til søkesystemet

Se artiklene i denne delen: Administrere søking i SharePoint 2013.

Tjenesteprogrammer :

Opprette et tjenesteprogram for sikker lagringstjeneste, og generere eller oppdatere en krypteringsnøkkel for å bruke tjenesteprogrammet for sikker lagringstjeneste.

Konfigurere Sikker lagringstjeneste i SharePoint 2013

Opprette og konfigurere et søketjenesteprogram for å kravlesøke innhold og oppgi søkeresultater til brukere.

Opprette og konfigurere et søketjenesteprogram i SharePoint Server 2013

Opprette og konfigurere et tjenesteprogram for maskinoversettelse, slik at brukere kan oversette dokumenter automatisk.

Opprette og konfigurere maskinoversettelsestjenester i SharePoint Server 2013

Konfigurere følgeinnstillinger for Mine nettsteder, slik at brukere kan følge spesifikke elementer på sine Mine nettsteder.

Konfigurere Mine nettsteder i SharePoint Server 2013

Starte og stoppe tjenesten for distribuert buffer for å behandle og utføre operasjonelle oppgaver i den distribuerte bufferen.

Behandle tjenesten for distribuert buffer i SharePoint Server 2013

Konfigurere brukertillatelser for personlige og sosiale funksjoner.

Aktivere eller deaktivere personlige og sosiale funksjoner for brukere eller grupper i SharePoint Server 2013 Preview

Oppgradere tjenesteprogramdatabasene ved å starte tjenesteprogramforekomster og starte synkroniseringstjenesten for brukerprofil.

Knytte til databaser og oppgradere til SharePoint 2013

Konfigurere et tjenesteprogram for brukerprofiler for å administrere tilpasningsinnstillinger, for eksempel profilegenskaper, målgrupper, synkroniseringsinnstillinger for profiler, søking etter organisasjoner, administrasjonsinnstillinger og Mine nettsteder-innstillinger.

Opprette, redigere eller slette tjenesteprogrammer for brukerprofiler i SharePoint Server 2013

Administrere brukerprofiltjenesten. Dette inkluderer:

 • Opprette, redigere eller slette et tjenesteprogram for brukerprofiler

 • Tilordne administrasjon av et tjenesteprogram for brukerprofiler, funksjoner og brukerprofiler

 • Fjerne en administrator for et tjenesteprogram for brukerprofiler

 • Legge til, redigere eller slette egendefinerte egenskaper for en brukerprofil

Se artiklene i denne delen: Administrere brukerprofiltjenesten i SharePoint Server 2013

Betjene og administrere søking i SharePoint 2013. Dette inkluderer:

 • Vise, legge til, redigere, tilordne og slette kravlesøkte egenskapskategorier og forvaltede egenskaper i søkeskjemaet

 • Konfigurere innstillinger for å sørge for de mest relevante søkeresultatene

 • Administrere kravlesøking av innhold som du vil at brukere skal kunne søke etter

 • Bruke søke- og bruksrapporter, spørre etter tilstandsrapporter, kravlesøke tilstandsrapporter og kravlesøkingsloggen for å analysere tilstanden til søkesystemet

Se artiklene i denne delen: Administrere søking i SharePoint 2013.

Administrere Excel Services i SharePoint. Omfatter detaljer om hvordan du gjør følgende:

 • Opprette et Excel Services-program og distribuere Excel Services i en farm

 • Finne og oppdatere globale innstillinger i Excel Services som inkluderer innstillinger for sikkerhet, belastningsfordeling, øktbehandling, minneutnyttelse, arbeidsbokhurtigbuffer og eksterne data

 • Legge til, konfigurere eller slette en plassering for klarterte filer i Excel Services. En klarert filplassering er en plassering i SharePoint Server, en delt nettverksfilressurs eller en nettmappeadresse som administrasjonen har eksplisitt aktivert for nedlasting av arbeidsbøker.

 • Legge til, konfigurere eller slette klarerte dataleverandører for Excel Services. Klarerte dataleverandører er dataleverandører som Excel Services får tilgang til data fra.

 • Legge til, konfigurere eller slette klarerte datatilkoblingsbiblioteker. Excel Services kan bare bruke datatilkoblingsfiler som er lagret i et klarert datatilkoblingsbibliotek.

 • Legge til, redigere eller slette brukerdefinerte funksjonssamlinger. Hvis distribusjonsscenariene inkluderer arbeidsbøker som inneholder brukerdefinerte funksjoner for å utvide mulighetene i Excel Calculation Services, må du registrere de brukerdefinerte funksjonssamlingene i listen over brukerdefinerte funksjonssamlinger i Excel Services.

 • Registrere, redigere og avregistrere forekomster av SQL Server 2012 Analysis Services for bruk av Excel Services til å utføre avanserte dataanalyseberegninger.

Se artiklene i denne delen: Administrasjon av Excel Services.

Administrere PerformancePoint Services i SharePoint Server. Omfatter detaljer om hvordan du gjør følgende:

 • Konfigurere den uovervåkede tjenestekontoen for PerformancePoint Services. Den uovervåkede tjenestekontoen er en Active Directory-konto brukt til å få tilgang til PerformancePoint Services-datakilder.

 • Slette et PerformancePoint Services-tjenesteprogram

 • Begrense PerformancePoint Services-funksjoner som bruker klarerte plasseringer, ved bare å tillate tilknyttede nettsteder, lister eller dokumentbiblioteker i stedet for hele nettstedssamlingen

 • Lære hvordan du tilpasser innstillinger for PerformancePoint Services-programmer, for eksempel hurtigbuffervarigheter, filtervirkemåte og tidsavbrudd for spørringer som påvirker ytelse, sikkerhet og tilkoblinger til eksterne data.

Se artiklene i denne delen: Administrasjon av PerformancePoint Services.

Administrere Visio Graphics Services. Omfatter detaljer om hvordan du gjør følgende:

 • Opprette, slette og liste opp alle tjenesteprogrammer for Visio Graphics Services

 • Opprette, slette og liste opp alle tjenesteprogramproxyer for Visio Graphics Services

 • Konfigurere globale innstillinger for parametere som diagramstørrelse, hurtigbufferalder, hurtigbufferstørrelse, omberegningsvarigheter og eksterne data

 • Opprette, redigere og slette klarerte dataleverandører

Se artiklene i denne delen: Administrasjon av Visio Graphics Services.

Konfigurere innstillinger for datamodeller i Excel Services

Konfigurere Analysis Services for behandling av datamodeller i Excel Services

Koble deg til en ekstern liste i Visio ved hjelp av Microsoft Business Connectivity Services, og gjengi diagrammet i en nettleser ved hjelp av Visio Services. For å etablere denne tilkoblingen må du gjøre følgende:

 • Opprette et målprogram for sikker lagring, slik at den eksterne innholdstypen for Business Data Connectivity Services kan få tilgang til påloggingsinformasjon som er lagret i det sikre lageret.

 • Konfigurere lagringstillatelser for Business Data Connectivity Services-metadata, og gi brukere tilgang til metadatalageret i Business Data Connectivity Services.

 • Konfigurere objekttillatelser for Business Data Connectivity Services, og gi tillatelser til den eksterne innholdstypen

Bruke Visio Services med eksterne lister i SharePoint 2013

Bruke alternativet EffectiveUserName i Excel Services eller PerformancePoint Services til godkjenning per bruker med Analysis Services-datakilder.

Bruke alternativet EffectiveUserName i Analysis Services i SharePoint Server 2013

Opprette et målprogram for en uovervåket tjenestekonto.

Konfigurere dataoppdatering i Excel Services ved hjelp av den uovervåkede tjenestekontoen (SharePoint Server 2010)

eller

Konfigurere den uovervåkede Visio Services-tjenestekontoen i et BI-testmiljø

Nettstedssamlinger og innstillinger

Opprette et søkesenternettsted, og gi tilgang til brukere.

Opprette et søkesenternettsted i SharePoint Server 2013

Konfigurere Mine nettsteder. Dette omfatter detaljer om hvordan du gjør følgende:

 • Opprette en Mitt nettsted-vertsnettstedssamling

 • Legge til en administrert bane med jokertegninkludering i et nettprogram

 • Koble nettprogrammet til tjenesteprogrammer

 • Aktivere selvbetjent oppretting av nettsteder for nettprogrammet

 • Konfigurere Mitt nettsted-innstillinger for tjenesteprogrammet for brukerprofiler

Konfigurere Mine nettsteder i SharePoint Server 2013

Opprette et fellesskapsnettsted eller en portal.

Opprette og konfigurere fellesskap i SharePoint Server 2013

Opprette eller slette en nettstedssamling, vise alle nettstedssamlinger eller administrere låsestatusen for nettstedssamlinger for å kontrollere hva brukere kan og ikke kan gjøre i en nettstedssamling.

Se artiklene i denne delen: Se artikler i delen Behandle nettstedssamlinger.

Behandle ubrukte nettstedssamlinger, og slette nettstedssamlinger automatisk. Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du konfigurerer en plan for å varsle eiere av nettstedssamlinger om inaktivitet før sletting av ubrukte nettstedssamlinger.

Administrere ubrukte nettstedssamlinger i SharePoint 2013

Opprette Business Intelligence Center med virksomhetsmalen for Business Intelligence Center for å lagre elementer som rapporter og instrumentbord.

Konfigurere Business Intelligence Center i SharePoint Server 2013

Databaser

Legge til en innholdsdatabase i en farm.

Legge til innholdsdatabaser i SharePoint 2013

Knytte til eller koble fra innholdsdatabaser.

Knytte til eller koble fra innholdsdatabaser i SharePoint 2013

Gi nytt navn til appbehandlingstjenesteprogrammet, og peke på databasen som har fått nytt navn.

Gi nytt navn til tjenesteprogramdatabaser for appbehandlingstjenesten i SharePoint 2013

E-post og tekstmeldinger (SMS)

Konfigurere og redigere mobilkontoer for en serverfarm, slik at brukere kan abonnere på varsler når en SharePoint-liste eller et SharePoint-element blir endret. Hvis du vil konfigurere eller redigere en mobilkonto for et nettprogram, kan du se delen Behandle nettprogrammer.

Konfigurere en mobilkonto i SharePoint 2013

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×