VARIGHET (funksjon)

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Funksjonen varighet , en av de økonomiske funksjoner, returnerer Macauley-varigheten for en antatt pålydende verdi på kr 100. Varighet defineres som et vektet gjennomsnitt av nåverdien av kontantstrømmer og brukes som et mål for en Obligasjonsprisen svar på endringer i avkastningen.

Syntaks

VARIGHET(betalingsdato; forfallsdato; rente; avkastning; frekvens; [basis])

Viktig!: Datoer skal angis ved hjelp av funksjonen dato, eller som resultat av andre formler eller funksjoner. For eksempel bruke DATE(2018,5,23) for den 23 mai, 2018. Problemer kan oppstå hvis datoer angis som tekst.

Syntaksen for varighet har følgende argumenter:

 • Betalingsdato    Obligatorisk. Verdipapirets betalingsdato. Betalingsdatoen for verdipapiret er datoen etter utstedelsesdatoen da verdipapiret ble solgt til kjøperen.

 • Forfallsdato    Obligatorisk. Verdipapirets forfallsdato. Forfallsdatoen er datoen da verdipapiret utløper.

 • Rente    Obligatorisk. Verdipapirets årlige rente.

 • Avkastning    Obligatorisk. Verdipapirets årlige avkastning.

 • Frekvens    Obligatorisk. Antall renteinnbetalinger i året. For årlige innbetalinger er frekvens lik 1, for halvårlige innbetalinger er frekvens lik 2, for kvartalsvise innbetalinger er frekvens lik 4.

 • Basis    Valgfritt. Typen datosystem som brukes.

Basis

Datosystem

0 eller utelatt

Amerikansk (NASD) 30/60

1

Faktisk/faktisk

2

Faktisk/360

3

Faktisk/365

4

Europeisk 30/360

Merknader

 • Microsoft Excel lagres datoer som etterfølgende serienumre slik at de kan brukes i beregninger. Som standard er 1. januar 1900 serienummer 1, og 1 januar 2018 er serienummer 43101 fordi den er 43,101 dager etter 1 januar 1900.

 • Betalingsdato er datoen et kjøp kjøper en kupong, for eksempel et verdipapir. Forfallsdato er datoen når en kupong utløper. Hvis du for eksempel anta at en 30 år obligasjon utstedes på 1 januar 2018 kjøpes av et kjøp senere seks måneder. Utstedelsesdatoen som skulle vært 1 januar 2018, betalingsdatoen vil være 1 juli 2018 og forfallsdatoen vil være januar 1, 2 048, som er 30 år etter 1 januar 2018 utstedelsesdato.

 • Betalingsdato, forfallsdato, frekvens og basis avrundes til heltall.

 • Hvis betalingsdato eller forfallsdato ikke er et gyldig datoserienummer, returnerer VARIGHET feilverdien #VERDI!.

 • Hvis rente < 0 eller hvis avkastning < 0, returnerer VARIGHET feilverdien #NUM!.

 • Hvis frekvens er et annet tall enn 1, 2, eller 4, returnerer VARIGHET feilverdien #NUM!.

 • Hvis basis > 0 eller hvis basis > 4, returnerer VARIGHET feilverdien #NUM!.

 • Hvis betalingsdato ≥ forfallsdato, returnerer VARIGHET feilverdien #NUM!.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

07/01/2018

Betalingsdato

01/01/2 048

Forfallsdato

8.0%

Rente

9,0%

Avkastning

2

Frekvens er halvårlig (se ovenfor)

1

Faktisk/faktisk basis (se ovenfor)

Formel

Beskrivelse

Resultat

=VARIGHET(A2;A3;A4;A5;A6;A7)

Varigheten for verdipapiret med vilkårene ovenfor

10.9191453

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×