Vanlige spørsmål om tilstedeværelse og bilder i Lync

Disse vanlige spørsmålene gir svar på spørsmålene som stilles oftest vedrørende tilstedeværelse og bilder av kontakter i Lync.

Send oss tilbakemelding hvis du ikke finner svar på spørsmålet ditt.

I denne artikkelen

Hvordan kan jeg endre eller slette bildet mitt?

Hvorfor kan jeg ikke endre bildet mitt?

Hvem ser bildet mitt?

Hvordan deaktiverer jeg alle bilder i Lync, inkludert mitt eget?

Hvordan legger jeg til eller sletter en fraværsmelding i Lync?

Hvorfor kan jeg ikke angi Vis som Borte for tilstedeværelsesstatusen?

Hva betyr innstillingene i vinduet for statusalternativer?

Kan jeg opprette en egendefinert tilstedeværelsesstatus?

Hva betyr de ulike tilstedeværelsesstatusene, hvilke angis automatisk, og hvilke kan jeg angi selv?

Hvem kan se min tilstedeværelsesinformasjon?

Hvordan kan jeg blokkere kontakter fra å nå meg via Lync?

Hvordan kan jeg skjule frakoblede kontakter og bare vise kontaktene som er tilkoblet?

Hva betyr den røde stjernen ved siden av statusen til en kontakt?

Hvordan kan jeg endre eller slette bildet mitt?

Hvis du vil endre eller slette bildet ditt, klikker du det, og deretter klikker du Rediger eller fjern bilde for å endre bildet eller fjerne det fra steder det vises i alle Office-programmer du bruker, inkludert Lync. Hvis du vil skjule det bare i Lync, klikker du Skjul bildet mitt.

Hvis du vil ha detaljer om hvordan du viser, skjuler og endrer bildet ditt, kan du se Endre bildet i Lync.

Til toppen av siden

Hvorfor kan jeg ikke endre bildet mitt?

Hvis knappen Rediger eller fjern bilde ikke er tilgjengelig (nedtonet) i alternativene for Mitt bilde, slik som dette:

Skjermbilde av nedtonet og uthevet knapp for redigering eller endring av bilde

skyldes det sannsynligvis:

 • Alternativet Skjul bildet mitt over Rediger eller fjern bilde er valgt. Velg Vis mitt bilde i stedet.

 • Du bruker en Office 365-føroppgradering. Før du får tjenesteoppgraderingen, som distribueres til alle Office 365-kunder, må du gå til Office 365-portalen for å endre bildet. Du kan ikke endre det fra Lync. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Endre Lync-bildet med en føroppgraderingskonto for Office 365.

 • Firmaet har deaktivert alternativet for å endre bildet. Kontakt brukerstøtteteamet på arbeidsplassen for mer informasjon.

Til toppen av siden

Hvem ser bildet mitt?

Lync-bildet ditt i vises i alle Office-programmer du bruker, inkludert Outlook.

Til toppen av siden

Hvordan deaktiverer jeg alle bilder i Lync, inkludert mitt eget?

Velg Alternativer > Personlig, deretter fjerner du merket i avmerkingsboksen Vis bilder av kontakter. Dette fjerner bilder fra kontaktlisten. Det fjerner også bilder av avsender og mottaker fra direktemeldinger og gruppesamtaler, i tillegg til at det fjerner bildet ditt fra Lync.

Til toppen av siden

Hvordan legger jeg til eller sletter en fraværsmelding i Lync?

Hvis du bruker Microsoft Outlook og Lync-kontoen er synkronisert med Outlook-kalenderen via Microsoft Exchange Server, vises en Outlook-fraværsmeldingen din i Lync etter at du har aktivert automatiske svar i Outlook.

 • Klikk fanen Fil i Outlook, klikk Automatiske svar, skriv meldingen din, og aktiver den deretter eller angi datoene.

Obs!: Hvis du vil ha detaljer om bruk av automatiske svar i Outlook, kan du se Svare automatisk på e-postmeldinger med en Exchange Server-konto hvis du bruker Outlook 2013, og Sende fraværsmeldinger automatisk med en Exchange-konto hvis du bruker Outlook 2010.

Fraværsmeldingen din vises i Lync med navnet ditt i kontaktlisten for andre og på kontaktkortet ditt.

Hvis du ikke bruker Outlook, lar du medarbeidere få vite at du ikke er til stede, ved å skrive en personlig melding i tekstboksen like over navnet ditt i hovedvinduet i Lync. På samme måte som en Outlook-fraværsmelding vises en personlig melding i kontaktlistene dine for andre og på kontaktkortet ditt.

Obs!: Hvis du vil se detaljer om hvem som kan se din personlige melding, kan du se Hvem kan se min tilstedeværelsesinformasjon?

Hvis du vil bli kvitt Outlook-fraværsmeldingen i Lync, må du slå av Automatiske svar i Outlook.

 • Klikk Fil-fanen i Outlook, og klikk deretter Deaktiver-knappen i Automatiske svar-panelet.

Hvis du vil slette en personlig melding, merker du meldingen i tekstboksen over navnet ditt i hovedvinduet i Lync, og deretter trykker du ENTER på tastaturet

Til toppen av siden

Hvorfor kan jeg ikke angi Vis som Borte for tilstedeværelsesstatusen?

Enkelte firmaer fjerner statusen Vis som Borte fordi den kan gjøre det vanskelig å forutsi tilstedeværelse. Hvis mange for eksempel bruker denne statusen, reduseres verdien av tilstedeværelse i Lync betraktelig.

Tips!: Hvis du ikke vil forstyrres, kan du vurdere å bruke statusen Ikke forstyrr eller Opptatt. Med Ikke forstyrr kan bare kontakter i arbeidsgruppen din kontakte deg. Hvis du vil se om noen er i arbeidsgruppen din, klikker du Relasjoner-fanen i kontaktlisten din og ser under Arbeidsgruppe. Hvis du vil endre fortrolighetsforholdet for en kontakt, høyreklikker du kontaktoppføringen og klikker Endre fortrolighetsforhold. Hvis du vil ha detaljer om fortrolighetsforhold, kan du se Styre tilgangen til tilgjengelighetsinformasjonen i Lync.

Til toppen av siden

Hva betyr innstillingene i vinduet for statusalternativer?

Hvis du ikke vil bruke standardinnstillingene, kan du angi hvor mange minutter med inaktivitet som skal gå før tilstedeværelsesstatusen endres til Inaktiv og Borte, i statusalternativer. Du kan også angi at Lync skal automatisk oppdage når du deler informasjon fra denne datamaskinen. Lync angir statusen Presenterer og blokkerer andre fra å sende meldinger til deg i denne perioden.

Slik angir du disse alternativene for tilstedeværelsesstatus:

 1. Klikk Alternativer-knappen i hovedvinduet i Lync, og klikk deretter Status.

 2. Klikk pil opp og ned for å angi antall minutter før tilstedeværelsesstatusen endres til Inaktiv.

 3. Klikk pil opp og ned for å angi antall minutter før tilstedeværelsesstatusen endres til Borte.

 4. Klikk riktig knapp for å kontrollere generell status (overstyre standardinnstillingene eller godta dem), og klikk deretter OK.

 5. Merk av for Vis meg som Ikke forstyrr når jeg presenterer skrivebordet og Vis meg som Ikke forstyrr når skjermen min dupliseres for å la andre få vite at du ikke må forstyrres når du gir en presentasjon eller samarbeider tilkoblet på andre måter fra den Lync-aktiverte datamaskinen.

Til toppen av siden

Kan jeg opprette en egendefinert tilstedeværelsesstatus?

Nei, tilstedeværelsesstatusene i Lync er angitt på forhånd og kan ikke tilføyes til. Du kan imidlertid skrive et personlig notat øverst i hovedvinduet i Lynch hvis du vil gi mer informasjon om hvor du er, og hva du gjør. Du kan gjøre dette ved å klikke notatvisningsområdet og deretter skrive over notatet som vises.

Til toppen av siden

Hva betyr de ulike tilstedeværelsesstatusene, hvilke angis automatisk, og hvilke kan jeg angi selv?

Tabellen nedenfor beskriver tilstedeværelsesstatusene som andre kan se, hva hver status betyr, og hvordan den angis.

Tilstedeværelsesstatus

Beskrivelse

Hvordan denne statusen angis

Tilgjengelig Tilgjengelig

Du er tilkoblet og kan kontaktes.

Lync angir denne statusen når det registrerer at du bruker datamaskinen. Du kan også angi denne statusen når du vil at andre skal vite at du er på kontoret, selv om datamaskinen er inaktiv.

Opptatt Opptatt

Du er opptatt og vil ikke forstyrres.

Lync angir denne statusen når du ifølge Outlook-kalenderen (hvis du bruker Outlook) har en avtale. Du kan også velge denne statusen ved å klikke rullegardinpilen.

Opptatt I telefonen

Du er i en Lync-samtale (en toveis lydsamtale) og vil ikke forstyrres.

Lync angir denne statusen når det oppdager at du er i en Lync-samtale.

Opptatt I møte

Du er i et møte og vil ikke forstyrres.

Lync angir denne statusen når det registrerer at du er i et Lync-møte, eller når du ifølge Outlook-kalenderen har planlagt å være i et møte, hvis du bruker Outlook.

Opptatt I telefonkonferanse

Du er i en Lync-telefonkonferanse (et Lync-møte med lyd) og vil ikke forstyrres.

Lync angir denne statusen når det oppdager at du deltar i en Lync-telefonkonferanse.

Ikke forstyrr Presenterer

Du gir en presentasjon og kan ikke forstyrres.

Lync angir denne statusen når det oppdager at du deler skjermen eller presenterer noe.

Ikke forstyrr Ikke forstyrr

Du vil ikke forstyrres og vil bare se samtalevarslinger hvis de er sendt av noen i arbeidsgruppen din.

Du velger denne statusen ved å klikke rullegardinpilen.

Borte Straks tilbake

Du er borte fra datamaskinen en liten stund.

Du velger denne statusen ved å klikke rullegardinpilen.

Borte Inaktiv/Borte

Du er logget på datamaskinen, men den har vært inaktiv, eller du har vært borte fra den i en angitt (av deg) periode.

Lync angir «inaktiv» for statusen når datamaskinen har vært inaktiv i fem minutter, og angir «borte» når statusen din har vært inaktiv i fem minutter. (Hvis du vil endre disse standardverdiene, klikker du Alternativer-knappen Alternativer-ikon , Status og deretter pilene ved siden av Vis meg som Inaktiv når datamaskinen har vært inaktiv i dette antallet minutter og Vis meg som Borte når statusen har vært Inaktiv i dette antallet minutter.) Du kan også velge denne statusen ved å klikke rullegardinpilen.

Borte Ikke på jobb

Du jobber ikke og kan ikke kontaktes.

Du velger denne statusen ved å klikke rullegardinpilen.

Frakoblet Frakoblet

Du er ikke pålogget. Du vises som Frakoblet for personer som du har blokkert fra å vise tilstedeværelsen din.

Lync angir denne statusen når du logger deg av datamaskinen.

Ukjent Ukjent

Tilgjengeligheten din er ukjent.

Denne statusen kan vises for kontakter som ikke bruker Lync som direktemeldingsprogram.

Til toppen av siden

Hvem kan se min tilstedeværelsesinformasjon?

Alle kontakter kan se en del av tilstedeværelsesinformasjonen din, men bare arbeidsgruppen din kan se alt. Hvor mye informasjon som er tilgjengelig, er basert på fortrolighetsforholdet du angir for hver kontrakt. Ett fortrolighetsforhold er Arbeidsgruppe. Hvis du vil ha informasjon om dette og de andre fortrolighetsforholdene, inkludert hvordan du endrer dem, kan du se Styre tilgangen til tilgjengelighetsinformasjonen i Lync.

 • Hvis du vil fortrolighetsforholdene du har med kontaktene dine, klikker du fanen Forhold i Lync-kontaktlisten din. På denne fanen er kontakter gruppert etter fortrolighetsforhold.

Hvordan kan jeg blokkere kontakter fra å nå meg via Lync?

Selv om navnet ditt og e-postadressen din vises for blokkerte kontakter, kan de ikke nå deg gjennom Lync. Slik blokkerer du en kontakt i Lync:

 • Høyreklikk kontakten du vil blokkere, klikk Endre fortrolighetsforhold, og klikk deretter Blokkerte kontakter.

Hvordan kan jeg skjule frakoblede kontakter og bare vise kontaktene som er tilkoblet?

Selv om du ikke kan fjerne frakoblede kontakter fra kontaktlisten, kan du sende dem til en egen gruppe, slik at de ikke gjør det uoversiktlig. Klikk Alternativer->Kontaktliste, og merk deretter av for Vis kontakter med tilstedeværelsen borte, frakoblet og ukjente i en egen gruppe. Utilgjengelige kontakter vil nå vises nederst på skjermen i en gruppe som heter Kontakter som er borte og frakoblet.

Hva betyr den røde stjernen ved siden av statusen til en kontakt?

Den røde stjernen ved siden av kontaktens status angir at kontakten har aktivert fraværsmelding i Outlook.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×