Vanlige spørsmål og svar om arbeidsflyten gruppegodkjenning

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Funksjonen beskrevet i dette hjelpeemnet er bare tilgjengelig hvis et av følgende versjoner av både Office SharePoint Server 2007 og Microsoft Office Enterprise 2007 installert: Kinesisk (tradisjonell), kinesisk (forenklet), japansk eller koreansk.

Kan gruppegodkjenning brukes sammen med andre arbeidsflyter?

Microsoft Office SharePoint Server 2007 tilbyr løsninger som støtter mange mulige arbeidsflyter i organisasjonen, i tillegg til gruppegodkjenning. Hvis du vil ha mer informasjon om støttede arbeidsflyter, kan du se Hjelp for hver av disse løsningene. Gruppegodkjenning kan imidlertid dele samme dokumentbibliotek med andre løsninger for arbeidsflyter fordi den bruker et dokumentbibliotek eksklusivt. Et eget dokumentbibliotek må opprettes på gruppeområdet for å bruke andre arbeidsflytløsninger. For mer informasjon, kan du se Hjelp for arbeidsflytene.

Med andre ord, selv om du velger å legge til andre arbeidsflyter på siden Tilpass Min godkjenning, som er angitt side i gruppegodkjenning, fungerer lagt til arbeidsflyter ikke riktig.

Både gruppen funksjoner for områdesamling og gruppen områdefunksjoner har en knapp som aktiverer den gruppegodkjenning. Hva er de to knappene?

For å sikre at gruppegodkjenning fungerer riktig, må du aktivere gruppegodkjenning-funksjonen på siden for funksjoner og deretter på Områdefunksjoner-siden.

Hvis løsningen er aktivert på Områdefunksjoner-siden først, fungerer ikke gruppegodkjenning riktig. Hvis du vil deaktivere gruppegodkjenning, følger du sekvensen i omvendt rekkefølge.

Obs!: Gruppegodkjenning kan aktiveres bare i nettstedet på øverste nivå for en områdesamling.

Kan jeg endre Skjermkonfigurasjon for gruppegodkjenning? Kan jeg også opprette og legge til en ny visning? Kan jeg legge til Web en del av gruppegodkjenning?

Endre eller slette den eksisterende visningen kan føre til at gruppegodkjenning mislykkes. Hvis det oppstår problemer etter å ha endret visningen, Deaktiver gruppegodkjenning og aktivere gruppegodkjenning på nytt for å løse problemet. Webdeler for gruppegodkjenning teste som webdeler for dokumentbiblioteket Min godkjenning og rapporten for dokument-ID-liste er tilgjengelige, men fordi noen av dem krever en høyere tillatelse til å få tilgang til, siden med ulike tillatelsesnivåer før du publiserer webområdet.

Obs!: Unngå å redigere visninger ved hjelp av SharePoint Designer eller Rediger side-funksjonen.

Kan jeg legge til en ny kolonne på skjermen?

Når du legger til en ny kolonne for å vise på standardvisninger, personlige mapper, For godkjenning, foreslått av meg, avvist for meg og godkjent av meg, er ikke tillatt, men du kan opprette og legge til en ny kolonne i admin-visning.

Du kan opprette en ny kolonne i mappen kolonner på siden Tilpass Min godkjenning, og deretter legger du til administrator-visning i visninger-mappen.

Garanterer stempelet identiteten til avsenderen og signataren?

Det er mulig å forfalske bildet av en tidsangivelse. Derfor er det en grense for å garantere faktisk Signatarens identitet. Klikk stempel vises på skjermen, klikk høyre museknapp, og klikk deretter Signaturinformasjon. Klikk Vis for å se detaljert informasjon om sertifikatet som brukes når den er signert i dialogboksen Informasjon om signatur. Sertifikatet stole på mer enn stempel bildet, men det er enda en grense for å garantere faktisk Signatarens identitet i henhold til påliteligheten til publisering firmaet eller sertifikatet deling policy. Administratoren må derfor bygge enterprise pålitelig sertifikatet systemet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hjelp for sertifikat i Hjelp for Windows Server.

Obs!: Gruppegodkjenning overvåker alle arbeidsflytprosess og bekrefter brukere som er basert på brukernes kontoinformasjon. En bruker uten riktig tillatelse og kontoen ikke kan delta i godkjenningsprosessen.

Jeg forstår at gruppegodkjenning er basert på et dokumentbibliotek fra Microsoft Office SharePoint Server. Kreves det spesielle tiltak i Sentraladministrasjon?

Ja, gruppegodkjenning er basert på et dokumentbibliotek fra Microsoft Office SharePoint Server. Hvert dokumentbibliotek har Tilpass dokumentet biblioteket name-siden for administrasjon av relevante innstillinger. Alle andre dokumentbibliotek, for eksempel bruker også gruppegodkjenning Tilpass Min godkjenning-siden til å tilpasse funksjoner. Hvis du vil ha tilgang til Tilpass Min godkjenning-siden, klikker du Mine godkjenning, Innstillinger og deretter Innstillinger for Mitt godkjenning på Områdeinnstillinger-siden.

Du endrer standardverdiene for enkelte innstillinger som kan tilpasses kan påvirke operasjonene til gruppegodkjenning. Gå til den avanserte innstillinger for dokumentbibliotek: Min godkjenning ved å klikke Avanserte innstillinger under Generelle innstillinger-siden, og kontroller deretter at følgende innstillinger beholder standardverdiene følgende innstillinger.

  • Tillat behandling av innholdstyper?      Angi den bare til Ja sikrer at flere maler kan registreres og brukes i gruppegodkjenning. Kontroller at Ja er valgt.

  • Åpne leseraktiverte dokumenter      Merk av for Åpne i klientprogrammet slik at Microsoft Office Word eller Microsoft Office Excel å åpne dokumentet.

Kan en gruppegodkjenning gjenopprettes til Microsoft Office SharePoint Server-område når det er sikkerhetskopiert?

Ja, bør du sikkerhetskopiere og gjenopprette gruppegodkjenning etter webprogram. Sikkerhetskopiere og gjenopprette alle sidene som er satt til programmet.

Kan jeg angi RSS-feeder for gruppegodkjenning?

Gruppegodkjenning inneholder RSS-Feed som er en av de grunnleggende egenskapene for dokumentbiblioteket i Microsoft Office SharePoint Server. Brukere kan abonnere på den med RSS-leseren for å se dokumentlisten. Du kan imidlertid kategorisere dokumenter etter statusen for godkjenningsprosessen i RSS-leseren. Du kan vise dokumentegenskapene, men kan ikke åpne, godkjenne eller avvise dokumenter med listen RSS formidlet.

Hvordan gjenspeiler gruppegodkjenning endringer organisatoriske, for eksempel omorganisering og ansatte som er i midlertidige Forlat eller har sluttet firmaet?

Hvis en organisasjon er oppløst og fjernet, flyttes filer som er lagret i den fjernede organisasjonens mappe og lagret i den overordnede organisasjonen-mappen. Hvis organisasjonen har fått nytt navn, viser arkivet automatisk endring, slipper manuell kontroll.

Endringer som oppstår under godkjenningsprosessen krever derimot, administratorens manuell kontroll etter behov. Hvis du for eksempel hvis et dokument som er sendt til godkjenning, men for avsenderen avdeling er fjernet fra selskapet, som dokumentet er lagret i Ukjent-mappen i arkivet. Det er fordi hvor dokumentet er tilordnet så snart et dokument er sendt, brukes til å avgjøre i hvilken mappe til å lagre dokumentet. Når den siste godkjenneren fjernes fra organisasjonskartet før den første godkjenneren godkjenner, godkjenning prosessen Avbryt melding er sendt til de første godkjennerne og godkjenningsprosessen avbrytes. Hvis den siste godkjenneren fjernes fra organisasjonskartet etter den første godkjenneren godkjenning, godkjenningsprosessen avbrytes ikke men avsenderen blir ikke varslet om dermed en separat behandling kreves. Deretter forblir dokumentet i foreslått av meg mappen tilfelle avsenderen, og i godkjent av meg mappen i tilfelle den første godkjenneren. Det oppstår en feil når du velger det gjenværende dokumentet og klikk høyre museknapp, og velg deretter visningsegenskaper. Dette krever at avsenderen eller administratoren å kontrollere og avbryte godkjenningsprosessen etter behov og sende dokumentet på nytt til godkjenning.

Når jeg klikker brukere og organisasjoner side under gruppegodkjenning, en feilmelding, organisasjonskartet er inkonsekvent, vises. Hva er årsaken og løsning på dette problemet?

Dette er fordi du har slettet gruppen under gruppegodkjenning gjennom personer og grupper-siden i Microsoft Office SharePoint Server. Klikk her vises feilmeldingen. På siden du flyttet, klikker du Handlinger- Løse inkonsekvens av organisasjonstreet. Slett organisasjonen i organisasjonskartet som du fjernet fra Microsoft Office SharePoint Server. Hvis du vil bruke den slettede gruppen i gruppegodkjenning, bør du registrere den på nytt på gruppegodkjenning organisasjonskartet. Gjør det plassert konsekvent med exisitng organisasjonen diagram og avdeling mappestrukturen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette organisasjonskart.

Jeg har opprettet en distribusjonsgruppe på en Microsoft Exchange Server når du oppretter rollegrupper (eller godkjenning roller). Hva skjer hvis en rollegruppe slettes eller medlemmene endre? Slike endringer automatisk gjenspeiles i distribusjonsgruppen?

Ja, gjør de. Slette en rollegruppe, slettes også distribusjonsgruppen. Gi nytt navn til en rollegruppe sletter eksisterende distribusjonsgruppe og oppretter en distribusjonsgruppe med et nytt navn. Og eventuelle endringer i rollen gruppemedlemmene vises umiddelbart i distribusjonsgruppen, forutsatt at Microsoft Office SharePoint Server-administratoren har også administratorrettigheter for Exchange-serveren.

Kan jeg fjerne en mal som er registrert med gruppegodkjenning?

Ja, du kan, så lenge webserveren ikke har ingen dokumenter som er opprettet med denne malen når du prøver å slette den. Alle dokumenter som er opprettet med malen, må slettes fra papirkurven på webserveren og fra arkivet gruppegodkjenning. Vi anbefaler at maler er skjult for brukeren i stedet slettet.

Når overvåking arkiverte dokumenter, skal det ikke finnes manglende numre i dokumentarkivet. Er det mulig kan jeg kontrollere hvert dokumentnummer?

Gruppegodkjenning gir en rapport om dokumentet log bortsett fra dokumentarkivet. Dokument-ID Log Report er et nyttig verktøy for behandling av og revidere dokumenter etter nummer, listes alle nummererte dokumenter etter avdeling og vise en logg for summerte godkjenning posten for hvert dokument.

Hvis du vil se rapporten, klikker du Dokumentet ID Log Report under Administrasjon av gruppegodkjenning på siden Innstillinger for område. Rapporten viser organisasjonen som er registrert med organisasjonskartet og har et dokument som er sendt. Viser alle dokumenter etter utstedt dokumentnummer klikke + ved siden av organisasjonen. Hvis du klikker plusstegnet ved siden av dokumentet du vil viser dokumentets posten. Tall i parentes () angir hvor mange dokumentforekomster etter status, og kan derfor være større enn antall faktiske dokumenter.

Du kan også vise rapporten for et annet filformat etter behov. Klikk Handlinger på oppgavelinjen på siden Dokumentet ID Log Report, og klikk deretter Rediger i dataark eller Eksporter til regneark for å konvertere rapporten til regnearket eller dataark-formatet. Kontroll de konverterte dataene etter behov. Vær oppmerksom på at hvis du sletter eller endrer dataene gjør ugyldig rapporten for dokumentet.

Hvordan konfigurerer varsel via e-post?

Gruppegodkjenning er en elektronisk godkjenningsløsning opprettet av Microsoft og basert på Microsoft Office SharePoint Server-teknologi, som gjør det også mulig varselfunksjonen ved å koble til e-postsystemet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer varsel via e-post, kan du se Hjelp for Microsoft Office SharePoint Server.

Når varsel via e-post er konfigurert, sendere eller godkjennere varslet automatisk om forespørsler om godkjenning eller Godkjenningsstatus og motta sammendrag e-postmeldinger når godkjenningsprosessen er fullført. Hvis du bruker Exchange Server, kan du opprette og behandle en distribusjonsgruppe for gruppegodkjenning godkjenning roller. Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du Opprett godkjenning roller.

Hvordan kan jeg endre gruppegodkjenning å justere med godkjenningsprosessen av firmaet?

Gruppegodkjenning inneholder en metode for å endre eller tilpasse arbeidsflytprosessen. Du kan referere til ECM Starter Kit for 2007 Office System som du finner på Download Center

Jeg trenger å håndtere filene eller mappene manuelt. Hvordan kan jeg gjøre dette?

Du må bruke Klipp ut og Lim inn i stedet for Kopier og Lim inn.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×