Vanlige spørsmål

I denne artikkelen

Kontaktstyring

Tilgjengelighet

Telefonsamtaler

Videoanrop

Konferanser

Kontaktstyring

Hvordan legger jeg til eksterne kontakter i kontaktlisten?

En ekstern kontakt (ikke oppført i firmakatalogen) kan være:

Hvordan legger jeg til generelle direktemeldingskontakter i kontaktlisten?

Office Communicator er konfigurert til å støtte forbindelse til offentlige direktemeldingstjenester, slik at du kan legge til direktemeldingskontakter fra AOL-, Yahoo-, MSN- eller Windows Live™-nettverket av Internett-tjenester i din Office Communicator-kontaktliste. Når du legger til en generell direktemeldingskontakt, kan du kommunisere med kontakten via direktemeldinger. Communicator-anrop (Voice over IP- eller VoIP-anrop), videoanrop og lyd-/videokonferanser støtter imidlertid ikke modi for kommunikasjon med generelle direktemeldingskontakter.

Den beste måten å legge til en generell direktemeldingskontakt på er å bruke Kontakter-mappen i Outlook til å legge til privatnummer, mobilnummer og andre telefonnumre for kontakten. Da kan du ringe kontakten med Communicators klikk-for-å-ringe-funksjon.

 1. Åpne Kontakter-mappen i Office Outlook, og klikk deretter Ny.

 2. Skriv inn et navn på kontakten i Fullt navn-boksen. Hvis du vil, kan du skrive inn informasjon i boksene Firma, Stilling og Arkiver som.

 3. Under Internett skriver du inn en e-postadresse for kontakten, og deretter fyller du ut følgende bokser:

  • Vis som     Navnet som skal vises i kontaktlisten i Communicator.

  • IM-adresse     Kontaktens direktemeldingsadresse. Hvis du ikke fyller ut dette feltet, kan du ikke legge til kontakten i kontaktlisten i Communicator. (Hvis kontakten ikke har noen direktemeldingsadresse, eller hvis du ikke kjenner denne adressen, skriver du inn en fiktiv adresse som plassholder, for eksempel brukernavn@msn.com, som du deretter bytter ut med den riktige adressen.)

 4. Skriv inn telefonnumre for kontakten. Bruk E.164-formatet for landskoden, retningsnummeret og det lokale nummeret, uten bindestreker. Et amerikansk nummer kan for eksempel se slik ut: 14255550101, der 1 er landskoden, 425 er retningsnummeret, og 5550101 er det lokale nummeret.

 5. Lagre kontakten.

 6. Åpne Office Communicator. I Søk-boksen skriver du inn navnet slik du skrev det inn i Vis som-feltet i Outlook. Navnet på kontakten vil vises i Søkeresultater-boksen.

 7. Dra kontakten fra Søkeresultater-boksen til en gruppe i kontaktlisten. Du kan nå føre direktemeldingssamtaler med kontakten. Du kan også klikke telefonknappen til høyre for kontaktens navn. Communicator-anrop støttes ikke for generelle direktemeldingskontakter, men du kan foreta anrop til kontaktens privat-, jobb- eller mobilnummer.

Hvordan legger jeg til kontakter som er medlemmer av organisasjonsnettverket, i kontaktlisten?

Office Communicator og Office Communications Server 2007 støtter muligheten til å koble til andre organisasjoner som medlemmer av organisasjonsnettverket. Da kan du legge til kontakter fra disse organisasjonene i din kontaktliste. Når du legger til en kontakt som er medlem av organisasjonsnettverket, i kontaktlisten, kan du kommunisere med kontakten ved hjelp av de kommunikasjonsmodiene som støttes av begge organisasjoner. Hvis for eksempel begge organisasjoner støtter Communicator-anrop, videoanrop og lyd-/videokonferanser, kan du bruke disse modiene til å kommunisere med denne typen kontakter.

 1. Skriv inn kontaktens e-postadresse eller direktemeldingsadresse i Søk-boksen i Communicator.

 2. Dra kontaktens navn fra Søkeresultater-boksen til kontaktlisten. Kontakter som er medlemmer av organisasjonsnettverket, har et spesielt ikon til høyre for navnet.

Hvordan legger jeg til telefonnumre for kontakter som er medlemmer av organisasjonsnettverket, i kontaktlisten?

Når du skal legge til et telefonnummer for en kontakt som er medlem av organisasjonsnettverket, må du be kontakten heve tilgangsnivået ditt til Gruppe eller Personlig.

Du kan også slette kontakten fra kontaktlisten og legge til kontakten igjen via Kontakter-mappen i Outlook.

 1. Åpne Communicator, høyreklikk kontaktens navn, og klikk deretter Fjern fra kontaktliste.

 2. Åpne Kontakter-mappen i Office Outlook, og klikk deretter Ny.

 3. Skriv inn et navn på kontakten i Fullt navn-boksen. Hvis du vil, kan du skrive inn informasjon i boksene Firma, Stilling og Arkiver som.

 4. Under Internett skriver du inn en e-postadresse for kontakten, og deretter fyller du ut følgende bokser:

  • Vis som Navnet som skal vises i kontaktlisten i Communicator.

  • IM-adresse Kontaktens direktemeldingsadresse. Hvis du ikke fyller ut dette feltet, kan du ikke legge til kontakten i kontaktlisten. (Hvis kontakten ikke har noen direktemeldingsadresse, eller hvis du ikke kjenner denne adressen, skriver du inn en fiktiv adresse som plassholder, for eksempel brukernavn@msn.com, som du deretter bytter ut med den riktige adressen.)

 5. Skriv inn telefonnumre for kontakten. Bruk E.164-formatet for landskoden, retningsnummeret og det lokale nummeret, uten bindestreker. Et amerikansk nummer kan for eksempel se slik ut: 14255550101, der 1 er landskoden, 425 er retningsnummeret, og 5550101 er det lokale nummeret.

 6. Lagre kontakten.

 7. Åpne Office Communicator. I Søk-boksen skriver du inn navnet slik du skrev det inn i Vis som-feltet i Outlook. Navnet på kontakten vil vises i Søkeresultater-boksen.

 8. Dra kontakten fra Søkeresultater-boksen til en gruppe i kontaktlisten. Du kan nå føre direktemeldingssamtaler med kontakten. Du kan også klikke telefonknappen til høyre for kontaktens navn. Communicator-anrop støttes ikke for generelle direktemeldingskontakter, men du kan foreta anrop til kontaktens privat-, jobb- eller mobilnummer.

Hvordan legger jeg til en ekstern kontakt som ikke er medlem av organisasjonsnettverket og ikke er en generell direktemeldingskontakt, i kontaktlisten i Communicator?

Bruk Kontakter-mappen i Outlook til å legge til privatnummeret, mobilnummeret eller andre telefonnumre for en ekstern kontakt som ikke er medlem av organisasjonsnettverket og ikke er en generell direktemeldingskontakt, i kontaktlisten. Da kan du ringe kontakten med Communicators klikk-for-å-ringe-funksjon. For denne typen kontakter kan du ringe kontaktens telefonnumre, men du kan ikke kommunisere via direktemeldinger, Communicator-anrop, videoanrop eller via lyd-/videokonferanser i Communicator.

 1. Åpne Kontakter-mappen i Outlook, og klikk deretter Ny.

 2. Skriv inn et navn på kontakten i Fullt navn-boksen. Hvis du vil, kan du skrive inn informasjon i boksene Firma, Stilling og Arkiver som.

 3. Under Internett skriver du inn en e-postadresse for kontakten, og deretter fyller du ut følgende bokser:

  • Vis som     Navnet som skal vises i kontaktlisten.

  • IM-adresse     Kontaktens direktemeldingsadresse. Hvis du ikke fyller ut dette feltet, kan du ikke legge til kontakten i kontaktlisten. (Hvis kontakten ikke har noen direktemeldingsadresse, eller hvis du ikke kjenner denne adressen, skriver du inn en fiktiv adresse som plassholder, for eksempel brukernavn@msn.com, som du deretter bytter ut med den riktige adressen.)

 4. Skriv inn telefonnumre for kontakten. Bruk E.164-formatet for landskoden, retningsnummeret og det lokale nummeret, uten bindestreker. Et amerikansk nummer kan for eksempel se slik ut: 14255550101, der 1 er landskoden, 425 er retningsnummeret, og 5550101 er det lokale nummeret.

 5. Lagre kontakten.

 6. Åpne Office Communicator. I Søk-boksen skriver du inn navnet slik du skrev det inn i Vis som-feltet i Outlook. Navnet på kontakten vil vises i Søkeresultater-boksen.

 7. Dra kontakten fra Søkeresultater-boksen til en gruppe i kontaktlisten. Du kan nå føre direktemeldingssamtaler med kontakten. Du kan også klikke telefonknappen til høyre for kontaktens navn. Communicator-anrop støttes ikke for generelle direktemeldingskontakter, men du kan foreta anrop til kontaktens privat-, jobb- eller mobilnummer.

Hvordan legger jeg til rene telefonkontakter i kontaktlisten?

I Office Communicator finnes det ikke noen måte å legge til en ren telefonkontakt direkte i kontaktlisten på. Bruk instruksjonene som finnes i Hvordan legger jeg til en ekstern kontakt som ikke er medlem av organisasjonsnettverket og ikke er en generell direktemeldingskontakt, i kontaktlisten?

Hvorfor kan jeg ikke legge til en kontakt fra listen over nylige kontakter i kontaktlisten?

Kontakten kan være en ren telefonkontakt som ikke finnes i firmakatalogen. Du ringte kontakten, eller kontakten ringte deg. I Communicator kan du ikke legge til en kontakt som ikke finnes i firmakatalogen, direkte i kontaktlisten. Bruk instruksjonene som finnes i Hvordan legger jeg til en ekstern kontakt som ikke er medlem av organisasjonsnettverket og ikke er en generell direktemeldingskontakt, i kontaktlisten?

Hvilke kommunikasjonsmodi støttes for generelle direktemeldingskontakter?

Med Communicator kan du sende og motta direktemeldinger fra Messenger-klienter fra AOL-, Yahoo-, MSN- eller Windows Live™-nettverket av Internett-tjenester. Kommunikasjon med generelle direktemeldingskontakter er begrenset til direktemeldinger. Filoverføring, Communicator-anrop, videoanrop og lyd-/videokonferanser støttes ikke for generelle direktemeldingskontakter.

Hvilken funksjonalitet finnes for kommunikasjon med kontakter som er medlemmer av organisasjonsnettverket?

Med Communicator kan du kommunisere med kontakter som er medlemmer av organisasjonsnettverket, ved hjelp av kommunikasjonsmodi som støttes av begge organisasjoner. Hvis for eksempel begge parter støtter lyd-/videokonferanser, kan du starte lyd-/videokonferanser med kontaktene. Hvis begge parter støtter alle lyd- og videofunksjoner, kan du foreta og motta Communicator-anrop og videoanrop.

Hvordan finner jeg ut hvilke bedrifter som er medlemmer av organisasjonsnettverket?

Kontakt systemansvarlig.

Må jeg bruke Legg til kontakt-menyen for å legge til kontakter i kontaktlisten?

Nei. For kontakter i bedriftsnettverket kan du ganske enkelt skrive inn personens navn eller e-postadresse i Søk-boksen og deretter dra kontakten fra Søkeresultater-boksen til en gruppe i kontaktlisten. Communicator søker som standard i firmakatalogen og i Kontakter-mappen i Outlook.

Hvorfor ser jeg feilmeldingen "Exchange-tilkobling" i Communicator?

Feilmeldingen "Exchange-tilkobling" vises i Office Communicator når Communicator ikke kan kontakte Microsoft Exchange for å hente kalenderinformasjon, for eksempel informasjon om når en kontakt er ledig. Det kan være problemer med Exchange-serveren du er tilkoblet. Når du ser denne feilmeldingen, kan du prøve å planlegge et møte via Outlook og se om informasjon om ledige/opptatte tidspunkter er tilgjengelig for kontakter. Kontakt systemansvarlig hvis du oppdager avvik mellom informasjonen om ledige/opptatte tidspunkter i Outlook og Communicator.

Hvordan endrer jeg størrelse på kolonner i kontaktlisten?

Du kan ikke justere bredden på enkeltkolonner som sådan i kontaktlisten, men du kan endre bredden på Communicator-vinduet, og kolonnene justeres da tilsvarende.

Hvordan sorteres kontakter i kontaktlisten? Kan jeg endre sorteringen?

Som standard sorterer Communicator kontakter i hver gruppe i kontaktlisten først etter tilgjengelighet og deretter alfabetisk. Tilgjengelige kontakter (de som kan kontaktes) har tilstedeværelsesstatusen Tilgjengelig eller Opptatt. Unntaket er Nylige kontakter-gruppen, der de sist brukte kontaktene sorteres fra topp til bunn. Hvis du vil endre sorteringsmåten i kontaktlisten, klikker du Endre visning-knappen i Communicator-vinduet og velger Sorter kontakter etter tilgjengelighet. Dette alternativet ordner kontakter med Borte-, Ikke tilgjengelig- og Ukjent-status i grupper og lar kontakter med Opptatt- eller Tilgjengelig-status være i sine grupper. Deretter sorteres kontaktene alfabetisk.

Hva har skjedd med menyene som fantes i Office Communicator 2005?

Menyene er erstattet med et brukergrensesnitt som gjør praktisk talt alle Communicator-oppgaver lett tilgjengelige. Med Office Communicator 2007 kan du utføre vanlige oppgaver, som å starte en direktemelding eller ringe, fra kontaktlisten. Det gjør du ved å høyreklikke en kontakt og velge et menyalternativ. Du kan også bruke Meny-knappen i Communicator-vinduet for å få frem flere menyelementer.

Kan jeg ringe til noen uten å legge til vedkommende i kontaktlisten?

Ja. Du kan skrive inn en persons telefonnummer i Søk-boksen og deretter dobbeltklikke navnet i Søkeresultater-boksen for å ringe. Du kan også søke etter personen etter navn og deretter trykke ENTER for å ringe.

Til toppen av siden

Tilgjengelighet

Hva er tilgangsnivåer, og hvordan bruker jeg dem?

Med tilgangsnivåer kan du angi hvem som skal kunne se din tilstedeværelsesinformasjon, og hvor mye de skal kunne se. Du kan for eksempel gi dine nærmeste kolleger tilgangsnivået Gruppe, slik at de kan se mobilnummeret ditt, mens kontakter med Firma-, Offentlig- eller Blokkert-nivå ikke kan se nummeret. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tilordner tilgangsnivåer, kan du se Styre tilgangen til tilstedeværelsesinformasjonen.

Hva betyr tilstedeværelsesknappene Inaktiv og Opptatt (inaktiv)?

 • Inaktiv (grønn/gul knapp) betyr at kontakten er tilkoblet, men at vedkommendes datamaskin eller telefonenhet har vært inaktiv de siste 5 minuttene (som standard). Kontaktens status går fra Tilgjengelig til Borte. Du kan endre tidsverdien ved å klikke Meny-knappen, klikke Verktøy, klikke Alternativer, angi en verdi under Vis meg som Inaktiv når datamaskinen har vært inaktiv i så mange minutter og deretter klikke OK.

 • Opptatt (inaktiv) (gul/oransje knapp) betyr at kontakten er opptatt i et møte eller har satt statusen til Opptatt, og at vedkommendes datamaskin har vært inaktiv de siste 15 minuttene (som standard). Kontaktens status går fra Opptatt til Borte. Du kan endre tidsverdien ved å klikke Meny-knappen, klikke Verktøy, klikke Alternativer, angi en verdi under Vis meg som Borte når statusen min har vært Inaktiv i så mange minutter og deretter klikke OK.

Hvorfor kan jeg ikke sette tilstedeværelsesstatusen til Vis som frakoblet i Communicator 2007?

Enkelte bedrifter fjerner statusen Vis som frakoblet fordi denne statusen kan gjøre det vanskelig å forutsi tilstedeværelse. Hvis for eksempel et stort antall brukere setter seg selv i denne modusen, reduseres graden av tilstedeværelse i Communicator betydelig. Ved å endre tilgangsnivået for enkeltpersoner kan du imidlertid bestemme hva andre skal kunne se. Hvis du for eksempel ikke ønsker å bli forstyrret av de aller fleste, kan du sette statusen din til Ikke forstyrr og deretter gi tilgangsnivået Gruppe til personer som skal kunne forstyrre deg også i denne statusen.

Hvorfor vises ikke fraværsmeldingen min i Communicator straks jeg har skrevet det?

Det kan ta opptil 30 minutter før kalenderinformasjon (ledig/opptatt, møteemner og -tider) og fraværsmelding (Fraværende) er overført til tilstedeværelsessystemet. For at denne informasjonen skal overføres, må du i tillegg kjøre Communicator-klienten på en enhet som kan koble til Exchange.

Hvordan påvirker tilstedeværelse innkommende anrop når jeg er opptatt i telefonen?

Tabellen nedenfor viser hvordan innkommende anrop behandles for ulike tilstedeværelsesstatuser.

Tilstedeværelse:

Status:

Innkommende anrop:

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Ringer på alle enheter som kjører Communicator, og et anropsvarsel vises på datamaskinen. Hvis anropet ikke blir besvart, viderekobles det som standard til talemeldingsfunksjonen.

Inaktiv

Inaktiv

Ringer på alle enheter som kjører Communicator, og et anropsvarsel vises på datamaskinen. Hvis anropet ikke blir besvart, viderekobles det som standard til talemeldingsfunksjonen.

Opptatt – Inaktiv

Opptatt (inaktiv)

Ringer på alle enheter som kjører Communicator, og et anropsvarsel vises på datamaskinen. Hvis anropet ikke blir besvart, viderekobles det som standard til talemeldingsfunksjonen.

Opptatt

Opptatt (i et møte eller anrop)

Ringer på alle enheter som kjører Communicator, og et anropsvarsel vises på datamaskinen. Hvis anropet ikke blir besvart, viderekobles det som standard til talemeldingsfunksjonen. Hvis du godtar et innkommende anrop mens du er opptatt i telefonen med en annen kontakt, settes gjeldende anrop på vent. Klikk Fortsett-knappen for å gå tilbake til det opprinnelige anropet.

Ikke forstyrr

Ikke forstyrr

Viderekobles til talemeldingsfunksjonen. Ved anrop fra kontakter med tilgangsnivået Gruppe ringer det imidlertid på alle enheter som kjører Communicator, og et anropsvarsel vises på datamaskinen.

Borte

Borte

Ringer på alle enheter som kjører Communicator, og et anropsvarsel vises på datamaskinen. Hvis anropet ikke blir besvart, viderekobles det til talemeldingsfunksjonen.

Frakoblet

Ikke pålogget

Alle anrop viderekobles som standard til talemeldingsfunksjonen.

Hvordan angis sted, og hvordan fungerer det når jeg kjører Communicator på flere enheter?

Du må angi sted manuelt for hver enhet som kjører Communicator. Det gjør du ved å klikke Tilstedeværelse-knappen, klikke Gjeldende sted og deretter velge et sted eller Skriv inn et egendefinert sted. Kontakter med tilgangsnivået Gruppe eller Personlig vil se stedet fra den sist aktive enheten som kjører Communicator.

Til toppen av siden

Telefonsamtaler

Hva er forskjellen mellom Remote Call Control og Unified Communications?

Office Communicator er vanligvis konfigurert for Remote Call Control (RCC) eller Unified Communications (UC). Med RCC integreres Communicator i bedriftens PBX-telefonsystem, og lyden går gjennom den vanlige skrivebordstelefonen når du bruker Communicator til å foreta eller motta anrop, viderekoble anrop og styre anrop.

Med UC, også kalt Enterprise Voice, erstattes den vanlige PBX-telefonen av Office Communicator og en IP-telefon eller USB-lydenhet som er koblet til datamaskinen. UC-lyd går gjennom datamaskinen eller gjennom en USB-enhet som er koblet til datamaskinen. Med UC får du avanserte telefonfunksjoner, blant annet følgende:

 • Mulighet til å foreta oppringninger innenfor eller utenfor brannmuren     Du kan delta i IP-taleøkter som går gjennom nettverksadresseoversettere (NAT) og brannmurer. Hvis du arbeider hjemmefra eller eksternt, kan du ringe opp bedriften fra et hvilket som helst sted med Internett-tilkobling, uten å pådra deg høye gebyrer eller måtte bruke et virtuelt privat nettverk (VPN).

 • Regler for viderekobling av anrop     Communicator 2007 har robuste viderekoblingsinnstillinger som det er enkelt å konfigurere. Du kan angi at anrop skal viderekobles til en annen bruker, et annet nummer eller en annen enhet, at et annet nummer skal ringes samtidig, eller at ubesvarte anrop skal omdirigeres til et annet nummer, en kontakt eller talemeldingsfunksjonen.

 • Mulighet til å legge til emne og viktighet i et anrop     Du kan legge til et samtaleemne og et viktighetsflagg i et utgående Communicator-anrop, slik at mottakeren raskt kan se årsaken til anropet og hvor viktig det er.

Hvordan vet jeg om Communicator er aktivert for Remote Call Control eller Unified Communications?

Du finner ut om du er RCC- eller UC-aktivert ved å klikke telefonknappen for en hvilken som helst kontakt. Hvis du ser alternativet Foretrukket oppringingsenhet, er du RCC-aktivert. Hvis du ikke ser dette alternativet, er du antakelig UC-aktivert. Hvis du ikke ser Foretrukket oppringingsenhet og ikke er UC-aktivert, kan det hende at du er konfigurert for standard Client Access License (CAL). Kontakt systemansvarlig for å få mer informasjon.

Hvor er det numeriske tastaturet for Communicator?

Med talemeldingssystemer eller telefonkonferanser blir du ofte bedt om å angi en PIN-kode eller foreta et valg ved å taste inn et nummer. For å kunne taste inn en PIN-kode eller foreta valg i automatiserte talesystemer må du taste inn numre fra telefontastaturet eller Communicators numeriske tastatur. Hvis du er UC-aktivert, er tastaturet tilgjengelig under og etter tilkoblingen. Mens et anrop tilkobles, er tastaturet tilgjengelig i anropskontrollområdet til høyre i samtalevinduet.

Når anropet er tilkoblet, er tastaturet tilgjengelig i anropskontrollområdet på venstre side.

Jeg kan fremdeles ikke se det numeriske tastaturet. Hvor er det?

Du har kanskje ikke noe numerisk tastatur på skjermen hvis du bruker standardinstallasjonen av Communicator, eller hvis du bruker Communicator til å styre en standardtelefon (PBX). Hvorvidt du ser et tastatur eller ikke, avhenger i så fall av implementeringen av RCC-gatewayen (Remote Call Control). Kontakt systemansvarlig hvis du ønsker mer informasjon. Hvis du ikke har et numerisk tastatur på skjermen, må du taste inn numre (for eksempel PIN-koder eller talemenyvalg) direkte på den fysiske telefonen.

Hva er et Communicator-anrop, og hvorfor skal jeg velge det?

Et Communicator-anrop er et VoIP-anrop (Voice over Internet Protocol) til enheter som kjører Office Communicator.

 • Når du foretar et Communicator-anrop til en UC-aktivert kontakt, ringer alle Communicator-aktiverte enheter hos kontakten, for eksempel stasjonær og bærbar maskin, mobiltelefon og IP-telefon. UC-aktiverte brukere kan foreta Communicator-anrop til kontakter som er medlemmer av organisasjonsnettverket, for å omgå PSTN-nettverket og foreta rene VoIP-anrop.

 • Når du foretar et Communicator-anrop til en RCC-aktivert kontakt, ringer alle Communicator-aktiverte enheter hos kontakten, men telefonen som er integrert i PBX-systemet, ringer ikke. En RCC-aktivert bruker kan bruke Communicator-anrop for å omgå PBX-telefonsystemet og foreta anrop direkte til en Communicator-kontakt.

I hvilke tilfeller kan Communicator-anrop til en ekstern kontakt mislykkes?

Communicator er en sikker løsning for bedriftskommunikasjon. Communicator-anrop er VoIP-anrop som krever at mottakeren har mulighet til å godta anropet. Du kan ikke foreta et Communicator-anrop til en ekstern kontakt, det være seg en generell direktemeldingskontakt eller en ren telefonkontakt, for eksempel en venn, et familiemedlem eller en kollega. En ekstern kontakt som ikke er medlem av organisasjonsnettverket, ringer du med vanlig PSTN-/PBX-nummer eller mobilnummer.

Hvilke telefonnumre er gyldige for anrop til kontakter?

Communicator følger E.164-standarden for telefonnumre. E.164 er en internasjonal nummerstandard for offentlige telefonsystemer, og hvert tildelt nummer består av en landskode, et retningsnummer og abonnentens nummer.

Et E.164-nummer kan inneholde opptil 15 sifre. Eksempler:

+14255550101

Nummer

Beskrivelse

1

Landskode for USA

425

Retningsnummer for Redmond, Washington

5550101

Abonnentens lokalnummer

+442075551234

Nummer

Beskrivelse

44

Landskode for Storbritannia

207

Retningsnummer for London

5551234

Abonnentens lokalnummer

Du kan registrere telefonnumre flere steder i Communicator og Outlook. Som en hovedregel bør du bruke E.164-standarden og sette inn + foran nummeret. Det beste er å bruke bare + og numeriske tegn i telefonnumre, ettersom de definerte normaliseringsreglene vil formatere nummeret for deg. Telefonnummerformater kontrolleres av normaliseringsreglene definert i Office Communications Server. Kontakt systemansvarlig hvis Communicator ikke godtar et telefonnummer.

Kan jeg ringe numre av typen 1-800-TAXI med Communicator?

Ja, du kan bruke 1-800-numre og numre med bokstaver i Søk-boksen. Telefonnumre du skriver inn i Søk-boksen, normaliseres, og bokstavene konverteres til tall når nummeret ringes.

Hvorfor kan jeg skrive inn bokstaver i Søk-boksen, men ikke i dialogboksene Nytt nummer og Rediger telefonnummer?

Normaliseringsreglene, som er definert i Office Communications Server, brukes på en annen måte for telefonnumre du skriver inn i feltene i dialogboksen Rediger telefonnummer eller Nytt nummer. Bokstaver støttes ikke i dialogboksene Rediger telefonnummer og Nytt nummer.

Hva har skjedd med plasseringsbasert viderekobling? Er ikke denne funksjonen lenger tilgjengelig i Communicator?

Dagens PBX-systemer bruker i stadig større grad såkalt "twinning", det vil si at du mottar både et VoIP-anrop og et RCC-anrop og kan velge om du vil besvare anropet direkte på datamaskinen (ved hjelp av tilkoblede USB-enheter, telefonienheter, hodetelefoner) eller fra PBX-telefonen.

Med Communicator 2007 kan du i tillegg besvare anrop direkte fra en bærbar maskin, uansett hvor du måtte befinne deg, forutsatt at du er logget på Communicator. Du kan også ringe ut fra en bærbar maskin via bedriftsnettverket.

Til toppen av siden

Videoanrop

Kan jeg foreta et videoanrop til en person som ikke bruker Communicator?

Videoanrop til eksterne brukere støttes bare for brukere som er medlemmer av organisasjonsnettverket. Videoanrop til brukere utenfor firmakatalogen, for eksempel venner eller familiemedlemmer, eller til generelle direktemeldingskontakter, for eksempel Windows Live-, MSN- eller Yahoo! Messenger-kontakter, støttes ikke.

Til toppen av siden

Konferanser

Hva er forskjellen mellom "Del informasjon ved å bruke Live Meeting" og "Møt nå ved å bruke Live Meeting-tjenesten"?

Del informasjon ved å bruke Live Meeting starter Live Meeting og kobler valgte kontakter i kontaktlisten til Office Communications Server. Hvis noen av kontaktene allerede befinner seg i en Communicator-konferanse, kobles de til samme Office Communications Server som den pågående konferansen. Møt nå ved å bruke Live Meeting-tjenesten bruker senderens "Møt nå"-møte på dennes Live Meeting-konto.

Du bruker vanligvis Del informasjon ved å bruke Live Meeting hvis alle konferansedeltakerne er interne brukere, for eksempel ansatte eller medlemmer av organisasjonsnettverket. Typiske situasjoner er konferanser med gruppemedlemmer og strategimøter med partnere. Møt nå ved å bruke Live Meeting-tjenesten brukes hvis konferansen omfatter eksterne brukere, for eksempel kunder eller personlige kontakter. Typiske situasjoner er salgssamtaler og kundeopplæringsøkter.

Hvorfor vises ikke Live Meeting-ikonet alltid i samtalevinduet?

Når brukere deltar i en samtale eller direktemelding mellom bare to personer, foretrekker de vanligvis å ta notater selv. Derfor vises Live Meeting-ikonet bare når mer enn to personaler deltar i en samtale. Hvis du vil aktivere Live Meeting for en konferanse mellom to personer, høyreklikker du et navn i Kontaktliste og klikker Del informasjon ved å bruke Live Meeting.

Hvordan konfigurerer jeg Live Meeting-kontoen?

 1. Start Live Meeting-klienten, klikk Meny-knappen på tittellinjen i Live Meeting, og velg deretter Åpne brukerkontoer. (Første gang du kjører Live Meeting, vises dialogboksen Brukerkontoer automatisk.)

 2. Skriv inn påloggingsinformasjonen eller portal-URLen for Live Meeting.

 3. Klikk Test tilkobling for å kontrollere tilkoblingen.

Når jeg kjører Office Communicator 2007, kan jeg da ha en Live Meeting-konferanse med kontakter som kjører Communicator 2005?

Nei. Live Meeting-konferanser mellom Communicator 2007 og Communicator 2005 (eller Windows Messenger 5.1) støttes ikke. Communicator 2007-kontakten som starter en slik konferanse, vil til slutt få melding om tidsavbrudd.

Kan jeg ha en Live Meeting-konferanse med en generell direktemeldingskontakt?

Nei. Live Meeting-konferanser med generelle direktemeldingskontakter støttes ikke. Hvis du befinner deg i en direktemeldingsøkt med en generell direktemeldingskontakt og du endrer økten til en Live Meeting-konferanse, vil du til slutt motta melding om tidsavbrudd .

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×