Utforme et dokumentinformasjonspanel ved hjelp av InfoPath

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Denne artikkelen forklarer hvordan du bruker Microsoft Office InfoPath til å utforme et dokumentinformasjonspanel som knyttes til dokumenter for Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007 og Microsoft Office PowerPoint 2007.

I denne artikkelen

Forstå dokumentinformasjonspaneler

Utforme et dokumentinformasjonspanel

Lage eller redigere et egendefinert dokumentinformasjonspanel for en SharePoint-innholdstype

Legge til et egendefinert dokumentinformasjonspanel i et dokument

Forstå dokumentinformasjonspaneler

Med dokumentinformasjonspanelet, som vises i Office Word 2007-, Office Excel 2007- og Office PowerPoint 2007-dokumenter, kan brukerne vise og endre egenskapene for en enkeltfil eller for en innholdstype som er lagret på en dokumentbehandlingsserver, for eksempel et dokumentarbeidsområde eller et bibliotek på Windows SharePoint Services 3.0. Disse egenskapene, også kjent som metadata, er detaljer om en fil som beskriver og identifiserer den. Brukerne kan bruke egenskapene til å ordne, identifisere og søke etter dokumenter.

Dokumentinformasjonspanelet er et Microsoft Office InfoPath 2007-skjema som er plassert, og vises i et dokument. Du trenger ikke InfoPath installert på datamaskinen for å se et dokumentinformasjonspanel i et 2007 Microsoft Office-system dokument, men du trenger Office InfoPath 2007 til å utforme eller tilpasse dokumentinformasjonspaneler. Hvis du vil tilpasse et dokumentinformasjonspanel for å vise data fra en ekstern ressurs for eksempel en webtjeneste, må du for eksempel bruke Office InfoPath 2007 til å utforme dette dokumentinformasjonspanelet.

Når du tilpasser dokumentinformasjonspanelet, kan du også legge til forretningslogikk, for eksempel datavalidering, eller legge til egendefinerte egenskaper som er viktige for organisasjonen. I tillegg ved å opprette en maldel som skal inneholde vanlige felt, kan du organisere effektiv gjenbruk av dokumentinformasjonspaneler i forskjellige 2007 Office-utgivelse dokumenttyper på tvers av organisasjonen.

Til toppen av siden

Utforme et dokumentinformasjonspanel

Når du utformer en egendefinert dokumentinformasjonspanel, kan du bruke det med flere dokumenter fra Office Word 2007, Office Excel 2007 og Office PowerPoint 2007, eller du kan utforme flere dokumentinformasjonspaneler. Hvis noen dokumenter er knyttet til et bestemt prosjekt, kan du for eksempel hende du vil bruke unike felt for dokumentinformasjonspaneler som brukes i disse dokumentene bare.

Selv om organisasjonen bruker flere dokumentinformasjonspaneler, kan hver inneholde flere vanlige egenskaper. Hvis du vil bruke fellesegenskaper når du utformer et dokumentinformasjonspanel, kan du vurdere å bruke maldeler. Ved å opprette og bruke maldeler, kan du sikre at viktige metadata for organisasjonen er konsekvente i tone, struktur og virkemåte. Organisasjonen din kan for eksempel krever hver dokumentinformasjonspanelet skal inkludere et felt kalt stilling i tillegg til forfatter. Utforme en maldel som bruker disse vanlige felt, kan du enkelt gjenbruke maldelen i flere dokumentinformasjonspaneler.

Fremgangsmåten nedenfor beskriver hvordan du utformer et dokumentinformasjonspanel til bruk med 2007 Office-utgivelse-dokumenter.

 1. Velg Utform en skjemamal, på Fil-menyen.

 2. Under Utform en ny i dialogboksen Utform en skjemamal klikker du Skjemamal.

 3. Klikk Tom i Basert på-galleriet, og klikk deretter OK. På denne måten kan datakilden defineres i InfoPath mens du utformer skjemamalen.

  Du kan også basere skjemamalen på et XML-dokument eller et XML-skjema, for eksempel Dublin Core-egenskaper. I tillegg kan du utforme skjemamalen ved å bruke en webtjeneste, en database eller innstillinger i et datatilkoblingsbibliotek. Du finner informasjon om utforming av skjemamaler basert på en datakilde, under Se også.

 4. Utforme skjemamalen til å brukes som et dokumentinformasjonspanel.

  Hvis du lager en maldel slik at den inneholder vanlige felt, kan du koordinere effektiv gjenbruk av dokumentinformasjonspaneler i ulike 2007 Office-utgivelse-dokumenttyper på tvers av organisasjonen. Hvis du laget et maldel og la den til i oppgaveruten Kontroller, kan du sette inn maldelen i skjemamalen ved å bruke fremgangsmåten nedenfor.

  1. Sett inn markøren i skjemamalen der du vil sette inn maldelen.

  2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

  3. Klikk navnet på maldelen du vil sette inn, under Egendefinert i listen Sett inn kontroller.

   Maldelen vises inne i en kontroll for en inndeling i skjemamalen. Du kan gjenkjenne maldelen i skjemamalen fordi ordene inndeling (maldel: navn) vises som inndelingsetiketten, der navn er navnet på en del malfilen.

   Etikett i skjemamal som angir om det finnes en maldel

 5. Gi nytt navn til standardvisningen og eventuelle andre visninger i skjemamalen.

  Hvordan?

  1. Klikk Administrer visningerVis-menyen.

  2. I oppgaveruten Visninger klikker du visningen du vil gi nytt navn til, og klikker Vis egenskaper.

  3. Klikk kategorien Generelt.

  4. Skriv inn et nytt navn for visningen i boksen Visningsnavn.

  Merknad: Selv om skjemamalen bare inneholder én visning, bør du gi visningen et egendefinert navn, for eksempel Egendefinerte egenskaper, ettersom navnet på visningen kommer til å vises i listen Egenskapsvisninger og alternativer når dokumentinformasjonspanelet vises i et dokument.

 6. Publisere dokumentinformasjonspanelet i en delt nettverksmappe.

  Hvordan?

  1. Klikk PubliserFil-menyen.

  2. I publiseringsveiviseren klikker du Til en nettverksplassering og deretter Neste.

  3. Klikk Bla gjennom på neste side i veiviseren.

  4. Bla til den delte nettverksmappen der du vil publisere skjemamalen, og klikk deretter OK.

  5. På neste side i veiviseren kontrollerer du at banen og skjemamalnavnet i boksen Navn på skjemamal er riktige, og deretter klikker du Neste.

  6. Hvis du har en alternativ bane til den delte nettverksmappen, for eksempel en offentlig Uniform Resource Locator (URL), på neste side i veiviseren skriver du inn banen i boksen, og klikk deretter Neste.

  7. Klikk Publiser på neste side i veiviseren.

   Du får en bekreftelse på siste side i veiviseren hvis skjemamalen ble publisert.

  Du kan også publisere dokumentinformasjonspanelet på et SharePoint-område. Du finner mer informasjon om publisering på et SharePoint-område under Se også.

Til toppen av siden

Lage eller redigere et egendefinert dokumentinformasjonspanel for en SharePoint-innholdstype

Når du lager en områdeinnholdstype basert på dokumentinnholdstypen eller innholdstypen Dublin Core-kolonner, som er tilgjengelig på servere som kjører Microsoft Office SharePoint Server 2007, opprettes et dokumentinformasjonspanel automatisk for å spore SharePoint-egenskaper. Du kan bruke Office InfoPath 2007 til å tilpasse denne typen dokumentinformasjonspanel på samme måte som du tilpasser andre InfoPath-skjemamaler. Du kan for eksempel tilpasse dokumentinformasjonspanelet ved å gjøre ett av følgende:

 • Legge til funksjoner som for eksempel datavalidering eller betinget formatering.

 • Legge til en sekundær tilkobling til dokumentinformasjonspanelet og deretter legge til kontroller som viser data fra felt i datakilden.

 • Opprette en ny visning og deretter legge til en maldel som inneholder vanlige felt som organisasjonen kan bruke til å spore data.

  Merknad: Når et dokumentinformasjonspanel baseres på et SharePoint-innholdstypeskjema, kan du ikke tilpasse dokumentinformasjonspanelet ved å legge til felt som ikke er del av det skjemaet. Du må legge til eller fjerne kolonner fra innholdstypen for å legge til eller fjerne felt fra innholdstypeskjemaet.

Lage eller redigere et egendefinert dokumentinformasjonspanel

 1. Velg Utform en skjemamal, på Fil-menyen.

 2. Under Utform en ny i dialogboksen Utform en skjemamal klikker du Skjemamal.

 3. I Basert på-listen klikker du XML eller XML-skjema, og deretter klikker du OK.

  Merknad: Ikke merk av for Aktiver bare funksjoner som er kompatible med webleser ettersom dokumentinformasjonspanelet bare vises som en del av et 2007 Office-utgivelse-dokument, ikke som en del av en webside.

 4. I veiviseren for datakilde skriver du inn URL-adressen for SharePoint-serveren og klikker Neste.

 5. Klikk navnet på innholdstypen du vil bruke, i listen Velg en liste eller web, og klikk deretter Neste.

 6. Klikk Fullfør.

  Dokumentinformasjonspanelet for innholdstypeskjemaet åpnes.

 7. Gjør ønskede endringer i dokumentinformasjonspanelet, og lagre dem i skjemamalen.

  Merknad: Ettersom dokumentinformasjonspanelet er basert på innholdstypeskjemaet, som er hoveddatakilden for skjemamalen, kan du ikke tilpasse dokumentinformasjonspanelet ved å legge til felt som ikke er del av skjemaet. Du må legge til eller fjerne kolonner fra innholdstypen for å legge til eller fjerne felt fra dokumentinformasjonspanelet ved å legge til nye felt i innholdstypeskjemaet.

 8. Klikk PubliserFil-menyen.

 9. I Publiseringsveiviser klikker du Som en mal for dokumentinformasjonspanel i områdeinnholds- eller listeinnholdstype i SharePoint (anbefales) og deretter Neste.

  Merknad: Som en mal for dokumentinformasjonspanel i områdeinnholds- eller listeinnholdstype i SharePoint (anbefales) vises bare på denne siden i veiviseren hvis du klikket XML eller XML-skjema i trinn 3.

 10. Klikk Publiser på neste side i veiviseren.

  Du får en bekreftelse på siste side i veiviseren hvis skjemamalen ble publisert.

Til toppen av siden

Legge til et egendefinert dokumentinformasjonspanel i et dokument

Når du oppretter et egendefinert dokumentinformasjonspanel, må du knytte den til et dokument før du kan bruke den. Hvis du vil gjøre dette, må du først aktivere kategorien utvikler på båndet i programmer der du vil bruke dokumentinformasjonspanelet. Du kan angi deretter plasseringen av Dokumentinformasjonspanel ved hjelp av en URL-adresse, UNC eller URN filbane. I tillegg kan du velge å vise dokumentinformasjonspanelet som standard når dokumentet åpnes. Du kan også velge om de egendefinerte egenskapene som du opprettet, er synlig som standard når dokumentet åpnes.

Fremgangsmåten nedenfor beskriver hvordan du knytter et dokumentinformasjonspanel til et dokument for Office Word 2007, Office Excel 2007 eller Office PowerPoint 2007.

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen og deretter Alternativer for programnavn, der programnavn er navnet på programmet du arbeider i. Klikk for eksempel Alternativer for Word.

 2. I dialogboksen Alternativer for programnavn klikker du Populær, merker av for Vis kategorien Utvikler på båndet og klikker deretter OK.

  Båndet er en del av Brukergrensesnittet Microsoft Office Fluent.

 3. Klikk kategorien Utvikler på Office Fluent-båndet og deretter Dokumentpanel.

 4. I dialogboksen Dokumentinformasjonspanel skriver du inn plasseringen for dokumentinformasjonspanelet du vil legge til i dokumentet, under Angi en egendefinert mal (URL, UNC eller URN).

 5. Klikk Egendefinerte egenskaper i listen Vis som standard for å vise de egendefinerte egenskapene som standard i dokumentet.

 6. Merk av for Vis alltid Dokumentinformasjonspanel ved åpning og første lagring av dokument for å vise dokumentinformasjonspanelet som standard.

I tillegg til å vise eller endre egenskaper i dokumentinformasjonspaneler i dokumenter for Office Word 2007, Office Excel 2007 og Office PowerPoint 2007, Office Word 2007 brukere kan legge til egenskaper fra dokumentinformasjonspanelet som egenskapskontroller i selve dokumentet. Kan for eksempel legge til flere forekomster av en firmaadresse som egenskapskontroller i et dokument. Disse kontrollene for egenskapen skal oppdateres når informasjonen i dokumentinformasjonspanelet endres.

Du finner mer informasjon om å legge til egenskaper i et Office Word 2007-dokument under Se også.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×