Utforme en visning som er optimalisert for utskrift

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Skjemamaler du oppretter i Microsoft Office InfoPath, er utformet for å åpnes og fylles ut elektronisk, enten i selve InfoPath eller ved hjelp av en webleser. Brukerne kan imidlertid velge å skrive ut en kopi av et ferdig utfylt skjema for sin egen del eller for arkivering. Det er derfor lurt å kontrollere at skjemamalen ser grei ut på utskrift. Du kan for eksempel sjekke at kontrollene i skjemamalen får plass innenfor margene på utskriftssiden, og at teksten på det utskrevne skjemaet kan leses.

Du kan i tillegg bruke oppgaveruten Visninger til å opprette en spesialversjon av skjemamalen, kalt en utskriftsvisning, som er utformet spesifikt for utskrift.

Denne artikkelen forklarer hvordan du utformer en utskriftsvisning for skjemamalen og andre teknikker for oppretting av utskriftsvennlige skjemamaler.

I denne artikkelen

Forskjellen mellom utskrift av en skjemamal og et skjema

Innføring i utskriftsvisninger

Utforme en utskriftsvisning som er basert på en eksisterende visning

Utforme en utskriftsvisning spesielt for Word

Forskjellen mellom utskrift av en skjemamal og et skjema

Du kan skrive ut skjemamalen for å få en oversikt over hvordan kontroller og andre objekter vil vises på arket, eller for å kontrollere utskriftsinnstillinger som topptekster og bunntekster. Når du skriver ut en skjemamal fra utformingsmodus, vil du kanskje se enkelte elementer på den utskrevne skjemamalen, for eksempel knapper, som i virkeligheten ikke vil vises når en bruker skriver ut et skjema basert på skjemamalen.

Når brukerne skriver ut et skjema som er basert på skjemamalen, vil det bli gjort justeringer i skjemaet, og elementer som ikke har noen mening i utskriftsform, vil bli fjernet fra utskriften. Instruksjonsteksten Sett inn element, som vises under gjentatte tabeller, vil for eksempel ikke bli skrevet ut. Knapper, tekst i lister eller rullepiler vil heller ikke bli skrevet ut, ettersom de ikke gir noen mening i utskriftsform.

Til toppen av siden

Innføring i utskriftsvisninger

Selv om skjemamaler er utformet for å samle inn skjemadata i et elektronisk format, kan du opprette en utskriftsvisning, som er en visning som er spesielt utformet for utskrift. Dette er nyttig når du vil at brukere skal skrive ut skjemaer med et bestemt oppsett eller bare skrive ut visse deler av skjemaet.

Hvis skjemamalen inneholder flere visninger, kan du opprette en utskriftsvisning for hver visning. Eventuelt kan du angi en enkelt utskriftsvisning som gjelder for alle visningene i skjemamalen. Hvis skjemamalen for eksempel inneholder tre forskjellige visninger, kan du kanskje opprette en utskriftsvisning som sammenstiller nøkkelinformasjon fra hver av disse visningene på en enkelt utskrevet side.

Du kan opprette og knytte en utskriftsvisning til en eksisterende visning ved hjelp av koblingen Opprett utskriftsversjon for denne visningen i oppgaveruten Visninger. Når du klikker denne koblingen, skjer følgende i InfoPath:

 • Det opprettes en ny, tom visning med navnet Utskriftsversjon navn, der navn er navnet på visningen som utskriftsvisningen er basert på.

 • Utskriftsvisningen knyttes til visningen den er basert på. Denne tilknytningen registreres i dialogboksen Egenskaper for visning, i kategorien Utskriftsinnstillinger. Tenk deg for eksempel at du har opprettet en utskriftsvisning som er basert på en Godkjenning-visning i skjemamalen. Når brukerne klikker Skriv ut i Godkjenning-visningen, blir det som vises i visningen Utskriftsvisning Godkjenning i InfoPath, skrevet ut.

Når du har opprettet en utskriftsvisning, kan du utforme den slik at den gjenspeiler hvordan skjemaet skal se ut når det skrives ut. Dette innebærer vanligvis at du kopierer og limer inn kontroller fra andre skjemamalvisninger i utskriftsvisningen. Om nødvendig kan du bytte ut enkelte kontroller med andre kontroller i utskriftsvisningen. Du kan for eksempel bytte ut en rullegardinliste som skjuler listeoppføringene som standard, med en standardliste som viser oppføringene som standard. Hvis du gjør dette, vises alle oppføringene i skjemaet som skrives ut. Du kan også velge å angi egendefinerte utskriftsalternativer for utskriftsvisningen i dialogboksen Egenskaper for visning, for eksempel topptekst, bunntekst og sidemarger.

Til toppen av siden

Utforme en utskriftsvisning som er basert på en eksisterende visning

Når en bruker skriver ut et skjema som ikke har en bestemt utskriftsvisning tilknyttet, blir som standard visningen som for øyeblikket vises på brukerens datamaskin, skrevet ut. Hvis du oppretter en utskriftsvisning, blir denne visningen skrevet ut i stedet for gjeldende visning. Du kan angi hvilken som helst eksisterende visning som utskriftsvisning. Fremgangsmåten nedenfor forklarer hvordan du bruker en eksisterende visning som grunnlag for en utskriftsvisning.

 1. Klikk Administrer visningerVis-menyen.

 2. Klikk visningen du vil opprette en utskriftsvisning for, i Velg visning-listen i oppgaveruten Visninger.

 3. Klikk Opprett utskriftsversjon for denne visningen under Handlinger.

 4. Skriv inn et navn på utskriftsvisningen i dialogboksen Opprett utskriftsversjon, og klikk deretter OK.

 5. Dobbeltklikk utskriftsvisningen i oppgaveruten Visninger.

 6. Velg ønskede alternativer i kategoriene Utskriftsinnstillinger og Utskriftsformat i dialogboksen Egenskaper for visning, og klikk deretter OK. Du kan for eksempel angi standard marginnstillinger for utskriftsvisningen eller legge til topptekster eller bunntekster.

 7. Bytt tilbake til den opprinnelige visningen ved å klikke navnet på visningen i Velg visning-listen i oppgaveruten Visninger.

 8. Merk alt i visningen ved å trykke CTRL+A.

 9. Kopier det merkede området til utklippstavlen ved å trykke CTRL+C.

 10. Bytt til utskriftsvisningen ved å klikke navnet på visningen i Velg visning-listen i oppgaveruten Visninger.

 11. Lim inn det merkede området fra den opprinnelige visningen i utskriftsvisningen ved å trykke CTRL+V.

 12. Slett eventuelle kontroller eller oppsettselementer du ikke trenger, eller legg til flere kontroller.

  Tips!: Du kan raskt finne ut om kontroller og andre utformingselementer vil få plass på en utskrevet side ved å vise en hjelpelinje for sidebredde langs høyre kant av skjemamalen, ved å klikke Hjelpelinje for sidebreddeVis-menyen. En hjelpelinje for sidebredde vises som en stiplet loddrett linje i skjemamalen. Hjelpelinjen angir hvor høyre marg for den utskrevne siden befinner seg, basert på standardskriveren datamaskinen er koblet til.

 13. Legg til sideskift i utskriftsvisningen ved å klikke der du vil starte en ny side og deretter klikke SideskiftSett inn-menyen.

  Obs!: Et sideskift vises som en stiplet vannrett linje i en skjemamal. Hvis du forhåndsviser skjemamalen, kan du ikke se den stiplede linjen eller eventuelle andre angivelse av sideskiftet. Hvis du vil se hvordan sideskiftet påvirker utskrevne skjemaer som er basert på skjemamalen, klikker du Forhåndsvisning Knappesymbolstandardverktøylinjen.

Til toppen av siden

Utforme en utskriftsvisning spesielt for Word

Hvis du er en avansert skjemautformeren som forstår XML-teknologier, kan du bruke utskriftsvisning for veiviseren for Word til å opprette en Microsoft Office Word-basert utskriftsvisning som skriver ut skjemadata direkte fra Word. Dette gjør at du kan dra nytte av funksjoner for utskrift som er tilgjengelige i Word. Hvis du vil gjøre dette, må du ha tilgang til en eksisterende XSL-transformering (XSLT)-fil som transformerer data i en skjemamal til et format som passer for utskrift fra Word. Når en bruker skriver ut et skjema som inneholder en Word-baserte utskriftsvisning, ut data i skjemaet direkte fra Word. XSLT-filen må opprettes ved hjelp av Microsoft Office Word 2003 eller Microsoft Office Word 2007.

Obs!: Hvis du vil lære mer om hvordan du oppretter XSLT-filen, kan du referere til Microsoft Office InfoPath 2003 Software Development Kit (SDK). SDK inneholder et verktøy, kalt InfoPath to Word Wizard, som gjør det mulig å bruke Word 2003 eller Word 2007 til å skrive ut data for InfoPath-skjema. Hvis du vil finne SDK for InfoPath 2003, kan du se Se også-delen.

 1. Klikk Administrer visningerVis-menyen.

 2. Klikk Legg til utskriftsvisning for Word under Handlinger i oppgaveruten Visninger.

 3. Følg instruksjonene i veiviseren for utskriftsvisning for Word for å angi hvilken XSLT-fil du vil bruke for den Word-baserte utskriftsvisningen.

 4. Klikk visningen du vil angi den Word-baserte utskriftsvisningen for, i Velg visning-listen i oppgaveruten Visninger, og klikk deretter Egenskaper for visning.

 5. Klikk kategorien Utskriftsinnstillinger.

 6. Klikk den Word-baserte utskriftsvisningen i listen Velg en eksisterende visning som skal brukes ved utskrift av denne visningen.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×