Utforme en skrivebeskyttet visning

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

I Microsoft Office InfoPath, kan du opprette ulike visninger av samme skjemamal. En visning er en annen måte å presentere data i en skjemamal. Når du fyller ut skjemaer som er basert på skjemamalen, kan brukere veksle mellom visninger for å velge hvor mye data som vises i skjemaet. I en skjemamal for statusrapport, kan du for eksempel utforme en sammendragsvisning i tillegg til en detaljert visning. Brukere kan velge hvilken visning de vil se på, avhengig av hvilken type informasjon de trenger.

Denne artikkelen forklarer hvordan du utformer en visning som ikke kan redigeres av andre. Den forklarer også hvordan du bruker regler til å bytte automatisk til en skrivebeskyttet visning av et skjema når en bruker klikker en knapp i visningen med skrivetilgang.

Hva vil du gjøre?

Utforme en skrivebeskyttet visning

Sette inn en knapp som bytter mellom en visning med skrivetilgang og en skrivebeskyttet visning

Sette inn en knapp som bytter til den skrivebeskyttede visningen etter at brukerne har sendt skjemaet

Utforme en skrivebeskyttet visning

Skrivebeskyttede visninger er nyttige når du vil oppsummere skjemadata for brukere, og du ikke vil at de endrer dataene. La oss si at du for eksempel vil forhindre at brukerne endrer dataene i et skjema etter at de har sendt det til en webtjeneste. Når en bruker klikker en Send-knapp i skjemaet, kan du konfigurere skjemamalen til å bytte fra en visning med skrivetilgang til en skrivebeskyttet visning. På denne måten kan brukerne se hvilke data de har sendt, men de kan ikke endre dem.

 1. Klikk Administrer visningerVis-menyen.

 2. Under Handlinger klikker du Legg til en ny visning.

 3. Skriv inn et navn for visningen i dialogboksen Legg til visning, og klikk deretter OK.

 4. Utform visningen ved å legge til oppsettstabeller og kontroller i den.

  Tips!: Hvis du vil basere utformingen av en ny visning på en eksisterende visning, åpner du den eksisterende visningen, trykker CTRL+A for å merke alt i visningen, og trykker deretter CTRL+C for å kopiere det merkede området til utklippstavlen. I oppgaveruten Visninger bytter du til den nye visningen og trykker CTRL+V for å lime inn det merkede området i den nye visningen. Du kan nå slette eventuelle kontroller eller oppsettselementer du ikke trenger, fra visningen.

 5. Klikk Visningsegenskaper i oppgaveruten visninger.

 6. Klikk kategorien Generelt.

 7. Merk av for Skrivebeskyttet under Visningsinnstillinger, og klikk OK.

 8. Hvis du vil teste om visningen er skrivebeskyttet, klikker du Forhåndsvisningstandardverktøylinjen.

 9. I forhåndsvisningsvinduet kontrollerer du at du ikke kan skrive inn data i skjemaet.

 10. Du går til bake til utformingsmodus ved å klikke Lukk forhåndsvisningstandardverktøylinjen.

Til toppen av siden

Sette inn en knapp som bytter mellom en visning med skrivetilgang og en skrivebeskyttet visning

Visninger utformes ofte til å fungere med knapper og regler, noe som lar deg automatisere bestemte oppgaver i en skjemamal som svar på hendelser eller handlinger som startes av personen som fyller ut skjemaet. Du kan for eksempel sette inn en knapp i skjemamalen og deretter lage en regel som bytter visning når knappen klikkes. I eksemplet nedenfor har skjemautformeren laget en regel i dialogboksen Regel som bytter til en skrivebeskyttet sammendragsvisning. Denne regelen kjøres når brukerne klikker en knapp i skjemaet.

Del av dialogboksen Regel

Sette inn en knapp som bytter mellom visninger

 1. Klikk Administrer visningerVis-menyen.

 2. Under Velg visning klikker du den skrivebeskyttede visningen du vil legge til en knapp i.

 3. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 4. Plasser pekeren der du vil sette inn knappen i skjemamalen.

 5. Klikk Knapp under Sett inn kontroller.

 6. Dobbeltklikk knappen du nettopp satte inn, i skjemamalen.

 7. Klikk kategorien Generelt.

 8. I Handling-listen klikker du Regler og egendefinert kode.

 9. Skriv inn teksten som skal vises på knappen, i Etikett-boksen.

 10. Klikk Regler.

 11. Klikk Legg til i dialogboksen Regler.

 12. Skriv inn et navn for regelen i Navn-boksen.

 13. Klikk Legg til handling.

 14. I Handling-listen klikker du Bytt visning.

 15. I Visning-listen klikker du visningen du vil bytte til, og deretter klikker du OK.

 16. Klikk OK for å lukke alle åpne dialogbokser.

 17. Hvis du vil teste endringene, klikker du Forhåndsvisningstandardverktøylinjen eller trykker CTRL+SKIFT+B.

 18. Klikk knappen i forhåndsvisningsvinduet.

  Visningen du angav i trinn 15, skal åpnes.

 19. Du går til bake til utformingsmodus ved å klikke Lukk forhåndsvisningstandardverktøylinjen.

 20. Du kan legge til enda en knapp og regel i den skrivebeskyttede visningen, slik at brukerne kan bytte tilbake til visningen med skrivetilgang, ved å åpne den skrivebeskyttede visningen og gjenta trinn 3 til 19.

Til toppen av siden

Sette inn en knapp som bytter til den skrivebeskyttede visningen etter at brukerne har sendt skjemaet

Fremgangsmåten nedenfor beskriver hvordan du legger til en knapp i skjemamalen som viser en skrivebeskyttet visning av sendte data. Du kan gjøre dette i et statusrapportskjema når du vil la brukerne bytte fra en standardvisning til en skrivebeskyttet sammendragsvisning av skjemadataene.

Obs!: Denne fremgangsmåten virker bare hvis skjemamalen inneholder en eksisterende datatilkobling for sending av skjemadata. Hvis du ikke ennå har konfigurert noen tilkobling for sending av data, må du gjøre det før du fullfører denne fremgangsmåten. Ellers vil ikke trinnene etterpå virke. Du finner koblinger til mer informasjon om datatilkoblinger i Se også-delen.

 1. Klikk Administrer visningerVis-menyen.

 2. Under Velg visning klikker du visningen du vil skal inneholde Send-knappen.

 3. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 4. Plasser pekeren der du vil sette inn knappen i skjemamalen.

 5. Klikk Knapp under Sett inn kontroller.

 6. Dobbeltklikk knappen du nettopp satte inn, i skjemamalen.

 7. Klikk kategorien Generelt.

 8. I Handling-listen klikker du Send.

 9. Hvis du vil at annen tekst enn Send skal vises som knappetikett, skriver du inn teksten du vil bruke, i Etikett-boksen.

 10. Velg Sendealternativer.

 11. Kontroller at det er merket av for Tillat brukere å sende dette skjemaet i dialogboksen Sendealternativer.

 12. Klikk Utfør egendefinert handling ved hjelp av regler, og klikk deretter Regler.

 13. Klikk Legg til i dialogboksen Regler for å sende skjemaer.

 14. Skriv inn et navn for regelen i Navn-boksen, og klikk deretter Legg til handling.

 15. I Handling-listen klikker du Bytt visning.

 16. I Visning-listen klikker du den skrivebeskyttede visningen du vil bytte til, og deretter klikker du OK.

 17. Klikk OK for å lukke alle åpne dialogbokser.

 18. Hvis du vil teste endringene, klikker du Forhåndsvisningstandardverktøylinjen eller trykker CTRL+SKIFT+B.

 19. I forhåndsvisningsvinduet klikker du knappen som brukes til å sende skjemaet.

  Den skrivebeskyttede visningen skal åpnes.

 20. Du går til bake til utformingsmodus ved å klikke Lukk forhåndsvisningstandardverktøylinjen.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×