Utforme en skjemamal som er basert på en webtjeneste

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan utforme en skjemamal som kan arbeide med en webtjeneste til å spørre etter data, sende data, eller spørre og sende data.

I denne artikkelen

Oversikt

Vurderinger for kompatibilitet

Før du begynner

Utforme en skjemamal med en datatilkobling for spørring

Utforme en skjemamal med en datatilkobling

Utforme en skjemamal med query datatilkoblinger og sending

Oversikt

Et skjema kan ha én primær datatilkobling, kalt den primære datatilkoblingen, og det kan også ha én eller flere sekundære datatilkoblinger. Avhengig av målene for skjemaet, kan en datatilkobling spørre etter eller sende skjemadata til en ekstern datakilde, for eksempel en Microsoft SQL Server-database eller en webtjeneste.

Når du utformer en skjemamal som er basert på en webtjeneste, har du velge å konfigurere skjemamalen til å tillate at skjemaer som er basert på malen til å motta data fra, sende data til, eller sende og motta data til og fra en webtjeneste. Hvis du utformer en skjemamal som tillater at skjemaer motta data fra en webtjeneste, opprettes en datatilkobling for spørring som den primære datatilkoblingen for skjemaet. Basert på datatilkoblingen, opprettes en viktigste datakilde med spørringsfelt, datafelt og grupper som er basert på XML-skjema for webtjenesten. Spørringsfelt inneholder dataene webtjenesten bruker til å avgjøre hva som skal sendes til skjemaet. Når skjemaer som er basert på denne skjemamalen bruker den primære datatilkoblingen, opprettes en spørring ved hjelp av dataene i spørringsfeltene. Deretter sendes spørringen via datatilkoblingen for spørring til webtjenesten. Webtjenesten returnerer resultatet av spørringen tilbake til skjemaet via datatilkoblingen for spørring.

Ettersom datastrukturen i spørringen og datafeltene må samsvare med måten dataene er lagret i webtjenesten, kan du ikke endre eksisterende felt eller grupper i den primære datakilden. Du kan bare legge til felt eller grupper i rotgruppen i den primære datakilden. Finne koblinger til mer informasjon om datakilder i Se også-delen.

Når du utformer en skjemamal til å sende data til en webtjeneste, opprette InfoPath en datatilkobling i den primære datatilkoblingen i skjemaet. Dette gjør at brukerne mulighet til å sende dataene i skjemaene til webtjenesten. InfoPath også legger til en Send-kommando i fil-menyen, og gjør det mulig for Send-knappen på standardverktøylinjen i skjemaet. Du kan også tilpasse Sendealternativer for skjemaene. Når du oppretter datatilkoblingen, bestemmer InfoPath hvilke parametere i webtjenesten som er tilgjengelige for å motta data. Basert på denne informasjonen, kan du angi hvilke felt du vil sende til webtjenesten.

Hvis du utformer en skjemamal til å sende og motta data til en webtjeneste, opprettes både en datatilkobling for spørring og en datatilkobling.

InfoPath bruker følgende Web servicestandarder for å kommunisere med webtjenester:

 • Simple Object Access Protocol (SOAP)    SOAP er kommunikasjonsprotokollen som definerer XML-meldingene som brukes til å kommunisere med webtjenesten.

 • Web Services Description Language (WSDL)    WSDL er standarden for XML-skjema som brukes til å beskrive plasseringen, kommunikasjonsprotokoller og grensesnitt til en webtjeneste. InfoPath kan bruke bare dokumentet/litteral stil webtjenester.

 • Universal Description Discovery and integrasjon (UDDI)    UDDI er katalogtjenesten som beskriver webtjenestene som tilbys av et firma.

Til toppen av siden

Vurderinger for kompatibilitet

Du kan konfigurere datatilkoblingen i en nettleserkompatibel skjemamal slik at brukerne sender endre informasjonen sammen med dataene fra skjemaet til en webtjeneste som godtar et Microsoft ADO.NET-datasett. Endre informasjon består av endringene som en bruker gjør dataene som er lagret i en database. Databasen bruker en webtjeneste til å koble brukere til databasen. ADO.NET kan bruke endre informasjonen til å bestemme hvordan du oppdaterer dataene i databasen. Be administratoren din webtjenesten Hvis webtjenesten krever endre informasjon for å oppdatere en database. Hvis den finnes, bør du utforme en skjemamal med skjemaer kan fylles ut bare ved hjelp av InfoPath.

Til toppen av siden

Før du begynner

Hvis du skal utforme en skjemamal som er basert på en webtjeneste, trenger du følgende informasjon fra administratoren av webtjenesten:

 • Plasseringen av webtjenesten.

 • Bekreftelse på at webtjenesten bruker dokumentet/litteral koding. InfoPath kan bruke bare dokumentet/litteral stil webtjenester.

 • Navnet på Web serviceoperasjonen som skal sende data til eller motta data fra skjemaer som er basert på denne skjemamalen.

Til toppen av siden

Utforme en skjemamal med en datatilkobling for spørring

Når du skal utforme en skjemamal med en datatilkobling for spørring, må du gjøre følgende:

 1. Opprette skjemamalen    Når du oppretter en skjemamal som kan motta data fra en webtjeneste, opprettes en primær datatilkobling med en datatilkobling for spørring mellom webtjenesten og et skjema som er basert på denne skjemamalen. Den primære datakilden for skjemamalen opprettes også.

 2. Legge til én eller flere kontroller for å vise spørringsresultatene    Hvis du vil tillate brukere å vise og redigere dataene i feltene i den primære datakilden når de åpner skjemaet, kan du legge til en kontroll i skjemamalen og binder kontrollen til et felt i den primære datakilden.

Trinn 1: Opprette skjemamalen

 1. Klikk Utform en skjemamalfil-menyen.

 2. Klikk Skjemamalen under Utform en ny i dialogboksen Utform en skjemamal.

 3. Klikk Webtjeneste i basert på listen.

 4. Hvis du utformer en webleserkompatibel skjemamal, velger du merket for Aktiver bare webleserkompatible funksjoner.

 5. Klikk på OK.

 6. I veiviseren for datatilkobling, klikker du motta data, og klikk deretter Neste.

 7. Skriv inn plasseringen for webtjenesten på den neste siden i veiviseren, og klikk deretter Neste.

  Hvis du vil søke etter en webtjeneste ved å bruke en server for Universal Description Discovery and integrasjon (UDDI), klikker du Søk i UDDI, Skriv inn URL-adressen til UDDI-serveren du vil søke, angi om du vil søke etter leverandør eller en tjeneste som er gir, skriver inn et søkeord, og klikk deretter Søk. Webtjenester som samsvarer med søkeordet vises i listen Søkeresultater. Velg webtjenesten som du vil bruke, og klikk deretter OK.

 8. I listen Velg en operasjon, klikker du Web service-operasjon som returnerer data i skjemaet, og klikk deretter Neste.

 9. Hvis veiviseren for datatilkobling støter på et ukjent element i skjema-webtjenesten, kan den neste siden i veiviseren be deg om å angi eksempelverdier for hver parameter for å bestemme hvilke felt eller grupper som skal legges til den primære datakilden.

  Hvordan?

  1. Velg en parameter i Parametere-tabellen, og klikk deretter Angi eksempelverdi.

  2. I eksempelverdi-boksen skriver du inn en verdi som brukeren kan bruke for dette feltet, og klikk deretter OK.

  3. Gjenta disse trinnene for hver parameter i Parametere-tabellen, og klikk deretter Neste.

  Tekniske detaljer

  Når du konfigurerer en datatilkobling til en webtjeneste i veiviseren for datatilkobling, Microsoft Office InfoPath kobler seg til webtjenesten og ber om den Web Service (WSDL filen Description Language). WSDL-filen inneholder skjemaet som brukes av webtjenesten. Webtjenesten svarer på forespørselen ved å sende denne filen til InfoPath. InfoPath bruker informasjonen i denne filen for å legge til de aktuelle feltene og gruppene i den sekundære datakilden i skjemamalen. Hvis InfoPath finner et ukjent elementtype i WSDL-filen, InfoPath bruker eksempeldata til å bestemme definisjonen av ukjent elementtype og legger til de aktuelle feltene og gruppene i den sekundære datakilden.

 10. Hvis webtjenesten godtar endringsinformasjon, ber den neste siden i veiviseren hvis du vil ta med endre informasjon i Spørringsdataene. I de fleste tilfeller, beholder du merket for Inkluder informasjon om når du sender data endringer, og klikk deretter Neste. Hvis du ikke vil ta med informasjon om endringen, fjerner du merket for Inkluder informasjon om endringer når sending av data, og klikk deretter Neste.

  Dette alternativet er deaktivert hvis du utformer en webleserkompatibel skjemamal.

  Tekniske detaljer

  Denne siden i veiviseren vises bare hvis de Web Services (WSDL filen Description Language) for webtjenesten angir at webtjenesten returnerer et Microsoft ADO.NET-datasett.

 11. På neste side i veiviseren skriver du inn et navn på datatilkoblingen.

 12. Kontroller at informasjonen i delen Sammendrag er riktig, og klikk deretter Fullfør.

Trinn 2: Legge til én eller flere kontroller for å vise spørringsresultatene

 1. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 2. Dra en kontroll til skjemamalen.

 3. Velg gruppen eller feltet du vil binde kontrollen til i dialogboksen Binde kontrollen.

Til toppen av siden

Utforme en skjemamal med en datatilkobling

Når du skal utforme et skjema med en datatilkobling, må du gjøre følgende:

 1. Opprette skjemamalen    Når du oppretter en skjemamal som kan sende data til en webtjeneste, opprettes en primær datatilkobling med en datatilkobling mellom webtjenesten og et skjema som er basert på denne skjemamalen. Opprettes også skjemamalens primære datakilden.

 2. Legge til én eller flere controlsand binde dem til grupper eller felt, eller angi kontrollegenskapene for å vise dataene i et felt    Hvis du vil tillate brukere å redigere dataene i feltene i den primære datakilden, kan du legge til kontroller i skjemamalen og binde kontrollene til felt i den primære datakilden.

 3. Konfigurere Sendealternativer    Du kan konfigurere hvilke data som du vil sende til webtjenesten og Sendealternativer for skjemaet.

Trinn 1: Opprette skjemamalen

 1. Klikk Utform en skjemamalfil-menyen.

 2. Klikk Skjemamalen under Utform en ny i dialogboksen Utform en skjemamal.

 3. Klikk Webtjeneste i basert på listen.

 4. Hvis du utformer en webleserkompatibel skjemamal, velger du merket for Aktiver bare webleserkompatible funksjoner.

 5. Klikk på OK.

 6. I veiviseren for datatilkobling, klikker du Send data, og klikk deretter Neste.

 7. Skriv inn plasseringen av webtjenesten der brukerne skal sende data, og klikk deretter Neste på den neste siden i veiviseren.

  Hvis du vil søke etter en webtjeneste ved å bruke en server for Universal Description Discovery and integrasjon (UDDI), klikker du Søk i UDDI, Skriv inn URL-adressen til UDDI-serveren du vil søke, angi om du vil søke etter leverandør eller en tjeneste som er gir, skriver inn et søkeord, og klikk deretter Søk. Webtjenester som samsvarer med søkeordet vises i listen Søkeresultater. Velg webtjenesten som du vil bruke, og klikk deretter OK.

 8. Klikk Neste.

 9. Klikk Web service-operasjon som tar de sendte dataene i listen Velg en operasjon, og klikk deretter Neste.

 10. På neste side i veiviseren skriver du inn et navn på datatilkoblingen.

 11. Kontroller at informasjonen i delen Sammendrag er riktig, og klikk deretter Fullfør.

Trinn 2: Legge til én eller flere kontroller og binde dem til grupper eller felt

 1. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 2. Dra en kontroll til skjemamalen.

 3. Velg gruppen eller feltet du vil binde kontrollen til i dialogboksen Binde kontrollen.

 4. Gjenta trinn 2 og 3 for andre kontroller som du vil legge til skjemamalen.

Trinn 3: Konfigurere Sendealternativer

 1. Klikk DatatilkoblingerVerktøy-menyen.

 2. Klikk datatilkoblingen i den primære datatilkoblingen i dialogboksen Datatilkoblinger, og klikk deretter Endre.

 3. I veiviseren for datatilkobling, klikker du Neste to ganger.

 4. Gjør ett av følgende for å velge hvilke data i skjemaet som skal sendes for hver parameter i webtjenesten på den neste siden i veiviseren.

  Sende dataene i et felt eller gruppe

  1. Velg Web service parameteren som skal motta data fra skjemaet i listen Parametere.

  2. Klikk felt eller en gruppe under Alternativer for parameteren.

  3. Klikk Endre Datakilde-knappen .

  4. I dialogboksen Velg et felt eller en gruppe, klikker du feltet eller gruppen som inneholder dataene du vil sende, og klikk deretter OK.

  5. Klikk tekst og underordnede elementer for å sende bare dataene i dette feltet, og de underordnede elementene for feltet eller gruppen, eller klikk XML-undertre, inkludert merket element for å sende feltnavnet, dataene i feltet, i boksen Inkluder og underordnede elementer i den valgte gruppen eller feltet.

  Sende alle dataene i skjemaet

  1. Velg Web service parameteren som skal motta data fra skjemaet i listen Parametere.

  2. Klikk hele skjemaet (XML-dokument, inkludert behandlingsinstruksjoner) under Alternativer for parameteren.

  Sende dataene som en streng

  1. Velg Web service parameteren som skal motta data fra skjemaet i listen Parametere.

  2. Klikk hele skjemaet (XML-dokument, inkludert behandlingsinstruksjoner) under Alternativer for parameteren.

  3. Merk av for Send data som en streng.

   Obs!: Vanligvis velger du denne avmerkingsboksen for å sende digitalt signerte data. Fjern merket i de fleste tilfeller.

  Tekniske detaljer om ADO.NET-datasett objekter

  Hvis webtjenesten krever et ADO.NET-datasett-objekt, velger du en datasettnode når du konfigurerer datatilkoblingen. Hvis du bruker en annen type node for en datatilkobling til en webtjeneste som krever et datasett ActiveX Data Objects (ADO), vil sendingen mislykkes.

 5. Klikk Neste.

 6. Klikk Fullfør.

 7. Klikk Lukk.

 8. Klikk SendealternativerVerktøy-menyen.

  1. Hvis du vil endre navnet på Send-knappen som vises på standardverktøylinjen, og Send-kommandoen som vises på fil-menyen når brukere fyller ut skjemaet, skriver du inn det nye navnet i Tittel-boksen i Send Alternativer for dialogboksen.

   Hvis du vil tilordne en hurtigtast til denne knappen og kommandoen, skriver du inn en ampersand (&) før tegnet du vil bruke som en hurtigtast. Hvis du for eksempel hvis du vil tilordne ALT + B som hurtigtasten for Send-knappen og kommandoen, skriver du inn & Send inn.

 9. Hvis du ikke vil at andre skal bruke en Send-kommando eller Send-knappen på standardverktøylinjen når de fyller ut skjemaet, fjerner du merket for Vis menyelementet Send og verktøylinjeknappen Send.

  1. Som standard når brukere sende et skjema, InfoPath beholder skjemaet åpent og viser en melding for å angi Hvis skjemaet ble sendt. Hvis du vil endre denne standardvirkemåten, klikk Avansert, og gjør deretter ett av følgende:

   1. Hvis du vil lukke skjemaet eller opprette et nytt tomt skjema når brukeren har sendt et utfylt skjema, klikker du alternativet du vil bruke, i listen etter innsending.

   2. Hvis du vil opprette en egendefinert melding for å angi Hvis skjemaet ble sendt, Merk av for Bruk egendefinerte meldinger, og skriv deretter meldingene i boksene ved suksess og ved feil.

    Bruke en melding i boksen ved feil for å fortelle brukerne hvis de ikke kan sende skjemaet. Du kan for eksempel å foreslå at brukerne lagre skjemaet og kontakte noen ytterligere instruksjoner.

   3. Hvis du ikke vil vise en melding etter at brukeren sender et skjema, fjerner du merket for Vis vellykket og mislykket meldinger.

Til toppen av siden

Utforme en skjemamal med query datatilkoblinger og sending

Når du skal utforme en skjemamal med både en datatilkobling for spørring og en datatilkobling, må du gjøre følgende:

 1. Opprette skjemamalen    Når du oppretter en skjemamal som kan både spørring og sende data til en webtjeneste, opprettes en primær datatilkobling mellom skjemamalen og webtjenesten med en datatilkobling for spørring og en datatilkobling. Opprettes også skjemamalens primære datakilden.

 2. Legge til en kontroll og binde den til et felt til å vise data i et felt    Hvis du vil tillate brukere å vise og redigere dataene i feltene i den primære datakilden, kan du legge til kontroller i skjemamalen og binde kontrollene til felt i den primære datakilden.

 3. Konfigurere Sendealternativer    Du kan konfigurere hvilke data som du vil sende til webtjenesten og Sendealternativer for skjemaet.

Trinn 1: Opprette skjemamalen

 1. Klikk Utform en skjemamalfil-menyen.

 2. Klikk Skjemamalen under Utform en ny i dialogboksen Utform et skjema.

 3. Klikk Webtjeneste i basert på listen.

 4. Hvis du utformer en webleserkompatibel skjemamal, velger du merket for Aktiver bare webleserkompatible funksjoner.

 5. Klikk på OK.

 6. I veiviseren for datatilkobling, klikker du Motta og sende data, og klikk deretter Neste.

 7. Skriv inn plasseringen for webtjenesten med operasjonen som sender data til skjemamalen på den neste siden i veiviseren, og klikk deretter Neste.

  Hvis du vil søke etter en webtjeneste ved å bruke en server for Universal Description Discovery and integrasjon (UDDI), klikker du Søk i UDDI, Skriv inn URL-adressen til UDDI-serveren du vil søke, angi om du vil søke etter leverandør eller en tjeneste som er gir, skriver inn et søkeord, og klikk deretter Søk. Webtjenester som samsvarer med søkeordet vises i listen Søkeresultater. Velg webtjenesten som du vil bruke, og klikk deretter OK.

 8. I listen Velg en operasjon, klikker du Web service-operasjon som returnerer data i skjemaet, og klikk deretter Neste.

 9. Hvis veiviseren for datatilkobling støter på et ukjent element i XML-skjemaet for webtjenesten, kan den neste siden i veiviseren be deg om å angi eksempelverdier for hver parameter for å bestemme hvilke felt eller grupper som skal legges til den primære datakilden.

  Hvordan?

  1. Velg en parameter i Parametere-tabellen, og klikk deretter Angi eksempelverdi.

  2. I eksempelverdi-boksen skriver du inn en verdi som brukeren kan bruke for dette feltet, og klikk deretter OK.

  3. Gjenta disse trinnene for hver parameter i Parametere-tabellen, og klikk deretter Neste.

  Tekniske detaljer

  Når du konfigurerer en datatilkobling til en webtjeneste i veiviseren for datatilkobling, Microsoft Office InfoPath kobler seg til webtjenesten og ber om den Web Service (WSDL filen Description Language). WSDL-filen inneholder skjemaet som brukes av webtjenesten. Webtjenesten svarer på forespørselen ved å sende denne filen til InfoPath. InfoPath bruker informasjonen i denne filen for å legge til de aktuelle feltene og gruppene i den sekundære datakilden i skjemamalen. Hvis InfoPath finner et ukjent elementtype i WSDL-filen, InfoPath bruker eksempeldata til å bestemme definisjonen av ukjent elementtype og legger til de aktuelle feltene og gruppene i den sekundære datakilden.

 10. Hvis webtjenesten godtar endringsinformasjon, ber den neste siden i veiviseren hvis du vil ta med endre informasjon i Spørringsdataene. I de fleste tilfeller, beholder du merket for Inkluder informasjon om når du sender data endringer, og klikk Neste. Hvis du ikke vil ta med informasjon om endring, klikker du for å fjerne merket for Inkluder informasjon om når du sender data endringer, og klikk deretter Neste.

  Avmerkingsboksen er deaktivert hvis du utformer en webleserkompatibel skjemamal.

  Tekniske detaljer

  Denne siden i veiviseren vises bare hvis de Web Services (WSDL filen Description Language) for webtjenesten angir at webtjenesten returnerer et ADO.NET-datasett.

 11. Skriv inn et navn på datatilkoblingen for spørring på den neste siden i veiviseren, og klikk deretter Neste.

 12. Skriv inn plasseringen av webtjenesten der brukerne skal sende skjemaene, og klikk deretter Neste på den neste siden i veiviseren.

  Hvis du vil søke etter en webtjeneste ved å bruke en server for Universal Description Discovery and integrasjon (UDDI), klikker du Søk i UDDI, Skriv inn URL-adressen til UDDI-serveren du vil søke, angi om du vil søke etter leverandør eller en tjeneste som er gir, skriver inn et søkeord, og klikk deretter Søk. Webtjenester som samsvarer med søkeordet vises i listen Søkeresultater. Velg webtjenesten som du vil bruke, og klikk deretter OK.

 13. Klikk Web service-operasjon som tar de sendte dataene i listen Velg en operasjon, og klikk deretter Neste.

 14. Gjør ett av følgende for å velge hvilke data i skjemaet som skal sendes for hver parameter i webtjenesten på den neste siden i veiviseren.

  Sende dataene i et felt eller gruppe

  1. Velg Web service parameteren som skal motta data fra skjemaet i listen Parametere.

  2. Klikk felt eller en gruppe under Alternativer for parameteren.

  3. Klikk Endre Datakilde-knappen .

  4. I dialogboksen Velg et felt eller en gruppe, klikker du feltet eller gruppen som inneholder dataene du vil sende, og klikk deretter OK.

  5. Klikk tekst og underordnede elementer for å sende bare dataene i dette feltet, og de underordnede elementene for feltet eller gruppen, eller klikk XML-undertre, inkludert merket element for å sende feltnavnet, dataene i feltet, i boksen Inkluder og underordnede elementer i den valgte gruppen eller feltet.

  Sende alle dataene i skjemaet

  1. Velg Web service parameteren som skal motta data fra skjemaet i listen Parametere.

  2. Klikk hele skjemaet (XML-dokument, inkludert behandlingsinstruksjoner) under Alternativer for parameteren.

  Sende dataene som en streng

  1. Velg Web service parameteren som skal motta data fra skjemaet i listen Parametere.

  2. Klikk hele skjemaet (XML-dokument, inkludert behandlingsinstruksjoner) under Alternativer for parameteren.

  3. Merk av for Send data som en streng.

   Vanligvis velger du denne avmerkingsboksen for å sende digitalt signerte data. Fjern merket i de fleste tilfeller.

  Tekniske detaljer om ADO.NET-datasett objekter

  Hvis webtjenesten krever et ADO.NET-datasett-objekt, velger du en datasettnode når du konfigurerer datatilkoblingen. Hvis du bruker en annen type node for en datatilkobling til en webtjeneste som krever et ADO.NET-datasett, vil sendingen mislykkes.

 15. Klikk Neste.

 16. Skriv inn et navn på datatilkoblingen på den neste siden i veiviseren, og klikk deretter Fullfør.

Trinn 2: Legge til en kontroll og binde den til et felt for å vise dataene i et felt

 1. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 2. Dra en kontroll til skjemamalen.

 3. Velg feltet du vil binde kontrollen til i dialogboksen Binde kontrollen.

Trinn 3: Konfigurere Sendealternativer

 1. Klikk SendealternativerVerktøy-menyen.

  1. Hvis du vil endre navnet på Send-knappen som vises på standardverktøylinjen, og Send-kommandoen som vises på fil-menyen når brukere fyller ut skjemaet, skriver du inn det nye navnet i Tittel-boksen i Send Alternativer for dialogboksen.

   Hvis du vil tilordne en hurtigtast til denne knappen og kommandoen, skriver du inn en ampersand (&) før tegnet du vil bruke som en hurtigtast. Hvis du for eksempel hvis du vil tilordne ALT + B som hurtigtasten for Send-knappen og kommandoen, skriver du inn & Send inn.

 2. Hvis du ikke vil at andre skal bruke en Send-kommando eller Send-knappen på standardverktøylinjen når de fyller ut skjemaet, fjerner du merket for Vis menyelementet Send og verktøylinjeknappen Send.

  1. Som standard når brukere sende et skjema, InfoPath beholder skjemaet åpent og viser en melding for å angi Hvis skjemaet ble sendt. Hvis du vil endre denne standardvirkemåten, klikk Avansert, og gjør deretter ett av følgende:

   • Hvis du vil lukke skjemaet eller opprette et nytt tomt skjema når brukeren har sendt et utfylt skjema, klikker du alternativet du vil bruke, i listen etter innsending.

   • Hvis du vil opprette en egendefinert melding for å angi Hvis skjemaet ble sendt, Merk av for Bruk egendefinerte meldinger, og skriv deretter meldingene i boksene ved suksess og ved feil.

    Bruke en melding i boksen ved feil for å fortelle brukerne hvis de ikke kan sende skjemaet. Du kan for eksempel å foreslå at brukerne lagre skjemaet og kontakte noen ytterligere instruksjoner.

   • Hvis du ikke vil vise en melding etter at brukeren sender et skjema, fjerner du merket for Vis vellykket og mislykket meldinger.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×