Office
Logg på

Utforme en skjemamal som er basert på en Microsoft SQL Server-database

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan utforme en skjemamal som kan arbeide med en Microsoft SQL Server-database til å spørre etter data eller spørringen og sende data.

I denne artikkelen

Oversikt

Vurderinger for kompatibilitet

Før du begynner

Utforme skjemamalen

Konfigurere Sendealternativer

Oversikt

Et skjema kan ha én primær datatilkobling, kalt den primære datatilkoblingen, og det kan også ha én eller flere sekundære datatilkoblinger. Avhengig av målene for skjemaet, kan en datatilkobling spørre etter eller sende skjemadata til en ekstern datakilde, for eksempel en Microsoft SQL Server-database eller en webtjeneste.

Når du utformer en skjemamal som er basert på en database, opprettes det en primær datakilde i Microsoft Office InfoPath med grupper som inneholder spørringsfelt og datafelt og en datatilkobling for spørring som den primære datatilkoblingen for skjemamalen. Disse feltene og gruppene samsvarer med slik at dataene er lagret i tabellene i databasen. Spørringsfelt inneholder data som er angitt av en bruker til å begrense spørringsresultatene til poster som samsvarer med dataene i feltene i spørringen. Når et skjema basert på denne skjemamalen bruker den primære datatilkoblingen, opprettes en spørring ved hjelp av dataene i spørringsfeltene. Deretter sendes spørringen via datatilkoblingen for spørring. Databasen returnerer resultatet av spørringen tilbake til skjemaet via datatilkoblingen for spørring. Resultatene av spørringen plasseres i datafelt, som kan redigeres gjennom kontroller som er bundet til disse feltene.

Ettersom datastrukturen i spørringen og datafeltene må samsvare med måten dataene er lagret i databasen, kan du ikke endre disse feltene eller gruppene i den primære datakilden. Du kan bare legge til felt eller grupper i rotgruppen i den primære datakilden. Finne koblinger til mer informasjon om datakilder i Se også-delen.

Et skjema kan sende data til en database via skjemaets primære datatilkoblingen Hvis skjemaet er basert på skjemamalen og databasen oppfyller følgende krav:

 • Skjemamalen er ikke en webleserkompatibel skjemamal    Ikke opprettes en datatilkobling i den primære datatilkoblingen Hvis du utformer en webleserkompatibel skjemamal. Hvis du vil at brukere kan sende dataene i et skjema som er basert på en webleserkompatibel skjemamal, kan du bruke en webtjeneste som fungerer med databasen.

 • Tabellen til venstre i hvert par med relaterte tabeller i den primære datakilden inneholder en primærnøkkel    Minst én av relasjonene for alle par med relaterte tabeller må inneholde en primærnøkkel i den venstre tabellen.

 • Ingen av datafeltene i den primære datakilden av skjema store en stor binær datatype    InfoPath, deaktiveres datatilkoblingen Hvis spørringen inneholder felt som kan lagre en stor binær datatype, for eksempel bilder, bilder, OLE-objekter, filvedlegg, datatypen Notat for Office Access eller datatypen tekst for SQL.

Når datatilkoblingen aktiveres i InfoPath, kan brukere sende dataene i datafeltene i den primære datakilden i databasen. Hvis datatilkoblingen aktiveres i InfoPath, kan du tilpasse Sendealternativer for skjemaer som er basert på denne skjemamalen.

Til toppen av siden

Vurderinger for kompatibilitet

Når du utformer en skjemamal som er basert på en database, kan du har muligheten til å utforme en nettleserkompatibel skjemamal. En datatilkobling for spørring som den primære datatilkoblingen opprettes i en webleserkompatibel skjemamal. Webleserkompatible skjemamaler kan imidlertid ikke konfigureres for å tillate brukere å sende data til en database. Derfor Hvis du utformer en skjemamal som er basert på en SQL Server-database, og du vil at brukerne skal sende skjemadata til databasen gjennom den primære datatilkoblingen, kan ikke du gjøre denne skjemamalen webleserkompatibel.

Til toppen av siden

Før du begynner

Hvis du vil utforme skjemamalen basert på en SQL Server-database, må følgende informasjon fra databaseadministratoren:

 • Navnet på serveren som inneholder e-postmeldingen du vil koble skjemamalen til.

 • Navnet på databasen du vil bruke med denne skjemamalen.

 • Godkjenningen som kreves av databasen. Databasen kan bruke Microsoft Windows-godkjenning eller SQL Server-godkjenning for å finne ut hvordan brukerne kan få tilgang til databasen.

 • Navnet på tabellen som inneholder dataene du vil sende til skjemaet, eller som skal motta data fra skjemaet. Dette er den primære tabellen. Hvis du har tenkt å bruke flere tabeller i databasen, må du navnene på de andre, underordnede tabellene. Du må også navnene på feltene i de underordnede tabellene som har relasjoner med feltene i primærtabellen.

Til toppen av siden

Utforme skjemamalen

Når du skal utforme en skjemamal med en datatilkobling for spørring, må du gjøre følgende:

 1. Opprette skjemamalen    Når du oppretter en skjemamal som er basert på en database, opprettes en datatilkobling for spørring som den primære datatilkoblingen mellom skjemamalen og databasen. Denne prosessen oppretter automatisk skjemamalens primære datakilden.

 2. Legge til én eller flere kontroller for å vise spørringsresultatene    Hvis du vil tillate brukere å vise og redigere dataene i feltene i den primære datakilden når de åpner skjemaet, kan du legge til en kontroll i skjemamalen og binder kontrollen til et felt i den primære datakilden.

Trinn 1: Opprette skjemamalen

 1. Klikk Utform en skjemamalfil-menyen.

 2. Klikk skjemamalen under Utform en ny i dialogboksen Utform en skjemamal.

 3. Klikk Databasebasert på listen.

 4. Hvis du utformer en webleserkompatibel skjemamal, velger du merket for Aktiver bare webleserkompatible funksjoner.

  Obs!: Veiviseren for datatilkobling vil ikke kunne datatilkoblingen i en webleserkompatibel skjemamal. Hvis du vil tillate at brukere skal kunne sende data til en database fra skjemaer som er basert på en webleserkompatibel skjemamal, legger du til en sekundær datatilkobling til en webtjeneste som fungerer med databasen. Finne koblinger til mer informasjon om sekundære datatilkoblinger i Se også-delen.

 5. Klikk på OK.

 6. I veiviseren for datatilkobling, klikker du Velg Database.

 7. Klikk Ny kilde i dialogboksen Velg datakilde.

 8. Klikk Microsoft SQL Server i listen Hva slags datakilde vil du koble til, og klikk deretter Neste.

 9. I servernavn-boksen skriver du inn navnet på serveren med SQL Server-databasen.

 10. Gjør ett av følgende under påloggingsinformasjon:

  • Hvis databasen fastsetter hvem som har tilgang basert på legitimasjonen som brukes i et Microsoft Windows-nettverk, klikker du Bruk Windows-godkjenning.

  • Hvis databasen fastsetter hvem som har tilgang basert på et angitt brukernavn og passord som du får fra databaseadministratoren, klikker du Bruk følgende brukernavn og passord, og Skriv inn brukernavnet og passordet ditt i Brukernavn- og Passord boksene.

 11. Klikk Neste.

 12. I listen Velg databasen som inneholder dataene du vil, klikker du navnet på databasen du vil bruke, Merk av for koble til en bestemt tabell, klikker du navnet på den primære tabellen og klikk deretter Neste.

 13. Skriv inn et navn for filen som lagrer datatilkoblingsinformasjonen i Filnavn-boksen på den neste siden i veiviseren, og klikk deretter Fullfør for å lagre disse innstillingene.

  Hvis du har tenkt å bruke andre tabeller i datatilkoblingen for spørring, kan du legge til de andre tabellene på denne siden i veiviseren.

  Hvordan?

  1. Klikk Legg til tabell.

  2. Klikk navnet på den underordnede tabellen i dialogboksen Legg til tabell eller spørring, og klikk deretter Neste. InfoPath prøver å angi relasjonene ved å sammenligne feltnavn i begge tabellene. Hvis du ikke vil bruke den foreslåtte relasjonen, Merk relasjonen, og klikk deretter Fjern relasjon. Hvis du vil legge til en relasjon, klikker du Legg til relasjon. Klikk navnet på hvert beslektede felt i den tilsvarende kolonnen i dialogboksen Legg til relasjon, og klikk deretter OK.

  3. Klikk på Fullfør.

  4. Gjenta disse trinnene for å legge til flere underordnede tabeller.

 14. Klikk Neste.

 15. Skriv inn et navn for den primære datatilkoblingen på den siste siden i veiviseren. Dette navnet vises i listen datakilde i oppgaveruten Datakilde.

 16. Hvis skjemamalen oppfyller kravene i Oversikt -delen, vil denne siden i veiviseren angir at InfoPath aktivert datatilkoblingen i den primære datatilkoblingen. Hvis du vil endre navn på datatilkoblingen, skriver du inn et nytt navn i den riktige boksen. Hvis du vil at brukerne skal sende skjemadata gjennom en annen datatilkobling som du vil legge til skjemamalen senere, klikk for å fjerne merket for Aktiver sending for denne tilkoblingen.

  Obs!: Hvis skjemamalen ikke oppfyller kravene i Oversikt -delen, deaktiveres datatilkoblingen i InfoPath, og Skriv inn et navn for tilkoblingen-boksen og merket for Aktiver sending for denne tilkoblingen er utilgjengelige (deaktivert). Hvis deaktiveres datatilkoblingen i InfoPath, må den primære datatilkoblingen for skjemamalen bare en datatilkobling for spørring.

Trinn 2: Legge til én eller flere kontroller for å vise spørringsresultatene

 1. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 2. Dra en kontroll til skjemamalen.

 3. Velg gruppen eller feltet du vil binde kontrollen til i dialogboksen Binde kontrollen.

Til toppen av siden

Konfigurere Sendealternativer

Hvis du oppfyller kravene i Oversikt -delen av skjemamalen og tabellene som du valgte i veiviseren for datatilkobling, konfigureres skjemamalen til å sende data til den primære datatilkoblingen i InfoPath. Hvis du velger å bruke denne datatilkoblingen, InfoPath konfigurerer skjemamalen slik at brukere kan sende skjemadata til databasen og legger til begge Send-knappen på standardverktøylinjen og kommandoen Send til fil menyen når brukere fyller ut skjemaet. InfoPath konfigurerer også skjemamalen slik at når brukere sende skjemaene, skjemaet forblir åpent og det vises en melding til brukeren som angir om skjemaet ble sendt. Du kan endre teksten på Send-knappen og virkemåten når brukeren sender et skjema.

 1. Klikk SendealternativerVerktøy-menyen.

  1. Hvis du vil endre navnet på Send-knappen som vises på standardverktøylinjen, og Send-kommandoen som vises på fil-menyen når brukere fyller ut skjemaet, skriver du inn det nye navnet i Tittel-boksen i Send Alternativer for dialogboksen.

   Tips!: Hvis du vil tilordne en hurtigtast til denne knappen og kommandoen, skriver du inn en ampersand (&) før tegnet du vil bruke som en hurtigtast. Hvis du for eksempel hvis du vil tilordne ALT + B som hurtigtasten for Send-knappen og kommandoen, skriver du inn & Send inn.

 2. Hvis du ikke vil at andre skal bruke en Send-kommando eller Send-knappen på standardverktøylinjen når de fyller ut skjemaet, fjerner du merket for Vis menyelementet Send og verktøylinjeknappen Send.

  1. Som standard når brukere sende et skjema, InfoPath beholder skjemaet åpent og viser en melding for å angi Hvis skjemaet ble sendt. Hvis du vil endre denne standardvirkemåten, klikk Avansert, og gjør deretter ett av følgende:

   • Hvis du vil lukke skjemaet eller opprette et nytt tomt skjema når brukeren har sendt et utfylt skjema, klikker du alternativet du vil bruke, i listen etter innsending.

   • Hvis du vil opprette en egendefinert melding for å angi Hvis skjemaet ble sendt, Merk av for Bruk egendefinerte meldinger, og skriv deretter meldingene i boksene ved suksess og ved feil.

    Tips!: Bruke en melding i boksen ved feil for å fortelle brukerne hvis de ikke kan sende skjemaet. Du kan for eksempel å foreslå at brukerne lagre skjemaet og kontakte noen ytterligere instruksjoner.

   • Hvis du ikke vil vise en melding etter at brukeren sender et skjema, fjerner du merket for Vis vellykket og mislykket meldinger.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×