Utforme en maldel som skal brukes på nytt i flere skjemamaler

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Du kan utforme en enkelt maldel og deretter distribuere den til andre skjemamalutformere i organisasjonen, slik at de kan bruke den i sine skjemamaler. Dette er nyttig for å oppnå en konsekvent utforming på tvers av flere skjemamaler.

Tenkt deg for eksempel at du er leder for et team som utformer og opprettholder en serie skjemamaler, og at hver av disse skjemamalene må inneholde firmalogoen og flere tekstbokser for innsamling av kontaktinformasjon fra brukere. Hvis du utformer logoen og kontroller som en maldelsfil (XTP), kan du lagre filen på en delt ressurs og gjøre teamet oppmerksomme på den. Når teammedlemmer legger til maldelen i oppgaveruten Kontroller, vises den under overskriften Egendefinert og kan settes inn i en skjemamal.

Hvis du vil endre en eksisterende maldel, åpner du den, gjør de nødvendige endringene, lagrer maldelen og distribuerer den på nytt til skjemautformere. Når skjemautformerne har lagt til den nyeste versjonen av maldelen i oppgaveruten Kontroller, kan de bruke den i skjemamalene sine. Hvis de åpner en skjemamal som inneholder en eldre versjon av maldelen, blir de bedt om å oppdatere maldelen med den nyeste versjonen i Microsoft Office InfoPath.

I denne artikkelen

Oversikt over maldeler

Funksjoner som ikke er tilgjengelige i maldeler

Utforme en maldel

Bruke utformingen av en eksisterende maldel

Oversikt over maldeler

En maldel er en del av en skjemamal som kan lagres for gjenbruk i flere skjemamaler. En typisk maldel består av kontroller og en datakilde og kan også inneholde funksjoner, for eksempel datatilkoblinger, datavalidering og regler.

Gjennom oppretting og bruk av maldeler kan du sikre at skjemamalene i organisasjonen er konsekvente i tone, struktur og virkemåte. En personalavdeling kan for eksempel bruke samme Kontaktinformasjon-maldel i alle skjemamalene sine.

Maldel i skjemamal

Innholdet i en maldel vises i kontroll for en inndeling i en skjemamal. Du kan skille en maldel fra en vanlig inndeling fordi ordene inndeling (maldel: navn) vises som inndelingsetiketten, der navn er navnet på maldelen.

Hvis du vil utforme en maldel, må du velge Maldel i stedet for Skjemamal i oppgaveruten Utform en skjemamal. Når du åpner en maldel, vises prefikset (Maldelutforming) på tittellinjen i InfoPath, noe som angir at du er i riktig modus for utforming av en maldel.

I motsetning til en skjemamal publiserer du ikke en maldel når du er ferdig med å utforme den. I stedet lagrer du den som en maldelsfil (XTP). Deretter gjør du XTP-filen tilgjengelig for andre skjemautformere som må bruke den. Du kan for eksempel kopiere XTP-filen til en filserver i organisasjonens nettverk og deretter sende skjemautformerne en e-postmelding som beskriver formålet med maldelen, plasseringen og hvordan de kan legge den til i oppgaveruten Kontrolleri InfoPath.

Når en skjemautformer setter inn en maldel i en skjemamal, blir den en del av skjemamalen, og skjemautformeren kan om nødvendig tilpasse den.

Obs!: Det er ikke mulig å hindre skjemautformerne i å endre en maldel etter at den er satt inn i en skjemamal. Hvis du ikke vil at andre skal tilpasse maldelen, må du understreke dette når du distribuerer den.

Hvis skjemautformerne skal kunne sette inn maldelen din i en InfoPath-skjemamal, må de først legge til maldelen i oppgaveruten Kontroller ved hjelp av veiviseren for egendefinert kontroll. Når de har fullført veiviseren, vises maldelen under overskriften Egendefinert i oppgaveruten Kontroller.

Maldel under overskriften Egendefinert i oppgaveruten Kontroller

Du kan endre en maldel ved å åpne den i utformingsmodus i InfoPath, gjøre de nødvendige endringene og deretter lagre maldelen på nytt. Du må deretter sende den oppdaterte maldelen til eventuelle skjemautformere som brukte den opprinnelige versjonen av maledelen. Skjemautformerne kan bruke veiviseren for egendefinert kontroll til å legge til den oppdaterte versjonen av maldelen i oppgaveruten Kontroller. Når de har gjort dette, kan de åpne den aktuelle skjemamalen, og den nyere versjonen erstatter den opprinnelige maldelen i InfoPath.

Obs!: Hvis organisasjonen har opprettet et stort antall maldeler, kan du bygge et repositorium med maldeler som kan åpnes fra en felles plassering på firmanettverket, for eksempel en delt mappe, en webserver eller skjemabibliotek på et Microsoft Windows SharePoint Services-område. Det er mulig å konfigurere InfoPath-innstillinger i registeret slik at maldeler vises automatisk i oppgaveruten Kontroller for brukere som har installert InfoPath. Hvis du vil gjøre dette, må du arbeide med informasjon om teknologi (IT) avdelingen eller en person som er ansvarlig for administrasjon av InfoPath i organisasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon om dette emnet, kan du se dokumentasjonen for InfoPath på Microsoft TechNet. TechNet er ressursen som IT-teknikere bruksområde klarer planlegge, distribuere, administrere og støtter Microsoft-produkter.

Til toppen av siden

Funksjoner som ikke er tilgjengelige i maldeler

Når du utformer en maldel, finnes det utforming begrensninger som du må ta hensyn til. Enkelte funksjoner, for eksempel ikke støttes i maldeler, for eksempel muligheten til å opprette flere visninger eller angi globale, malnivå innstillinger i dialogboksen Alternativer for skjema. Alle kontroller er tilgjengelige for bruk i maldeler med unntak av ActiveX-kontroller. Funksjoner som ikke støttes i maldeler er skjult i brukergrensesnittet når du utformer maldelen.

Følgende kontroller, funksjoner eller innstillinger støttes ikke i maldeler:

 • ActiveX-kontroller

 • Fargevalg

 • Bakgrunnsbilder

 • Datatilkoblinger som sender data

 • Informasjon om innstillinger for Rights Management (IRM)

 • Skript og forvaltet kode

 • Funksjoner for å skrive kode, for eksempel Microsoft Skriptredigering

 • Publisering veiviseren

 • Veiviseren for eksport

 • Bestemte visning-relaterte funksjoner, inkludert muligheten til å opprette flere visninger, skrivebeskyttede visninger, standardvisninger eller skrive ut visninger

 • Bestemte Skriv ut-relaterte funksjoner, inkludert muligheten til å angi alternativer for utskriftsformat og oppretter topptekster og bunntekster

 • Enkelte funksjoner som er knyttet til skjemamalen i sin helhet, inkludert muligheten til å angi digitale signaturer, egendefinerte oppgaveruter, sikkerhetsnivåene og egendefinert lagre og åpne virkemåter

 • Muligheten til å bruke avmerkingsboksen Bekreft på server i oppgaveruten Utformingskontroll til å hente servergenererte feil og advarsler for maldeler som er laget for webleserkompatible skjemamaler

Du kan utforme en skjemamal som kan åpnes ved hjelp av InfoPath eller en nettleser. Hvis skjemamalen kan åpnes i en nettleser, er det kalles en webleserkompatibel skjemamal. På samme måte, kan du utforme en maldel som er ment for bruk i webleserkompatible skjemamaler. I dette scenariet når du utformer maldelen, har du tilgang til færre kontroller og funksjoner enn du ville gjort hvis du ble utforme maldelen bare skal brukes i InfoPath. Dette er fordi visse kontroller og funksjoner ikke støttes for bruk i webleserkompatible skjemamaler.

Til toppen av siden

Utforme en maldel

I dialogboksen Utform et skjema kan du velge å utforme en maldel i stedet for en skjemamal. Hvis du gjør det, blir InfoPath-funksjoner som ikke støttes i maldeler, skjult eller deaktivert, slik at du ikke prøver å bruke dem i maldelen.

 1. Velg Utform en skjemamal, på Fil-menyen.

 2. Klikk Maldel under Utform en ny i dialogboksen Utform en skjemamal.

 3. Gjør ett av følgende i Basert på-galleriet:

  • Klikk Tom for å definere datakilde når du utformer maldelen.

  • Hvis du vil bruke en XML-dokumentfil (XML) eller en XML-skjema (XSD) som datakilde for maldelen, klikker du XML eller XML-skjema.

   Obs!: Hvis du baserer maldelen på et XML-dokument eller XML-skjema, fyller oppgaveruten Datakilde med feltene og gruppene som tilordnes til XML-elementer i dokumentet eller XML-skjema i InfoPath. Datakilden er låst. Avhengig av dokumentet eller XML-skjema, kan du ikke legge til nye felt eller grupper i hele eller deler av datakilden, eller endre enkelte deler av eksisterende felt og grupper.

 4. Du kan gjøre maldelen kompatibel med InfoPath Forms Services ved å merke av for Aktiver bare funksjoner som er kompatible med webleser.

 5. Klikk OK.

  En ny maldel åpnes i InfoPath.

 6. Utform maldelen.

 7. Når du er ferdig med å utforme maldelen, klikker du LagreFil-menyen.

Til toppen av siden

Bruke utformingen av en eksisterende maldel på nytt

Hvis du vil basere utformingen av en ny maldel på en eksisterende maldel, må du åpne eksisterende maldel, endre navnet i dialogboksen Egenskaper for maldel, og deretter lagre den nye maldelen med en annen, å skille filnavnet. Når du endrer navnet på maldelen i dialogboksen Egenskaper for maldel, oppdateres IDen for maldelen automatisk. Denne IDen ytterligere skiller én maldel fra en annen.

 1. Velg Utform en skjemamal, på Fil-menyen.

 2. Klikk På min datamaskin under Åpne en skjemamal i dialogboksen Utform en skjemamal.

 3. Klikk InfoPath-maldeler i Filtype-listen.

 4. Bla til og klikk maldelen du vil åpne, og klikk deretter Åpne.

 5. Klikk EgenskaperFil-menyen.

 6. Skriv inn et nytt navn i boksen navn på mal for en del i dialogboksen Egenskaper for maldel.

  Når du gjør dette, gjenspeiler identifisere teksten i boksen maldel-IDen det nye navnet. IDen for maldelen genereres automatisk av InfoPath. Det må være unike for hver ny maldel som du oppretter.

 7. Klikk Lagre somfil-menyen, og Skriv inn et nytt filnavn for maldelen.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×