Unicode-støtte for flerspråklige data i Outlook 2007

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Microsoft Outlook støtter Unicode og gir full støtte for flerspråklige data. Hvis du arbeider i en flerspråklig organisasjon eller deler meldinger og elementer med personer som bruker Outlook på datamaskiner som kjører på andre språk, kan du dra nytte av Unicode-støtte i Outlook.

Outlook kan kjøres i én av to postboksmodi med Exchange-kontoer – Unicode-modus eller ikke-Unicode-modus. Unicode-modus anbefales og er standardmodus hvis konfigurasjonen av profilen, Exchange-kontoen og innstillingene for systemansvarlig tillater den. Modusen bestemmes automatisk av Outlook basert på disse innstilingene og kan ikke endres manuelt.

Ved å kjøre Outlook i Unicode-modus kan du arbeide med meldinger og elementer som er skrevet på forskjellige språk. Hvis Outlook kjøres i ikke-Unicode-modus med Exchange-kontoen og du vil bytte til Unicode-modus, kontakter du den systemansvarlige.

Obs!: Tidligere versjoner av Outlook inneholdt støtte for flerspråklige Unicode-data i brødteksten i Outlook-elementer. Outlook-data som for eksempel Til- og Emne-linjer for meldinger og ContactName- og BusinessTelephoneNumber-elementene for kontaktelementer var imidlertid begrenset til tegn definert av tegntabellen for systemet. Denne begrensningen gjelder ikke lenger i Microsoft Office Outlook 2003 og Microsoft Office Outlook 2007 forutsatt at Outlook kjøres i Unicode-modus med en Exchange-konto.

POP3-kontoer kan også støtte flerspråklige Unicode-data i Microsoft Office Outlook 2003 og Office Outlook 2007, forutsatt at elementene leveres til en PST-fil som kan støtte flerspråklige Unicode-data. Nye POP3-profiler som leveres til en ny PST-fil som er opprettet i Microsoft Office Outlook 2003 og Office Outlook 2007, støtter som standard flerspråklige Unicode-data.

Obs!: Andre kontoer for eksempel IMAP- og HTTP støtter ikke Unicode.

Skript

Flerspråklige meldinger og elementer kan inneholde tekst på språk som krever forskjellige skript. Et enkelt skript kan brukes til å representere mange språk.

Det latinske eller romerske skriptet har for eksempel tegnfigurer for de 26 bokstavene (både store og små bokstaver) i det engelske alfabetet, i tillegg til tegn med aksenter (utvidede tegn) som brukes til å representere lyder på andre vesteuropeiske språk.

Det latinske skriptet har figurer som representerer alle tegnene i de fleste europeiske språk og noen få andre. Andre europeiske språk, for eksempel gresk eller russisk, har tegn det ikke er noen figurer for i det latinske skriptet. Disse språkene har egne skript.

Noen asiatiske språk bruker ideografiske skript som har figurer basert på kinesiske tegn. Andre språk, for eksempel thai og arabisk, bruker skript som har figurer som er satt sammen av flere mindre figurer eller figurer som må formes annerledes avhengig av tilstøtende tegn.

En vanlig måte å lagre ren tekst på er å representere hvert tegn ved hjelp av én enkel byte. Verdien av hver byte er en numerisk indeks – eller kodepunkt – i en tegntabell. Et kodepunkt tilsvarer et tegn i kodesiden som er standard for datamaskinen som tekstdokumentet er opprettet på. En byteverdi for desimalen 189 (kodepunktet for desimalverdien 189) vil for eksempel representere ulike tegn i ulike kodesider.

Tegntabeller

En tegntabell som er gruppert sammen, kalles en kodeside. For kodesider med enkel byte inneholder hver kodeside maksimalt 256 byteverdier. Siden hvert tegn i kodesiden representeres av en enkel byte, kan en kodeside inneholde så mange som 256 tegn.

Én kodeside med en begrensning på 256 tegn kan ikke vise alle språk fordi alle språk til sammen bruker langt mer enn 256 tegn. Ulike skript bruker derfor egne kodesider. Det finnes én kodeside for gresk, en annen for japansk, og så videre.

Kodesider med enkel byte kan heller ikke vise de fleste asiatiske språk, som vanligvis bruker mer enn 5 000 kinesiskbaserte tegn. Det er utviklet kodesider med doble byte for å støtte disse språkene.

Unicode-tegnkodingsstandard gjør det mulig for deling av meldinger og andre elementer i et flerspråklig miljø når språkene involvert strekker seg over flere tegntabeller.

Ikke-Unicode-systemer bruker vanligvis et kodesidebasert miljø der hvert skript har en egen tegntabell. Elementer som er basert på kodesiden for ett operativsystem, adresseres sjelden bra til kodesiden for et annet operativsystem. I noen tilfeller kan ikke elementene inneholde tekst som bruker tegn fra mer enn ett skript.

Eksempel: To personer, en som kjører engelsk versjon av Microsoft Windows XP med latinsk kodeside, og en annen person som kjører japansk versjon av Microsoft Windows XP med japansk kodeside. Den andre personen oppretter en møteinnkallelse i den japanske versjonen av Microsoft Outlook 2002 med japanske tegn i Plassering-feltet, og sender den til den første personen. Når personen som bruker engelsk versjon av Outlook 2002, åpner møteinnkallelsen, adresseres kodepunktene i den japanske kodesiden til uventede tegn eller tegn som ikke eksisterer i det latinske skriptet. Teksten som vises, er uleselig.

Obs!: Siden Microsoft Outlook 2000 brødteksten i Outlook-elementer er Unicode, og brødteksten av elementet kan leses uavhengig av språket elementet ble opprettet. Alle de andre elementegenskapene for eksempel linjene til, plassering og Emne i meldinger og møteelementer og egenskapene kontaktnavn og BusinessTelephoneNumber i kontaktelementer vil imidlertid være uleselig i tidligere versjoner enn Outlook 2003.

Universelt tegnsett som er levert av Unicode fjerner dette problemet. Unicode er utviklet for å opprette et universelt tegnsett som har plass til de fleste kjente skript. Unicode bruker en unik, flere byte-koding for hvert tegn. slik at i motsetning til tegntabeller, har sin egen unike kodepunktet hvert tegn. Den Unicode-kodepunktet for gresk små zeta ( zeta ) er heksadesimalverdien 03B6 og kyrillisk små bokstaver zhe ( zhe ) er for eksempel 0436.

Microsoft Office Outlook 2003 og Outlook 2007 har full støtte for bruk av Unicode. Kodesidesystemet for å representere tekst finnes også i Outlook. Unicode-modus anbefales imidlertid og er standardmodus hvis konfigurasjonen av profilen, Exchange-konto og innstillingene for systemansvarlig tillater den. I tillegg bestemmes modusen automatisk av Outlook basert på disse innstilingene og kan ikke endres manuelt.

Kjører Outlook i Unicode-modus med en Exchange-konto for å sikre at som standard, filer med frakoblede mapper (OST) og filer med personlige mapper (PST) brukes for profilen har muligheten til å lagre flerspråklige Unicode-data og større lagringskapasitet for elementer og mapper. Hvis Outlook kjører i et annet modus med en Exchange-konto, og du vil bytte til Unicode-modus, kan du kontakte systemansvarlig.

Hvis du ikke deler meldinger og elementer med personer som bruker Outlook på datamaskiner som kjører på andre språk, kan du kjøre Outlook i Unicode eller et annet modus med en Exchange-konto.

Hvis du arbeider i en flernasjonal organisasjon eller deler meldinger og elementer med andre personer som bruker Outlook på systemer som kjører andre språk, bør Outlook kjøres i Unicode-modus med en Exchange-konto. Kontakt den systemansvarlige hvis du vil bytte til Unicode-modus.

Når Outlook kjører i et annet modus med en Exchange-konto, brukes koden side-baserte systemet for tilordning av tegn. I en kode side-systemet, kan et tegn angitt i ett språk ikke tilordne til samme tegn på et annet språk. Det er derfor sannsynlig oppleve ugyldige tegn, inkludert spørsmålstegn.

Eksempel: To personer, en som kjører engelsk versjon av Microsoft Windows XP med latinsk kodeside, og en annen person som kjører japansk versjon av Microsoft Windows XP med japansk kodeside. Den andre personen oppretter en møteinnkallelse i den japanske versjonen av Outlook 2002, og sender den til den første personen. Når personen som bruker engelsk versjon av Outlook 2002, åpner møteinnkallelsen, adresseres kodepunktene i den japanske kodesiden til uventede tegn eller tegn som ikke eksisterer i det latinske skriptet. Teksten som vises, er uleselig.

Obs!: Etter Outlook 2000 er brødteksten i Outlook-elementer Unicode, og brødteksten i elementet kan leses uavhengig av språket elementet er opprettet i. Alle de andre elementegenskapene, for eksempel Til-, Plassering- og Emne-linjene i meldinger og møteelementer, og ContactName- og BusinessTelephoneNumber-elementene for kontaktelementer vil imidlertid være uleselige i tidligere versjoner enn Outlook 2003.

Skrifttypen Arial Unicode MS er en entydig Unicode-skrift. Den inneholder alle tegnene, ideografene og symbolene som er definert i Unicode 2.1-standarden. Denne universale skrifttypen installeres automatisk hvis du bruker Windows Vista eller Microsoft Windows XP.

På grunn av betydelig størrelse og typografiske kompromisser som kreves når det skal lages en slik skrift, bør Arial Unicode MS bare brukes når du ikke kan bruke flere skrifter som er innstilt for forskjellige skriftsystemer. Hvis du for eksempel har flerspråklige data fra mange forskjellige skriftsystemer i Microsoft Office Access, kan du bruke Arial Unicode MS som skrift for visning av datatabeller, fordi det ikke er mulig å bruke flere forskjellige skrifter i datatabeller.

 1. Klikk NyFil-menyen, og klikk deretter Datafil for Outlook.

 2. Hvis du vil opprette en fil med personlige mapper (PST) som har større lagringskapasitet for elementer og mapper, og som støtter flerspråklige Unicode-data, klikker du Fil med personlige mapper for din versjon av Outlook, og deretter klikker du OK.

 3. I boksen Filnavn skriver du inn et navn på filen, og deretter klikker du OK.

 4. I Navn-boksen skriver du inn et visningsnavn for PST-mappen.

 5. Velg eventuelle andre alternativer du vil bruke, og klikk deretter OK.

  Navnet på mappen tilknyttet datafilen vises i Mappelisten. Hvis du vil vise Mappelisten-menyen, klikker du Mappeliste. Som standard, vil mappen kalt personlige mapper.

Hvis det oppstår problemer med bruk av Unicode, kontrollerer du følgende liste for å se etter løsninger.

Jeg har oppgradert til Outlook 2003 eller Outlook 2007, men Outlook kjører ikke i Unicode-modus med en Exchange-konto

Det kan være flere årsaker til at Outlook fortsatt ikke kjører i Unicode-modus.

 • Hvis profilen ble konfigurert til å kjøre i frakoblet modus før du oppgraderte til Microsoft Office Outlook 2003 eller Outlook 2007, bruker du fortsatt den gamle filen for frakoblet mappe (OST) som ikke støtter Unicode. Dette vil føre til Outlook kjører i et annet modus med en Exchange-konto. Hvis du vil bytte til Unicode-modus, deaktivere bruken av frakoblede mapper, og deretter opprette en ny fil med frakoblede mapper (OST) og synkronisere dataene.

 • Hvis profilen ble konfigurert til å levere til en PST-fil før du oppgraderte til Microsoft Office Outlook 2003 eller Outlook 2007, bruker du fortsatt den gamle PST-filen som ikke støtter Unicode. Dette fører til at Outlook kjører i ikke-Unicode-modus med Exchange-kontoen. Hvis du vil bytte til Unicode-modus, bør du endre leveringsadressen til en PST-fil som støtter flerspråklige Unicode-data, eller du bør endre standard leveringsadresse til Exchange-kontoen.

 • Hvis profilen ble konfigurert til å bruke en PST-fil for Automatisk arkivering før du oppgraderte til Microsoft Office Outlook 2003 eller Outlook 2007, bruker du fortsatt den gamle PST-filen for Automatisk arkivering som ikke støtter Unicode. Vi anbefaler at du oppretter en ny PST-fil for Automatisk arkivering som støtter flerspråklige Unicode-data.

 • Exchange-versjonen eller policyene som er angitt av administratoren, kan hindre at Outlook kjører i Unicode-modus.

Hvis ikke noe av dette hjelper deg med å bytte til Unicode-modus, kontakter du Exchange-administratoren.

Jeg har oppgradert til Outlook 2003 eller Outlook 2007, men POP3-kontoen støtter fortsatt ikke flerspråklige Unicode-data

Hvis profilen ble konfigurert til å leveres til en PST-fil før du oppgraderte til Microsoft Office Outlook 2003 eller Outlook 2007, bruker du fortsatt den gamle PST-filen som ikke støtter Unicode for lagring av elementer levert fra POP3-kontoen. Hvis du vil løse dette problemet, bør du endre leveringsadressen til en PST-fil som støtter flerspråklige Unicode-data.

Fil med frakoblede mapper jeg valgte forårsaket Outlook til å bytte til et annet modus, og nå noen elementer, vise '?' tegn og er uleselig

Når Outlook kjører i et annet modus med en Exchange-konto, brukes koden side-baserte systemet for tilordning av tegn. I en kode side-systemet, kan et tegn angitt i ett språk ikke tilordne til samme tegn på et annet språk. Det er derfor sannsynlig oppleve ugyldige tegn, inkludert spørsmålstegn.

Eksempel: To personer, en som kjører en engelsk versjon av Microsoft Windows XP med tegntabellen Latin, og en annen person som kjører en japansk versjon av Microsoft Windows XP med japansk tegntabell. Den andre personen oppretter en møteinnkallelse i den japanske versjonen av Outlook 2002 og sender den til den første personen. Når personen som bruker engelsk versjon av Outlook 2002, åpner møteinnkallelsen, tilordnes kodepunktene i den japanske tegntabellen til uventede tegn eller tegn som ikke eksisterer i tegntabellen Latin. Teksten som vises, er uleselig. Derfor anbefaler vi at Outlook kjører i Unicode-modus med en Exchange-konto i flerspråklige miljøer.

Hvis du vil løse dette problemet, deaktiverer du Office-mapper, lukker og starter Outlook på nytt, og deretter oppretter du en ny Office-mappefil og synkroniserer dataene.

Hvordan bruker en ikke-Unicode-datafil eller kjører Outlook i et annet modus med en Exchange-konto påvirker meg?

Hvis du ikke deler meldinger og elementer med personer som bruker Outlook på datamaskiner som kjører andre språk, kan du kjøre Outlook i Unicode-modus eller ikke-Unicode-modus med en Exchange-konto. En ulempe ved å kjøre i ikke-Unicode-modus er at OST-filen som brukes for profilen, opprettes i et format som ikke tilbyr større lagringskapasitet for elementer og mapper. Derfor bør du kjøre Outlook i Unicode-modus med en Exchange-konto hvis størrelsesbegrensningen betyr noe for deg.

Hvis du imidlertid arbeider i en flerspråklig organisasjon eller deler meldinger og elementer med andre personer som bruker Outlook på systemer som kjører andre språk, bør Outlook kjøres i Unicode-modus med en Exchange-konto. Dette sikrer også at Unicode-kompatible PST-filer brukes for profilen som har muligheten til å lagre flerspråklige Unicode-data. Hvis du vil bytte til Unicode-modus, ser du delen Jeg oppgraderte til Outlook 2003 eller Outlook 2007, men Outlook kjører ikke i Unicode-modus med en Exchange-konto ovenfor.

Når Outlook kjører i et annet modus med en Exchange-konto, brukes koden side-baserte systemet for tilordning av tegn. Hvis Outlook kjøres på et annet modus med en Exchange-konto, det er derfor sannsynlig oppleve ugyldige tegn, inkludert spørsmålstegn i en kode side-systemet, et tegn angitt i ett språk kan ikke tilordne til samme tegn på et annet språk.

Eksempel: To personer, en som kjører en engelsk versjon av Microsoft Windows XP med tegntabellen Latin, og en annen person som kjører en japansk versjon av Microsoft Windows XP med japansk tegntabell. Den andre personen oppretter en møteinnkallelse i den japanske versjonen av Outlook 2002 og sender den til den første personen. Når personen som bruker engelsk versjon av Outlook 2002, åpner møteinnkallelsen, tilordnes kodepunktene i den japanske tegntabellen til uventede tegn eller tegn som ikke eksisterer i tegntabellen Latin. Teksten som vises, er uleselig. Derfor anbefaler vi at Outlook kjører i Unicode-modus med en Exchange-konto i flerspråklige miljøer.

Obs!: Siden Outlook 2000 brødteksten i Outlook-elementer har vært Unicode, og den kan leses uavhengig av språket elementet ble opprettet. Outlook-data, for eksempel linjene til og Emne i meldinger og egenskapene kontaktnavn og BusinessTelephoneNumber i kontaktelementer, vil imidlertid ikke begrenset til tegn som er definert av tegntabell Hvis Outlook kjører i ikke-Unicode med en Exchange-konto.

Se også

Legge til et språk eller angi språkinnstillinger i Office

Kontrollere stavemåte og grammatikk på et annet språk

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×